Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOS Basic Input/Output System

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOS Basic Input/Output System"— Zapis prezentacji:

1 BIOS Basic Input/Output System
BIOS Basic Input/Output System Marcin Bagrowski

2 Co to jest BIOS? BIOS (Basic Input/Output System) jest podstawowym systemem obsługi i jest zestawem programów przechowywanych w pamięci nieulotnej ROM (w nowszych rozwiązaniach EEROM lub NOVRAM) w zakresie wysokich adresów, przy końcu pierwszego megabajtu pamięci, zajmując ostatnie 128kB tego obszaru. Kwestia poprawności działania systemu zależy od poprawności skonfigurowania właściwie BIOS-u. Mniej popularne systemy operacyjne (OS/2, BeOS, Linux) nie potrafią poprawnie współpracować z każdą konfiguracją BIOS-u.  Z jego funkcji bardzo intensywnie korzysta DOS, natomiast większość rozbudowanych systemów operacyjnych wykorzystuje go tylko podczas startu komputera, używając następnie własnych sterowników, które komunikują się bezpośrednio z częściami składowymi komputera. W czasie startu systemu BIOS musi nie tylko rozpoznać i poprawnie zainstalować różne urządzenia, ale od czasu wprowadzenia magistrali PCI i technologii PnP spoczywa na nim dodatkowy obowiązek rozdziału zasobów systemowych. Wymagane do tego informacje o konfiguracji zapisywane są w obszarze ESCD (Extended System Configuration Data), który zajmuje obszar 4kB. Tłumaczy to jednocześnie, dlaczego obecnie stosowane są układy flash-ROM w miejsce popularnych dawniej pamięci EPROM (EPROM nie umożliwiały one zapisu danych).

3 Czym jest BIOS dla urządzeń komputera?
Koncepcja architektury komputerów PC opiera się na budowie modułowej. Podstawą jest tu płyta główna, która zawiera wszystkie układy,  urządzenia potrzebne do pracy systemu. Drugim ważnym elementem jest pamięć główna ROM zawierająca system BIOS. Jest on integralną częścią każdej płyty i nie może być wymieniany pomiędzy innymi różnymi płytami. BIOS z punktu systemu operacyjnego likwiduje różnice pomiędzy układowymi rozwiązaniami płyty. Oferuje on również procedury obsługi standardowych układów i urządzeń wejścia/wyjścia, z których może korzystać zarówno system operacyjny, jak i programista.

4 Podstawowe zadania BIOS-u
Do podstawowych zadań BIOS-u, należy zaliczyć przede wszystkim przeprowadzenie po restarcie komputera testów podstawowych układów i urządzeń systemu, zwanych autotestem POST (Post On Self Test). Inicjalizuje on również pracę systemu (instrukcje pobiera podczas startu pracy procesora, programuje układy programowalne, takie jak sterowniki przerwań IRQ czy DMA, wpisuje wartości początkowe do struktur systemowych w pamięci, na przykład inicjacja tablicy wektorów przerwań). BIOS zapewnia w postaci programów obsługi przerwań (programowych bądź sprzętowych) procedury obsługi (sterowników) podstawowych dla standardowych urządzeń systemu. Musi też zniwelować z punktu widzenia systemu operacyjnego, różnice konstrukcyjne płyt głównych pochodzących od różnych producentów.

5 Co to jest SETUP? SETUP jest programem konfiguracyjnym BIOS-u, który pozwala w prosty sposób dokonywać wszystkich ustawień w poszczególnych podgrupach menu głównego. W każdym z kolejnych podgrup wyświetlana jest w ramce pomoc pomagająca w szybki sposób zorientować się obsłudze programu.

6 Jak uruchomić SETUP? Zwykle podczas uruchomienia komputera i rozpoczęcia ładowania systemu operacyjnego zostaje wyświetlona informacja o sposobie wejścia do programu konfiguracyjnego BIOS-u. Przybiera to wygląd napisu: - Press <F2> to enter Setup   lub     - Press <Del> to enter Setup Jeżeli w czasie startu systemu na ekranie nie zostaje wyświetlony sposób wejścia do programu SETUP można spróbować wykorzystać jedną z poniższych kombinacji. - Ctrl+Alt+S, - Ctrl+Alt+Esc, - Ctrl+Alt+Ins. Jeżeli wybiezemy zbyt wcześnie kombinację klawiszy, BIOS może wyświetlić komunikat o błędzie. Nie każdy BIOS ma wbudowany program SETUP. Niektóre komputery, takie jak 286 i wcześniejsze modele 386, wymagają uruchomienia programu konfiguracyjnego z dyskietki dołączanej do komputera w momencie jego zakupu.

