Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie środków europejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie środków europejskich"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie środków europejskich
w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - przykładowe projekty. Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi Emilian Stańczyszyn, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

2 Subregionalna sieć IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
Emilian Stańczyszyn

3 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
ZGZM zrzesza 7 gmin Łączna liczba ludności: osób

4 Geneza projektu początek 2007 r. – Zarząd ZGZM podejmuje decyzję, że jednym z głównych projektów Związku będzie dostarczenie Internetu szerokopasmowego do wszystkich miejscowości leżących na obszarze Związku czerwiec 2007 r. – ZGZM zleca wykonanie koncepcji techniczno- organizacyjnej subregionalnej sieci IT (w całości w kanalizacji teletechnicznej) listopad 2007 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wydaje pozytywną opinie w sprawie zgodności wykonanej koncepcji w odniesieniu do założeń RPO WD na lata 2008 r. - wykonanie optymalizacji koncepcji i opracowanie studium wykonalności (autorski projekt ZGZM wykonania sieci z wykorzystaniem podbudowy słupów energetycznych) – oczekiwanie na ogłoszenie konkursu przez UMWD

5 Zakres projektu budowa sieci światłowodowej o łącznej długości blisko 330 km, (233,24 km sieci światłowodowej na istniejącej podbudowie słupów energetycznych, 95,72km sieci w kanalizacji teletechnicznej montaż 100 Infokiosków, 100 Hot-Spotów.

6 Zakres projektu Sieć światłowodowa obejmuje 7 gmin: Polkowice, Grębocice, Gaworzyce, Przemków, Radwanice, Jerzmanowa i Pęcław W obrębie sieci znajdzie się 109 miejscowości, z czego: 34 miejscowości to tzw. „białe plamy” (brak operatorów świadczących usługi szerokopasmowe) 63 miejscowości – „obszary szare” 9 miejscowości – obszary „czarne” (większa ilość operatorów, wykluczone z projektu)

7 Wartość projektu Całkowita wartość projektu: 20 532 835,34
Finansowanie projektu odbywać się będzie z wykorzystaniem środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Poziom dofinansowania: 85,00 % Kwota dofinansowania: ,99

8 Cele bezpośrednie projektu
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprawa dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu na terenie ZGZM wzrost dostępności do usług świadczonych droga elektroniczną wzrost poziomu dostępności do wiedzy przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa warunków lokalnego rynku pracy, zwiększenie atrakcyjności obszaru ZGZM

9 Harmonogram projektu Planowany początek realizacji projektu – III kwartał 2011 r. Planowane zakończenie budowy sieci – I kwartał 2015 r. „IZ RPO WD informuje, iż nastąpiła zmiana  terminu zakończenia preselekcji dla Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach naboru nr 14/S/2.1/2010 „Sieci telekomunikacyjne” z  09 listopada 2010 r. na dzień 30 listopada 2010 r.”’ Źródło: Emilian Stańczyszyn

10 Wsparcie dla projektu W latach projekt został otoczony wsparciem eksperckim i finansowym Fundacji Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu e-VITA III. Styczeń 2010 r. – Projekt subregionelnej sieci IT dla obszaru ZGZM zwyciężył w konkursie „Wygrajmy razem EURO” zorganizowanym przez Accreo Taxand oraz Gazetę Wyborczą. Projekt ZGZM zdobył uznanie jury (m.in. prof. Michała Kuleszy oraz Andrzeja Arendarskiego) za swój rozmach, zaawansowane przygotowanie i bardzo mocny biznesplan. Wysoko oceniono także jego dużą innowacyjność, która polega m.in. na tym, że dostęp do "szybkiego" Internetu na terenach wiejskich będzie zagwarantowany dzięki wykorzystaniu... istniejącej sieci energetycznej.

11 Regionalna sieć szerokopasmowa Porozumienia Międzygminnego Dzierżoniów

12 Subregionalna sieć szerokopasmowa Porozumienia Międzygminnego Dzierżoniów

13 Ogólna charakterystyka projektowanej sieci
Sieć światłowodowa obejmuje 6 gmin : Dzierżoniów, Ziębice, Ząbkowice Śl., Stoszowice, Bardo, Niemcza w województwie dolnośląskim W obrębie sieci znajdzie się 93 miejscowości – głównie wiejskich Podstawowym medium transmisyjnym w sieci jest światłowód Całkowita długość wybudowanej kablowej sieci światłowodowej wyniesie 205 km, wydzierżawionej na zasadzie IRU – 188 km Sieć składać się będzie z 6 węzłów szkieletowych (po jednym w każdej gminie) oraz 114 węzłów dystrybucyjnych ( co najmniej po jednym w każdym sołectwie) Promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego rozumiany jako odległość od węzła do położonego najdalej domostwa wyniesie nie więcej niż 2 km

