Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie? Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk Poznań, 13 marca 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie? Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk Poznań, 13 marca 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie? Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk Poznań, 13 marca 2007r.

2 Uwaga wstępna Prezentacja została przygotowana na podstawie roboczej wersji Przewodnika dla wnioskodawców zawierającego wskazówki jak napisać wniosek. Ostateczna wersja zostanie niedługo opublikowana przez Komisję Europejską na stronach CORDIS.

3 Dokumentacja konkursowa Dokumentacja konkursowa MC Intra-European Fellowships - IEF http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSit e.PeopleDetailsCallPage&call_id=44 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSit e.PeopleDetailsCallPage&call_id=44 MC International Outgoing Fellowships - IOF http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSit e.PeopleDetailsCallPage&call_id=45 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSit e.PeopleDetailsCallPage&call_id=45 Dokument programowy PEOPLE (Work Programme) Odpowiedni Przewodnik dla aplikantów (Guide for applicants) – formularze Tekst konkursu (Call fiche) + FP7 Factsheets - broszura o 7.PR

4 Kilka rad na początek Mam przekonać eksperta, a nie co mam tu wpisać? Pierwsze strony najważniejsze – czytelnik (ekspert) od razu wie, o co chodzi w projekcie Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie bezosobowego, należy wykonać badania Powtórzenie – to nie zbrodnia Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości)

5 Kilka rad na początek (2) Projekt inicjatywa oddolna Formularze B mają pomóc a nie przeszkodzić Śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki Drobne pomysły np. pytania – odpowiedzi Traktowanie czytelnika jak idiotę

6 Opis projektu – część B Naukowa i technologiczna jakość projektu (Waga: 25%, Próg: 3 pkt) Program szkoleniowy (Waga: 15%, Próg: 3 pkt) Naukowiec – stypendysta (Waga: 25%, Próg: 4 pkt) Wdrożenie projektu (Waga: 15%, Próg: brak) Wpływ projektu (Waga: 20%, Próg: brak) Kwestie etyczne Warunek pozytywnej oceny: przejście progów i uzyskanie co najmniej 70% punktów

7 Instrukcje techniczne Maksymalna długość części B – 25 stron A4 (oprócz spisu treści, części dotyczącej kwestii etycznych oraz strony tytułowej i końcowej) Czcionka Times New Roman 12, pojedyncze odstępy i marginesy 2 cm Strony powyżej 25 nie będą brane pod uwagę przy ocenie Na każdej stronie akronim na górze, numeracja w formacie Part B – Page X of Y

8 B1 Naukowa jakość projektu Scientific/Technological quality + interdisciplinary & multidisciplinary aspects –Na sam początek kilka zdań ogólnych o projekcie?: Cel ogólny (jasno), Cele pośrednie (wypunktować) –Opis state-of-the-art i oczekiwanych rezultatów –Dlaczego powinno się podejmować badania w tym temacie (aspekty naukowe, techniczne, gospodarcze, społeczne) –Aspekty multidyscyplinarne (między sektorowe)

9 B1 Naukowa jakość projektu Research methodology -Podejście metodologiczne - Wybór -Dlaczego to podejście doprowadzi do sukcesu (osiągnięcia celu) Originality and innovative nature of the project and relationship to the state of the art in the field -Wkład do stanu wiedzy -Nowe podejście – dlaczego ? + Nowe metody Timeliness and relevance of the project -Dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany w tym właśnie czasie i dzięki finansowaniu KE

10 B1 Naukowa jakość projektu Host scientific expertise in the field - Doświadczenie w dziedzinie projektu (IOF – host 1 i 2) -Osiągnięcia, projekty, współpraca międzynarodowa (publikacje, patenty, projekty, nagrody etc. ) - Informacja o opiekunie naukowym (doświadczenie, dorobek) Quality of the group/supervisors - Plany prowadzenia szkolenia i pomocy naukowej - Zdolność do przekazania innych umiejętności W sumie na B1 maksymalnie 8 stron

11 B2 Program szkoleniowy Clarity and quality of the research training Cele szkoleniowe wniosku Wkład do rozwoju aplikanta i jego kariery Opis, czego aplikant się nauczy podczas projektu Relevance and quality of additional scientific training/complementary skills offered Komplementarne umiejętności (zarządzanie, prezentacja, współpraca z przemysłem, etyka itp. Host expertise in training experienced researchers/ capacity to provide mentoring Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń etc. dla post- doców W sumie na B2 maksymalnie 2 strony

12 B3 Jakość aplikanta + CV Research experience Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia projektu. + CV: doświadczenie zawodowe, osiągnięcia akademickie, wszelkie inne zasadne informacje Research results including patents, publications, teaching etc. osiągnięcia, lista projektów, publikacji, patentów, zaproszeń na konferencje etc. + opis 3 głównych osiągnięć – cele, rezultaty, zastosowania, zdobyte umiejętności itd. (250 słów) Idependent thinking and leadership qualities Działania na potwierdzenie: inicjatywy, niezależnego myślenia i cech kierowniczych.

