Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Programu działania SBP na lata 2009-2013. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie 31 maja 2009 – 2 września 2011 Marzena Przybysz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Programu działania SBP na lata 2009-2013. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie 31 maja 2009 – 2 września 2011 Marzena Przybysz."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Programu działania SBP na lata 2009-2013. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie 31 maja 2009 – 2 września 2011 Marzena Przybysz

2 Działania organizacyjne 16 okręgów 8087 członków (początek kadencji 8456 – aktualizacja liczby członków w poszczególnych ogniwach). Najliczniejsze okręgi: – wielkopolski - 1012 członków, – mazowiecki - 994 członków. Najmniejsza liczba osób - okręg świętokrzyski – 142 członków. Struktury terenowe: 58 Oddziałów i 304 Koła.

3 Działania organizacyjne 10 posiedzeń Zarządu Głównego 16 posiedzeń Prezydium ZG Przyjęto łącznie 32 uchwały

4 Działało 14 sekcji, komisji i zespołów ZG SBP: Komisja ds. Edukacji Informacyjnej Komisja Nowych Technologii Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów Komisja Odznaczeń i Wyróżnień Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów Komisja Zarządzania i Marketingu Sekcja Bibliotek Muzycznych Sekcja Bibliotek Naukowych Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Sekcja Bibliotek Publicznych Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Sekcja Fonotek Zespół do Spraw Bibliografii Regionalnej Rada Programowa Wydawnictwa SBP Zespoły robocze

5 Realizacja Strategii SBP 25 projektów ujętych w 5 celach strategicznych i 15 szczegółowych: – Cel I: Uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce – Cel II: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy – Cel III: Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji środowiska – Cel IV: Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza – Cel V: Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza

6 Realizacja Strategii SBP Do realizacji poszczególnych zadań szczegółowych, finansowanych przez FRSI, powołane zostały przez ZG zespoły problemowe: – Zespół ds. nowelizacji ustawy o bibliotekach – Zespół ds. opracowania koncepcji zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych – Zespół ds. opracowania wskaźników funkcjonowania bibliotek publicznych i pedagogicznych – Zespół bibliotekarzy-praktyków uczestniczących w realizacji zadania dot. priorytetów kształcenia bibliotekarzy – Zespół ds. opracowania jednolitej pragmatyki zawodowej

7 Działania programowe stymulowanie tworzenia uregulowań prawnych determinujących rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza, opracowanie i upowszechnianie standardów w dziedzinie bibliotekarstwa, poprawa komunikacji zewnętrznej (środowiskowej) i wewnętrznej, inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć oraz lobbing na rzecz rozwoju czytelnictwa, integracja środowiska bibliotekarskiego, wspieranie edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej, umacnianie pozycji Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej, udział w programach edukacji kulturalnej i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz innych przedsięwzięciach służących upowszechnianiu kulturotwórczej roli bibliotek.

8 Prace legislacyjne oraz zwiększające świadomość prawną członków SBP Przygotowanie tekstu nowej ustawy o bibliotekach wraz z uzasadnieniem. Prace nad nowelizacją ustawy o egzemplarzu obowiązkowym Cykl warsztatów na temat aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek.

9 Badanie efektywności bibliotek publicznych, pedagogicznych Opracowanie 28 wskaźników funkcjonalności dla bibliotek publicznych. Badania w bibliotekach publicznych miejskich (Wrocław, Szczecin), bibliotekach wojewódzkich (Wrocław, Szczecin) oraz bibliotekach pełniących rolę wojewódzkich i miejskich (Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów, Toruń). Seminarium skierowane głównie do przedstawicieli bibliotek testujących wskaźniki funkcjonalności. Rozmowy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w sprawie ustanowienia normy ISO:11620

10 Badanie stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza oraz pragmatyki zawodowej ustalenie praktyk związanych ze stosowaniem pragmatyki zawodowej bibliotekarzy w warunkach zróżnicowania, obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych na podstawie badań Badania dotyczyły: – stażu pracy w danej bibliotece, w tym na określonym stanowisku, – posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, – struktury stanowisk w bibliotece i systemu awansowania, – retencji zasobów ludzkich w bibliotece

11 Badanie stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza oraz pragmatyki zawodowej Opracowanie założeń modelowej listy wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu bibliotekarza

12 Kierunki kształcenia bibliotekarzy oraz badanie ich potrzeb w tym zakresie Opracowanie wstępnej listy priorytetów w zakresie kształcenia bibliotekarzy Badania potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej, 2010 r. w bibliotekach publicznych, w trzech województwach. Raport umieszczony na portalu sbp.pl Badanie potrzeb pracowników bibliotek pedagogicznych i naukowych, 2011 r.

