Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia stosowana I temat: równowaga chemiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia stosowana I temat: równowaga chemiczna."— Zapis prezentacji:

1 chemia stosowana I temat: równowaga chemiczna

2 reakcja łańcuchowa —> wybuch!
reakcja chloru z wodorem Cl2 + H2 2 HCl inicjacja propagacja Cl2 hn 2 Cl• Cl• + H2 HCl + H• światło H• + Cl2 HCl + Cl• reakcja łańcuchowa —> wybuch! terminacja H• + Cl• HCl 2 H• H2 Cl Cl• równowaga 2 Cl• Cl2

3 reakcja fotolitycznej dysocjacji chloru
Cl Cl• Ciepło dysocjacji Cl2 wynosi 243,5 kJ/mol co odpowiada 4,044×10–19 J/cząsteczkę Cl2. Energia do cząsteczki może być dostarczona wyłącznie w postaci kwantowej. Kwant energii promienistej wynosi E = hn. Wartość stałej Plancka wynosi h = 6,626×10–34 Js. Podstawiając E i h oraz uwzględniając, że n = c/l można wyznaczyć długość fali światła: l = 491 nm Światło o większej energii (krótszych falach) może pobudzić reakcję w mieszaninie chloru i wodoru: nadfiolet, niebieskie. Światło żółte, czerwone i podczerwień nie dadzą efektu.

4 równowaga jodowodoru I2 + H2  2 HI 2 HI  I2 + H2 I2 + H2 2 HI
Położenie stanu równowagi nie zależy od ilości substratów i produktów na początku reakcji (przy zachowaniu stosunków stechiometrycznych).

5 zmiana położenia stanu równowagi
I2 + H2 2 HI Usuwając substrat można przesunąć położenie stanu równowagi w lewo, usuwając produkt – – w prawo.

6 zmiana położenia stanu równowagi
I2 + H2 2 HI Dodając substrat można przesunąć położenie stanu równowagi w prawo, dodając produkt – – w lewo.

7 wpływ temperatury na położenie stanu równowagi
reakcje chemiczne: egzotermiczne – przebiegające z wydzieleniem energii z układu do otoczenia (lub wzrostem temperatury) ciepło reakcji Q < 0 endotermiczne – przebiegające z pobraniem energii przez układ z otoczenia (lub obniżeniem temperatury) ciepło reakcji Q > 0 CO2 + H CO + H2O – 41,2 kJ; Q = +41,2 kJ/mol CO + H2O CO2 + H2 + 41,2 kJ; Q = –41,2 kJ/mol

8 wpływ temperatury na położenie stanu równowagi
CO2 + H CO + H2O – 41,2 kJ stan początkowy: moli Dla reakcji endotermicznych podwyższenie temperatury powoduje przesunięcie stanu równowagi w prawo, a obniżenie – w lewo. Dla reakcji egzotermicznych podwyższenie temperatury powoduje przesunięcie stanu równowagi w lewo, a obniżenie – w prawo.

9 wpływ ciśnienia na położenie stanu równowagi
N2 + 3 H NH3 + 92,3 kJ Zwiększenie ciśnienia w układzie powoduje przesunięcie stanu równowagi w kierunku mniejszej ilości moli składników gazowych, zmiejszenie – w kierunku większej ilości moli gazu. Dla syntezy amoniaku wzrost ciśnienia przesuwa równowagę w prawo.

10 reguła „przekory” le Chateliera
Jeżeli w dowolnym układzie znajdującym się w stanie równowagi zmieni się parametr opisujący ten układ (ciśnienie, temperatura, stężenia składników) stan równowagi w układzie przesunie się, tak aby przeciwdziałać tej zmianie.

11 stała równowagi reakcji chemicznej
a A + b B c C + d D a A + b B = c C + d D Wartość stałej równowagi zależy od temperatury i ciśnienia! 0 = nA A + nB B + nC C + nD D

12 stała równowagi reakcji chemicznej
a A + b B = c C + d D 0 = nA A + nB B + nC C + nD D dla roztworów:

13 stała równowagi reakcji chemicznej
dla gazów: Nie zależy od ciśnienia!

14 przykłady równowag I2 + H2 2 HI – 51,9 kJ N2 + 3 H2 2 NH3 + 92,3 kJ
temperatura  równowaga  ciśnienie  równowaga = N2 + 3 H NH3 + 92,3 kJ temperatura  równowaga  ciśnienie  równowaga  CO2 + H CO + H2O – 41,2 kJ temperatura  równowaga  ciśnienie  równowaga =

15 przykłady równowag N2O4 2 NO2 – 58,4 kJ 2 SO2 + O2 2 SO3 + 191,4 kJ
temperatura  równowaga  ciśnienie  równowaga  2 SO2 + O SO ,4 kJ temperatura  równowaga  ciśnienie  równowaga 

16 przykłady równowag CO2 + C/s/ 2 CO – 172,5 kJ
temperatura  równowaga  ciśnienie  równowaga  CaCO3/s/ CaO/s/ + CO2 – 177,4 kJ temperatura  równowaga  ciśnienie  równowaga 


Pobierz ppt "Chemia stosowana I temat: równowaga chemiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google