Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Umowa o dzieło, czy działalność gospodarcza”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Umowa o dzieło, czy działalność gospodarcza”"— Zapis prezentacji:

1 „Umowa o dzieło, czy działalność gospodarcza”
Autor: Szymon Metkowski Metkowski Tłumaczenia

2 działalność gospodarcza”
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” 2/17

3 Zalety na pierwszy rzut oka
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Zalety na pierwszy rzut oka Umowa o dzieło Działalność gospodarcza brak określonej formy (pisemna ad probationem) minimalne formalności tłumacza formalności załatwia zleceniodawca brak konieczności rejestracji brak kosztów minimum formalności dla klienta możliwość rozliczania kosztów większa wiarygodność dostęp do usług dla przedsiębiorców większa kontrola wysokości podatku 3/17

4 Wady na pierwszy rzut oka
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Wady na pierwszy rzut oka Umowa o dzieło Działalność gospodarcza niejasna sytuacja prawna (umowa zwykle po wykonaniu dzieła) zryczałtowane koszty UP formalności zleceniodawcy ryzyko niekorzystnych, „przemyconych” postanowień opodatkowanie tylko według skali konieczność prowadzenia rachunkowości stałe koszty działalności ryzyko 4/17

5 Różne formy opodatkowania
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Różne formy opodatkowania 5/17

6 Różne formy opodatkowania cd.
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Różne formy opodatkowania cd. 6/17

7 Różne formy opodatkowania cd.
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Różne formy opodatkowania cd. 7/17

8 Koszty uzyskania przychodu
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Koszty uzyskania przychodu Definicja: (Art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem koszów wymienionych w art. 16 ust. 1.” (Wyrok WSA w Białymstoku z , I SA/Bk 195/04, Legalis.) „Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty w szerokim tego wyrażenia prawnego znaczeniu, a więc obok nakładów bezpośrednich również pośrednie nakłady, straty, wydatki niezbędne, które trzeba ponieść w relacji do któregoś z elementów bezpośrednich.” 8/17

9 Koszty uzyskania przychodu cd.
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Koszty uzyskania przychodu cd. Orzecznictwo: - Poniesienie kosztów przez podatnika, Celem poniesienia kosztu powinno być uzyskanie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu, - Niewymienienie pośród kategorii wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 PDOPrU). 9/17

10 Typowe koszty tłumaczy
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Typowe koszty tłumaczy ZUS ub. społeczne + chorobowe (ok. 520 zł w 2008) 6247,92 ZUS ub. zdrowotne 2127,09 zł od podatku 11817,16 amortyzacja/leasing samochodu 8000,00 usługi rachunkowe 2400,00 czynsz + media 10000,00 materiały biurowe i korespondencja 1200,00 telefony i internet 3600,00 edukacja, prasa branżowa, konferencje środki trwałe, licencje koszty użytkowania pojazdu 6000,00 10/17

11 Typowe koszty tłumaczy cd.
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Typowe koszty tłumaczy cd. Suma: ok ,00 11/17

12 Różne formy opodatkowania
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Różne formy opodatkowania 12/17

13 Przedsiębiorca i konsument
„Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza” Przedsiębiorca i konsument Definicja: (Art. 41(1) KC) „Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) par. 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową” (Art. 22(1) KC) „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 13/17

14 „Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza”
Odpowiedzialność Umowa o dzieło Działalność możliwość ingerencji w proces tworzenia (635; 636 KC) termin do usunięcia wad wyznacza zamawiający po bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy lub obniżyć cenę (decyduje zamawiający) również gdy wady nie da się usunąć, jest oczywiste, że wykonawca nie usunie jej w terminie (637 KC) termin na zgłoszenie: 1 miesiąc od wykrycia przedawnienie: 2 lata od umówioniej daty oddania zamawiający nie może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli wykonawca niezwłocznie wymieni rzecz na wolną od wad ewentualne obniżenie ceny jest stosunkowe termin na zgłoszenie: zwyczajowo, ale: - warunek: niezwłoczne sprawdzenie rzeczy termin przedawnienia roszczeń: 1 rok 14/17

15 „Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza”
Sąd gospodarczy Wysoki stopień profesjonalizmu i formalizmu sąd zwraca bez rozpoznania pisma posiadające braki formalne prekluzja absolutna prawda formalna (np. uchybienie terminowi odpowiedzi na pozew) duża zależność od fachowości prawnika 15/17

16 „Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza”
Dziękuję za uwagę! Szymon Metkowski 16/17

17 „Umowa o dzieło czy działalność gospodarcza”
Piśmiennictwo: Gniewek E.: „Prawo rzeczowe” 6. wyd., Beck Pietrasiewicz W., Romańczuk M.: „Koszty uzyskania przychodów” 2. wyd. Beck Teskty ustaw, w szczególności: KC, KPC, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniach aktualnie obowiązujących. 17/17


Pobierz ppt "„Umowa o dzieło, czy działalność gospodarcza”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google