Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość i bezpieczeństwo żywności"— Zapis prezentacji:

1 Jakość i bezpieczeństwo żywności
Pawel Bartoszek Poznański Park Naukowo-Technologiczny

2 Terminy składania wniosków
SSA – 1- stopniowa procedura składania wniosków luty 2006 – termin zamknięcia konkursu ok. marca 2006 – wyniki konkursu Koniec roku 2006 – podpisanie umowy z Komisją Europejską

3 Terminy składania wniosków
STREP, CA – 1- stopniowa procedura składania wniosków październik 2005 – termin zamknięcia konkursu ok. marca 2006 – wyniki konkursu Koniec roku 2006 – podpisanie umowy z Komisją Europejską

4 Terminy składania wniosków
Sieci doskonałości (NoE), projekty zintegrowane (IP) - 2- stopniowa procedura składania wniosków Październik 2005 – termin zamknięcia konkursu – złożenie szkicu wniosku 2-ga poł. Listopada 2005 – wyniki I etapu luty 2006 – termin złożenia całkowitego wniosku Maj/ czerwiec 2006 – wyniki konkursu

5 Wymogi formalne I etap Nie więcej niż 20 stron, czcionką 12
Kryteria oceny: IP – relevance, potential impact, S&T excellence, (próg - 12 z 15 max.) NoE – relevance, Degree of integration and the Joint Programme of Activities (próg – 8 z 10 max.) ,

6 Budżet konkursu IP & NoE M Euro SREP & CA M Euro SSA M Euro

7 Tematyka konkursu Całkowity łańcuch żywieniowy
Projekty związane z jakością i bezpieczeństwem całkowitego łańcucha żywnościowego od konsumpcji do produkcji podstawowej i paszowej. Celem obszaru jest produkcja lepszej jakościowo i bezpieczniejszej żywności z jasno określonymi korzyściami dla konsumentów.

8 1. Całkowity łańcuch żywieniowy
T Udoskonalenie jakości mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych dla klientów. Identyfikacja elementów całego procesu produkcyjnego, które mają wpływ na konsumpcje Podejście multidyscyplinarne (genomika, biochemia, fizjologia) Badania powinny być sprawdzone w praktyce Znacząca rola przemysłu w projekcie Obowiązkowo 1 partner INCO IP

9 1. Całkowity łańcuch żywieniowy
T Podnoszenie bezpieczeństwa produkcji wołowej Nowe procesy kontroli przeciwko patogenom i zanieczyszczeniom chemicznym w całym procesie produkcji Cele – bezpieczeństwo, wartości odżywcze i konsumpcyjne Obowiązkowo 1 partner INCO Znaczący udział SMEs IP

10 Tematyka konkursu Epidemiologia chorób i alergii związanych z żywnością Cel: Badania złożonych zależności pomiędzy żywieniem i metabolizmem, systemem immunologicznym, genetyką i społeczno-ekonomicznymi czynnikami w celu identyfikacji czynników ryzyka i opracowanie wspólnej europejskiej bazy danych.

11 2. Epidemiologia chorób i alergii związanych z żywnością
T Składniki pokarmowe wobec wymagań specyficznych grup ludzkich Niemowląt, dzieci, dojrzewających, kobiet karmiących piersią, starszych osób, uboższych Kompilacja obecnych baz danych – opracowanie wskazówek dietetycznych Podnoszenie świadomości konsumentów Konieczny udział organizacji konsumenckich NoE

12 2. Epidemiologia chorób i alergii związanych z żywnością
T Wpływ historii żywienia na chorobę trzewną Korelacja sposobu odżywiania z czynnikiem genetycznych na chorobę trzewną Identyfikacja cząsteczek i genów związanych z wystąpieniem choroby STREP

13 Tematyka konkursu Wpływ żywności na zdrowie człowieka Cel:
Badanie wpływu diety na zdrowie człowieka: Opracowanie porad dot. diety Opracowanie nowych produktów dla zdrowia (np.. żywność funkcjonalna, OGM) Wykorzystanie nowych możliwości biotechnologicznych i proteomicznych

14 3. Wpływ żywności na zdrowie człowieka
T Mleko i produkty mleczne ze wzbogaconymi bioczynnikami Molekularne biomarkery, Genomiczne, proteomiczne i metabolomiczne analizy efektów udoskonalonych produktów mlecznych: żywność funkcjonalna, nowe, bezpieczne metody przetważania Wzbogacanie paszy zwierząt Silny udział przemysłu IP