7 Jak obsługiwać program SETUP?
Program SETUP obsługujemy za pomocą klawiatury. Jest tak w przypadku najbardziej rozpowszechnionego BIOS-u AWARD. Programy innych producentów mogą się znacznie różnić, ale rzadko się je spotyka. BIOS AMI przypomina bardziej windowsowe okienka, po których poruszamy się przy pomocy myszki. Początkowe okno programu to zazwyczaj swoisty spis treści - zawiera zestaw głównych funkcji. Funkcja, której chcemy użyć, podświetlana jest innym kolorem niż tło. Podświetlenie możemy zmienić klawiszami kursora, a po naciśnięciu klawisza Enter otwiera się okno z konkretnymi funkcjami. Każde z kolejnych okien zawiera listę parametrów, które możemy modyfikować. Parametr, który chcemy zmienić posiada kilka opcji, które są zmieniane klawiszami Page Up, Page Down lub - i +.

8 Complimentary Metal Oxide Semiconductor
CMOS Complimentary Metal Oxide Semiconductor

9 Co to jest CMOS? CMOS jest specjalnym rodzajem pamięci podtrzymywanej przez baterię po wyłączeniu komputera. BIOS używa tej pamięci do przechowywania wszystkich ustawień dokonywanych w SETUP-ie. Utrzymuje on również zegar wewnętrzny. Po każdorazowym włączaniu komputera BIOS zagląda do pamięci CMOS i odpowiednio konfiguruje komputer w czasie ładowania systemu. W razie zbyt niskiego napięcia potrzebnego do zachowania danych, dane te są utracone i zostanie wyświetlony komunikat "CMOS invalid" lub "CMOS checksum invalid". Należy niezwłocznie wymienić bateryjkę, po czym przywrócić wszystkie ustawienia w SETUP-ie.

10 Complimentary Metal Oxide Semiconductor
     Czas dostępu do CMOS-u jest stosunkowo długi, jednak z powodu pełnionej przez niego roli nie ma to większego znaczenia. Terminem CMOS określamy często nie tylko samą pamięć, ale też układy jej towarzyszące: zegar czasu rzeczywistego, rejestry sterujące, port adresowy i danych.      Poprawny test komputera wymaga od BIOS-u znajomości konfiguracji komputera. Konfigurację pierwszych komputerów PC XT zapisywało się za pomocą zworek, które często ulegały zepsuciu na skutek niewłaściwej obsługi. Problemem był też brak zegara. Dopiero komputery serii PC AT wykorzystywały pamięć CMOS wielkości 64 KB w postaci układu MC firmy Motorola zasilanego przez akumulatorek. Układ ten w komputerze pełni funkcję pamięci konfiguracji i zegara czasu rzeczywistego poprzez odpowiednią organizację pamięci CMOS. Pierwsze komputery AT używały specjalnego programu do modyfikacji zawartości pamięci CMOS, którego funkcje zostały dopiero później dodane do BIOS-u.

