Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Gruzel Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Gruzel Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008"— Zapis prezentacji:

1 Joanna Gruzel Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008
Światowe dni innowacji w Wielkopolsce Środki publiczne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie kredytu „Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen“ Joanna Gruzel Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008

2 Agenda Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen
Formy działalności Investitionsbank Hessen Kredyt „Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen“ jako przykład instrumentu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / 2

3 I. Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen
Forma prawna: od instytucja prawa publicznego z gwarancjami krąju związkowego Hesji Siedziba banku: Frankfurt nad Menem Oddziały banku: Kassel, Wetzlar, Wiesbaden Udziałowcy: 50% kraj związkowy Hesji, % Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Kapitał własny: 60 Mio. € Zadania: instytut bankowy, centralna jednostka monetarna kraju związkowego Hesji, której szczególnym zadaniem jest wspieranie podmiotów gospodarczych Formy działalności: działalność kredytowa, gwarancje, subwencje, kapitały udziałowe, obsługa programów wspierających Uni Europejskiej / 3

4 I. Informacje ogólne o Investitionsbank Hessen – stan na 30.06.2008
Suma bilansowa, stan na dzień : 993 Mio. € (znaczący wzrost w ostatnich latach, szczególnie przez dzialałność kredytową) Wysokość udzielonych kredytów w roku 2007 (GuW): 136 Mio. € (Wysokość udzielonych kredytów ogółem: 497,1 Mio. € dla okolo przedsiębiorstw) Wysokość przyznanych subwencji w roku 2007: Środki z programu wspierania MŚP Wspólnoty Europejskiej 9,4 Mio. € + 2,7 Mio. € nieoprocentowane kredyty w tzw. obszarach Ziel 2 Rozwój infrastruktury: 8,3 Mio. € Rynek pracy, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 72,6 Mio. € Odnowa miast i wsi: 31,7 Mio. € Wysokość udzielonych gwarancji w roku 2007: 90,4 Mio. € Kapitał udziałowy w roku 2007 i 2008: pochodzący z różnych funduszy inwestycyjnych o własnej osobowości prawnej „cichy“ kapitał udziałowy w wysokości okolo 77 Mio. € dla prawie 140 przedsiębiorstw m.in.: Mittelständische Beteiligungsgesellschaft: 45 Mio. € dla 88 przedsiębiorstw fundusz inwestycyjny Hessen-Invest i inne: 25 Mio. € fundusz inwestycyjny Hessen Kapital 75 Mio. € (dotychczas przyznano: 7,4 Mio. €) Wysokość wszystkich przyznanych środków: 1,3 Mrd. € Źródło: statystyki własne / 4

5 II. Formy działalności Investitionsbank Hessen
Działalność kredytowa Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (długoterminowy kredyt na podjęcie i rozwój samodzielnej działalności gospodarczej) Gwarancje Gwarancje kraju związkowego Hesji Dofinansowanie ze środków publicznych (subwencje) Subwencje w ramach pomocy regionalnej Wspólnoty Europejskiej Rynek pracy Odnowa miast i wsi Kapitał udziałowy Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG H) Hessen Kapital / 5

6 III. Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen. (GuW)
III. Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen (GuW) Kredyt na podjęcie i rozwój samodzielnej działalności gospodarczej - przeznaczenie kredytu – Podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej: Rozpoczęcie działalności gospodarczej, utworzenie nowego lub przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa, nabycie udziałów w spółce. - maksymalna wysokość kredytu: 300 T€; - obniżenie oprocentowania o 0,20 % punkty procentowe Tworzenie miejsc pracy: Inwestycje powiązane z tworzeniem dodatkowych miejsc pracy. - finansowanie w wysokości 100 T€ za każde nowe miejsce pracy - maksymalna wysokość kredytu: 750 T€; - obniżenie oprocentowania o 0,20 % - 0,40 % punkty procentowe Inwestycje w rozwój działalności gospodarczej: Finansowanie nowych inwestycji umożliwiających dalszy rozwój istniejącego przedsiębiorstwa - maksymalna wysokość kredytu: 500 T€; - obniżenie oprocentowania o 0,20 % - 0,40 % punkty procentowe / 6

7 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen
Cel kredytu: Wspieranie osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwienie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania długoterminowych inwestycji kredytem o stałym, korzystnym oprocentowaniu. Instrument: Obowiazujący na terenie calej Hesji długoterminowy kredyt o obniżonym oprocentowaniu na wybrane cele inwestycyjne z dodatkowym obniżeniem oprocentowania w wybranych regionach tego kraju. Osoby uprawnione do składania wniosków kredytowych: Osoby fizyczne podejmujące samodzielną działalność gospodarczą Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, spełniające definicję MŚP Komisji Europejskiej. Przedstawiciele wolnych zawodów, włącznie z lekarzami. Komandytariusze nie są uprawnieni do składania wniosków. Definicja MŚP według Komisji Europejskiej: Maksymalna liczba zatrudnionych: 250 Roczny obrót nie przekraczający 50 Mio. € lub suma bilansowa poniżej 43 Mio. € Spełnienie kryterium niezależności. / 7

