Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2007 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2007 r. WARSZAWA 2007

2 WPROWADZENIE Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat Budżetu Państwa oraz wydatków obronnych Polski, budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, środków pozabudżetowych, planowanej liczebność sił zbrojnych, a także porównania do nakładów obronnych innych państwa NATO. Zaplanowane na 2007 rok wydatki zostaną skierowane m.in. na realizację Celów SZ NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC), utrzymanie gotowości sił wydzielonych do udziału w operacjach NATO, ONZ i koalicyjnych, a także przeznaczonych do zwalczania terroryzmu, zapewnienie pełnego przygotowania jednostek wydzielonych do udziału w operacji ISAF w Afganistanie, zapewnienie płynnego wdrożenia do eksploatacji nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, i udziału w misjach międzynarodowych. Ponadto umożliwią uczestnictwo w budowie sojuszniczego systemu rozpoznania obiektów naziemnych (AGS) oraz w systemie wczesnego ostrzegania i naprowadzania NAPMO. Polska na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju przeznaczy w 2007 roku środki w wysokości ,0 mln zł. W ramach tej kwoty ,0 mln zł zaplanowano w części 29 Obrona narodowa, a 46,0 mln zł w dziale 752 Obrona narodowa w pozostałych częściach budżetu państwa na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Wydatki obronne Polski w 2007 roku ukształtowane zostały zgodnie z formułą zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP. Oznacza to, iż wydatki obronne w roku bieżącym osiągną poziom nie niższy niż 1,95% produktu krajowego brutto roku poprzedniego (tj.2006 r.). Dodatkowo zwiększone będą środkami finansowymi w kwocie 1.376,9 mln zł które, zostały ujęte w innych częściach budżetu państwa (Ministra Finansów oraz w rezerwach celowych) przeznaczonymi na zabezpieczenie realizacji Programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe. Niezależnie od środków budżetowych, na finansowanie zadań obronnych wykorzystane zostaną środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych (krajowych i zagranicznych), wyszczególnionych w dalszej części publikacji. Niezależnie od wielu pozytywnych tendencji w budżecie, nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie potrzeby sił zbrojnych będą zaspokojone w 2007 roku. Pomimo realnego wzrostu wydatków obronnych w 2006 roku, poziom szkolenia wojsk będzie zróżnicowany w zależności od przeznaczenia i gotowości jednostek wojskowych. Resort obrony narodowej ma nadzieję, iż polska gospodarka rozwijać się będzie w dotychczasowym tempie, pozwalającym Rządowi RP na zwiększenie alokacji budżetowych dla sfinansowania misji i zadań obronnych. 2

3 Budżet Państwa PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE na 2007 r.
Produkt Krajowy Brutto ,7 mld zł Wydatki 258,9 mld zł Budżet Państwa Deficyt 30,0 mld zł Dochody 228,9 mld zł WYDATKI OBRONNE mln zł 1 USD = 3,04 ZŁ 1 EUR = 3,90 ZŁ Kursy walut Średnioroczny wzrost : cen towarów i usług konsumpcyjnych ,9 % (bez wydatków programu samolotowego) 3

4 ŁĄCZNIE 21.578,9 mln zł WYSIŁEK OBRONNY POLSKI
Wydatki obronne mln zł (1,95% PKB roku mld zł) wydatki budżetu MON - część ,0 mln zł wydatki w innych resortach mln zł Program F ,9 mln zł ŁĄCZNIE ,9 mln zł wzrost realny w stosunku do 2006 r ,5 %*) * - w stosunku do wydatków ujętych w Ustawie budżetowej na 2006 r. 4

5 DODATKOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OBRONNOŚCI
193,6 mln zł krajowe Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 62,7 mln zł prywatyzacja przemysłu obronnego ,8 mln zł badania obronne w Min. Edukacji i Nauki 121,0 mln zł zagraniczne 430,9 mln zł Program Inwestycji NATO (NSIP) ,1 mln zł Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) ,2 mln zł Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) ,1 mln zł Program Walki z Terroryzmem (CTFP) ,5 mln zł ŁĄCZNIE ,5 mln zł 5

