Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta systemu stypendialnego Marie Curie dla doktorantów i doktorów w 6. i 7. Programie Ramowym Joanna Bosiacka-Kniat RegionalnyPunkt Kontaktowy Ul. Rubież

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta systemu stypendialnego Marie Curie dla doktorantów i doktorów w 6. i 7. Programie Ramowym Joanna Bosiacka-Kniat RegionalnyPunkt Kontaktowy Ul. Rubież"— Zapis prezentacji:

1 Oferta systemu stypendialnego Marie Curie dla doktorantów i doktorów w 6. i 7. Programie Ramowym Joanna Bosiacka-Kniat RegionalnyPunkt Kontaktowy Ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Plan wystąpienia I. 6. Program Ramowy UE Ogólne zasady i definicje Rodzaje grantów Zasady finansowania wyjazdów Jakie kroki podjąć Gdzie znaleźć informacje II. 7. Program Ramowy UE Stypendia w 7 Programie Ramowym

3 Stypendia Marie Curie w 6. PR Host driven actions: MC Research Training Networks (RTN) MC Host Fellowships for Early Stage Research Training (EST) MC Host Fellowships for Transfer of Knowledge (ToK) MC Conferences and Training Courses (SCF) Individual driven actions: Intra –European Fellowships Outgoing International Fellowships Incoming International Fellowships

4 Excellence promotion and recognition Marie Curie Excellence Grants Marie Curie Excellence Awards Marie Curie Chairs Return and Reintegration Mechanisms European Reintegration Grants International Reintegration Grants

5 Ogólne zasady O projekt ubiega się instytucja/instytucje Kontrakt jest zawsze podpisywany pomiędzy Komisją Europejską a instytucją goszczącą Instytucja jest następnie zobowiązana do opublikowania swojej oferty stypendialnej, przeprowadzenia selekcji kandydatów, a z wybranymi spośród nich do podpisania umowy.

6 Gdzie można wyjechać? Do każdej instytucji, która podpisała umowę z Komisją Europejską na projekt stypendialny Rekrutację prowadzi host

7 Zasada mobilności –wyjazd do innego kraju (obywatelstwo, pobyt), wyjątek podwójne obywatelstwo można wyjechać do kraju w którym się nie przebywało (studia/praca) przez ostatnie 5 lat –nie można wyjechać do kraju w którym się przebywało (studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat

8 Kto może wyjechać Każdy naukowiec – bez limitu wieku czy narodowości Early-stage researcher: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra, np. doktorant Experienced researcher: - osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra

9 Świadczenia dla stypendysty Wynagrodzenie –Przeliczniki krajowe (correction coefficients) –Opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne wg. zasad danego kraju Koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją

10 Koszty relokacji (mobility allowance): –miesięczny dodatek 500 (bez rodziny) lub 800 (z rodziną) –podlega correction coefficients –może być opodatkowana –przyznawana stypendystom wyjazdowym

11 Categories Employment contract/fellowship with full social security coverage (/year) A fixed-amount fellowship with minimum social security coverage (/year) Early stage researchers 30 55015 275 Experienced researchers (4-10 years experience) 47 00023 500 Experienced researchers (> 10 years experience) 70 50035 250

12 Ryczałt na koszty podróży Odległość (km)Kwota euro/rok < 500250 500-1000500 1000-1500750 1500-25001000 2500-50001500 5000-100002000 > 100002500

13 Z jakiego wyjazdu można skorzystać staż naukowytyp akcji Marie Curie w 6PR naukowcy do 4 lat stażu (w tym doktoranci) Early Stage Training; Research Training Network; Excellence Grants; Conferences naukowcy ze stażem od 4 do 10 lat Research Training Network; Excellence Grants; Transfer of Knowledge; Conferences doktorzy ze stażem do 10 lat Research Training Network; Excellence Grants; Transfer of Knowledge; Conferences naukowcy ze stażem powyżej 10 lat Excellence Grants; Transfer of Knowledge

14 Early Stage Research Training Projekt - szkolenie początkujących naukowców program szkoleniowy obejmuje: - prace naukowe, badania laboratoryjne - dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja - Personal Career Development Plan Projekty prowadzone przez: - single host -jedną instytucję/ grupę instytucji z tego samego kraju - multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych stypendium: od 3 do 36 miesięcy

15 Aktualnie w bazie ofert znajdują się: 115 ogłoszenia o wolnych miejscach http://cordis.europa.eu/mc- opportunities/index.cfm?fuseaction=dataForm. doSearch

16 Research Training Network Konsorcjum międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo-dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów Platforma szkoleniowa, transferu wiedzy oraz rozwoju kariery naukowców główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców min 65% funduszy musi być przeznaczone na stypendia czas trwania projektu: do 4 lat stypendium indywidualne: od 3 do 36 miesięcy

17 Aktualnie w bazie ofert znajduje się: 167 ogłoszeń o wolnych miejscach http://cordis.europa.eu/mc- opportunities/index.cfm?fuseaction=dataForm. doSearch

18 Marie Curie Excellence Grants Najlepsze europejskie zespoły badawcze projekt składany przez lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze duża autonomia zespołu tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich okres trwania projektu: do 4 lat

19 Aktualnie w bazie ofert znajduje się: 10 ogłoszeń o wolnych miejscach (od PhD do doświadczonych naukowców)

20 Konferencje i kursy szkoleniowe Marie Curie Conferences & Training Courses wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy od doświadczonych naukowców wspieranie różnych działań szkoleniowych (włączając wirtualne), które są korzystne dla celów i interesów europejskiej nauki promowanie europejskich dokonań lub poruszanie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Europy

