Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie

2 LOGO SZKOŁY HYMN SZTANDAR
O szkoło nasza miła, wspólny ty domu nasz. O jakiż niepojęty ty dla nas urok masz. Jak wielka w tobie siła i wiedzy wieczny zdrój. O szkoło nasz miła o drogi domu mój. Z przeszłości naszych ojców chcemy zaczerpnąć sił. By piękniej żyć i mądrzej, by świat szczęśliwy był. Imienia i sztandaru będziemy dzielnie strzec i radość innym dawać ku pokrzepieniu serc. SZTANDAR

3 Szkoła „Bez barier” Szkoła gwarantuje możliwość swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym: wygodne podjazdy dla poruszających się na wózkach inwalidzkich na zewnątrz i wewnątrz szkoły, winda, sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4 Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy administracji wykorzystują w swojej pracy narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

5 ZASOBY SZKOŁY NOWOCZESNE KLASOPRACOWNIE ŚWIETLICA OPIEKA MEDYCZNA
STOŁÓWKA SALE KOMPUTEROWE LOGOPEDA WINDA I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTERNETOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA PEDAGOG GABINET WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNAEGO PSYCHOLOG MONITORING CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ SALE GIMNASTYCZNE I KOREKCYJNA PRACOWNIK OCHRONY

6 Nowocześnie wyposażone sale

7 NOWOCZESNE SALE KOMPUTEROWE
Wykorzystanie sal: zajęcia informatyki kółka komputerowe zajęcia pozalekcyjne kursy szkolenia

8 Szkolna sieć bezprzewodowa
ZASOBY SERWERA Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej - AccesPoint

9 Gabinet wychowania komunikacyjnego
Nowocześnie wyposażona klasopracownia służy nie tylko nauczycielom w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych (BRD, kółka) ale również jest udostępniana osobą ze środowiska lokalnego np.: kursy szkolenia lekcje przepisów drogowych

10 Centrum Informacji Naukowej
Biblioteka i czytelnia Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - ICIM wypożyczenia książek kółko informatyczne biblioteki praca z programem MOL Optimum wydawanie czasopisma „Bibliowieści” konkursy biblioteczne korzystanie z czytelni

11 Świetlica szkolna zajęcia, konkursy, uroczystości kiermasz kartek
Sala 250 – duża świetlica Sala 249 – mała świetlica Praca w świetlicy odbywa się w oparciu o roczny plan pracy świetlicy i plany miesięczne w rozbiciu na dwa poziomy kl. I – III i IV – VI (4 grupy). Działania świetlicy: zajęcia, konkursy, uroczystości kiermasz kartek program „Dzieciaki – sieciaki”

12 Zajęcia logopedii z komputerem
Logopeda Poprzez systematyczne ćwiczenia logopedyczne korygowane są wady wymowy uczniów klas I – III. Zajęcia logopedii z komputerem

13 Pedagog - Psycholog Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności szeroko rozumiana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla: uczniów rodziców nauczycieli Psycholog i pedagog szkolny jest w szkole organizatorem, inicjatorem i koordynatorem działań podejmowanych w celu: wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży korygowania i wyrównywania braków w opanowaniu programu nauczania eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.

14 Sale gimnastyczne i boiska
duża sala średnia sala mała sala sala do zajęć korekcyjnych boiska sportowe

15 Opieka medyczna Decyzją Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Edukację Zdrowotną i Wojewódzkiej Rady Programowej Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie z dniem r. należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Szkoła posiada dwa gabinety, w których dyżury pełnią higienistki szkolne.

16 Stołówka W szkole znajduje się stołówka, z której korzystają uczniowie naszej szkoły. W ramach akcji „drugie śniadanie” dzieci otrzymują herbatę lub mleko.

17 „Jedynka” to szkoła objęta ochroną i monitoringiem.
Ochrona i monitoring „Jedynka” to szkoła objęta ochroną i monitoringiem. W szkole i na boiskach zamontowano kamery.

