Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualne możliwości wyjazdowe w ramach 5 Programu Ramowego UE Ewa Kocińska Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualne możliwości wyjazdowe w ramach 5 Programu Ramowego UE Ewa Kocińska Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE Poznański Park Naukowo-Technologiczny."— Zapis prezentacji:

1 Aktualne możliwości wyjazdowe w ramach 5 Programu Ramowego UE Ewa Kocińska Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE Poznański Park Naukowo-Technologiczny jk@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Plan prezentacji Informacje wstępne Rodzaje wyjazdów Poszukiwanie ofert Źródła informacji

3 Cel Akcji Promowanie mobilności naukowców europejskich poprzez finansowanie stypendiów na prowadzenie badań w krajach europejskich Możliwość wyjazdu do wszystkich krajów członkowskich i stowarzyszonych z UE

4 Pojęcie: młody badacz - z 5 PR do ukończenia 35 roku życia: - osoby posiadające dyplom uczelni wyższej uprawniający do ubiegania się o stopień doktora (postgraduate researchers), - doktoranci (postgraduates pursuing doctoral studies), - młodzi naukowcy posiadający niezbędne doświadczenie badawcze, tj. osoby ze stopniem doktora lub osoby z co najmniej 4- letnim doświadczeniem badawczym uzyskanym podczas prowadzenia prac naukowych innych niż studia doktoranckie (post-doctoral researchers)

5 Wszystkie aktualne nadal wyjazdy z 5 PR mają charakter instytucjonalny, co oznacza, że zainteresowana osoba kieruje swe zgłoszenie bezpośrednio do instytucji goszczącej /organizującej konferencję, która posiada już kontrakt z Komisją Europejską Kontrakty będą ważne do końca 2005 r.

6 Rodzaje wyjazdów Pobyt w Punktach Szkoleniowych Marie Curie (Marie Curie Training Sites) Stypendia w laboratoriach przemysłowych (Marie Curie Industry Host Fellowships) Stypendia rozwojowe (Marie Curie Development Host Fellowships) Infrastruktury badawcze (Research Infrastructures) Sieci badawczo-szkoleniowe (Research Training Networks) Konferencje (High-level Scientific Conferences)

7 Punkty szkoleniowe Marie Curie (Marie Curie Training Sites) (1) Cel: umożliwienie młodym badaczom - doktorantom - przeprowadzenia części prac nad doktoratem za granicą i zdobycia cennego doświadczenia dzięki pracy z uznanymi specjalistami w danej dziedzinie Wymogi dla stypendysty: -obywatel (lub minimum przez ostatnie 5 lat rezydent) państwa UE/kraju stowarzyszonego -studia doktoranckie w dziedzinie podobnej do specjalizacji Punktu

8 Punkty szkoleniowe (2) Forma: stypendia w renomowanym zespole badawczym w kraju UE/kraju stowarzyszonym (uczelnia,instytut naukowy, przedsiębiorstwo), mającym doświadczenie w szkoleniu doktorantów (w tym zagranicznych) Czas trwania: od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego

9 Punkty szkoleniowe (3) Finansowanie dla stypendysty: stypendium – 1200 Euro /miesiąc ryczałt na podróże – koszty podróży (gospodarz może ustalić limity) Punkt szkoleniowy pokrywa: - koszty badań prowadzonych przez stypendystę - koszty administracyjne - koszty udziału w konferencjach - koszty publikacji, opłat za studia doktoranckie

10 Stypendia w laboratoriach przemysłowych (1) (Marie Curie Industry Host Fellowships) Cel: Współpraca i transfer technologii między uczelnią a przemysłem - umożliwienie młodym badaczom – doktorantom i doktorom – uzyskania doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku przemysłowym w przedsiębiorstwach - dedykowane głównie młodym badaczom, którzy nie posiadają wcześniejszego doświadczenia w pracy w przedsiębiorstwie

11 Stypendia w laboratoriach przemysłowych (2) Wymogi dla stypendysty: - obywatel (lub minimum przez ostatnie 5 lat rezydent) państwa UE/kraju stowarzyszonego - nie więcej niż rok stażu pracy w jednostce przemysłowej w okresie od ukończenia studiów (w momencie selekcji nie mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwie!) - doktoranci i post-doc (min.dyplom uczelni upoważniający do rozpoczęcia doktoratu) Czas trwania: - stypendia podyplomowe – od 12 do 24 miesięcy - stypendia w ramach studiów doktoranckich – od 12 do 36 miesięcy

12 Stypendia w laboratoriach przemysłowych (3) Finansowanie: stypendysta otrzymuje: - 100 % kosztów utrzymania (wynagrodzenie - wysokość stypendium jest zależna od kraju, wg tabeli - i ubezpieczenie) - dodatek rozłąkowy (mobility allowance) - 400 Euro/ miesiąc ( postgraduates dostają 70% sumy, którą otrzymują post-doc) przedsiębiorstwo zapewnia: - dostęp do laboratorium - opieka naukowa i ewentualne szkolenia - publikowanie rezultatów badań - udział w konferencjach, warsztatach - pokrycie kosztów podróży

