Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7 Program Ramowy UE Warszawa 23.01.2007; NCP FP7 EU 1 Priorytet 6. Środowisko w 7 Programie Ramowym UE Maria Antosiewicz Jolanta Wolska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7 Program Ramowy UE Warszawa 23.01.2007; NCP FP7 EU 1 Priorytet 6. Środowisko w 7 Programie Ramowym UE Maria Antosiewicz Jolanta Wolska."— Zapis prezentacji:

1 7 Program Ramowy UE Warszawa 23.01.2007; NCP FP7 EU http://www.6pr.pl 1 Priorytet 6. Środowisko w 7 Programie Ramowym UE Maria Antosiewicz Jolanta Wolska National Contact Point FP6 EU Warszawa, Świętokrzyska str. 21 dantosi@ippt.gov.pl tel: (022) 828-74-81 http://www.6pr.pl/n/p/6c/index.html

2 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 2 4 Programy FP7: 4 Programy Współpraca (Cooperation) Pomysły (Ideas) Ludzie (People) Możliwości (Capacities)

3 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 3 PROGRAM: Współpraca (Cooperation) 10 obszarów: 1. Zdrowie 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia 3. Techniki informacyjne 4. Nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 5. Energia 6. Środowisko (z włączeniem zmian klimatu) 7. Transport (z aeronautyką) 8. Nauki społeczne 9. Bezpieczeństwo 10. Przestrzeń kosmiczna

4 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 4 Działy tematyczne 6. Środowisko Technologie środowiskowe Obserwacje Ziemi Zrównoważone zarządzanie zasobami Zmiany klimatu, zanieczyszczenia, zagrożenia

5 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 5 1 st call in FP7 l Data otwarcia: 22 grudnia 2006 l Data zamknięcia: 02 maja 2007 l Budżet: 200 ME

6 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 6 INSTRUMENTY Główne instrumenty: u CP - Collaborative project (projekt badawczy) Large scale integrating project (średnio ~ 4-7 ME) Small or medium-scale focused research project (~3,5 ME) u CA/SA – Coordination and Support Action (akcje koordynowane i wspierające) Coordinating type Supporting type Małe projekty, niski budżet Przy ERA-NET: 2 ME u NoE - Network of Excellence (sieć doskonałości)

7 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 7 FINANSOWANIE c.d. Ogólne zasady: u Collaborative project Large scale: jeden / otwarty temat Small or medium-scale: zgodnie z zapisem w PP u CA – Coordination and Support Action (akcje koordynowane i wspierające) Zgodnie z zapisem w PP (zwykle do dwóch/temat) u NoE - Network of Excellence (sieć doskonałości)

8 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 8 INNE Udział MŚP: Priorytet 13 tematów specyficznych dla MŚP (dotyczą rozwoju technologii) l Współpraca międzynarodowa (ICPC – International Co-operation Partner Countries)- budżet 24 ME Wszystkie tematy otwarte Specjalne działania: SICA (Specific International Co- operation actions)

9 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 9 INNE Tematy horyzontalne (Cross-thematic approaches): F Zagadnienia realizowane nie tylko w ramach Tematu 6 - ŚRODOWISKO) Rozpowszechnianie informacji pośród: Społeczeństwa Administracji Władz opiniotwórczych i ustawodawczych ERA-NET Wybrane określone tematy / konkurs (w 1 konkursie – 3 tematy)

10 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 10 Priorytet 6 - Środowisko Istotne elementy: l udział MŚP l wielodyscyplinarność l przygotowywanie wdrożeń / nowych technologii l współpraca pomiędzy ośrodkami na całym świecie l wykorzystywanie istniejącego zaplecza badawczego

11 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 11 6.1.1. Pressures on environment and climate [36 ME] Otwarte tematy: 6.1.1.1. The Earth system and climate: functioning and abrupt changes TOPIC: ENV.2007.1.1.1.1. Stability of the Thermohaline Circulation CP – large scale Oczekiwania m.in.: u Szeroko zakrojone badania termokliny i powiązań ze zmianami klimatu

12 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 12 6.1.1. Pressures on environment and climate [36 ME] Otwarte tematy: 6.1.1.2. Emissions and pressures: natural and anthropogenic TOPIC: ENV.2007.1.1.2.1. Megacities and regional hot-spots air quality and climate CP – small/medium Oczekiwania m.in. : u Ocena jakości powietrza w miastach u Ocena interakcji pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza i zmianami klimatu u Opracowanie metod łagodzenia zmian