11      W pamięci CMOS przechowywane są wszelkie niezbędne informacje o konfiguracji sprzętowej komputera, dacie i czasie, które, każdorazowo po włączeniu komputera, odczytuje procedura diagnostyczna POST. Pobrane dane porównywane są z faktycznym stanem komputera. W skład podstawowego opisu konfiguracji sprzętowej wchodzą informacje o rodzajach zainstalowanych dysków elastycznych, parametrach dysków twardych (liczbie głowic, ścieżek i sektorów) oraz rodzaju karty graficznej i zainstalowanej pamięci. W starszych modelach występuje również informacja o obecności koprocesora. Pierwsze pamięci CMOS, produkowane przez firmę Motorola dla IBM, miały wielkość 64 KB. Obecne pamięci CMOS różnią się od poprzedniczek m.in. zaimplementowanymi funkcjami Plug and Play. Zawierają też wiele dodatkowych funkcji zarządzających zasobami komputera, takich jak np. wybór rodzaju złącza karty graficznej, która będzie w pierwszej kolejności inicjalizowana, włączanie i wyłączanie zintegrowanego z płytą procesora dźwiękowego itp.      Procedura uruchamiania programu konfiguracyjnego różni się w zależności od producenta BIOS-u. Z reguły włącza się ją po włączeniu komputera, naciskając klawisz [F1] lub [Delete], ale mogą występować również i inne kombinacje klawiszy. Zdefiniowana przez użytkownika konfiguracja sprzętowa może w niektórych przypadkach powodować konflikt uniemożliwiający poprawne działanie komputera. Na ogół BIOS zawiera jednak ustawienia fabryczne, umożliwiające działanie komputera. Aby do nich powrócić, należy usunąć poczynione zmiany, resetując CMOS. W przypadku zasilania zewnętrznego wystarczy na pewien czas odłączyć baterie zasilające pamięć. Niektóre komputery wyposażono w specjalną zworkę, umożliwiającą usunięcie ustawień użytkownika, którą należy zewrzeć na kilka sekund. Gdy mamy do czynienia z bateriami niklowo-kadmowymi, trzeba je rozładowywać przez niewielki opornik o wartości 39 ohmów przez około pół godziny.

12 Funkcję pamięci konfiguracji i zegara czasu rzeczywistego pełni w PC układ scalony. Najistotniejszą częścią tego układu jest 64-komórkowa pamięć CMOS-RAM. Do każdej 8-bitowej komórki pamięci mamy swobodny dostęp, tzn. odczyt i zapis nie są poddane żadnym ograniczeniom technicznym.      Pierwsze dziesięć bajtów (00h-09h) przeznaczonych jest na dane zegara i kalendarza, następne sześć (0Ah-0Fh) to specjalne rejestry stanu, a pozostałe przechowują różne parametry konfiguracyjne. Niektóre modele komputerów posiadają bardziej rozbudowaną (więcej niż standardowe 64 komórki) pamięć CMOS-RAM. O ile znaczenie pierwszych 64 bajtów jest ściśle określone, o tyle postać informacji zapisywanych powyżej adresu 3Fh nie jest znormalizowana. W zależności od producenta, w obszarze tym składowane są różne informacje rozszerzonego programu konfiguracyjnego (Extended Setup).      Czas i data kodowane są w postaci BCD, tzn. w jednym bajcie mieszczą się dwie cyfry dzisiętne od 0 do 9, każda przedstawiona binarnie na czterech bitach. Format BCD jest akceptowany przez funkcję BIOS; jeżeli programujemy bezpośrednio rejestry sterujące i używamy własnych funkcji obsługi zegara, nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować format binarny. Zegar może pracować w trybie 12- lub 24-godzinnym, rozpoznawać czas letni i zimowy, określać dzień tygodnia i miesiąca. System Dos nie korzysta z tych wbudowanych w układ możliwości.      Kluczowe znaczenie dla działania całego układu CMOS-RAM mają rejestry kontrolne oznaczone literami A, B, C, D, E i F.