13 Opracowanie koncepcji zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych Koncepcja została zatwierdzona na posiedzeniu Prezydium ZG SBP, które po jej zatwierdzeniu określiło dalsze etapy prac wdrożeniowych, w tym działania rzecznicze.

14 Budowa nowego portalu SBP Uruchomienie portalu: 20 grudnia 2010 roku Statystyki w okresie kwiecień-czerwiec: – 58082 odwiedzin, 28424 unikalnych użytkowników, 5300 zarejestrowanych użytkowników, 329195 odsłon, 211 zamówień w sklepie Sklep internetowy Newsletter (obecnie ponad 500 odbiorców)

15 Kształtowanie nowoczesnego wizerunku SBP cykl szkoleń dla struktur Stowarzyszenia opracowanie nowych logotypów SBP przygotowanie księgi znaku oraz identyfikacji wizualnej prowadzenia kampanii na rzecz pozyskiwania nowych członków i instytucji wspierających opracowanie materiałów reklamowych kampania 1% na rzecz SBP

16 Promocja czytelnictwa i upowszechnianie dobrych praktyk bibliotecznych VII i VIII edycja – w obu edycjach zgłoszono prawie 50 programów 2011 rok, nowość – nagroda FRSI Komu po drodze?

17 Promocja czytelnictwa i upowszechnianie dobrych praktyk bibliotecznych Laureaci VII edycji: I nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle II nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach III nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

18 Mistrz Promocji Czytelnictwa liczba zgłoszonych bibliotek: – II edycja – 100 – III edycja - 61 Wyniki konkursu 2010 I nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu II nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju III nagroda: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

19 Inne konkursy Nagroda Naukowa im. A. Łysakowskiego Nagroda Młodych SBP im. Prof. M. Dembowskiej

20 Inne konkursy Bibliotekarz Roku 2010: Barbara Kuprel, kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach Konkurs fotograficzny – Z książką w plecaku

21 Działalność edukacyjno-szkoleniowa 40 konferencji, seminariów, warsztatów w 2010 roku uczestniczyło w nich ok. 3600 bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej

22 Forum Młodych Bibliotekarzy 2009 r. - IV - Kraków: Inicjatywy młodych w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie 2010 r. - V – Lublin: Jakość bibliotek w naszych rękach 2011 - VI Poznań: OtwarciBibliotekarze.eu.

23 Działalność wydawnicza 40 publikacji zwartych Nowa seria wydawnicza SBP Digitalizacja czasopism Digitalizacja serii Nauka – Dydaktyka – Praktyka Spacerownik po Europie Dodatki tematyczne do Bibliotekarza i Poradnika Bibliotekarza

24 Współpraca międzynarodowa przystąpienie do EBLIDA (2010) udział w – kongresach IFLA – posiedzeniach LIBER, EBLIDA, IAML – międzynarodowych seminariach (Bruksela, Kreta, Moskwa, Dublin, Sankt Petersburg, Malaga) – wyjazd edukacyjny członków SBP do bibliotek Saksonii i Turyngii – polsko-niemieckie warsztaty dot. niekonwencjonalnych metod wspierania czytelnictwa – spotkanie z PALA, bibliotekarzami ukraińskimi

25 Inne formy współpracy współpraca z władzami: w posiedzeniach Senackiej i Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych i in. wyrażanie opinii środowiskowych dot. różnych zagadnień bibliotekarstwa: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, stawka VAT, strategia kapitału społecznego, utrzymanie poziomu dotacji na zakupy biblioteczne i in.

26 Inne formy współpracy z organizacjami z obszaru książki i czytelnictwa: FRSI, Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców, Krajowa Rada Biblioteczna, Konferencje Dyrektorów Bibliotek, organizatorami targów książki, Koalicja na rzecz promocji czytelnictwa i bibliotek Republika Książki, biblioteki różnego typu, Wydawnictwo Świat Książki

27 Marzena Przybysz Sekretarz Generalny SBP m.przybysz@sbp.pl


Pobierz ppt "Realizacja Programu działania SBP na lata 2009-2013. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie 31 maja 2009 – 2 września 2011 Marzena Przybysz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google