13 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 13 6.1.1. Pressures on environment and climate [36 ME] Otwarte tematy: 6.1.1.3. The Global Carbon cycle – GreenHouse Gas budgets TOPIC: ENV.2007.1.1.3.1. Ocean acidification and its consequences CP – large scale Oczekiwania m.in.: u Badanie zależności: oceany – zmiany klimatu u Główny badany proces: zakwaszanie wód oceanicznych: wpływ na obieg węgla

14 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 14 6.1.1. Pressures on environment and climate [36 ME] Otwarte tematy: 6.1.1.4. Future climate – zamknięty w 1 konkursie 6.1.1.5. Climate change natural and socio-economic impacts TOPIC: ENV.2007.1.1.5.1. Climate change impacts and adaptation strategies in water policies Coordination/support action (oba typy możliwe) Oczekiwania m.in..: u Wypracowanie zasad postępowania dla prowadzenia polityki finansowej w dziedzinie zarządzania zasobami wodnymi u Identyfikacja luk w wiedzy wymagających pilnego uzupełnienia

15 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 15 6.1.1. Pressures on environment and climate [36 ME] Otwarte tematy: 6.1.1.5. Climate change natural and socio-economic impacts TOPIC: ENV.2007.1.1.5.2. Climate change impacts on vulnerable mountain regions CP – large scale Oczekiwania m.in: u Określenie kryteriów do identyfikacji regionów górskich szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu (zagrożonych) u Stworzenie modeli matematycznych i metodologii oceny wpływu zmian klimatu na zagrożone obszary górskie u Ważny udział krajów spoza UE

16 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 16 6.1.1. Pressures on environment and climate [36 ME] Otwarte tematy: 6.1.1.5. Climate change natural and socio-economic impacts TOPIC: ENV.2007.1.1.5.3. Past and future climate change impacts in the Parana-Plata river basin of South America CP – small/medium scale Oczekiwania m.in..: u Badanie wpływu zmian klimatu na rejon dorzecza (uwzględnienie czynników ekonomicznych, rolnictwa, produkcji energii u Stymulacja współpracy Europa - Ameryka płd.

17 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 17 6.1.1. Pressures on environment and climate [36 ME] Otwarte tematy: 6.1.1.6. Response strategies: Adaptation, Mitigation and Policies TOPIC: ENV.2007.1.1.6.4. Exploitation and dissemination of climate change research results and public perception C/SA – (supporting type) Oczekiwania m.in..: KONFERENCJA u Promocja wyników badań w dziedzinie zmian klimatu u Dialog ze społeczeństwem u Dyskusja pojawiających się problemów społecznych

18 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 18 Obszar 6.1.2. Environment and Health [19 ME] otwarte tematy: 6.1.2.1. Health effects of exposure to environmental stressors TOPIC: ENV.2007.1.2.1.1. Indoor air pollution in Europe: an emerging environmental health issue CP – (small/medium) Oczekiwania, m.in: u Stworzenie nowej bazy danych zagrożeń skażeniami u Ocena zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz, zagrożenia dla zdrowia u Opracowanie biomarkerów zagrożenia zdrowia u Informacje wspierające organy decyzyjne / politykę śr.

19 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 19 Obszar 6.1.2. Environment and Health [19 ME] otwarte tematy: 6.1.2.1. Health effects of exposure to environmental stressors TOPIC: ENV.2007.1.2.1.2. Environmental factors and their impact on reproduction and development CP – (small/medium) Oczekiwania, m.in: u Nowe informacje na temat wpływu zanieczyszczeń środowiska na procesy rozrodcze u Nowe informacje dla czynników decyzyjnych, wsparcie merytoryczne dla polityki zdrowotnej i środowiskowej u Ważna współpraca z krajami poza Unią

20 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 20 Obszar 6.1.2. Environment and Health [19 ME] otwarte tematy: 6.1.2.2. Integrated approaches for environment and health risk assessment TOPIC: ENV.2007.1.2.2.1. European network on human biomonitoring Sieć Doskonałości Oczekiwania, m.in: u Biomonitoring powiązań pomiędzy zdrowiem człowieka, a stanem środowiska u Opracowanie biomarkerów ekspozycji na skażenia, skutków ich działania, wrażliwości organizmów u Wsparcie merytoryczne dla polityki zdrowie/środowisko

