Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leki antyarytmiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leki antyarytmiczne."— Zapis prezentacji:

1 Leki antyarytmiczne

2 Zaburzenia rytmu serca
Arytmia – nieregularne następstwo skurczów serca Skurcz dodatkowy – spowodowany bodźcem wyzwolonym poza prawidłowym rytmem serca Zaburzenia tworzenia bodźców Nomotopowe Ektopowe Zaburzenia przewodzenia bodźców Opóźnienie Częściowe zablokowanie Całkowite zablokowanie

3 Leki antyarytmiczne Leki stabilizujące błony komórkowe
Leki przedłużające czas trwania potencjału czynnościowego Leki skracające czas trwania potencjału czynnościowego Leki nie wpływające na czas trwania potencjału czynnościowego Leki β-adrenolityczne Leki wydłużające czas trwania potencjału czynnościowego, bez wpływu na fazę 0 Antagoniści kanałów wapniowych

4 Potencjał czynnościowy mięśnia sercowego

5 Leki stabilizujące błony komórkowe
Działają poprzez blokowanie kanałów sodowych, podobnie jak leki znieczulające miejscowo, działają w fazie 0 Hamują szerzenie się potencjału czynnościowego

6 Leki przedłużające czas trwania potencjału czynnościowego (Ia)
Przedłużają dodatkowo okres repolaryzacji Chinidyna i prokainamid

7 Chinidyna Hamuje pobudliwość i kurczliwość mięśnia sercowego, zwalnia szybkość przewodzenia przedsionkowo-komorowego, działa cholinolitycznie i słabo α-adrenolitycznie Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, podlega metabolizmowi w wątrobie do metabolitów działających słabo antyarytmicznie Stosowana w niemiarowościach nadkomorowych i komorowych

8 Prokainamid Działanie podobne do chinidyny
W mniejszym stopniu niż chinidyna działa ujemnie ino- i chronotropowo Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, w ok. 50% wydalany z moczem w postaci niezmienionej Skuteczniej opanowuje arytmie komorowe niż nadkomorowe Wskazania – przedwczesne skurcze komorowe, częstoskurcz komorowy

9 Leki skracające czas trwania potencjału czynnościowego (Ib)
Lidokaina Fenytoina Meksyletyna Tokainid

10 Lidokaina (lignokaina)
Działa szybko i krótko!!! W dawkach leczniczych nie zmniejsza kurczliwości serca, nie obniża ciśnienia krwi, nie wpływa na przewodnictwo przedsionkowo-komorowe Wskazania – niemiarowości komorowe o różnej etiologii Lek pierwszego rzutu w ciężkich niemiarowościach komorowych zagrażających życiu oraz w zatruciu glikozydami

11 Fenytoina W dawkach leczniczych nie wpływa na przewodnictwo przedsionkowo - komorowe Duże osobnicze różnice w szybkości biotransformacji leku w wątrobie!!! Wskazania – niemiarowości w zatruciu glikozydami

12 Meksyletyna Umiarkowane działanie inotropowe ujemne
Najmniejsze, w porównaniu z innymi lekami antyarytmicznymi, działanie proarytmiczne!!! Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego Wskazania – leczenie i zapobieganie komorowym zaburzeniom rytmu

13 Leki nie wpływające na czas trwania potencjału czynnościowego (Ic)
Propafenon Enkainid Lorkainid Flekainid

14 Propafenon Wykazuje również słabe cechy leku β-adrenolitycznego i antagonisty wapnia Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego Wskazania – nadkomorowe i komorowe skurcze przedwczesne, częstoskurcze i tachyarytmie, napadowe migotanie przedsionków

15 Leki β-adrenolityczne (II)
Hamowanie wpływu endogennych katecholamin na serce Działanie stabilizujące błony komórkowe Hamowanie przewodzenia w układzie przewodzącym Wskazania – niemiarowości pochodzenia nadkomorowego, choroby i stany ze zwiększonym napięciem układu adrenergicznego (nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy, duży wysiłek fizyczny, stany napięcia emocjonalnego)

16 Leki wydłużające czas trwania potencjału czynnościowego (III)
Amiodaron Bretylium Działają w fazie 3 Blokują kanały potasowe

17 Amiodaron Działa ujemnie chronotropowo
Ma działanie adrenolityczne, zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, rozszerza naczynia wieńcowe Zawiera jod i może powodować zaburzenia czynności tarczycy Działa wolno, nawet po podaniu dożylnym; nawet po całkowitym odstawieniu leku jego działanie utrzymuje się przez dni Wskazania – zapobieganie i leczenie komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu, w których inne leki antyarytmiczne są nieskuteczne lub przeciwwskazane

18 Antagoniści kanałów wapniowych (IV)
Werapamil Hamuje powstawanie impulsów w węźle zatokowym Hamuje przewodnictwo w węźle przedsionkowo-komorowym Stosowany głównie w niemiarowościach nadkomorowych oraz niemiarowościach komorowych wywołanych chorobą niedokrwienną serca


Pobierz ppt "Leki antyarytmiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google