15 3. Wpływ żywności na zdrowie człowieka
T Składniki odżywcze zmniejszające ryzyko chorób stomatologicznych Typowanie pokarmu o pozytywnym wpływie na jamę ustną (żywność funkcjonalna) Wyznaczenie składników żywnościowych i zbadanie ich oddziaływania (mikroflora), Silny udział przemysłu STREP

16 3. Wpływ żywności na zdrowie człowieka
T Optymalizacja procesu przetwórstwa dla jakości żywności i środowiska Optymalizacja obecnie stosowanych procesów przetwórczych (fermentacji, pakowania i składowania) w celu: Podniesienia jakości i bezpieczeństwa żywności, Silny udział przemysłu Obowiązkowo 1 partner INCO STREP

17 Tematyka konkursu Proces „traceability” wzdłuż łańcucha żywieniowego
Cel: Zwiększenie zaufania konsumentów dla dostaw żywności poprzez naukowe i technologiczne wzmocnienie procesu „traceability”. Identyfikacja OGM i biotechnologicznie udoskonalanej żywności. Termin traceability- oznacza możliwość lokalizowania i śledzenia żywności, paszy, zwierząt lub innych substancji, będących lub mogących stać się składnikiem żywności lub paszy, przez wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

18 4. Proces „traceability” wzdłuż łańcucha żywieniowego
T Pochodzenie i rozwój mimowolnych mikroorganizmów w żywności i łańcuchu żywieniowym Badanie pochodzenia biologicznych zanieczyszczeń i ich rozwoju (toksykogenezy, poliferakcji): Otoczenia (np. temperatury, wilgotności) Sposobu przenikania Wyniki – rekomendacje do kontroli ryzyka Obowiązkowo 1 partner INCO Wykorzystanie doświadczenia krajów spoza UE IP

19 4. Proces „traceability” wzdłuż łańcucha żywieniowego
T Nowe technologie w procesie „traceability”: monitoring praktyk produkcyjnych i załadunkowych Produkty zawierające elementy GMO, Badania nad efektem skali Obowiązkowo 1 partner INCO Wykorzystanie doświadczenia krajów spoza UE IP

20 Tematyka konkursu Metody analizy, wykrywania i kontroli Cel:
Ulepszanie, zatwierdzanie i harmonizacja niezawodnych i skutecznych strategii poboru próbek i ich badań na skażenia chemiczne i występowanie patogenów (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty, drożdże, BSE); jak również kontrola bezpieczeństwa i zapewnienie dokładności danych dla analizy ryzyka.

21 5. Metody analizy, wykrywania i kontroli
T Strategie kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności Harmonizacja i walidacja metod wykrywania – zastosowanie w systemie HACCP Baza danych wskazówek działania w przypadku zagrożeniu różnymi czynnikami Nowatorskie podejście w budowaniu bazy danych: E-learning, Udział detalistów i SMEs jest obowiązkowy Obowiązkowo 1 partner INCO NoE

22 5. Metody analizy, wykrywania i kontroli
T Opracowanie udoskonalonych metod dezaktywacji chorobotwórczej TSE w następujących miejscach: wyposażenie rzeźni, produktach z rzeźni i posiłkach mięsnych Transfer technologii do środowiska medycznego pożądany Metody: szybkie, tanie, łatwe i bezpieczne Preferowane metody wykorzystujące istniejącą pracę badawczą STREP

23 5. Metody analizy, wykrywania i kontroli
T Kozie mleko, produkty mleczne i mięsne – jako czynnik chorobotwórczy BSE Określenie przenoszenia tkanki chorobotwórczej BSE u kóz Badania skoncentrowane na: jelitach, obwodowej tkance nerwowej, węzłach chłonnych, tkankach mięśniowych i mleku, Wpływ genotypu i wieku Badania mają określić ryzyko zakażenia przez konsumpcję mleka i mięsa koziego STREP

24 Tematyka konkursu Bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku metody produkcji i technologie oraz zdrowsze artykuły żywnościowe Cel: Opracowanie niskonakładowego systemu uprawy (np. organicznego). Wykorzystanie biotechnologii i genomiki do produkcji zdrowszej żywności.