21 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 21 Obszar 6.1.2. Environment and Health [19 ME] otwarte tematy: 6.1.2.2. Integrated approaches for environment and health risk assessment TOPIC: ENV.2007.1.2.2.2. European cohort on air pollution CP (large scale) Oczekiwania, m.in: u Nowa wiedza na temat zależności pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza, a zdrowiem u Nowe biomarkery u Problem wieloczynnikowej ekspozycji (zanieczyszczenia powietrza, hałas, związki chemiczne …) u Ważna współpraca międzynarodowa

22 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 22 Obszar 6.1.2. Environment and Health [19 ME] otwarte tematy: 6.1.2.2. Integrated approaches for environment and health risk assessment TOPIC: ENV.2007.1.2.2.3. Health impacts of drought and desertification including related socio-economic aspects CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: u Użycie GIS (Geographic Information System) do identyfikacji zagrożeń pustynnieniem / niedoborami wody u Powiązanie z rozwijaniem się chorób u Uwzględnienie czynnika socjo-ekonomicznego związanego z urbanizacją u Akcja w ramach SICA (Specific International Co-operation Action)

23 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 23 Obszar 6.1.2. Environment and Health [19 ME] otwarte tematy: 6.1.2.3. Delivery of methods and decision support tools for risk analysis and policy development TOPIC: ENV.2007.1.2.3.1. ERA-NET for environment and healts C/SA (ERA-NET max. 2 ME) Oczekiwania, m.in: u Koordynacja narodowych programów badawczych w obszarze: środowisko, a zdrowie u Wsparcie merytoryczne dla polityki w tej dziedzinie

24 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 24 Obszar 6.1.2. Environment and Health [19 ME] otwarte tematy: 6.1.2.3. Delivery of methods and decision support tools for risk analysis and policy development TOPIC: ENV.2007.1.2.3.2. Geographical information systems in support for environment and health research C/SA (coordination type) Oczekiwania, m.in: u Opracowanie nowych metod dla oceny ryzyka ze strony wybranych czynników środowiskowych powiązanych z chorobami środowiskowymi – poprzez użycie systemu GIS

25 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 25 6.1.3. Natural hazards [13 ME]: otwarte tematy 6.1.3.1. Hazard assessment, triggering factors and forecasting TOPIC: ENV.2007.1.3.1.1. European storm risk CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: u Szerokie badania nad występowaniem gwałtownych sztormów, integrujące różne aspekty ich powstawania, przebiegu, zagrożeń, u Powiązanie z doświadczeniami z przeszłości u Ocena zagrożeń dla społeczeństwa

26 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 26 6.1.3. Natural hazards [13 ME]: otwarte tematy 6.1.3.2. Vulnerability assessment and societal impacts TOPIC: ENV.2007.1.3.2.1. Frame for better vulnerability assessment CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: u Ocena podatności na zagrożenia wynikające z strony katastrof naturalnych u Poprawa sposobów szacowania ryzyka ich wystąpienia

27 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 27 6.1.3. Natural hazards [13 ME]: otwarte tematy 6.1.3.3. Risk assessment and management TOPIC: ENV.2007.1.3.3.1. Assesing and managing volcanic threat CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: u Wielodyscyplinarne badania mające na celu opracowanie nowoczesnej strategii walki z zagrożeniami wybuchu wulkanów u Działania w ramach SICA (Specific International Co-operation Actions)

28 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 28 6.1.3. Natural hazards [13 ME]: otwarte tematy 6.1.3.3. Risk assessment and management TOPIC: ENV.2007.1.3.3.2. Harmonising avalanche forecasting, risk mapping and warning CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: u Opracowanie innowacyjnych systemów przewidywania występowania lawin, ostrzegania u Nowe systemy zarządzania w zagrożeniach

29 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 29 6.1.3. Natural hazards [13 ME]: otwarte tematy 6.1.3.3. Risk assessment and management TOPIC: ENV.2007.1.3.3.3. Investigating Europes risk from droughts C/SA (oba możliwe) Oczekiwania, m.in: u Stworzenie sieci w celu: F Podsumowania stanu badań w zakresie zagrożeń suszą w Europie F Identyfikacja aktualnych tematów badawczych (luki w wiedzy) F Ocena trendów zmian klimatycznych

30 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 30 6.1.3. Natural hazards [13 ME]: otwarte tematy 6.1.3.4. Multi-risk evaluation and mitigation strategies TOPIC: ENV.2007.1.3.4.1. European (multi) hazard database analysis C/SA (supporting type) Oczekiwania, m.in: u Szeroka analiza wszystkich istniejących zbiorów danych i informacji koniecznych dla długoterminowej oceny wystąpienia zagrożeń w Europie

