Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. Krzesiński & L. Żukowski & P. Zejer Typ: Transgraniczny informator gospodarczy Produkt (output): Katalog gospodarczy- Oferty handlowe MŚP w Euroregionie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. Krzesiński & L. Żukowski & P. Zejer Typ: Transgraniczny informator gospodarczy Produkt (output): Katalog gospodarczy- Oferty handlowe MŚP w Euroregionie."— Zapis prezentacji:

1 J. Krzesiński & L. Żukowski & P. Zejer Typ: Transgraniczny informator gospodarczy Produkt (output): Katalog gospodarczy- Oferty handlowe MŚP w Euroregionie. Wskaźniki: Zamieszczenie ofert handlowych 1000 firm z 12 branż (750 polskich- 250 niemieckich) Nakład 3000 egzemplarzy Dystrybucja do 2000 firm Cel projektu: Wspieranie rozwoju współpracy gospodarczej w Euroregionie Wskaźniki: Podpisanie 20 umów handlowych, Wzrost o 15% wysokości obrotów handlowych pomiędzy firmami z Euroregionu,

2 J. Krzesiński & L. Żukowski & P. Zejer Typ: Targi gospodarcze Produkt (output): I Transgraniczne Targi MŚP- Przedsiębiorczość 2002. Wskaźniki: Udział 50 firm z Polski i 30 z drugiej strony granicy, 1500 odwiedzających, Wydanie Gazety Targowej- 2 edycje po 1000 egzemplarzy, Wydawnictwo- Pakiet informacji dla firm- 500 egzemplarzy Cel projektu: Wspieranie transgranicznej wymiany handlowej w Euroregionie Wskaźniki: Zawarcie 10 kontraktów Kolejna edycja targów- wzrost liczby wystawców i odwiedzających o 10%,

3 J. Krzesiński & L. Żukowski & P. Zejer Typ: System informacji gospodarczej Produkt (output): Regionalne centrum promocji rozwoju gospodarczego- Handlowo- inwestycyjna baza danych Wskaźniki: Uruchomienie gospodarczej bazy danych w zakresie ofert handlowych i inwestycyjnych zawierającej min. 300 ofert 2000 ankiet skierowanych do przedsiębiorców wydanie broszury informacyjnej nt. centrum, w 2.000 egz., w 2 wersjach językowych Cel projektu: Aktywizacja transgranicznej wymiany gospodarczej w regionie. Wskaźniki: 1500 odwołań do bazy danych w ciągu 1 roku po jej uruchomienia, 10 kontraktów zawartych w ciągu 1 roku

4 J. Krzesiński & L. Żukowski & P. Zejer Typ: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów przygranicznych Produkt (output): Opracowana i zatwierdzona KZP Wskaźniki: Przeprowadzone badania, konsultacje i uzgodnienia dotyczące terenu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wyzwolenia współpracy transgranicznej Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji przez odpowiednie władze Cel projektu: Identyfikacja możliwości i potencjału współpracy transgranicznej poprzez wskazanie kierunków zagospodarowania terenów przygranicznych. Wskaźniki: 5 wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu objętego koncepcją zgodnych ze wskazanymi kierunkami zagospodarowania Organizacja konferencji przedstawiającej wyniki z udziałem 40 osób z kraju sąsiada


Pobierz ppt "J. Krzesiński & L. Żukowski & P. Zejer Typ: Transgraniczny informator gospodarczy Produkt (output): Katalog gospodarczy- Oferty handlowe MŚP w Euroregionie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google