Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznański Park Naukowo- Technologiczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznański Park Naukowo- Technologiczny"— Zapis prezentacji:

1 Poznański Park Naukowo- Technologiczny
Fundacja UAM Poznański Park Naukowo- Technologiczny Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, Poznań Tel , Fax

2

3 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej
Ewa Kocińska Paweł Bartoszek Joanna Bosiacka-Kniat Agata Bartoszewska Izabela Stelmaszewska Anna Klimaszewska Katarzyna Rauszer de Bruijn (MoC)

4 Najważniejsze działania RPK (1)
Finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki Organizacja seminariów i warsztatów na temat stypendiów Marie Curie, 6 PR i FS; seminariów dla małych i średnich przedsiębiorstw (uczestnicy w 2005 – 900) Współorganizacja imprez z innymi ośrodkami oraz wystąpienia na seminariach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez inne ośrodki Udział w szkoleniach w kraju i zagranicą (rozwój umiejętności personelu, m.in. szkolenia Hyperion Ltd.) Spotkania informacyjno-szkoleniowe sieci Punktów Kontaktowych

5 Najważniejsze działania RPK (2)
Prowadzenie sieci Lokalnych Punktów Kontaktowych – spotkania co dwa miesiące Wydawnictwo - miesięcznik „Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego – Granty Europejskie” Newsletter RPK Poznań – wydawany w formie elektronicznej, co 2 tygodnie Pomoc w przygotowywaniu wniosków Konsultacje realizowanych projektów Budowa baz danych: władz jednostek naukowych w regionie, małych i średnich przedsiębiorstw oraz potencjalnych uczestników projektów realizowanych w Poznaniu

6 Nasze projekty z 6.PR POLFOOD – koordynator FOODLINK – koordynator INDUSTRYLINK – koordynator TRANSMES - koordynator REGinNET – partner MoC – partner

7 POLFOOD Seria warsztatów w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu (grudzień 2003-wrzesień 2004) Dzień informacyjny 6PR Sesja naukowa Praktyczna sesja dla MŚP Forum partnerów Baza potencjalnych partnerów Praktyczne broszury dla MŚP

8 FOODLINK www.foodlink.pl
FOODLINK jest realizowany w 11 krajach: Estonii, Rumunii, Łotwie, Bułgarii, Litwie, Turcji, Słowacji, Hiszpanii, Węgrzech, Holandii i Polsce MTP „Europejskie Forum Partnerów w branży spożywczej” POLAGRA- FOOD wrzesień 2004 Oferta współpracy w sektorze żywności

9 INDUSTRYLINK www.industrylink.pl
Dzień informacyjny i forum partnerów - MTP czerwiec 2004 (we współpracy z projektem STEF-NANO-ACC) Warsztaty (styczeń-kwiecień 2005) Jak przygotować wniosek Kwestie prawne i finansowe Spotkanie tematyczne - NMP Baza potencjalnych partnerów

10 TranSMEs www.transmes.net
Projekt typu: Economic and Technological Intelligence. Pomoc dla MŚP z sektora transportu i środowiska w uczestnictwie w Programie Ramowym przez przeprowadzenie konkursu na najlepsze pomysły projektowe (dni informacyjne/sesje szkoleniowe). Konsorcjum 9 partnerów z Włoch, Holandii, Litwy, Węgier, Turcji, Słowenii, Bułgarii i Polski

11 REGinNET Cel: Poprawa kompetencji punktów kontaktowych poprzez:
sieciowanie szkolenia organizowane ze wsparciem doświadczonych organizacji z starej Unii Europejskiej (indywidualne kontakty - krótkie wyjazdy, dni informacyjne oraz spotkań bilateralnych) Rola w projekcie – m.in. lider pakietu związanego z warsztatami dla pracowników punktów kontaktowych 19 partnerów - Turcja, Rumunia, Bułgaria, Polska, Czechy, Węgry, Holandia, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Austria, Dania.

12 MoC – Mobility Information Centre
Projekt realizowany w konsorcjum 10 partnerów z 10 miast Polski Sieć Centrów Informacji dla Naukowców Część Europejskiej Sieci Informacji dla Naukowców – ERA-MORE Pomoc w sprawach związanych z wyjazdem polskiego naukowca zagranicę oraz z przyjazdem zagranicznego naukowca do Polski – Wielkopolski i Lubuskiego

13 Stypendia dla doktorantów
Projekt realizowany w ramach działania 2.6 ZPORR Cel: podniesienie poziomu innowacyjności w regionie poprzez wspieranie prac naukowych z dziedzin strategicznych dla gospodarki regionu prowadzonych przez najzdolniejszych doktorantów w Wielkopolsce Wsparcie przyznawane będzie na podstawie konkursu na projekty stypendialne

14 Trudności Dotarcie z ofertą szkoleniową i konsultacyjną do przedsiębiorstw – małe zainteresowanie z ich strony Coraz niższe współczynniki sukcesu w poszczególnych konkursach 6PR – wzrastające zniechęcenie ze strony naukowców

15 Plany na przyszłość Uruchomienie strony Wielkopolski na CORDISie: promocja regionu i jego potencjału badawczego Udział w kolejnych projektach typu SSA/CA w 6PR Rozwijanie usług konsultacyjnych dla przedsiębiorstw (CRAFT, FS)

16

17

18 8 czerwca 2006 – konferencja podsumowująca 6. PR
20 czerwca 2006 – MTP – konferencja dla MŚP – n.t. możliwości w 7. Programie Ramowym UE Grudzień 2006 – inauguracja 7. Programu Ramowego

19

20 Dziękuję za uwagę !!! Joanna Bosiacka-Kniat
Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, Poznań Tel , Fax


Pobierz ppt "Poznański Park Naukowo- Technologiczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google