31 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 31 Program Pracy - zagadnienia 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami: 6.2.1. Ochrona i zarządzanie zasobami; bioróżnorodność: u opracowanie metod / sposobów / technologii zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony bioróżnorodności oraz ekosystemów u EKOSYSTEMY: F poznanie dynamiki zmian w obrębie ekosystemów F odnowa zagrożonych ekosystemów –zatrzymanie degradacji ich składników (dotyczy wód śródlądowych i morskich, gleby)

32 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 32 Program Pracy - zagadnienia 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami: 6.2.1. Ochrona i zarządzanie zasobami; bioróżnorodność: ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE LASAMI : u wykorzystanie zasobów przy jednoczesnej ochronie; niedopuszczenie do degradacji ZARZĄDZANIE TERENAMI UPRZEMYSŁOWIONYMI : u nowoczesne planowanie u gospodarka odpadami

33 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 33 otwarte tematy 6.2.1. Conservation and sustainable management of natural and man- made resources and biodiversity [26 ME]:otwarte tematy 6.2.1.2. Water resources TOPIC: ENV.2007.2.1.2.1. Assessing the ecological status of water bodies CP (large scale) Oczekiwania, m.in: u Nowe wskaźniki (dla wszystkich kategorii wód) u Ocena wpływu zmian globalnych (użytkowanie terenów, zanieczyszczenia, zmiany klimatu) u Wykorzystanie wyników badań do wdrażania Dyrektywy Wodnej

34 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 34 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami – otwarte tematy 6.2.1.2. Water resources TOPIC: ENV.2007.2.1.2.2. River basin twinning initiatives as a tool to implement EU water initiatives CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: u Przeprowadzenie szerokich badań nad sposobami zarządzania zasobami wodnymi F w oparciu o europejskie baseny rzeczne F W oparciu o inne kraje u Działania w ramach SICA (Specific International Co-operation Actions) otwarte tematy 6.2.1. Conservation and sustainable management of natural and man- made resources and biodiversity [26 ME]:otwarte tematy

35 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 35 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami – otwarte tematy 6.2.1.2. Water resources TOPIC: ENV.2007.2.1.2.3. Temporary water bodies management CP (small/medium) Oczekiwania, m.in: u Ocena roli okresowych zbiorników wodnych F W migracji zanieczyszczeń F W migracji materii organicznej F W występowaniu ryzyka powodzi otwarte tematy 6.2.1. Conservation and sustainable management of natural and man- made resources and biodiversity [26 ME]:otwarte tematy

36 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 36 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami – otwarte tematy 6.2.1.2. Water resources TOPIC: ENV.2007.2.1.2.4. Integrated resource management in international cooperation partner countries C/SA (supporting type) Oczekiwania, m.in: u Rozwój innowacyjnych koncepcji zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się (Ameryka łacińska): F Woda F Zasoby rolne F Zasoby energetyczne u Wsparcie merytoryczne organów decyzyjnych u Akcja w ramach SICA (Specific International Cooperation Actions) otwarte tematy 6.2.1. Conservation and sustainable management of natural and man- made resources and biodiversity [26 ME]:otwarte tematy

37 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 37 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami – otwarte tematy 6.2.1.3. Soil research and desertification TOPIC: ENV.2007.2.1.3.1. Geographical transect approach to desertification CP (large scale) Oczekiwania, m.in: u Rozwój innowacyjnych metod i strategii walki z pustynnieniem i degradacją obszarów u Akcja w ramach SICA (Specific International Cooperation Actions) otwarte tematy 6.2.1. Conservation and sustainable management of natural and man- made resources and biodiversity [26 ME]:otwarte tematy

38 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 38 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami – otwarte tematy 6.2.1.4. Biodivesrity TOPIC: ENV.2007.2.1.4.1. Contribution of biodiversity to ecosystem services CP (small/medium) Główne oczekiwania: u Ocena kosztów utraty bioróżnorodności u Zbadanie zależności człowiek / bioróżnorodność u Rozwój strategii zarządzania środowiskiem pod kątem ochrony bioróżnorodności u Szerzenie wśród społeczeństwa zrozumienia wagi ochrony gatunków dla człowieka otwarte tematy 6.2.1. Conservation and sustainable management of natural and man- made resources and biodiversity [26 ME]:otwarte tematy