8 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen
Warunek: miejsce inwestycji znajduje się w Hesji Rodzaj finansowanych inwestycji: nabycie gruntów gospodarczych i budynków prace budowlane zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, wyposażenie biura przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa lub nabycie udziałów w spółce. / 8

9 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Warianty kredytu
Przeznaczenie / Cel kredytu Wysokość finansowania Maksymalna kwota kredytu Obniżenie oprocentowania Wypłata a) Podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej 100 % 300 T € 0,20 %- punkty procent. 96 % b) Inwestycje połączone z tworzeniem nowych miejsc pracy 750 T € 0,20 %- punkty procent. + 0,20 %- punkty procent. w wybranych regionach c) Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa 500 T € / 9

10 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Rozwój przyznanych kredytów i liczby wniosków kredytowych / 10

11 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Wysokość przyznanych kredytów w podziale na cel / 11

12 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Wysokość przyznanych kredytów w podziale na branżę / 12

13 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Wysokość udzielonych kredytów w podziale na regiony Stan na dzień Udzielone kredyty: 113,4 Mio. € Inwestycje ogółem: 214,3 Mio. € Wysokość przyznanych kredytów ogółem < 2,5 Mio.€ 2,5 – 5,0 Mio.€ 5,0 – 10,0 Mio.€ > 10,0 Mio.€ / 13

14 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Regionalne różnice w wysokości oprocentowania Dodatkowa obniżka oprocentowania dotyczy wariantu kredytowego b) lub c) w następujących regionach: Hesja północna Hesja środkowa region Odenwald Obnizenie oprocentowania o 0,20%-punkty procent. dla wariantu a) - c) Dodatkowe obnizenie oprocentowania o 0,20%-punkty procent. dla wariantu b) i c) / 14

15 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen System kształtowania oprocentowania w zależności od ryzyka Od wprowadzenie przez Investitionsbank Hessen systemu oprocentowania uwzględniającego potencjał ryzyka, opracowanego przez KfW uwzględnienie indywidualnej sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy i jego klasyfikacja do jednej z siedmiu kategorii cenowych (A – G): określenie zdolności kredytowej i prawdopodobieństwa niewypłacalności ocena wniesionego zabezpieczenia indywidualna dla kredytobiorcy oferta oprocentowania / 15

16 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen System kształtowania oprocentowania w zależności od ryzyka / 16

17 III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Aktualna stopa oprocentowania z dnia: / 17

18 Fundusz na obniżenie oprocentowania
III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Schemat refinansowania kredytu BANK 5,00% 3,40% 3,60% Refinasowanie: kredyt globalny Kredytobiorca Klasa zdolności kredytowej: 2 Klasa zabezpieczenia kredytu: 2 Kategoria cenowa: D 0,20%- pkt. proc. + marża IBH Fundusz na obniżenie oprocentowania / 18

19 Wohnungsbau-sondervermögen
III. Kredyt Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen Generowanie funduszu na obnizenie oprocentowania Fundusz na obniżenie oprocentowania różnica oprocentowania LTH Bank für Infrastruktur 2,00% 4,50% Wohnungsbau-sondervermögen kredyt Rynek finasowy: papiery wartościowe wkłady terminowe pożyczki, obligacje itp. / 19

20 III. Refinansowanie Instytucje, instrumenty i uwarunkowania
Instytucje – partnerzy w refinansowaniu wspierających programów finansowych Kreditanstalt für Wiederaufbau Landwirtschaftliche Rentenbank EIB Europejski Bank Inwestycyjny inne banki (z.B. NRW-Bank) Instrumenty bezpośrednie powiązanie refinansowania z programem finansowym narzuca często ostrzejsze przepisy i kryteria kształtowania i przyznawania programu refinansowanie ogólne – niezależność w kreowaniu nowych produktów finansowych emisja obligacji własnych – duża swoboda w kształtowaniu instrumentów finansowych Uwarunkowania powiązania między programem i refinansowaniem – większa subwencja do oprocentowania refinansowanie ogólne – warunki i reguły rynku finansowego emisja obligacji własnych – reguły rynku finansowego / 20

21 Investitionsbank Hessen Kontakt
Investitionsbank Hessen Schumannstraße Frankfurt am Main Eckhard Hassebrock Dr. Rudolf Kriszeleit Członek zarządu Członek zarządu Nr. tel.: / Nr. tel: / Osoby kontaktowe Frankfurt Oddział Kassel Oddział Wetzlar Dr. Gerhard Bauer Wilfried Pfannkuche Hartmut Bock Norbert Gonsior Nr. tel.: / Nr. tel.: / Nr. tel.: / Nr. tel.: / Hotline GuW Nr. tel.: / Strona internetowa: Adres mailowy: / 21

22 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Joanna Gruzel Investitionsbank Hessen Poznań, 9. września 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google