13 B3 Jakość aplikanta + CV Match between the fellows profile and project Zgodność kwalifikacji aplikanta z projektem Potential for reaching a position for professional maturity Potencjał dla osiągnięcia niezależności jako naukowiec - jak projekt przyczyni się do rozwoju kariery i osiągnięcia niezależności (IOF- wykorzystanie wiedzy spoza Europy) Potential to acquire new knowledge Potencjał aplikanta do przyswajania nowej wiedzy i umiejętności W sumie na B3 maksymalnie 7 stron

14 B4 Wdrożenie W sumie na B4 maksymalnie 6 stron Quality of infrastructures/facilities and international collaborations of host Jaki sprzęt zostanie udostępniony (udowodnienie, że spełni wymagania projektu) Możliwości zapewnienia szkoleń dot. umiejętności komplementarnych W przypadku IOF - potencjał hosta powrotnego do przyswojenia wiedzy uzyskanej przez stypendystę w czasie jego pobytu poza Europą

15 B4 Wdrożenie Practical arrangements for the implementation and management of the scientific project Praktyczne ustalenia, dzięki którym projekt będzie mógł być wykonany (zwłaszcza po stronie hosta – w przypadku IOF hostów) Practical and administrative arrangements, and support for the hosting of the fellow Ustalenia administracyjne – pomoc dla stypendysty w znalezieniu się w nowym kraju (nauka języka, administracja lokalna, mieszkanie, szkoły dla dzieci itp.) W przypadku IOF – informacja jak będzie przebiegała reintegracja stypendysty

16 B4 Wdrożenie Feasibility and credibility of the project + work plan Plan pracy (harmonogram, zależność wynikowa, kwantyfikacja, metody) – diagramy, wykresy Cele pośrednie, które pozwolą na ocenę postępów projektu (tabela?) Informacja o przerwach (jeśli są planowane) i o potrzebie badań poza hostem (eksperci ocenią pozytywny/negatywny wpływ na przebieg projektu) Ustalenia, plany związane z prawami własności intelektualnej (własność, patentowanie, publikacje, wykorzystanie)

17 Wykres Gantta

18 Uproszczony schemat projektu Problem Cel Cele szczegółowe -….. Działanie 6 Działanie 5 Działanie 4 Działanie 3 Działanie 2Działanie 1 RezultatFollow up

19 B5 Wpływ Potential of acquiring competencies - Jak stypendysta będzie nabywał nowe umiejętności, zwłaszcza komplementarne -Korzyści dla aplikanta (zwłaszcza długoterminowe) dla osiągnięcia niezależnej pozycji naukowej, dojrzałości zawodowej -W przypadku IOF – jak wiedza uzyskana poza Europą zostanie przeniesiona do hosta powrotnego Contribution to career development - Zgodność z celami akcji Marie Curie (związek z Work Programme) - Wpływ na rozwój kariery stypendysty

20 B5 Wpływ Contribution to European excellence and European competitiveness -Jak projekt przyczynia się do realizacji/rozwoju polityki UE w konkretnej dziedzinach. (środowisko, zdrowie, transport, cele społeczne, wzrost zatrudnienia etc.). - Jak przyczyni się do rozwoju poziomu nauki w Europie - synergie etc. -Jak projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Europy dla naukowców -Jak projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Europy (gospodarki, przemysłu etc.)

21 B6 Kwestie etyczne Proste wypełnienie tabelki związanej ze sprawami etycznymi. Jeśli projekt ich dotyczy, opis jak wymagania prawne będą respektowane, czy trzeba wziąć pod uwagę aspekty polityki UE etc.

22 Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Jak przygotować wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie? Ewa Kocińska, RPK Poznań www.ppnt.poznan.pl/rpk Poznań, 13 marca 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google