13 Stypendia w laboratoriach przemysłowych (4) WYBRANE KRAJEKwota wypłacona stypendyście Kwota otrzymana przez Hosta od KE Austria18504280 Francja17503600 Holandia18504225 Niemcy19004500 Norwegia21504302 Szwajcaria26504243 Wielka Brytania 20503128 Włochy19503813

14 Stypendia rozwojowe (1) (Marie Curie Development Host Fellowships) Cel: Pomoc słabiej rozwiniętym regionom UE (Less- Favoured Regions) poprzez stymulowanie transferu wiedzy (przyjmowanie młodych naukowców) do instytucji naukowych, znajdujących się w tych regionach Wymogi dla stypendysty: - obywatel (lub minimum przez ostatnie 5 lat rezydent) państwa UE/kraju stowarzyszonego - stopień doktora lub przynajmniej 4-letnie odpowiednie doświadczenie badawcze

15 Stypendia rozwojowe (2) Czas trwania: od 12 do 24 miesięcy Wynagrodzenie: - stypendium zależne od kraju, wg tabeli - dodatek rozłąkowy – 400 Euro/ miesiąc

16 Infrastruktury badawcze (Research Infrastructures) Pojęcie i cel: - to urządzenia i zakłady świadczące istotne usługi dla społeczności naukowej np. wielkie laboratoria, kolekcje (biologiczne, historyczne itp..), specjalne środowiska (habitats), biblioteki, muzea, bazy danych, zintegrowane zespoły niewielkich instytucji badawczych oraz ośrodki fachowe świadczące usługi naukowe w szerokim rozumieniu (np. parki narodowe, rezerwaty przyrody itd.) Instytucje te dostały granty na przyjmowanie naukowców (indywidualnych i zespołów – młodzi i doświadczeni badacze) Finansowanie: przez Komisję Europejską - koszty korzystania z infrastruktury - koszty podróży oraz pobytu za granicą

17 Sieci badawczo-szkoleniowe (1) (Research Training Networks) Cel: - Szkolenie młodych naukowców (w kraju innym niż ich własny) wg określonego przez sieć programu szkoleń (training-through- research) - Sprzyjanie współdziałaniu różnych dziedzin i technologii, oraz rozpowszechnianiu rezultatów badań

18 Sieci badawczo-szkoleniowe (2) Wymogi dla stypendysty: - obywatel (lub minimum przez ostatnie 5 lat rezydent) państwa UE/kraju stowarzyszonego - młody naukowiec (do dnia 36 urodzin) zarówno przed, jak i po doktoracie Finansowanie: - Komisja Europejska pokrywa: - do 100% kosztów związanym z pobytem młodego badacza (koszty podróży, utrzymania, ubezpieczenia)

19 Konferencje naukowe (1) (High-level Scientific Conferences) Cel: - umożliwienie znanym uczonym wymiany wiedzy i doświadczeń z młodymi badaczami - ułatwianie nawiązywania i/lub podtrzymywania kontaktów i związków naukowych miedzy naukowcami z krajów członkowskich Unii i krajów stowarzyszonych, także jeśli pracują poza granicami UE Wymogi dla stypendysty: - młodzi badacze z krajów UE i krajów stowarzyszonych - badacze z krajów UE i stowarzyszonych (niezależnie od wieku), pracujący poza tymi krajami

20 Konferencje naukowe (2) Forma: różne rodzaje konferencji między innymi: małe - do 50 uczestników, średnie - do 150 uczestników duże - powyżej 150 uczestników konferencje wirtualne

21 Konferencje naukowe (3) Finansowanie: ze środków, które organizator otrzymał od Komisji Europejskiej do 100% kosztów podróży, pobytu i wpisowego

22 Poszukiwanie ofert (I) BAZA GŁÓWNA: http://www.cordis.lu/improving/home.html WYSZUKIWARKA: http://mc-opportunities.cordis.lu Training Sites Industry Host Fellowships Research Training Networks (w sumie 62 miejsca) http://mc-opportunities.cordis.lu/home_vac.cfm

23 Poszukiwanie ofert (II) Research Infrastructures: http://www.cordis.lu/improving/infrastructure/th emes.htm http://improving-ari.sti.jrc.it/access/ High-level Scientific Conferences (w sumie 15 imprez) http://mc-opportunities.cordis.lu/home_evt.cfm

24 Źródła informacji Informacje o wyjazdach z 5 PR http://www.cordis.lu/improving/home.html http://www.cordis.lu/improving/code/vacancies.htm Akcje Marie Curie w 6 PR http://europa.eu.int/mariecurie-actions Informacje o konkursach +dokumenty +formularze http://fp6.cordis.lu/fp6/ Informacje w języku polskim- strona KPK http://www.6pr.pl/

25 Dziękuję Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "Aktualne możliwości wyjazdowe w ramach 5 Programu Ramowego UE Ewa Kocińska Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE Poznański Park Naukowo-Technologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google