13 POST Power On Self Test

14 Ta procedura testowa jest jedną z bardziej spektakularnych funkcji BIOS-u. Termin ten odnosi się do serii wewnętrznych testów, przeprowadzanych jeszcze przed załadowaniem systemu operacyjnego. Zgodnie z zawartym w BIOS-ie programem pracy POST, po uruchomieniu PC, procesor próbuje komunikować się z poszczególnymi urządzeniami, ustalając, czy każde z nich funkcjonuje poprawnie. Błąd komunikacji może przynieść różne skutki. W najgorszym przypadku uruchomienie komputera może pozostać wstrzymane, a z wbudowanego głośnika zabrzmi seria pisków sygnalizujących. rodzaj błędu. Wykorzystanie wiedzy o znaczeniu poszczególnych kodów dźwiękowych POST jest bardzo przydatne podczas samodzielnej rozbudowy komputera. Może się zdarzyć, że zainstalowana karta graficzna lub dodatkowy układ pamięci RAM nie funkcjonuje poprawnie lub jest nieprawidłowo umieszczony w gnieździe. W takim przypadku seria dźwięków odtwarzanych przez głośnik połączone z płytą główną, sygnalizuje źródło problemu, ułatwiając jego usunięcie. Znaczenie różnych kombinacji jest różne, a ich opis powinien znaleźć się w dokumentacji płyty głównej.      Podczas wewnętrznych testów POST generowane są także rozszerzone kody wykrytych błędów, niosące więcej informacji niż sygnał typu "błąd kontroli RAM". Nie przesyła się ich do głośnika w postaci dźwiękowej. Aby z nich skorzystać potrzebna jest specjalna karta diagnostyczna lub urządzenie instalowane w wolnym slocie obudowy. Na wyświetlaczu LED wyświetlany jest kod uszkodzenia. Wystarczy teraz tylko odczytać w tabeli uszkodzeń jego znaczenie. W domowych zastosowaniach zakup podobnego urządzenia jest jednak zbędny - zdecydowaną większość usterek łatwo wykryć i usunąć bez użycia takiej karty. Większość producentów płyt głównych umieszcza na swoich płytach układy wyświetlające kod uszkodzenia. Niestety wymaga to każdorazowego otwarcie obudowy komputera.

15 Komunikaty wyświetlane w czasie procedury testowej POST
Podczas procedury POST  przeprowadzanej jeszcze przed załadowaniem systemu operacyjnego są testowane wszystkie urządzenia. Jakikolwiek błąd komunikacji z sprawdzanymi urządzeniami zostaje przedstawiony użytkownikowi w postaci krótkich serii dźwięków generowanych z głośniczka systemowego lub w postaci komunikatów wyświetlanych na ekranie. Ciąg informacji na ekranie przedstawia wynik testu (np. test pamięci RAM), wykryte urządzenia (np.dyski twarde, napęd CD), dane zainstalowanych urządzeń (np. częstotliwość procesora, pojemność pamięci RAM). Nieprawidłowości natomiast wstrzymują dalszy ciąg procedury wymagając od użytkownika podjęcia konkretnych kroków celem ich usunięcia.

16 BIOS ROM checksum error - System halted Suma kontrolna kodu BIOS-a w chipie jest niewłaściwa i interpretacja jego może wskazywać na jego uszkodzenie. Przy każdorazowym włączeniu komputera ładowanie systemu zostaje wstrzymane. CMOS BATTERY FAILED ( lub CMOS battery has failed) Bateryjka podtrzymująca pamięć CMOS nie zapewnia prawidłowego załadowania ustawień skonfigurowanych przez użytkownika. Wskazana jest wymiana bateryjki. CMOS CHECKSUM ERROR DEFAULTS LOADED (lub CMOS cheksum error) Podczas testu POST wykryto różnicę w sumach kontrolnych pamięci CMOS, zostały załadowane ustawienia domyślne zdefiniowane przez producentów jako optymalne dla większości konfiguracji.

17 CPU at nnnn Komunikat wyświetla częstotliwość pracy zainstalowanego procesora CPU (w MHz)
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER Pliki startowe nie są postrzegane przez system (brak plików systemowych lub brak detekcji napędów stacji dyskietek lub dysku twardego). Włóż dyskietkę startową do napędu A: i naciśnij <Enter>. Jeśli założymy, że system powinien wystartować z dysku twardego należy się upewnić czy kontroler jest właściwie włożony i wszystkie kable są odpowiednio podłączone. Należy się również upewnić, czy dysk jest sformatowany jako urządzenie systemowe. Sprawdzamy: konfigurację FDD DriveA, B, oraz sekwencję startową napędów  Boot Sequence.

18    DISKETTE DRIVES OR TYPES MISMATCH ERROR - RUN SETUP Typ stacji dyskietek zainstalowany w systemie jest niezgodny z zdefiniowanymi ustawieniami w pamięci CMOS. Należy uruchomić program konfiguracyjny i zrekonfigurować prawidłowo ustawienia napędu dysków elastycznych.      DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY Wybór podłączonego wyświetlacza (monitora) może być ustawiony na płycie głównej za pomocą przełącznika - jumpera (monochrome/color) lub w nowych płytach poprzez Setup BIOS-u i funkcję Video. Wyświetlenie tej informacji na ekranie sugeruje zmianę ustawień na zgodną z zamontowana kartą graficzną i podłączonym monitorem.      DISPLAY TYPE HAS CHANGED SINCE LAST BOOT Komunikat ten jest wyświetlany po tym gdy zostały zmienione parametry lub rodzaj wyświetlacza (monitora lub jego adaptera) przed ostatnim wyłączeniem systemu. Powinno się przekonfigurować system, aby dostosować go do nowego monitora (adaptera) lub jego parametrów.