39 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 39 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami – otwarte tematy 6.2.1.4. Biodivesrity TOPIC: ENV.2007.2.1.4.2. Use of natural resources: the impact on biodiversity, ecosystem goods and services CP (small/medium) Główne oczekiwania: u Ocena wpływu nadmiernego korzystania z zasobów naturalnych na bioróżnorodność u Dostarczenie informacji czynnikom decyzyjnym / wpływ na politykę środowiskową otwarte tematy 6.2.1. Conservation and sustainable management of natural and man- made resources and biodiversity [26 ME]:otwarte tematy

40 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 40 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami – otwarte tematy 6.2.1.4. Biodivesrity TOPIC: ENV.2007.2.1.4.3. Biodiversity values, sustainable use and livelihoods CP (small/medium) Główne oczekiwania: u Ocena wartości bioróżnorodności: F Ekonomicznej F Społecznej F Sojalnej F Inne … u Działania w ramach SICA (Specific International Cooperation Actions) otwarte tematy 6.2.1. Conservation and sustainable management of natural and man- made resources and biodiversity [26 ME]:otwarte tematy

41 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 41 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami – otwarte tematy 6.2.1.5. Urban development TOPIC: ENV.2007.2.1.5.1. Urban metabolism and resource optimisation in the urban fabric CP (small/medium) Główne oczekiwania: u Rozwój strategii i narzędzi dla zrównoważonego wykorzystywania energii i materiałów w planowaniu urbanistycznym u Działania w kierunku redukcji generowania odpadów, oszczędnego korzystania z surowców 6.2.1.6. Integrated forest research – zamknięty w 1 konkursie otwarte tematy 6.2.1. Conservation and sustainable management of natural and man- made resources and biodiversity [26 ME]:otwarte tematy

42 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 42 Program Pracy - zagadnienia 6.2. Zrównoważone zarządzanie zasobami: 6.2.2. Zarządzanie środowiskiem morskim : u ochrona ekosystemów u badania głębinowe - poznanie ekosystemów, zasobów dna morza, wykorzystanie przy jednoczesnej ochronie u problemy eutrofizacji u walka z zanieczyszczeniami (źródła skażeń, skutki)

43 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 43 Program Pracy - zagadnienia 6.3. Technologie środowiskowe: ROZWÓJ TECHNOLOGII W CELU : u redukcji wpływu człowieka na środowisko u ochrony środowiska u lepszego zarządzania posiadanymi zasobami u stworzenia technologii z zamkniętym obiegiem materiałowym

44 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 44 Program Pracy - zagadnienia 6.3. Technologie środowiskowe m.in. dla: u zarządzania terenami zabudowanymi u ochrony i konserwacji zabytków u zagospodarowania wód po-przemysłowych, opadowych u gospodarki odpadami u redukcji poziomu różnych skażeń w środowisku u oceny istniejących technologii

45 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 45 Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy: 6.3.1.1. Water TOPIC: ENV.2007.3.1.1.1. Innovative technologies and services for sustainable water use in industries CP (large scale – 4-10 ME) Główne oczekiwania: u Opracowanie nowych technologii – w efekcie redukcja zużycia wody w procesach przemysłowych u Wypracowanie zamkniętych cykli zużycia wody u Redukcja produktów ubocznych oraz odpadów

46 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 46 Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy: 6.3.1.1. Water TOPIC: ENV.2007.3.1.1.2. Technologies for measuring and monitoring networks CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: u Stworzenie taniego systemu monitoringu systemów wodnych u miniaturyzacja systemu czujników u Rozwój stabilnych chemo- i biosensorów, łatwych i tanich w obsłudze u Stworzenie specyficznego oprogramowania

47 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 47 Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy: 6.3.1.2. Soil TOPIC: ENV.2007.3.1.2.1. Development and improvement of technologies for data collection in (digital) soil mapping CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: u Poprawa analizy stanu gleb i ich funkcji na dużych obszarach, odniesienie do wskaźników stopnia degradacji F nowe technologie monitoringu / obserwacji F poprawa zdalnych pomiarów F nowoczesne metody zbierania danych F inne...

