Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz. Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz. Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz."— Zapis prezentacji:

1

2 Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz

3 Planowanie – działanie zorientowane na przyszłość, dążenie do wywołania zjawisk, które najprawdopodobniej nie zaistniałyby samoistnie

4 Kierunki planowania podatkowego 1/ oszczędności kwotowe 2/ wpływ na termin zapłaty podatku

5 Etapy procesu planowania podatkowego:
ustalenie celów zidentyfikowanie problemów poszukiwanie alternatywnych rozwiązań ocenianie konsekwencji dokonanie wyboru wdrażanie planu kontrola realizacji

6 Pamiętajmy! Fiskus również stosuje planowanie podatkowe, a w przypadku niedoborów (tax gap) skutkiem może być zaostrzenie polityki fiskalnej.

7 Kierunek – oszczędności kwotowe

8 Planowanie podatkowe w sferze kosztów:
Ulgi i odliczenia Amortyzacja Pozapłacowe świadczenia dla pracowników Monitorowanie zmian w przepisach, np. reprezentacja i reklama w 2007 roku, czy zaniechane inwestycje w roku 2009 Źródła finansowania inwestycji – kredyt, leasing, pożyczka od udziałowca

9 c.d. Unikanie ponoszenia wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, np. cienka kapitalizacja przy pożyczkach od udziałowców Modelowanie wysokości straty Dla osób fizycznych elementem planowania może być wybór formy opodatkowania lub podatek liniowy Rezydencja podatkowa

10 c.d. Miejsce prowadzenia działalności – w kraju, czy za granicą, w specjalnej strefie ekonomicznej czy poza nią Transakcje z podmiotami powiązanymi

11 Strategie czasowe

12 Moment powstania przychodów z działalności gospodarczej
-rola umów zawieranych przez podatnika, np. identyfikacja przychodów przy usługach ciągłych

13 Zmiana roku podatkowego – obowiązki:
Podjęcie uchwały Zgłoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS (art. 255ksh)

14 Wybór wpłat zaliczek w uproszczonej formie:
Neutralność ekonomiczna w odniesieniu do dochodu w trakcie roku Bezpieczeństwo stosowania

15 Terminy c.d. Wykorzystanie pomocy publicznej przy odraczaniu terminów wpłat Orientacja na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego Incydentalnie stosowany brak wpłaty w terminie bez powiadamiania organu

16 Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. (...) Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowego rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 czerwca 2003 r. sygn. akt I SA/Wr 1183/00

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz. Planowanie podatkowe Beata Dutkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google