19      ERROR ENCOUTERED INITIALIZING HARD DRIVE Dysk twardy nie może być zainicjalizowany. Należy się upewnić, czy jego adapter jest zainstalowany prawidłowo i wszystkie kable są dobrze podpięte. Sprawdzić również konfigurację w  IDEs (HDDs) programu konfiguracyjnego i odpowiednio ją skorygować.      ERROR INITIALIZING HARD DISK CONTROLER Nie można odnależć kontrolera dysku twardego. Sprawdzamy czy dysk jest prawidłowo podłączony do płyty głównej (gniazda i stan taśmy połączeniowej) oraz ustawienia dysku twardego w SETUP-ie IDEs (HDDs). Bardzo ważną sprawą jest również prawidłowe ustawienie zworek (jumperów) na dysku twardym (primary/slave).      FLOPPY DISK CNTRL ERROR OR NO CNTRL PRESENT System nie może odnaleźć lub zainicjalizować pracy stacji dyskietek. Upewnijmy się czy napęd (lub kontroler) jest zainstalowany prawidłowo. Jeśli napęd nie jest obecny w systemie sprawdźmy ustawienia Drive A: (lub B) - powinna być wybrana opcja NONE).

20 FLOPPY DISK(S) FAIL Nie jest możliwe odnalezienie napędu dysków elastycznych lub jego kontrolera. Upewnijmy się czy kontroler jest zainstalowany prawidłowo. Jeśli napęd nie jest zainstalowany skorygujmy parametry konfiguracyjne w programie SETUP: Drive A,B (ustawić na None) oraz Boot Sequence (ustawienie inne niż start z napędu A:).      HARD DISK INITIALIZING     PLEASE WAIT A MOMENT ... Niektóre modele dysków twardych wymagają dodatkowego czasu na zainicjalizowanie wszystkich parametrów pracy napędu. Czas ten można skrócić lub całkowicie uniknąć wyświetlania tego komunikatu poprzez ręczne wpisanie parametrów napędów w IDEs (HDDs) i wyłączenie opcji AUTO. Parametry zainstalowanego dysku twardego można uzyskać w IDE HARD DISK AUTODETECTION.      HARD DISK INSTALL FAILURE Nie jest możliwe zainicjalizowanie pracy twardego dysku z powodu braku kontrolera lub samego dysku. Jeśli nie posiadamy zainstalowanego dysku twardego upewnijmy się czy w SETUP-ie IDEs(HDDs) nie jest wybrana opcja NONE. Ustaw opcję na AUTO lub USER. Wybór ustawień parametrów użytkownika (opcja USER) wymaga ręcznego wpisania parametrów pracy dysku.

21 KEYBOARD ERROR OR NO KEYBOARD PRESENT System nie może odnaleźć klawiatury. Należy się upewnić czy jest ona podłączona do odpowiedniego gniazda oraz czy nie jest przypadkowo wciśnięty któryś z klawiszy. Jeżeli posiadamy zestaw komputerowy bez klawiatury skoryguj ustawienia w Halt On na opcję All, But Keyboard. Ustawienie te spowoduje zignorowanie przez BIOS brak klawiatury i przystąpi do kontynuacji uruchomienia.      KEYBOARD IS LOCKED OUT - UNLOCK THE KEY Wiadomość ta jest zazwyczaj wyświetlana podczas testu klawiatury, ale tylko w czasie gdy jeden lub kilka klawiszy jest wciśniętych. Sprawdamy czy żaden z podręcznych przedmiotów nie spoczywa na niej. Często (choć nie jest to zasadą) dodatkowo generowany ciąg krótkich sygnałów dźwiękowych dochodzący z  głośniczka.      MEMORY TEST: Ta wiadomość wyświetla stan pełnego testu pamięci (trzykrotnie). Test można wyłączyć na stałe w Quick Power On Self Test ustawiając opcję na Enabled.