48 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 48 Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy: 6.3.1.2. Soil TOPIC: ENV.2007.3.1.2.2. Development of technologies and tools for soil contamination assessment and site characterization, towards sustainable remediation CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: u Poprawa efektywności sposobów remediacji skażonych gleb u Ulepszone sposoby charakterystyki stanu gleby, systemy monitoringu

49 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 49 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy 6.3.1.3. Waste TOPIC: ENV.2007.3.1.3.1. Development of integrated waste management technologies for maximising material and energy recovery/recycling of the organic (humid) fraction of municipal solid waste CP (large scale, 4-10 ME) Główne oczekiwania: u Integracja pomiędzy różnymi procesami obróbki biodegradowalnych odpadów u Ocena ich: F Energochłonności F Kosztów stosowania Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy:

50 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 50 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy 6.3.1.3. Waste TOPIC: ENV.2007.3.1.3.2. New technologies for waste sorting CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: u Poprawa jakości i homogenności odpadów przeznaczonych do dalszej obróbki u Ograniczenie ilości depozytów po obróbce u Oczekiwana energooszczędność technologii Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy:

51 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 51 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy 6.3.1.3. Waste TOPIC: ENV.2007.3.1.3.3. Networking and preparatory action in view of developing cost-effective, environmentally-safe waste treatment technologies and services adapted to the needs of developing countries, within a targeted life cycle approach C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: u Stworzenie sieci: naukowcy, przemysł, końcowi odbiorcy u Podjęcie działań na rzecz przyjaznych środowisku działań w zakresie wprowadzania technologii sortowania odpadów i ich dalszej obróbki u Kraje docelowe – azjatyckie u Działania w ramach SICA (Specific International Co-operation Action) Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy:

52 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 52 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy 6.3.1.4. Clean Technologies TOPIC: ENV.2007.3.1.4.1. Networking and preparatory action in view of control of mercury in industrial processes and products C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: u Próba rozwiązania problemu obecności rtęci w środowisku u Stworzenie powiązań pomiędzy naukowcami i użytkownikami rtęci (przemysł), identyfikacja: F Zapotrzebowania na rtęć w przemyśle F Sposobów zagospodarowywania odpadów F Kontroli uwalniania rtęci do środowiska F Zastąpienia rtęci w procesach i produktach innymi …. Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy:

53 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 53 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy 6.3.1.5. Built environment TOPIC: ENV.2007.3.1.5.1. Low resource consumption buildings and infrastructure C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: u Promocja technologii w oparciu o zredukowane zużycie surowców u Powtórne wykorzystywanie materiałów u Redukcja generowania odpadów u Wsparcie dla polityki w tej dziedzinie Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy:

54 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 54 6.3. Technologie środowiskowe – otwarte tematy 6.3.1.5. Built environment TOPIC: ENV.2007.3.1.5.2. Performance indicators for health, comfort and safety of the indoor built environment C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: u Zastosowanie nowych, energooszczędnych technologii w celu poprawy jakości środowiska wewnątrz budynków u Ocena zagrożeń / bezpieczeństwa dla zdrowia – nowe wskaźniki Otwarte tematy: 6.3.1. Environmental technologies for observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the natural and man-made environment [38 ME] Otwarte tematy:

55 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 55 otwarte tematy 6.3.2. Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human habitat [7 ME] otwarte tematy 6.3.2.1. Assessment and conservation in cultural heritage TOPIC: ENV.2007.3.2.1.1. Damage assessment, diagnosis and monitoring for the preventive conservation and maintenance of the cultural heritage CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: u Opracowanie nowych (ulepszenie istniejących) technologii dla oceny uszkodzeń i monitoringu zabytków u Projekty powinny odnosić się do złożonych warunków w jakich znajduje się dany obiekt – a nie do jednego rodzaju materiału u Wchodzą w grę różnego rodzaju obiekty

56 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 56 otwarte tematy 6.3.2. Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human habitat [7 ME] otwarte tematy 6.3.2.2. Networking, knowledge transfer and optimisation of results in cultural heritage TOPIC: ENV.2007.3.2.2.1. ERA-NET for the preservation of the tangible cultural heritage C/SA (coordinating type; do 2 ME dla ERA-NET) Główne oczekiwania: u Powiązanie programów krajowych w celu optymalizacji badań nad ochroną zabytków

57 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 57 otwarte tematy 6.3.2. Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human habitat [7 ME] otwarte tematy 6.3.2.2. Networking, knowledge transfer and optimisation of results in cultural heritage TOPIC: ENV.2007.3.2.2.2. Consolidation and dissemination of results related to cultural heritage C/SA (supporting type) Główne oczekiwania: Duża KONFERENCJA w Europie w 2008 roku u Promocja osiągnięć u Demonstracja nowych technologii u Platforma nawiązywania kontaktów pomiędzy naukowcami, przemysłem i użytkownikami technologii u Pożądany udział krajów trzecich

