Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja procesów bibliotecznych w systemie MAK+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja procesów bibliotecznych w systemie MAK+"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja procesów bibliotecznych w systemie MAK+
omówienie wg działania bazy testowej, stan na listopad 2010 r.

2 O programie BIBLIOTEKA+
Ze względu na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło wieloletni program BIBLIOTEKA+, którego przygotowanie i wdrożenie powierzono Instytutowi Książki . Program obejmuje : Stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+ umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy samymi bibliotekami oraz zdalny dostęp przez internet dla czytelnika Internalizację bibliotek Szkolenie bibliotekarzy w zakresie ich kompetencji Uruchomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek gminnych Internalizacją zostaną objęte wszystkie biblioteki gminne w Polsce Program szkoleniowy będzie we współpracy z bibliotekami wojewódzkimi Dotacje będą udzielane gminom wiejskim, wiejsko-miejskim i miejskim (do 15 tys. mieszkańców)

3 Założenia programu MAK+
Objęcie programem na początku bibliotek gminnych Automatyzacja najbardziej pracochłonnych czynności w bibliotekach (opracowanie, ewidencja zbiorów, udostępnianie) Przygotowanie programu tak, aby użytkownik - bibliotekarz był w stanie sprawnie i bez błędu w nim pracować

4 Strona startowa

5 Moduł KATALOGOWANIE Kolor i menu górne pozwala na szybką orientację w tym, który moduł używam

6 Przejście do innych modułów

7 Informacje o programie
Zawsze pod ręką – instrukcja, regulamin, lista proponowanych zmian, najczęściej zadawane pytania…

8 FAQ – bieżąca pomoc

9 Spis postulatów do modernizacji

10 „Co nowego” – link do zakładki na stronie www Biblioteki+

11

12 Organizacja pracy Założeniem jest praca na pełnej wzorcowej bazie opisów bibliograficznych, w formacie MARC 21, 2 stopniu szczegółowości z charakterystyką przedmiotową. W obecnej chwili jest to Przewodnik Bibliograficzny BN. Biblioteka użytkująca program MAK+ za pomocą modułu KATALOGOWANIE zarządza lokalnym katalogiem biblioteki pobierając do bazy lokalnej poprawne opisy bibliograficzne z bazy Przewodnika oraz uzupełnia ją o informacje o posiadanych egzemplarzach W sytuacji, kiedy brak poszukiwanego opisu w PB – bibliotekarz tworzy opis roboczy w bazie lokalnej, który będzie automatycznie dodany do bazy Przewodnika i widoczny dla wszystkich bibliotek współpracujących. - opis musi być wypełniony w zakresie obowiązkowych 17 pól - podlega kontroli i akceptacji bibliotekarza z uprawnieniami lub nadpisaniu przez rekord utworzony przez BN - do poprawy opisu ma uprawnienia jego twórca - w bibliotece lokalnej opis może zawierać również pola lokalne (np. 080) - w przypadku zmian dokonanych w rekordzie bibliograficznym bazy Przewodnika – w wyznaczonym czasie poprzez procedury zmiany te będą nanoszone do pobranych rekordów w bazach lokalnych

13 Podział zadań wg funkcji
Bibliotekarze lokalnych bibliotek współkatalogujących Bibliotekarze kontrolujący opisy w bazie Przewodnika Bibliotekarze Biblioteki Narodowej Administratorzy programu MAK+

14 Obowiązki i kompetencje bibliotekarzy bibliotek lokalnych
Tworzenie baz lokalnych Tworzenie opisów roboczych w bazie Przewodnika Kontakt z twórcami rekordów bibliograficznych w przypadku błędów i nieprawidłowości rekordów bibliograficznych Przewodnika Zgłaszanie do informatyków i twórców programów nieprawidłowości i błędów programu oraz zapotrzebowań na nowe funkcjonalności

15 Obowiązki i kompetencje bibliotekarzy Przewodnika
kontrola poprawności nowych opisów bibliograficznych instruktaż bibliotekarzy lokalnych w zakresie zasad opracowania zbiorów współpraca z informatykami/programistami programu w zakresie jego rozwoju (np. uruchomienie KHW, słowników wew.)

16 Obowiązki i kompetencje twórców programu
rozwój funkcjonalności programu usuwanie błędów i niedociągnięć systemu zabezpieczenie bazy danych wsparcie bibliotekarzy lokalnych i systemowych w ich pracy

17 Obecny stan bazy Uruchomione zostały 4 procesy: Podzielone na moduły
Opracowanie – Magazynowanie – Udostępnianie – Raporty Podzielone na moduły Katalog – Wypożyczalnia – Magazyn - Raporty - Czytelnia które mogą spełniać oczekiwania małych bibliotek W systemie pracuje już 50 bibliotek Dostęp do wersji testowej programu ma 170 bibliotek

18 DOCELOWO W skład bazy oprócz Przewodnika wejdzie Kartoteka Haseł Wzorcowych Program umożliwi automatyczną obsługę wszystkich procesów bibliotecznych, nie tylko małych ale również, średnich i dużych bibliotek

19 Opracowanie- moduł KATALOG
Odróżniający moduł kolor Górny pasek menu Przejścia, instrukcje, pomoc Boczny pasek menu Wyszukiwanie po frazach Informacje o bazie Wyszukiwanie wg indeksów Dolny pasek menu Typy dokumentów - Sekcje

