Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie fizycznej bazy danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie fizycznej bazy danych"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie fizycznej bazy danych
Ulepszanie schematu tabel i postacie normalne Projektowanie indeksów

2 Ulepszanie schematu tabel i postacie normalne
Jeśli tabela nie jest w postaci BCNF (Boyce'a-Codda), staramy się dokonać jej dekompozycji na zbiór tabel w postaci BCNF: Jeśli przy dekompozycji nie daje się zachować zależności funkcyjnych – poprzestajemy na 3-ciej postaci normalnej. Jednocześnie z dekompozycjami bierzemy pod uwagę wymagania dotyczące szybkości działania zapytań na bazie danych ewentualnie nie doprowadzając dekompozycji do końca. Aby przyśpieszyć złączanie tabel - alternatywą może być: zbudowanie klastra tabel (fizyczna denormalizacja), skorzystanie z kolumn typu referencji i kolekcji referencji (w miejscu odpowiednio kolumn klucza obcego i głównego).

3 Ulepszanie schematu tabel i postacie normalne
Gdy aplikacja przetwarza osobno dwa zbiory wierszy może opłacać się rozdzielić tabelę na dwie np. tabelę Osoby na tabele: Studenci i Pracownicy. Tutaj dekompozycja jest pozioma, przy normalizacji natomiast, dekompozycja jest pionowa. Sprawdzamy czy tabela jest wolna od zależności wielowartościowych. Jeśli nie, dokonujemy odpowiedniej dekompozycji.

4 Pole działania aplikacji bazodanowej (workload)
Oszacowanie liczby wierszy tabel, liczby stron. Oszacowanie liczby różnych wartości w kolumnach tabel. Najważniejsze zapytania i jak często będą używane. Najważniejsze aktualizacje i jak często będą używane. Pożądana szybkość działania tych zapytań i aktualizacji.

5 Analiza zapytań Dla każdego zapytania w projektowanej aplikacji:
Jakich relacji i atrybutów dotyczą? Które atrybuty występują w warunkach ograniczających a które w warunkach złączenia? Jak bardzo selektywne są te warunki? Podobnie dla instrukcji INSERT/DELETE/UPDATE. 11

6 Decyzje Czy powinniśmy zmienić schemat tabel?
Inaczej pogrupować atrybuty w ramach relacji? Normalizacja, denormalizacja (pionowy podział)? Poziomy podział (np. tabelę Osoby na osobne tabele Pracownicy i Studenci?) Perspektywa zmaterializowana z wynikami obliczeń (np. statystyka operacji na kontach bankowych) – ewentualnie z indeksami? Czy połączyć zapis kilku tabel w klaster? Złączenie – szybsze; operacje na pojedynczych tabelach wolniejsze niż bez klastra. Jakie założyć indeksy? Jakiego rodzaju? Wewnętrzny? Pogrupowany? Hasz/B+ drzewo? Dynamiczny/statyczny? Bitmapowy? Jakie atrybuty zamieścić w kluczach indeksów? 12

7 Indeksy Indeks główny/jednoznaczny. Indeks pogrupowany.
Indeks haszowany wewnętrzny. Indeks z selektywnym wyszukiwaniem. Indeks obejmujący wszystkie atrybuty warunku wyszukiwania i ewentualnie wyrażenia (strategia tylko indeks). Indeks bitmapowy (duża liczba wierszy, mała liczba różnych wartości w kolumnie, kombinacja boolowska warunków równościowych).

8 Klastry Wspomagają złączenia/wyszukiwania tabel według tej samej kolumny złączenia.

9 Perspektywy zmaterializowane
Obejmujące złączenia i/lub agregacje: ORGANIZATION HEAP - scan ORGANIZATION INDEX – wyszukiwanie Indeks można uważać za perspektywę zmaterializowaną dla atrybutów wyszukiwania.

10 Wybór indeksów Każdy indeks powinien wspomagać wykonywanie określonych zapytań. Zaczynamy od najważniejszych zapytań analizujac możliwe plany ich wykonania. Jaki indeks mógłby wspomóc ich wykonanie? Rozpatrujemy jaki wpływ będzie miał ten indeks na operacje INSERT/DELETE/UPDATE oraz na ilość potrzebnego miejsca na dysku? Indeks jest automatycznie tworzony przez system dla każdego klucza głównego i jednoznacznego. Indeks powinien wspomagać wykonywanie określonych zapytań 13

11 Wspomaganie wyszukiwania
Indeks główny, jednoznaczny, selektywny (np.. Emp.Ename=:name). Indeks pogrupowany (szczególnie dla zapytań zakresowych). Indeks haszowany wewnętrzny. Indeks bitmapowy gdy mała liczba różnych wartości atrybutu, również do zliczania NULL. Indeks zawierający wszystkie atrybuty zapytania.