21 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych Series of events (SCF) Co najmniej 4 w ciągu 4 lat (48 miesięcy) Mogą być różnego rodzaju imprezy w serii (konferencje, warsztaty, kursy, letnie szkoły) Mogą być różni organizatorzy i miejsca Jednolity program szkoleniowy (spójność serii – tematyczna, metodyczna, organizacyjna) –Konferencje Marie Curie – aktualny temat, najnowsze osiągnięcia, czołowi naukowcy, kilka dni –Kursy szkoleniowe -1 do kilku tygodni, bardziej praktyczne

22 Finansowani uczestnicy Początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczeń) – z dowolnego kraju Jeśli zostaną miejsca to bardziej doświadczeni (do 10 lat) Reintegracja – naukowcy pochodzący z Europy, ale pracujący poza nią dla podtrzymania kontaktów Do 30% uczestników z 1 kraju UE lub stowarzyszonego, do 30% innych krajów (w sumie)

23 Finansowanie – serie imprez Dla uprawnionych uczestników: –Rzeczywiste koszty utrzymania na miejscu (do 150 euro na dzień, współczynnik korekcyjny), –Rzeczywiste koszty podróży (max. stawki) –Koszty wpisowego

24 Aktualnie w bazie ofert znajduje się: 36 ofert SCF http://cordis.europa.eu/mc- opportunities/index.cfm?fuseaction=dataFor m.doSearchEvt

25 Jak wyjechać – kolejne kroki 1.Odszukanie oferty w bazie 2.Kontakt z osobą instytucji goszczącej 3.Poddanie się rekrutacji (dane formalne, czasem CV i opis projektu, ocena) 4.Podpisanie umowy z hostem 5.Wyjazd 6.Kontakt z odpowiednimi MoC

26

27

28

29 Gdzie znaleźć informacje? Vacancy search tool: http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/ Europejska strona o akcjach Marie Curie w 6PR: http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/indexhtm_en.html Europejski portal mobilnych naukowców: http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm

30 Strona Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.6pr.pl Regionalny Punkt Kontaktowy http://www.ppnt.poznan.pl/rpk Międzynarodowe Stowarzyszenie Stypendystów Marie Curie http://www.mariecurie.org/

31 Coś na przyszłość... Intra-European Fellowships for Career Development w 7. Programie Ramowym: -doświadczeni naukowcy – przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego lub tytuł doktora -kandydat wybiera instytucję, do której chce wyjechać -kandydat składa wniosek do Komisji Europejskiej -czas trwania stypendium od 12 do 24 miesięcy

32 Założenia programowe Prestiżowe stypendium Podstawa kariery naukowej Zaspokojenie potrzeb szkoleniowych –zaawansowane szkolenie – techniki, interdyscyplinarność –zarządzanie badaniami Projekt badawczy (inicjatywa oddolna) realizowany w wybitnym ośrodku za granicą

33 Cele akcji rozszerzenie zawodowych kompetencji oraz osiągnięcie samodzielności badawczej u naukowców uzyskanie complementary skills (zarządzanie projektami badawczymi, itp.) bądź ułatwienie wznowienia pracy naukowej badaczom, którzy z jakichś względów ją zarzucili

34 Zasady finansowe (planowane założenia KE w 7.PR) 1. Wynagrodzenie – correction coefficients 2. Zwrot kosztów podróży – raz na 12 miesięcy 3. Miesięczny dodatek relokacyjny -800 euro – z rodziną -500 euro – bez rodziny 4. Miesięczny dodatek badawczy – 500 euro lub 800 euro 5. Grant na Personal Career Development Plan – 2000 euro

35 Categories (założenia 7. PR) Employment contract/fellowship with full social security coverage (/year) A fixed-amount fellowship with minimum social security coverage (/year) Early stage researchers 30 55015 275 Experienced researchers (4-10 years experience) 47 00023 500 Experienced researchers (> 10 years experience) 70 50035 250

36 Kryteria oceny a)jakość merytoryczna i interdyscyplinarność projektu !!! b)jakość aspektu szkoleniowego c)jakość instytucji goszczącej d)doświadczenie potencjalnego stypendysty !!! e)zarządzanie projektem f)zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC i wymierne korzyści dla UE g)zarządzanie własnością intelektualną

37 Procedura składania wniosku Odwiedzenie strony KE http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions/ Wybór odpowiednich dokumentów do odpowiedniego konkursu Wypełnienie formularzy A i B wniosku

38 Cały wniosek składamy TYLKO drogą elektroniczną; Otrzymujemy potwierdzenie o złożeniu wniosku; Cierpliwie czekamy na wyniki.

39 Co dalej...? Badacz/Instytucja zapraszani są do negocjacji..... Kontrakt z KE podpisuje Instytucja do której naukowiec wyjeżdża Instytucja podpisuje umowę z naukowcem Wyjazd....

40 Ważniejsze linki: 1.Strona serwisu Komisji Europejskiej: http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions/ 2. Strona Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.6pr.pl/ 3. Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/

41 Podsumowując... Nie mamy nic do stracenia ! Pisać, pisać, pisać... i składać wnioski

42 Dziękuję za uwagę ! Joanna Bosiacka-Kniat RegionalnyPunkt Kontaktowy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Oferta systemu stypendialnego Marie Curie dla doktorantów i doktorów w 6. i 7. Programie Ramowym Joanna Bosiacka-Kniat RegionalnyPunkt Kontaktowy Ul. Rubież"

Podobne prezentacje


Reklamy Google