6 GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW
Zaplanowane na 2007 rok wydatki zostaną skierowane na: realizację Celów SZ NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC), utrzymanie gotowości sił wydzielonych do udziału w operacjach NATO, ONZ i koalicyjnych, utrzymanie sił przeznaczonych do zwalczania terroryzmu, zapewnienie pełnego przygotowania jednostek wydzielanych do udziału w operacji ISAF w Afganistanie, zapewnienie płynnego wdrożenia do eksploatacji nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, uczestnictwo w budowie sojuszniczego systemu rozpoznania obiektów naziemnych (AGS) oraz w systemie wczesnego ostrzegania i naprowadzania NAPMO 6

7 Rok 2007 Rok 2006 STRUKTURA BUDŻETU MON W LATACH 2006–2007
(wg rodzajów wydatków) Rok 2007 Rok 2006 Wydatki majątkowe 20,0% Wydatki osobowe 28,2% Wydatki majątkowe 23,3% Wydatki osobowe 26,7% 27,8% Pozostałe wydatki Emerytury 24,0% 28,0% Pozostałe wydatki Emerytury 22,0% 7

8 BUDŻET MON W PODZIALE NA DZIAŁY
w tys. zł *) *) z uwzględnieniem części środków z program samolotowy – tys. zł) 8

9 BUDŻET DZIAŁU 752 – Obrona narodowa
(w podziale na rozdziały) w tys. zł *) *) z uwzględnieniem części środków z program samolotowy – tys. zł) 9

10 Średnie uposażenia (płace) miesięcznie:
WYDATKI OSOBOWE w 2007 r. 5.422,4 mln zł Średnie uposażenia (płace) miesięcznie: żołnierze zawodowi ,24 zł pracownicy cywilni: służba cywilna ,49 zł pozostali pracownicy ,57 zł 10

11 LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY ŚREDNIOROCZNE ŻOŁNIERZY
stany średnioroczone (cz. 29 Obrona narodowa) Wyszczególnienie 2006 2007 Żołnierze zawodowi - w tym: - szeregowi zawodowi 79 170 8 496 84 507 12 002 Żołnierze nadterminowi 5 045 Żołnierze ZSW (pobór) 56 865 52 925 Kandydaci na żołnierzy zawodowych 2 080 2 000 Pozostali (szkolenie rezerwy) 2 210 2 045 Ogółem 11

12 wg rozdziałów działu 752 - Obrona narodowa
LICZEBNOŚĆ ŻOŁNIERZY wg rozdziałów działu Obrona narodowa WOJSKA LĄDOWE 75201 żołnierzy żołnierzy żołnierzy żołnierzy MARYNARKA WOJENNA 75203 SIŁY POWIETRZNE 75202 POZOSTAŁE ROZDZIAŁY 12

13 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO – RENTOWE
4.448,7 mln zł liczba świadczeniobiorców średniorocznie emerytury renty inwalidzkie renty rodzinne z tego: wskaźnik wzrostu liczby świadczeniobiorców 101,67 % waloryzacja ,1 % przeciętne świadczenie ,00 zł 13

14 UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W BUDŻECIE MON W LATACH (w %) 14

15 WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO
(w przeliczeniu na mieszkańca) (w USD) ceny bieżące POLSKA 2006* RAZEM NATO EUROPEJSKIE KRAJE UE w NATO USA i KANADA 2007* Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2005, *dane dla Polski w roku oszacowanie własne 15

16 WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO
(w przeliczeniu na żołnierza) ceny bieżące (w tys. USD) POLSKA 2006* RAZEM NATO EUROPEJSKIE KRAJE UE w NATO USA i KANADA 2007* Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2005, *dane dla Polski w roku oszacowanie własne 16

17 PODSUMOWANIE Wielkość wydatków obronnych w 2007 pozwoli na realizację zadań priorytetowych przedstawionych na slajdzie Nr 6.0 W 2007 r. kontynuowany będzie proces uzawodowienia SZ RP, z jednoczesną restrukturyzacją uposażeń. Rok 2007 będzie kolejnym, w którym finansowanie wydatków obronnych Polski zostanie wsparte znaczącymi funduszami pochodzącymi z NATO (przeznaczonymi na realizację inwestycji wynikających z Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w dziedzinie Bezpieczeństwa), a także z pomocy zagranicznej rządu Stanów Zjednoczonych. 17


Pobierz ppt "PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON NA 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google