12 Wspomaganie złączenia
Dla kolumn(y) złączenia w tabeli wewnętrznej złączenia. indeks główny, jednoznaczny, selektywny, indeks haszowany wewnętrzny. Klaster. Perspektywa zmaterializowana.

13 Wspomaganie agregacji
Indeks zawierający potrzebne atrybuty do wyliczenia agregacji. Perspektywa zmaterializowana.

14 Uwagi Ponieważ tylko jeden indeks może być wewnętrzny dla jednej relacji, jeśli zachodzi potrzeba jego użycia, wybierz go biorąc pod uwagę najważniejsze zapytania. Ewentualnie, dla innych krytycznych wyszukiwań zbuduj indeksy (strategia tylko indeks) bądź perspektywy zmaterializowane. Gdy klauzula WHERE zawiera kilka warunków wskazany indeks o wieloatrybutowym kluczu wyszukiwania. Przy warunkach zakresowych istotna jest kolejność atrybutów w kluczu wyszukiwania. Indeksy takie mogą czasem umożliwić zastosowanie strategii “tylko-indeks” – wtedy pogrupowanie nie ma znaczenia. 14

15 Przykład 1 SELECT E.Ename, D.Loc FROM Emp E JOIN Dept D ON E.Deptno=D.Deptno WHERE D.Dname='Sales'; Indeks na D.Dname wspomaga selekcję D.Dname='Sales' gdy D jest  tabelą zewnętrzną złączenia. Potrzebny jest indeks albo selektywny albo pogrupowany albo haszowany wewnętrzny. Indeks na E.Deptno wspomaga złączenie (E – tabela wewnętrzna). Powinien być pogrupowany albo haszowany wewnętrzny, ponieważ spodziewamy się wybrania wielu wierszy z E. Perspektywa zmaterializowana, klaster. 16

16 Przykład 2 SELECT E.Ename, D.Loc FROM Emp E JOIN Dept D ON E.Deptno=D.Deptno WHERE     E.Sal BETWEEN AND AND E.Job='SALESMAN'; Ze względu na warunki ograniczające dla tabeli E, wybieramy Emp E jako tabelę zewnętrzną złączenia. Wtedy Dept D będzie tabelą wewnętrzną złączenia. Kolumna D.Deptno jest kluczem głównym, posiada zawsze indeks, który można użyć przy złączaniu. Jaki indeks jest potrzebny na tabeli Emp E? Albo indeks na E.Sal albo na E.Job – wybór zależy od selektywności warunków wyszukiwania - przy złej selektywności potrzebny byłby indeks pogrupowany ewentualnie indeks haszowany wewnętrzny na E.Job. Klaster, perspektywa zmaterializowana. 17

17 SELECT E. Deptno, COUNT(. ) FROM Emp E WHERE E. Sal>2000 GROUP BY E
SELECT E.Deptno, COUNT(*) FROM Emp E WHERE E.Sal>2000 GROUP BY E.Deptno; Przykład 3 Potrzebny jest indeks pogrupowany albo haszowany wewnętrzny na kolumnie E.Deptno. Jeśli nie jest możliwe założenie takiego indeksu, system posortuje względem E.Deptno plik rekordów tabeli Emp E - biorąc pod uwagę tylko rekordy dla których E.Sal>2000. Następnie wykona zliczanie COUNT(*). Byłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy dysponowali indeksem drzewowym na kolumnach <Emp.Deptno, Emp.Sal>. Wtedy moglibyśmy wykonać zapytanie przechodząc tylko indeks bez przechodzenia do pliku rekordów – tzn. stosując strategię tylko-indeks. Perspektywa zmaterializowana. 18

18 Przykład 4 Pewne zapytania, jak ostatnie, można wykonać bezpośrednio przez indeks - bez przechodzenia do pliku rekordów. SELECT E.Deptno, COUNT(*) FROM Emp E GROUP BY E.Deptno; Wystarczy dowolny indeks na E.Deptno, ponieważ nie trzeba przechodzić do pliku rekordów tabeli E.

19 Podsumowanie Wybór indeksów i perspektyw zmaterializowanych ma istotny wpływ na szybkość wykonywania zapytań. Aktualizacja indeksów i perspektyw zmaterializowanych spowalnia INSERT/DELETE/UPDATE. Wybieraj indeksy, które wspomagają wykonywanie wielu zapytań. Buduj indeksy umożliwiające strategie tylko-indeks. Tylko jeden indeks może być wewnętrzny dla jednej relacji. Kolejność pól w kluczach wielo-atrybutowych może być istotna. Od czasu do czasu trzeba przebudowywać indeksy. Od czasu do czasu trzeba odświeżać statystyki. Sprawdzaj plan wybrany przez optymalizator - ewentualnie zmień indeks, zapis zapytania. Ewentualnie użyj wskazówek do optymalizatora (hint). Unikaj podzapytań, DISTINCT, wyrażeń (może być trudno użyć indeks), GROUP BY, OR, tymczasowych tabel.


Pobierz ppt "Projektowanie fizycznej bazy danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google