25 T5.4.6.1 Zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin
6. Bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku metody produkcji i technologie oraz zdrowsze artykuły żywnościowe T Zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin Innowacyjne technologie bazujące na wiedzy dostępnej w UE i realizowanych projektach Sieć ma być światowym liderem w opracowywaniu i stosowaniu trwałych strategii zwalczania szkodników Konieczny udział przemysłu NoE

26 T5.4.6.2 Zarządzanie odpadami z gospodarstw rolnych i łowisk
6. Bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku metody produkcji i technologie oraz zdrowsze artykuły żywnościowe T Zarządzanie odpadami z gospodarstw rolnych i łowisk Redukcja niechcianych efektów (np. odoru) Rezultatem będzie wiedza nt.: Ulepszonych technologii kontroli zanieczyszczeń, Wpływie recyclingu odpadów na glebę i wody powierzchniowe Obowiązkowo 1 partner INCO CA

27 T5.4.6.3 Synteza narodowych programów badawczych dot. bakterii coli
6. Bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku metody produkcji i technologie oraz zdrowsze artykuły żywnościowe T Synteza narodowych programów badawczych dot. bakterii coli E. coli O157:H7 i innych patogenicznych szczepów i serotypów Cel: zmniejszenie infekcji tej bakterii CA

28 T5.4.6.4 Analizy budowy roślin i metabolizmu
6. Bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku metody produkcji i technologie oraz zdrowsze artykuły żywnościowe T Analizy budowy roślin i metabolizmu Opracowanie technologii, narzędzi i metodologii uprawy i inżynierii roślin o udoskonalonej jakości odżywczej Desyminacja wyników: medycyna, żywienie człowieka, przetwórcy żywności, instytucje rządowe STREP

29 6. Bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku metody produkcji i technologie oraz zdrowsze artykuły żywnościowe T Zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych poprzez udoskonalony system zarządzania drobnoustrojami gleby wykorzystanie praktyczne wyników obowiązkowe Obowiązkowo 1 partner INCO Znaczący udział SMEs STREP

30 T5.4.6.6 Ryzyko choroby od systemów klatkowych
6. Bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku metody produkcji i technologie oraz zdrowsze artykuły żywnościowe T Ryzyko choroby od systemów klatkowych Dostarczenie danych liczbowych o ryzyku konsumenckim dot. zanieczyszczeń jaj (wynikających z wprowadzania nowych klatek) Redukcja dodatkowego ryzyka wynikającego z innowacyjności STREP

31 Tematyka konkursu Wpływ żywienia zwierząt na zdrowie człowieka Cel:
Zrozumienie wpływu żywienia zwierząt na zdrowie człowieka, włączając OGM i podgatunki różnego pochodzenia.

32 7. Wpływ żywienia zwierząt na zdrowie człowieka
T Kontrola bezpieczeństwa paszy Nowe techniki śledzenia obecności niepożądanych substancji w paszy zwierząt: Protein Substancji organicznych, Leków farmakologicznych, antybiotyków Wykorzystanie technik w krajach eksportujących do UE, STREP

33 Tematyka konkursu Zagrożenia dla zdrowia występujące w środowisku Cel:
Identyfikacja czynników wpływających na zdrowie ludzkie, zrozumienie i działań i ograniczenie i ich negatywnego wpływu

34 8. Zagrożenia dla zdrowia występujące w środowisku
T Badanie przyczyn alergicznych Nieinwazyjne metody wykorzystujące techniki genomiczne i proteomiczne. Skupienie badań nad: Zmianami w środowisku, żywieniu i stylu życia Uczestnictwo producentów testerów pożądane Uczestnictwo krajów spoza UE pożądane IP

35 8. Zagrożenia dla zdrowia występujące w środowisku
T Badania nad długotrwałym wpływem odkażonej wody pitnej na zdrowie człowieka Badanie ryzyka: raka, przedwczesnego porodu, poronienia, Analiza ryzyka/korzyści – zawartości drobnoustrojów lub chemii Udział SMEs mierzącego skażenie wody pożadany Udział krajów trzecich pożądany STREP

36 8. Zagrożenia dla zdrowia występujące w środowisku
T Patogeny w źródłach wody pitnej Zebranie wiedzy nad występowaniem patogenów w źródłach wody pitnej Badanie ich wpływu na zdrowie ludzkie Opracowanie nowych metod wykrywania i pomiaru patogenów Pożądany udział SMEs STREP

37 Dobre rady Przejrzeć listę już dofinansowanych projektów w 1-szym i 2-gim callu – nie powielać tematów, a jedynie je uzupełniać i kontynuować Realizować przyjęte polityki europejskie: Environmental Technology Action Plan (ETAP) - the Life Sciences and Biotechnology Action Plan -

38 Dobre rady Zalecane jest aby 15% budżetu projektu przypadło na MŚP
the European Environmental Health Strategy (SCALE initiative) - Zalecane jest aby 15% budżetu projektu przypadło na MŚP Popierana jest współpraca międzynarodowa (INCO, kraje trzecie)


Pobierz ppt "Jakość i bezpieczeństwo żywności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google