Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia do egzaminu z wykładu z Mechaniki Płynów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia do egzaminu z wykładu z Mechaniki Płynów"— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienia do egzaminu z wykładu z Mechaniki Płynów
(studia stacjonarne - energetyka)

2 Uogólnione równanie Bernoulliego – dwie postaci równania, – interpretacja graficzna równania, – współczynnik Coriolisa. 2. Straty hydrauliczne – podział strat, – wzory do obliczania strat, – formuły do obliczania współczynnika strat liniowych, – współczynnik strat miejscowych, – zależność współczynników strat od liczby Reynoldsa, – pojęcie rur hydraulicznie gładkich.

3 3. Zagadnienie przepływu pomiędzy dwoma zbiornikami – pojęcie energii rozporządzalnej, – pojęcie oporności hydraulicznej, – zapis równania Bernoulliego dla zagadnienia przepływu pomiędzy dwoma zbiornikami, – analityczne metody rozwiązywania zagadnienia, – graficzne metody rozwiązywania zagadnienia, – metoda iteracyjna.

4 4. Wykres Ancony – linie na wykresie Ancony, – interpretacja poszczególnych linii, – przebieg wykresu Ancony dla najczęściej spotykanych elementów hydraulicznych, – zasada konstrukcji wykresu Ancony dla szeregowego układu hydraulicznego, – pojęcie spadku hydraulicznego, wpływ średnicy przewodu na spadek hydrauliczny i wysokość prędkości.

5 5. Zagadnienie trzech zbiorników – metoda rozwiązywania zagadnienia trzech zbiorników, – regulacja układu trzech zbiorników. 6. Układy szeregowo-równoległe – właściwości połączenia szeregowego przewodów, – właściwości połączenia równoległego przewodów, – obliczanie zastępczej oporności hydraulicznej, – metoda analityczna rozwiązywania układów szeregowo-równoległych, – metoda graficzna rozwiązywania układów szeregowo-równoległych.

6 Egzaminy z Mechaniki Płynów
Termin 0 14 stycznia 2013 r.– s.301, D-1 (Spóźnienie oznacza niedopuszczenie do pisania egzaminu w tym terminie). Termin 1 28 stycznia 2013 r.– s.301, D-1 Termin 2 6 lutego 2013 r.– s.301, D-1 Egzamin odbędzie się w turach: I tura – osoby z nazwiskami od A do L godz II tura – osoby z nazwiska od Ł do Ż godz Uwaga: nie będzie więcej pisemnych ani ustnych terminów egzaminu! Uwaga: do egzaminu będą dopuszczone osoby posiadające wpis na semestr (w systemie komputerowym)


Pobierz ppt "Zagadnienia do egzaminu z wykładu z Mechaniki Płynów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google