18 Przestronne korytarze, zadbane klasy, wystawy, galerie.

19 Życie szkoły SAMORZĄD AKCJE KONKURSY ORGANIZACJE OSIĄGNIĘCIA
ZAJĘCIA I KÓŁKA WSPÓŁPRACA BEZPIECZEŃSTWO

20 Stałe akcje: AKCJA „Marchewka” Program „Nie pal przy mnie, proszę”
„Jabłko dla każdego” z okazji Światowego Dnia Zdrowia; ”Moje dziecko idzie do szkoły” „Start Śnieżnobiały uśmiech” „Radosny uśmiech” „Między nami kobietkami” „Elementarz 7 kroków” „Jemy zdrowo i kolorowo” (częstujemy marchewką w świetlicy) „Dzień kolorowej surówki” Program „Nie pal przy mnie, proszę”

21 Szkoła organizatorem konkursów i imprez
Konkursy Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce Powiatowy Konkurs Informatyczny Powiatowy Konkurs Matematyczny Powiatowy Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu

22 Konkursy ogólnopolskie
Powiatowy Konkurs Muzykujących Dzieci Konkursy ogólnopolskie Kangur Oxford

23 OSIĄGNIĘCIA Informatyczne Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2006/2007
Nagrodzeni w Olecku Konkurs informatyczny - powiatowy V miejsce 2006r. Konkurs informatyczny - Powiatowy II miejsce 2007r. VII Powiatowy Konkurs Informatyczny I i II miejsce 2008r. Konkursy zlotowe – komputerowy -w Olecku XVI Zlot Szkół Sienkiewiczowskich Konkurs informatyczny – Zero tolerancji dla przemocy

24 Nagrody, dyplomy, certyfikaty

25 Koncert „Dzieci – Rodzicom”
Wystawa osiągnięć „Taniec z belframi” Pasowanie klas I

26 Nagroda Starosty powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie za wybitne osiągnięcia sportowe i promocję powiatu w roku 2008 TKKF w Pile dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie za zwycięstwo w klasyfikacji Szkół Podstawowych Regionu Pilskiego w IX edycji Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych 2005r. Nagroda dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie za II miejsce na Najbardziej Usportowioną Szkołę w Wielkopolsce w roku szkolnym 2006/2007

27 Uczeń naszej szkoły mistrz Wielkopolski w biegach przełajowych
Powiatowy Drużynowy Turniej Szachowy kadra

28 Szkoła na zlotach sienkiewiczowskich
Zloty: XIII Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowski w Ziębicach 2004/2005 XIV Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowski w Zamościu 2005/2006 XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowski w Kołobrzegu 2006/2007 XVI Zlot Szkół Sienkiewiczowski w Olecku 2007/2008 Już 7-io krotnie uczestniczyliśmy w zlotach

29

30 Korespondencja ze szkołami sienkiewiczowskimi:
Murowana Goślina Maków Podhalański oraz z: Muzeum Woli Okrzejskiej Osiągnięcia na zlotach: III miejsce na XIV Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowski 2006 – praca plastyczna „Przed bitwą pod Grunwaldem” Dwa III miejsca w konkursie informatycznym i wyróżnienie w konkursie plastycznym 2008r. Szkoła organizatorem Powiatowych Konkursów Sienkiewiczowskich – pięć edycji w latach 2003 – 2008 Uczestniczą szkoły: Siedlisko, Krucz, Lubasz, Śmieszkowo, Kuźnica Czarnkowska, Romanowo Dolne, Murowana Goślina

31 Współpraca z zagranicą
Klub Europejski Szkolny Klub Europejski działa przy Szkole Podstawowej nr 1 od 2002r. Cele pracy Klubu to propagowanie idei zjednoczonej Europy oraz przestrzegania praw człowieka. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości europejskiej i postawy tolerancji wobec innych kultur i narodów, a także propagowanie polskiej kultury i tradycji w świecie. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

32 „Jedynka” koordynatorem Programu Socrates Comenius
W projekt zaangażowanych było ponad 20 nauczycieli i ponad 100 dzieci w różnym wieku. Główne cele projektu to: wymiana wiedzy uczniów na temat środowiska regionu, kultury, obyczajów uświadamianie nauczycielom, uczniom oraz społecznościom lokalnym różnic i podobieństw w sposobie życia, pracy, nauki, oraz tworzenie wspólnych planów zwiększanie uczniowskiej tolerancji względem innych kultur, nawyków i tradycji doskonalenie umiejętności językowych promowanie społeczności lokalnej, miasta, szkoły, tradycji