22 MEMORY TEST FAIL Jeśli procedura testująca dostrzeże błąd podczas sprawdzania pamięci zostanie wyświetlony powyższy komunikat wraz z dodatkową informacją o typie i zlokalizowaniu błędu.      PRESS ESC TO SKIP MEMORY TEST Każdorazowo po włączeniu komputera wykonywany jest test zainstalowanej pamięci RAM. Przy dużej pamięci test ten trwa dość długo, co ogólnie wpływa na wydłużenie czasu oczekiwania na zgłoszenie pełnej gotowości komputera do pracy. Wciśnięcie klawisza ESC w czasie testu powoduje pominięcie uciążliwej procedury. Test można wyłączyć na stałe w Quick Power On Self Test ustawiając na Enabled.      PRIMARY MASTER HARD DISK FAIL Test POST dostrzegł błąd dysku primary master IDE.

23 PRIMARY SLAVE HARD DISK FAIL Test POST wykrył błąd dysku primary slave IDE.
     SECONDARY MASTER HARD DISK FAIL Test POST dostrzegł błąd dysku secondary master IDE.      SECONDARY SLAVE HARD DISK FAIL Test POST wykrył błąd dysku secondary slave IDE.      SYSTEM HALTED, (CTRL-ALT-DEL) TO REBOOT W wyniku zatrzymania procesu ładowania systemu wyświetlona informacja sugeruje przeinicjowanie (zresetowanie) systemu. Naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL i ALT oraz naciśnij DEL.

24 Komunikaty o błędach

25 Podczas składania, modernizacji lub podwyższania parametrów pracy procesora przydatna jest sygnalizacja na podstawie, której możemy sprecyzować uszkodzenie. Jednym z nich jest sygnalizacja dźwiękowa wydawana przez głośniczek systemowy, zazwyczaj nie dochodzi do wyświetlenia wyników procedury testowej POST i towarzyszy temu brak jakiejkolwiek ochoty podjęcia pracy przez monitor. Niektórzy producenci płyt głównych umieszczają na swoich płytach układ sygnalizujący LED, który na podstawie kombinacji działających diod i przy pomocy instrukcji obsługi płyty możemy zdefiniować rodzaj awarii. Jest też spotykany na niektórych płytach wyświetlacz cyfrowy, a identyfikacja uszkodzenia jest analogiczna.  Odczytujemy numer i odnajdujemy w specyfikacji płyty głównej jego interpretację. Jeśli nie posiadamy karty z legendą zaistniałych awarii możemy ściągnąć ze strony producenta płyty plik o nazwie postcode.pdf.

26 Sygnalizacja dźwiękowa (kody BIOS-u American Megatrends - AMI)
1 sygnał (Refresh Failure) Błąd odświeżania pamięci RAM. W takim przypadku należy sprawdzić osadzenie modułów RAM, zamienić je miejscami lub wymienić na inne. 2 sygnały (Parity Error) W pierwszych 64kB pamięci RAM wystąpił błąd parzystości. Sposób postępowania jak w przypadku jednego sygnału. 3 sygnały (Base 64K memory failure) Oznacza to samo, co w przypadku dwóch sygnałów. 4 sygnały (Timer not operational) Uszkodzenie modułu zegara. Należy wymienić pamięć, jak w przypadku jednego tonu. Jeżeli czynność ta nie pomoże, oznacza to, że uszkodzona jest płyta główna i nie obejdzie się bez jej naprawy lub wymiany.

27 5 sygnałów (Processor error) Błąd procesora
5 sygnałów (Processor error) Błąd procesora. Trzeba wyciągnąć procesor z gniazda i zamontować go ponownie. 6 sygnałów ( gate A20 failure) Błędne działanie linii adresowej A20. Należy uruchomiś program Setup i wybrać opcję Fast Gate A20. 7 sygnałów (Processor exception interrupt error) Procesor wykrył uszkodzenie, które nie wykrył BIOS lub tez sam jest uszkodzony. 8 sygnałów (Display memory read/write failure) Uszkodzona jest pamięć karty graficznej. 9 sygnałów (ROM checksum error) Niezgodność sumy kontrolnej ROM-u. Należy zainstalować aktualną wersję BIOS-u. 10 sygnałów (CMOS shutdown register read/write error) Błąd pamięci CMOS. Jeżeli jest to możliwe należy uruchomić Setup BIOS-u i ponownie zapisać ustawienia poleceniem Save & Exit. 11 sygnałów (Cache memory bad) Uszkodzona zewnętrzna pamięć podręczna. Należy sprawdzić umocowaniu modułów tej pamięci. Jeżeli są przylutowane, nie obejdzie się bez wymiany płyty głównej.