58 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 58 otwarte tematy 6.3.3. Technology assessment, verification and testing [5 ME]: otwarte tematy 6.3.3.1. Risk assessment of chemicals and alternative strategies for testing TOPIC: ENV.2007.3.3.1.1. In-silico techniques for hazard-, safety-, and environmental risk-assessment CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: u Ulepszenie technik oceny obecności skażeń w środowisku u włączenie metody QSAR (Quantitative Structure Activity Relationships) – nowe metody bez używania zwierząt do doświadczeń

59 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 59 6.3.3. Technology assessment, verification and testing [5 ME]: 6.3.3.1. Risk assessment of chemicals and alternative strategies for testing TOPIC: ENV.2007.3.3.1.2. Defining a long-term research strategy for the full replacement of animal tests for repeat dose systemic toxicity C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: u Rozwój nowych metod oceny toksyczności skażeń środowiska u Zastąpienie zwierząt u Rodzaj aktywności: F Warsztaty F Spotkania ekspertów otwarte tematy 6.3.3. Technology assessment, verification and testing [5 ME]: otwarte tematy

60 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 60 6.4. Obserwacje Ziemi i narzędzia oceny dla zrównoważonego rozwoju Integracja działań w ramach GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) i GMES (Global Monitoring for Environment and Security) l współdziałanie między systemami w badaniach l przesyłanie informacji, wspólne bazy danych l optymalizacja wykorzystania posiadanych informacji l wspólne modelowanie dla przewidywania zmian

61 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 61 6.4. Obserwacje Ziemi i narzędzia oceny dla zrównoważonego rozwoju 6.4. PROBLEMY: l zagrożenia naturalne i indukowane działalnością człowieka l relacje środowisko a zdrowie l problemy energetyczne - wpływ na środowisko l zmiany klimatu

62 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 62 6.4. Obserwacje Ziemi i narzędzia oceny dla zrównoważonego rozwoju 6.4. PROBLEMY: l zarządzanie zasobami wodnymi l zarządzanie ekosystemami l zagrożenie bioróżnorodności l zrównoważone rolnictwo l pustynnienie

63 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 63 – otwarte tematy Obszar 6.4.1. Earth and ocean observation systems and monitoring methods for the environment and sustainable development [21 ME]: – otwarte tematy 6.4.1.1. Integration of European activities within GEO TOPIC: ENV.2007.4.1.1.1. Monitoring of the carbon cycle at global level C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: u Badania mające na celu dokonanie postępu w systemie obserwacji obiegu węgla u Międzynarodowe badania nad monitoringiem CO 2

64 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 64 otwarte tematy 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]: otwarte tematy 6.4.1.2. Cross-cutting research activities relevant to GEO TOPIC: ENV.2007.4.1.2.1. Coordination of national earth observation programmes in view of their long-term integration and sustainability C/SA (coordinating type) Główne oczekiwania: u Stymulacja integracji pomiędzy narodowymi programami badawczymi w dziedzinie Obserwacji Ziemi (GEO-Global Earth Observation) u Włączenie systemów obserwacyjnych lądów, atmosfery, oceanów u Optymalizacja zarządzania informacją

65 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 65 otwarte tematy 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]: otwarte tematy 6.4.1.2. Cross-cutting research activities relevant to GEO TOPIC: ENV.2007.4.1.2.2. Contributing to the development of a worldwide network of in-situ observatories for seismogenic hazards CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: u Postęp w poznaniu mechanizmów trzęsień ziemi u Rozwój podstawowej wiedzy (trzęsienia ziemi, osunięcia, tsunami, wybuchy wulkanów) u Wkład do udoskonalanie monitoringu zjawiska sejsmicznych, zarządzanie otrzymywanymi informacjami u Modelowanie zjawisk sejsmicznych do wykorzystania w zrozumieniu mechanizmów oraz dla celów praktycznych

66 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 66 otwarte tematy 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]: otwarte tematy 6.4.1.2. Cross-cutting research activities relevant to GEO TOPIC: ENV.2007.4.1.2.3. Dissemination and broadcasting of scientific observation data and information C/SA (supporting type) Główne oczekiwania: u Rozpowszechnianie informacji dotyczących badań nad środowiskiem w projektach UE u Poprawa dostępności do danych wygenerowanych w czasie trwania projektów dotyczących obserwacji Ziemi