20 Wyszukiwanie w katalogu - indeks

21 Indeks podzielony wg liter
Wewnątrz liter szereg alfabetyczny

22 Grupa tytułów na literkę Ó

23 Prezentacja opisu Menu dolne UWAGA -prezentacja -poprawa
-dodanie egzemplarzy -przejście do obsługi UWAGA (brak kolejności stref)

24 Prezentacja w formacje MARC 21

25 Edycja – poprawa wg formularza
Szybkie przejście do właśc. pola Kontrola: wypełniania pól kodowanych Powtarzalności pól/podpól Pól obowiązkowych

26 Przyjazny opis zawartości pól

27 Pomoc – klik funkcji „i” – pokaż, ukryj opis pól/podpól

28 Organizacja i zasady współpracy

29 MAGAZYN prezentacja : zmiana koloru -opis pozycji -stan i liczba egz.
-wydruk kart katalog. -operacje na egz. PRZEJŚCIE DO OBSŁUGI

30 WYPOŻYCZALNIA (zmiana koloru)

31 CZYTELNIA Niestety, książki nie ma w księgozbiorze podręcznym czytelni

32 Moduł KATALOG Wyszukiwanie lokalne wg frazy

33 Wyniki wyszukiwania

34 Obejrzenie wyników

35 Wyszukiwanie w Przewodniku

36 Wyniki wyszukiwania i dostępne czynności
Zmiana koloru – po pobraniu system wymusi dodanie egzemplarza

37 Prezentacja wyników Przewodnika
PRACUJĘ W BAZIE LOKALNEJ - mogę pobrać : inną pozycję, inne wydania tytułu z przewodnika. Dostępne jest również pobranie dokumentu z multiopaca KARO, zapisanego w moi komputerze w formie pliku

38 Funkcje dostępne -szczegóły opisu -pobranie do bazy lokalnej
-pobranie z edycją (uzupełnienie pól lokalnych)

39 Funkcja - Pobierz dane Rekord pobrany do bazy lokalnej
Otwarty formularz egz. Mogę pobrać rekord do bazy lokalnej bez poprawy rekordu lub (jeśli konieczna jest poprawa danych wejść od razu w edycję wybranego opisu). Nie wiem, czy twórcy programu dopuszczają pobieranie opisów z PB z modyfikacją szczegółów wydawniczych

40 Zapis danych o egzemplarzu
Górna tab. informuje i przygot.formularze egzemplarzy Dolna tabela zawiera obowiązkowe dane egzemplarza Pola wypełniane wg wzoru

41 Egzemplarz – status dokumentu

42 Komunikaty dialogowe systemu

43 Efekt działania

44 MAGAZYN operacje na egzemplarzach

45 Dane szczegółowe egzemplarza

46 Koszyk działania wobec grupy zaznaczonych dokumentów

47 OPERACJE NA EGZEMPLARZACH

48 WYPOŻYCZALNIA

49 Historia wypożyczeń Możliwość skanowania
Kart czytelnika lub kodów kreskowych

50 CZYTELNIA Egzemplarz niedostępny
Dokument do wypożyczenia – niedostępny do udostęnienia Egzemplarz niedostępny

51 RAPORTY

52 Katalog dla czytelnika

53 Czynności dostępne w programie na dzień dzisiejszy

54 KATALOG – czynności opracowania i gromadzenia
Pobranie rekordu do bazy lokalnej Utworzenie rekordu tymczasowego w Przewodniku Utworzenie rekordu egzemplarza Wydruki kart książki Kart katalogowych inwentarzy

55 MAGAZYN - obsługa księgozbioru
Wydruki kody kreskowe etykiety Kontrola księgozbioru oparta o status dokumentu Kartoteka wypożyczeń

56 WYPOŻYCZALNIA Zapisy czytelników - kartoteka czytelników
Obsługa czytelnika – kartoteka wypożyczeń Wypożyczenia Prolongaty Zwroty Rezerwacje Upomnienia - Monity Statystyka wypożyczalni – w module RAPORTY

57 UBYTKOWANIE – wybrane czynności
Ubytkowanie ze zbiorów wg protokołów ubytków Automatyczna aktualizacja katalogów i bazy wg dokumentacji

58 Gromadzenie – wybrane czynności
Wpis do inwentarza – księga inwentarzowa Zamawianie - - lista zamówień/przetargu Odbiór /zakup - dokumenty akcesji Nadanie akcesji – księga akcesji

59 Wątpliwości wobec pracy programu
Oznaczenie księgi inwentarzowej Brak kontroli haseł i systemu odsyłaczy – Kartoteki Haseł Wzorcowych Egzemplarze mają jedno określone przeznaczenie i obsługiwane są tylko w wyznaczonej wypożyczalni Kontrola dublowanych opisów w bazie

60 Kontrola systemu nie broni przed błędami użytkowników

61 PODSUMOWANIE Program MAK+ umożliwia obsługę podstawowych procesów bibliotecznych małych bibliotek w zakresie : opracowania, magazynowania, wypożyczania, udostępniania i ubytkowania zbiorów Jest przyjazny dla użytkownika i umożliwia dobrze zorganizowaną współpracę bibliotek Program rozwija się i doskonali


Pobierz ppt "Organizacja procesów bibliotecznych w systemie MAK+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google