28 Pozostałe sygnały dźwiękowe wygenerowane w czasie procedury testowej POST Standardowy BIOS IBM (także AMI) 1 krótki sygnał ( = jeden sygnał ) - Procedura testowa wszystkich zainstalowanych urządzeń przebiegła pomyślnie. 1 długi & 1 krótki - POST wykrył uszkodzenie płyty głównej. Sprawdź zamocowanie płyty, prawidłowość podłączeń zasilania i wszystkich urządzeń. 3 długie - Błąd klawiatury. Należy sprawdzić czy klawiatura została podłączona prawidłowo (należy sprawdzić czy klawiatura nie jest podłączona do gniazda PS/2 przypisanego dla myszki).

29 2 sygnały krótkie - Testy wypadły niepomyślnie dla jednego z urządzeń zainstalowanych w zestawie. Należy sprawdzić prawidłowość umocowania w gniazdach - czasami wystarczające jest wyciągnięcie i ponowne włożenie płytki lub wtyczki. 1 długi & 2 krótkie - Problem z kartą grafiki (CGA). Zazwyczaj jest to spowodowane jednym z dwóch poniższych przypadków:    1) błąd w obrębie BIOS-ROM - suma kontrolna jest nieprawidłowa.    2) nieprawidłowe zamontowanie karty w slocie. Należy wyciągnąć i jeszcze raz zamontować kartę, pamietając o wkręceniu śrubki zabezpieczającej przed wysunięciem, a w konsekwencji tego nawet i wypadnięciem. 1 długi & 3 krótkie - Problem z kartą grafiki (EGA/VGA). Zazwyczaj jest to spowodowane jednym z trzech poniższych przypadków:     1) błąd DAC karty grafiki,     2) błąd detekcji monitora,     3) błąd pamięci RAM karty grafiki. sygnał ciągły - Problem z zasilaczem, płytą główną - bardzo możliwe, że gdzieś jest zwarcie. powtarzające się krótkie sygnały - Problem z zasilaczem, płytą główną - bardzo możliwe, że gdzieś jest zwarcie. brak sygnału - Uszkodzony zasilacz lub głośniczek. Należy sprawdzić prawidłowość połączeń na złączach oraz przemierzyć wartość napięć wychodzących z zasilacza.

30 Poniżej jest przedstawiona lista krótkich wiadomości informujących użytkownika o błędach. Pojawiają się one na ekranie podczas pierwszego uruchomienia komputera lub w czasie startu systemu operacyjnego. Jeśli zauważysz jedną z poniższych informacji jesteś już w stanie szybko wybrnąć z opresji. 8042 Gate - A20 Error - Linia adresowa A20 w kontrolerze klawiatury (8042) nie pracuje lub jest wyłączona. Address Line Short! - Błędnie zdekodowany adres. Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache! - Pamięć podręczna cache jest uszkodzona. CH-2 Timer Error - Błąd zegara numer 2 (w przypadku gdy system posiada dwa zegary).

31 CMOS Battery State Low - Bateria podtrzymująca pamięć CMOS jest na wyczerpaniu.
CMOS Checksum Failure - Błąd sumy kontrolnej BIOS. W większości przypadków pomaga uruchomienie programy SETUP i ponowne zapisanie ustawień. CMOS System Options Not Set - Ustawienia zapisane w CMOS RAM są złe lub nieistniejące. Należy uruchomić program konfiguracyjny. CMOS Display Type Mismatch - Błędnie ustawiony typ karty graficznej w CMOS. Uruchomić SETUP i poprawić ustawienia. CMOS Memory Size Mismatch - Suma pamięci zainstalowanej na płycie głównej jest odmienna od sumy wykrytej przez BIOS. CMOS Time and Date Not Set - Data i czas nie zostały ustawione. Diskette Boot Failure - Dyskietka startowa A: jest zainfekowana lub nie jest dyskietką startową. Sprawdź podłączenia stacji dysków oraz ustawienia typu napędu dyskietek w SETUP.

