Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska - Koordynator

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska - Koordynator"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska - Koordynator anna.wisniewska@kpk.gov.pl Marta Muter – Stypendia Marie Curie marta.muter@kpk.gov.pl Lidia Mitera – Centrum Informacji dla Naukowców lidia.mitera@kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 wew. 152 fax: 22/ 828 53 70 http://www.6pr.pl/n/s/2/index. html

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY jeden program stypendialny pod patronatem 12 rodzajów stypendiów/ grantów budżet wynoszący 10% budżetu 6 PR (FP6-1,580 M) akceptowany każdy obszar i tematyka badań brak limitu wieku, ważny staż naukowy otwarty dla naukowców z krajów trzecich mechanizmy reintegracyjne finansowanie do 100%

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Host Driven Actions Instytucja/sieć przygotowuje projekt w którym aplikuje o liczbę stypendiów Projekt wysyłany do KE i oceniany przez ekspertów KE Kontrakt z KE – do 4 lat Zaakceptowane instytucje dokonują selekcji stypendystów Pobyt stypendysty do 3 lat (w zależności od akcji) Individual Driven Actions Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt Projekt wysyłany do KE i oceniany przez ekspertów KE Kontrakt podpisywany z instytucją przyjmującą Długość stypendium zależy od akcji (od 1 do 3 lat)

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Profile Host Fellowships for Early-Stage Conferences and Training Courses Research Training Networks Chairs Advanced Lifelong Training and Excellence Early-Stage Training fellow with 4 years experience or Ph.D. fellow with < 4 years experience TeamsAwards International Fellowships Host Fellowships for Transfer of Knowledge Development Action Industry-Academia Partnership Intra-European Fellowships Transfer of Knowledge Return and Reintegration

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY oferta zarówno dla indywidualnych naukowców jak i instytucji nieskomplikowane formularze do wypełnienia do 20 stron tekstu do napisania na 14 rodzajów stypendiów tylko w dwóch wymagany jest partner jesteśmy kontraktorem projektu europejskiego doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów decydujemy samodzielnie o etapach realizacji projektu decydujemy sami o sposobie wydatkowania funduszy fundusze unijne jedziemy za granicę ze stypendium przyjmujemy pracownika dobrze opłacanego za którym idą dodatkowe fundusze Czy warto ubiegać się o stypendia MC ?

6 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ŚWIADCZENIA DLA INSTYTUCJI koszty projektu: związane z badaniami, szkoleniami i wymianą informacji, materiałami szkoleniowymi oraz promocją projektu koszty zarządzania projektem (w tym audyt) koszty ogólne /pośrednie inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu ŚWIADCZENIA DLA STYPENDYSTÓW wynagrodzenie koszty związane ze zmianą miejsca pobytu - koszty podróży - koszty relokacji - jednorazowy dodatek kariera koszty prowadzonych badań, a także koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach...

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl 5PR- młodzi naukowcy korzystający ze stypendiów instytucjonalnych (do 2003)

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Transfer wiedzy Transfer wiedzy (Transfer of knowledge) 19 maja 2004 termin: 19 maja 2004 budżet: 45 mln euro informacja: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=26 Granty dla najlepszych (Excellence Grants/Teams) Granty dla najlepszych (Excellence Grants/Teams) 18 maja 2004 termin: 18 maja 2004 budżet: 30 mln euro informacja: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=32 Konkursy w roku 2004

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Development scheme (66% budżetu): Wzmocnienie potencjału badawczego instytucji naukowych, które pragną rozwinąć nowe obszary kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji z krajów kandydujących i tzw. less favoured regions Unii Europejskiej (70% budżetu) poprzez: - zapraszanie do współpracy doświadczonych naukowców z zagranicy na podstawie powszechnie dostępnej rekrutacji (2-24 miesięcy) - ewentualne wysyłanie własnych doświadczonych pracowników do instytucji partnerskich za granicą, wskazanych w projekcie (2-12 miesięcy) Transfer wiedzy (DS)

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Industry-Academia Strategic Partnership ( 34% budżetu): Stworzenie i rozwój długotrwałej współpracy pomiędzy światem nauki i światem przemysłu (ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw- 30% budżetu) poprzez: - wzajemną wymianę pracowników (pobyty od 2 miesięcy do 2 lat) pomiędzy co najmniej 1 instytucją naukową i 1 przedsiębiorstwem z 2 różnych krajów Transfer wiedzy (IAP)

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Wsparcie dla najlepszych europejskich zespołów badawczych o charakterze międzynarodowym, tworzonych wokół lidera-naukowca (dowolnej narodowości) realizujących projekt o tematyce najbardziej aktualnej bądź interdyscyplinarnej, ważnej dla większości krajów europejskich. Projekt składany jest przez lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego Kontrakt na 4 lata Preferowana duża autonomia zespołu. Granty dla najlepszych

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl 6PR - Rezultaty konkursów w 2004


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska - Koordynator"

Podobne prezentacje


Reklamy Google