Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia do egzaminu z wykładu z Technicznej Mechaniki Płynów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia do egzaminu z wykładu z Technicznej Mechaniki Płynów"— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienia do egzaminu z wykładu z Technicznej Mechaniki Płynów
(studia stacjonarne)

2 Uogólnione równanie Bernoulliego – dwie postaci równania, nazewnictwo członów równania, – interpretacja graficzna równania, – współczynnik Coriolisa. 2. Straty hydrauliczne – podział strat, – wzory do obliczania strat, – formuły do obliczania współczynnika strat liniowych, – współczynnik strat miejscowych, – zależność współczynników strat od liczby Reynoldsa, – pojęcie rur hydraulicznie gładkich.

3 3. Zagadnienie przepływu pomiędzy dwoma zbiornikami – pojęcie energii rozporządzalnej, – pojęcie oporności hydraulicznej, – zapis równania Bernoulliego dla omawianego zagadnienia, – metody analityczne rozwiązywania zagadnienia, – metody graficzne rozwiązywania zagadnienia, – metoda iteracyjna. 4. Wykres Ancony – linie na wykresie Ancony, – interpretacja poszczególnych linii, – przebieg wykresu Ancony dla najczęściej spotykanych elementów hydraulicznych, – zasada konstrukcji wykresu Ancony dla szeregowego układu hydraulicznego.

4 5. Zagadnienie trzech zbiorników – metoda rozwiązywania zagadnienia trzech zbiorników, – regulacja układu trzech zbiorników. 6. Układy szeregowo-równoległe – właściwości połączenia szeregowego przewodów, – właściwości połączenia równoległego przewodów, – obliczanie zastępczej oporności hydraulicznej, – metoda analityczna rozwiązywania układów szeregowo-równoległych, – metoda graficzna rozwiązywania układów szeregowo-równoległych. 8. Przepływ przez warstwy porowate – podstawowe definicje, – podział ruchu wód gruntowych, – prawo (równanie) Darcy’ego.

5 9. Analiza wymiarowa – podstawowe pojęcia, – sprawdzanie niezależności wymiarowej elementów przestrzeni wymiarowej, – wyznaczanie funkcji wymiarowej, – zastosowanie twierdzenia Π (Buckinghama), – podobieństwo modelowe, liczby podobieństwa. 10. Przepływu w przewodach otwartych – podstawowe pojęcia i definicje, – podział ruchu, kryteria, – formuła Chezy’ego, – przejście pomiędzy ruchem spokojnym a rwącym, – parametry krytyczne.

6 11. Metody i przyrządy pomiarowe – metody pomiaru strumienia objętości, – metody pomiaru strumienia masy, – metody pomiaru prędkości, – przyrządy pomiarowe, – zjawisko kontrakcji strugi. 12. Pompy i układy pompowe – rodzaje i klasyfikacja pomp, – podstawowe parametry układu pompowego, – charakterystyki układu układu pompowego, – powinowactwo charakterystyk, – wyznaczanie punktu pracy, – pagórek sprawności, – pole zasięgu stosowalności pompy, – metody regulacji wydajności pomp, – szeregowe i równoległe połączenie pomp.

7 13. Zjawisko kawitacji – podstawowe pojęcia i definicje, – mechanizm powstawania zjawiska kawitacji w przewężeniu, – erozja kawitacyjna, – metody badania wpływu erozji kawitacyjnej. 14. Przepływy dwufazowe – podstawowe pojęcia i definicje, – rodzaje oddziaływania w przepływach dwufazowych, – kształt cząstek, kropel i pęcherzy, – udział fazy ciągłej i rozproszonej, warstwa fluidalna, struktura przepływów dwufazowych, model matematyczny jednowymiarowego przepływu dwufazowego.


Pobierz ppt "Zagadnienia do egzaminu z wykładu z Technicznej Mechaniki Płynów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google