14 Rynek obsługiwany przez subregionalną sieć szerokopasmową
W zasięgu oddziaływania sieci znajduje 7600 gospodarstw domowych i 1300 przedsiębiorstw Do sieci zostaną przyłączone 62 Infokioski i HotSpot’y Szacowana liczba klientów końcowych przyłączonych pośrednio (poprzez operatorów „ostatniej mili”) do sieci wyniesie: w roku 2015 – około 2200

15 Usługi oferowane przez sieć
Hurtowy dostęp do Internetu – symetryczny, szerokopasmowy dedykowany dla operatorów „ostatniej mili” Usługi transmisji danych punkt-punkt i punkt-wielopunkt Usługi dzierżawy włókien światłowodowych Usługi kolokacji i dzierżawy pasywnych elementów sieci Planowana szerokość pasma dla klientów indywidualnych włączonych do sieci poprzez operatorów ostatniej mili wynosi 6Mb/s symetrycznie.

16 Technologie wykorzystywane w budowie sieci
70 % sieci wykonane będzie z wykorzystaniem światłowodu podwieszonego na podbudowie słupowej średniego i niskiego napięcia 30% sieci będzie zbudowanej w technologii doziemnej w obszarach gdzie nie istnieje napowietrzna sieć energetyczna W każdym sołectwie zostanie zainstalowany aktywny węzeł dystrybucyjny sieci

17 Parametry finansowe projektu
Planowana wielkość nakładów na budowę sieci wynosi 19 mln zł Planowany poziom dofinansowania inwestycji wynosi 84% Finansowanie projektu odbywać się będzie z wykorzystaniem środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

18 Status projektu W październiku 2010 r. zostały złożone dokumenty aplikacyjne projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego jako projektu systemowego.

19 Subregionalna sieć szerokopasmowa Porozumienia Międzygminnego Rudna

20 Subregionalna sieć szerokopasmowa Porozumienia Międzygminnego Rudna

21 Ogólna charakterystyka projektowanej sieci
Sieć światłowodowa obejmuje 5 gmin wiejskich: Rudna, Lubin, Kotla, Żukowice, Głogów w województwie dolnośląskim W obrębie sieci znajdzie się 121 miejscowości – głównie wiejskich Podstawowym medium transmisyjnym w sieci jest światłowód Całkowita długość kablowej sieci światłowodowej wyniesie 204 km Sieć składać się będzie z 5 węzłów szkieletowych (po jednym w każdej gminie) oraz 121 węzłów dystrybucyjnych ( po jednym w każdym sołectwie) Promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego rozumiany jako odległość od węzła do położonego najdalej domostwa wyniesie nie więcej niż 2 km

22 Rynek obsługiwany przez subregionalną sieć szerokopasmową
Na obszarze objętym siecią znajduje się gospodarstw domowych Do sieci zostanie przyłączonych 47 Infokiosków i HotSpot’ów Liczba podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych znajdujących się w obszarze objętym siecią wynosi 2200 Szacowana liczba klientów końcowych przyłączonych pośrednio (poprzez operatorów „ostatniej mili”) do sieci wyniesie: w roku 2014 – około 4400 w roku 2023 – około 5400

23 Usługi oferowane przez sieć
Hurtowy dostęp do Internetu – symetryczny, szerokopasmowy dedykowany dla operatorów „ostatniej mili” Usługi transmisji danych punkt-punkt i punkt-wielopunkt Usługi dzierżawy włókien światłowodowych Usługi kolokacji i dzierżawy pasywnych elementów sieci Planowana szerokość pasma dla klientów indywidualnych włączonych do sieci poprzez operatorów ostatniej mili wynosi 6Mb/s symetrycznie.

24 Technologie wykorzystywane w budowie sieci
80 % sieci wykonane będzie z wykorzystaniem światłowodu podwieszonego na podbudowie słupowej średniego i niskiego napięcia 20% sieci będzie zbudowanej w technologii doziemnej z wykorzystaniem mikrokanalizacji – o obszarach gdzie nie istnieje napowietrzna sieć energetyczna W każdym sołectwie zostanie zainstalowany aktywny węzeł dystrybucyjny sieci

25 Parametry finansowe projektu
Planowana wielkość nakładów na budowę sieci wynosi 17 mln zł Planowany poziom dofinansowania inwestycji wynosi 85% Finansowanie projektu odbywać się będzie z wykorzystaniem środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

26 Status projektu W październiku 2010 r. zostały złożone dokumenty aplikacyjne projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego jako projektu systemowego. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną. Decyzja o wyborze projektu do realizacji powinna nastąpić do 30 listopada 2010r.

27 Dziękujemy za uwagę Klara Malecka Emilian Stańczyszyn
Fundacja Wspomagania Wsi Emilian Stańczyszyn Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach


Pobierz ppt "Wykorzystanie środków europejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google