Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie warstwy serwera DisplayTag. Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie warstwy serwera DisplayTag. Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie warstwy serwera DisplayTag

2 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Plan wykładu Prezentacja tablicy na stronie jsp Konfiguracja biblioteki displayTag Dekoratory Współpraca z hibernate

3 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Wystawianie danych List, PaginatedList List list = uzytkownikService.loadAll()); model.addAttribute("uzytkownikList", list); List list = uzytkownikService.findByCriteria(preselection); PartialList partialList = new PartialList (preselection, list); model.addAttribute("uzytkownikList", partialList);

4 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 Wyświetlanie (I) cokolwiek

5 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Wyświetlanie (II)

6 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Liczba rekordów na stronie

7 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 Sortowanie sort = page

8 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 Podsumowanie

9 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 Nagłówek Nagłówek tabeli

10 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 Eksport

11 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Odwołanie do wierszy tabeli

12 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Przekierowanie "> zmień

13 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 Lista z wyborem wielokrotnym String[] lista;

14 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14 Lista z pojedynczym wyborem

15 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15 Ustawianie parametrów lokalnych

16 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 Ustawienie parametrów (I) basic.msg.empty_list=Nie odnaleziono niczego do wyświetlenia. error.msg.invalid_page=invalid page paging.banner.no_items_found= Nie znaleziono {0}. paging.banner.one_item_found= Znaleziono jeden {0}. paging.banner.all_items_found= Znaleziono {0} {1}, wyświetlono wszystkie. paging.banner.some_items_found= Znaleziono {0} {1}, wyświetlono od {2} do {3}.

17 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 Ustawienie parametrów (II) paging.banner.full= [ Pierwszy / Poprzedni ] {0} [ Następny / Ostatni ] paging.banner.first= [Pierwszy/Poprzedni] {0} [ Następny / Ostatni ] paging.banner.last= [ Pierwszy / Poprzedni ] {0} [Następny/Ostatni] paging.banner.item_name=obiekt paging.banner.items_name=obiekty(-\ów)

18 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18 Ustawienie parametrów (III) export.excel=true export.excel.label= Excel export.excel.include_header=true export.excel.filename= list.xls

19 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 Dekorator (I) public class BooleanWrapper implements DisplaytagColumnDecorator { public Object decorate (Object columnValue, PageContext pageContext, MediaTypeEnum media) throws DecoratorException { Boolean wartosc = (Boolean) columnValue; if ( wartosc == null) return ""; if ( wartosc) return "tak"; return "nie"; }

20 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20 Dekorator (II) public class XMLGregorianCalendarWrapper implements DisplaytagColumnDecorator { private static XmlGregorianCalendarEditor editor = new XmlGregorianCalendarEditor(); public Object decorate(Object columnValue, PageContext pageContext, MediaTypeEnum media) throws DecoratorException { XMLGregorianCalendar data = (XMLGregorianCalendar) columnValue; editor.setValue(data); return editor.getAsText(); }

21 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 21 Dekorator (III) public class DostepDecorator implements DisplaytagColumnDecorator { public Object decorate(Object columnValue, PageContext pageContext, MediaTypeEnum media) throws DecoratorException { WebApplicationContext ctx = WebApplicationContextUtils.getWebApplicationContext(pageContext. getServletContext()); KsiazkaService ksiazkaService = ctx.getBean(KsiazkaService.class); UzytkownikService uzytkownikService = ctx.getBean(UzytkownikService.class);....

22 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22 Modyfikacja widoku $(document).ready(function() { var interval = 6; $tds = $("table[class=displaytag] td"); for (var i = 4; i<$tds.length; i+=interval) { if ($tds.eq(i).text() == ("tak")) { $tds.eq(i).parent().addClass('green'); } else if ($tds.eq(i).text() == ("nie")) { $tds.eq(i).parent().addClass('red'); }} });

23 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 23 Współpraca z hibernate - PartialList public class PartialList implements PaginatedList private Preselection preselection; private ArrayList list; int getFullListSize(); int getObjectsPerPage(); int getPageNumber(); String getSearchId(); String getSortCriterion(); SortOrderEnum getSortDirection();

24 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24 Współpraca z hibernate - strona jsp <display:table name="list" id="obiekt" excludedParams = "*" requestURI = uzytkownikList.html? > ${pozycja_rowNum}.

25 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 25 Współpraca z hibernate - Kontroler (I) String sort = ServletRequestUtils. getStringParameter(request, "sort,null); String dir = ServletRequestUtils. getStringParameter(request, "dir,null); int page = ServletRequestUtils. getIntParameter(request, "page", -1); if ("label".equals(sort)) sort = "nazwisko";

26 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 Współpraca z hibernate - Kontroler (II) if ( StringUtils.hasText( sort ) ) { preselection.setSortProperty(sort);` preselection.setSortAscending("asc".equals(dir)); preselection.setCurrentPage(0); preselection.setCurrentRow(-1); } if ( page >= 1 ) preselection.setCurrentPage(page - 1);

27 Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 27 Problem z eksportem public boolean isExport(HttpServletRequest request) { int paramExport = ServletRequestUtils.getIntParameter(request, TableTagParameters.PARAMETER_EXPORTING, -1); return (paramExport != -1); }


Pobierz ppt "Projektowanie warstwy serwera DisplayTag. Projektowanie warstwy serwera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google