67 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 67 otwarte tematy 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]: otwarte tematy 6.4.1.3. Earth Observation activities in emerging areas TOPIC: ENV.2007.4.1.3.1. Application of Earth Observations to environmental and health issues C/SA (supporting type) Główne oczekiwania: u Promowanie w społeczeństwie informacji na temat praktycznego zastosowania danych z obserwacji Ziemi (szczególnie dla poprawy zdrowia człowieka)

68 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 68 otwarte tematy 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]: otwarte tematy 6.4.1.3. Earth Observation activities in emerging areas TOPIC: ENV.2007.4.1.3.3. Development of a Global Soil Observing System CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: u Rozwój europejskiej części Global Soil Observing System (system obserwacji / monitoringu) u Prowadzenie badań w celu uzupełnienia informacji o stanie / zagrożeniu gleb u Włączenie krajów rozwijających się

69 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 69 otwarte tematy 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]: otwarte tematy 6.4.1.4. Developing capacity building activities in the domain of earth observation in developing countries TOPIC: ENV.2007.4.1.4.2. Improving observing systems for water resource management CP (small/medium scale) Główne oczekiwania: u Poprawa systemu monitoringu zasobów wodnych w krajach rozwijających się u Wkład do zarządzania zasobami wodnymi u Dotyczy szczególnie krajów nawiedzanych suszami / powodziami; F Poprawa systemu ich przewidywania u Działania w ramach SICA (Specific International Co-operation Action)

70 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 70 otwarte tematy 6.4.1. Earth and ocean observation systems ……. [21 ME]: otwarte tematy 6.4.1.4. Developing capacity building activities in the domain of earth observation in developing countries TOPIC: ENV.2007.4.1.4.3. GEONETCast applications for developing countries C/SA (supporting type) Główne oczekiwania: u Wprowadzenie systemu obserwacyjnego GEO do krajów rozwijających się u Wykorzystanie łączności satelitarnej do przekazywania informacji z obserwacji ziemi u Konieczny udział krajów rozwijających się u Działania w ramach SICA (Specific International Co-operation Action)

71 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 71 6.4.2 – 6.4.2 Forecasting methods and assessment tools for sustainable development taking into account different scales of observation [11 ME] – otwarte tematy: 6.4.2.1. Tools for impact assessment TOPIC: ENV.2007.4.2.1.1. Methodologies for scaling down to the regional and local level the analysis of policy impacts on Multifunctional land uses and the economic activity CP (small/mediumscale) Główne oczekiwania: u Oszacowania skutków prowadzonej polityki na sposób gospodarowania terenami, na stan gospodarki, ekonomię u Nacisk na nowe kraje członkowskie i kraje stowarzyszone u Nacisk na sytuację w nowych krajach członkowskich, krajach stowarzyszonych i kandydujących

72 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 72 6.4.2.1. Tools for impact assessment TOPIC: ENV.2007.4.2.1.2. Improved tools to analyse the sustainable development implications of the EU financial perspective revision (2008-2009) CP (small/mediumscale) Główne oczekiwania: u Stworzenie modeli dla symulacji zależności pomiędzy budżetem (poziom finansowania, źródła finansowania, alokacja pieniędzy, inne...),a: stanem środowiska sytuacją ekonomiczną stanem socjalnym społeczeństwa 6.4.2 … – 6.4.2 Forecasting methods and assessment tools … [11 ME]: – otwarte tematy

73 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 73 6.4.2 … – 6.4.2 Forecasting methods and assessment tools … [11 ME]: – otwarte tematy 6.4.2.2. Sustainable development indicators TOPIC: ENV.2007.4.2.2.1. Bridging mainstream indicators of economic performance with sustainable development objectives CP (small/mediumscale) Główne oczekiwania: u Postęp w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju F Opracowanie nowych wskaźników F analizy ekonomiczne F analizy stanu środowiska F analizy stanu zdrowia publicznego F analizy ubywania zasobów naturalnych

74 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 74 6.5. Działania horyzontalne [3 ME] 6.5.1. Dissemination and horizontal activities TOPIC: ENV.2007.5.1.1.1. Transnational co-operation among NCPs l Wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy Punktami Kontaktowymi

75 Warszawa 23.01.2007; e-mail: dantosi@ippt.gov.pl; NCP FP7EU; http://www.6pr.pl 75 Informacje o 7PR: Thank you for your attention !!! http://www.cordis.lu/fp7 http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm


Pobierz ppt "7 Program Ramowy UE Warszawa 23.01.2007; NCP FP7 EU 1 Priorytet 6. Środowisko w 7 Programie Ramowym UE Maria Antosiewicz Jolanta Wolska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google