32 Display Switch Not Proper - Przełącznik pracy video na płycie głównej musi być ustawiony jako kolorowy lub monochromatyczny (dotyczy starych płyt głównych gdzie należy przy pomocy zworki ustalić rodzaj zastosowanego monitora kolorowego lub monochromatycznego. DMA Error - Błąd kontrolera (sterownika) DMA (Direct Memory Access). DMA #1 Error - Błąd pierwszego kanału kontrolera DMA. DMA #2 Error - Błąd drugiego kanału kontrolera DMA. FDD Controller Failure - Brak komunikacji pomiędzy BIOS-em i kontrolerem stacji dysków elastycznych. Sprawdź podłączenia stacji dysków przy wyłączonym zasilaniu. HDD Controller Failure - Brak komunikacji pomiędzy BIOS-em i kontrolerem dysku twardego. Sprawdź podłączenia twardego dysku. INTR #1 Error - Zakłócenie kanału 1, który nie przeszedł pomyślnie testu POST.

33 INTR #2 Error - Zakłócenie kanału 2, który nie przeszedł pomyślnie testu POST.
Invalid Boot Diskette - Dyskietka znajdująca się w napędzie A: nie pozwala na uruchomienie z niej systemu. Keyboard Is Locked...Unlock It - Zamknięcie klawiatury jest zablokowane. Keyboard Error - BIOS ma problemy z obsługą klawiatury. KB/Interface Error - Złe lub brak podłączenia klawiatury. Parity Error ???? - Błąd parzystości w systemie pamięci pod nieznanym adresem. Może być to błąd na karcie rozszerzającej lub jeżeli występuje w stałych sytuacjach to jest winna pamięć RAM. Czasem też procesor źle interpretuje rodzaj awarii. Przyczyną może być niewłaściwe taktowanie szyny (normalnie 8,33MHz) lub zbyt małe ustawienia cykli oczekiwać dla pamięci (ustawienia WAIT STATES w SETUPie). Off Board Parity Error Addr (HEX) = XXXX - Błąd parzystości generowany przez pamięć urządzenia w gnieżdzie rozszerzeń pod adresem XXXX w kodzie szesnastkowym.

34 On Board Parity Error Addr (HEX) = XXXX - Błąd parzystości pamięci na płycie głównej pod adresem XXXX w kodzie szesnastkowym. Memory Parity Error at xxxxx - Błąd dotyczy szyny ISA (komunikat ISA NMI). Błąd parzystości pamięci umiejscowiony w XXXXX. Jeżeli określony jest błędny rozmiar, to jest on również wyświetlany, w przeciwnym wypadku pojawi się komunikat Parity Error ????. I/O Card Parity Error at xxxxx - Błąd karty rozszerzeń w adresie xxxx. Karta I/O jest uszkodzona.

35 Układ sygnalizujący LED (cyfrowy)
Układ ten jest opracowany na dwóch wyświetlaczach LED. Montowany w miejscu dostępnym i łatwym do odczytu, niestety wymaga to otwarcia obudowy komputera. W załączonej dokumentacji płyty głównej odczytujemy rodzaj zaistniałej awarii. Kod błędu Obraz Uszkodzenie C1, C6 Brak Nie mogę wykryć DRAM 0D Nie mogę wykryć karty graficznej 4E Jest Nie mogę wykryć FDD 61 Problem z L2 CACHE

36 Firma TOTEM posiada w swoim asortymencie urządzenie Debug Management, które wykonuje tą sama pracę co powyższy układ, a przy tym nie zmusza użytkownika komputera do otwierania obudowy. Można go zamontować w wolnym dużym slocie komputera. Wykrywa wszystkie uszkodzenia sprzętowe i monitoruje temperaturę procesora

37 Na przykładzie firmy AWARD
Konfiguracja BIOS-u Na przykładzie firmy AWARD

38

39

40

41

42


Pobierz ppt "BIOS Basic Input/Output System"

Podobne prezentacje


Reklamy Google