Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Borne Sulinowo, 13-14 września 2012r.. Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR 18 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Borne Sulinowo, 13-14 września 2012r.. Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR 18 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Borne Sulinowo, 13-14 września 2012r.

2 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR 18 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie założycielskie KPLGR, w którym uczestniczyli przedstawiciele sześciu regionalnych i ponadregionalnych Lokalnych Grup Rybackich z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele regionalnych i ponadregionalnych porozumień reprezentujący: 1) Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolską Sieć LGR, 2) Kujawsko-Pomorskie LGR, 3) Lokalne Grupy Rybackie - Sieć Południową, 4) Maszoperię Pomorskich LGR, 5) Międzyregionalny Konwent Północno-Wschodnich LGR, 6) Zachodniopomorską Sieć LGR.

4 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR W preambule Porozumienia czytamy m.in., że przesłanką do powstania inicjatywy jest przekonanie o efektywności wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów oraz jednolitego reprezentowania stanowiska w sprawie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa wobec innych podmiotów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz innych programów wdrażanych w kolejnych perspektywach finansowania.

5 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Celem powołanego Konwentu jest m.in. podejmowanie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, w szczególności przez: 1) wypracowanie wspólnych postulatów i opinii przedstawianych organom władz samorządowych, państwowych oraz Komisji Europejskiej w sprawach związanych z rozwojem obszarów zależnych od rybactwa, 2) opiniowanie aktów prawnych i podejmowanie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego prawidłowemu wdrażaniu i realizacji programu operacyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, 3) podejmowanie innych przedsięwzięć mających istotny wpływ na rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

6 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Ponadto w trakcie spotkania omówiono tematy związane m.in. z wypracowaniem przez Konwent wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących w szczególności: a) perspektywy budżetowania na lata 2014-2020 i roli LGR w przyszłym okresie programowania, b) alokacji środków w ramach budżetu LGR, gwarantowanego w umowie z MRiRW oraz ponownego wykorzystywania uwolnionych w wyniku przeprowadzonych naborów WoD, niezakontraktowanych w przedziałach dwuletnich okresów środków finansowych (tzw.: resztówki).

7 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Dnia 24 maja b.r. w Sali WZORCOWNIA, gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pn.: W sieci osi 4 PO RYBY 2007-2013, czyli dyskusja o wzajemnej współpracy Lokalnych Grup Rybackich.

8 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Podczas konferencji przedstawiciele sześciu regionalnych i ponadregionalnych porozumień Lokalnych Grup Rybackich z terenu Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujący: 1)Kamil Sieratowski - Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolską Sieć LGR, 2)Jakub Kochowicz - Kujawsko-Pomorskie LGR, 3)Roman Olejarz - Lokalne Grupy Rybackie - Sieć Południową, 4)Maciej Karaś - Maszoperię Pomorskich LGR, 5)Andrzej Kolasa - Międzyregionalny Konwent Północno- Wschodnich LGR, 6)Ryszard Jasionas - Zachodniopomorską Sieć LGR; - wręczyli Kazimierzowi Plocke tekst Porozumienia w sprawie utworzenia Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich (KPLGR) zawartego dnia 18 maja b.r. w Toruniu,

9 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR 24 maja 2012 r.

10 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Spotkanie Konwentu PLGR we Władysławowie w dniach 29-30 czerwca 2012r.

11 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Uchwalono Regulamin prac Konwentu Ustalono harmonogram przewodnictwa w Konwencie PLGR

12 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Założenia Regulaminu KPLGR: KPLGR przewodniczy Rada Konwentu, która wybiera Przewodniczącego Konwentu (od 01.07.2012r. – Maciej Karaś – SLGR) Przewodnictwo w Radzie 9-co miesięczna kadencja Członkostwo i praca w KPLGR jest dobrowolna Stanowiska Rady są podejmowane w formie uchwał – jednomyślnie Rada może powołać Wiceprzewodniczących.

13 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR L.P.Nazwa Sieci LGROkres Przewodnictwa Sieci LGR w KPLGR 1.MASZOPERIA POMORSKICH LGR od 01.07.2012r. – do 31.03.2013r. 2. LOKALNE GRUPY RYBACKIE – SIEĆ POŁUDNIOWA od 01.04.2013r. – do 31.12.2013r. 3. ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ LGR od 01.01.2014r. – do 30.09.2014r. 4. DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKO- WIELKOPOLSKA SIEĆ LGR od 01.10.2014r. – do 30.06.2015r. 5.KUJAWSKO-POMORSKIE LGR od 01.07.2015r. – do 31.03.2016r. 6.MIĘDZYREGIONALNY KONWENT PÓŁNOCNO-WSCHODNICH LGR od 01.04.2016r. – do 31.12.2016r. Harmonogram Przewodnictwa w Konwencie Polskich Lokalnych Grup Rybackich (KPLGR):

14 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Na spotkaniu Konwent podjął stanowisko w sprawie środków finansowych zaplanowanych w budżetach, a niewykorzystanych oraz środków zwolnionych w ramach procedur oceny wniosków, aby jak najszybciej wróciły do budżetów LGR w celu alokacji na kolejne nabory wniosków.

15 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Spotkanie Konwentu PLGR w Rytwianach w dniach 17-18 sierpnia 2012r.

16 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Debata i wypracowanie stanowisk w sprawie: - pisma MRiRW z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie tzw.: resztówek, - przyszłości funkcjonowania Programu Operacyjnego RYBY w ramach idei rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność, - zasad rozliczania budżetów LGR zgodnie z założeniem, iż prawo nie powinno działać wstecz.

17 Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR Ryszard Jasionas Przedstawiciel Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich w Konwencie PLGR


Pobierz ppt "Borne Sulinowo, 13-14 września 2012r.. Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich - KPLGR 18 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google