33 Norwegia - Storforshei Schole
Kraje partnerskie Niemcy- Decker Hauff Schule w Jettingen Anglia - Borough Leigh Junior School w Rugby Norwegia - Storforshei Schole Hiszpania - Villa vieja de Yeltes

34 SAMORZĄD UCZNIOWSKI strona samorządu czasopismo
Przedstawicielem społeczności uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie jest Rada Samorządu Uczniowskiego. Rada wybierana jest przez uczniów klas IV i V w tajnym głosowaniu.

35 ORGANIZACJE ZHP Drużyna ma sztandar poświęcony w roku 1948 oraz proporzec i kontynuuje tradycje drużyny powstałej w 1945 roku, która z kolei nawiązywała do wzorców harcerstwa przedwojennego. Drogowskazem dla „Kilińskiego” jest rota Przyrzeczenia - służba Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu oraz punkty Prawa Harcerskiego.

36 Szkolna Kasa Oszczędności
Już od blisko 30 lat dzieci naszej szkoły uczą się oszczędzać wpłacając drobne kwoty na książeczkę SKO. Głównym celem koła jest propagowanie wśród uczniów nawyku oszczędzania. W ten sposób uczniowie poznają prawdziwą wartość pieniądza. Do SKO należy 764 uczniów. TPD W naszej szkole aktywnie działa Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Członkami są nauczyciele SP 1 w Czarnkowie. Działalność: Balik noworoczny Wiosenny i jesienny rajd rowerowy Świąteczna zbiórka maskotek Dofinansowywanie udziału uczniów w wycieczkach szkolnych, Konkursy plastyczne

37 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
W zajęciach kółka BRD uczestniczą uczniowie klas IV - VI. Osiągnięcia: 1997 r. - udział w eliminacjach wojewódzkich XX Ogólnopolskiego Turnieju BRD 1998 r. - III miejsce w eliminacjach woj. XXI Ogólnopolskiego Turnieju BRD 2008r. IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie BRD

38 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO SZACHOWE KÓŁKO FOTOGRAFICZNE

39 Szkolne kółka komputerowe
klas IV – VI klas I – III „Dzieciaki – sieciaki”

40 Szkolny Klub Sportowy działa w ramach zajęć pozalekcyjnych.
SKS KÓŁKO TANECZNE Kółko taneczne „Look” Szkolny Klub Sportowy działa w ramach zajęć pozalekcyjnych.

41 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
Przy SP1 działa UKS „Jedynka” Celem Klubu jest: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły i członków Klubu Szkółka pływacka Zawody sportowe

42 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Rządowy program na lata 2008 – 2013
BEZPIECZNA JEDYNKA – REALIZOWANE PROGRAMY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY Program społeczny dzienników regionalnych i fundacji TP BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Rządowy program na lata 2008 – 2013 BEZPIECZNA SZKOŁA Wielkopolski Program Prewencyjny Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ Program pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ" akcja wspierana przez WOŚP

43 Z Pyrkiem bezpiecznie Policyjny program edukacyjny opracowany w 2004 roku w Wydziale Prewencji KWP w Poznaniu. Przeznaczony jest dla dzieci z poziomu nauczania zintegrowanego ( 6-10 lat ). Program został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Podstawowym celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego postępowania w domu jak i poza nim.

44 DBI - Tydzień Bezpiecznego Internetu
Szkoła bez przemocy DBI - Tydzień Bezpiecznego Internetu

45 „Jestem bezpieczny – dorośli są ze mną”

46 Ratujemy i uczymy ratować
W akcji „ Ratujemy i uczymy ratować ” rozpoczętej w naszej szkole w październiku 2007 roku biorą udział uczniowie klas 3.  Uczą się w jaki sposób kontaktować się z pogotowiem w razie  wypadku oraz sprawdzania przytomności osoby poszkodowanej, układania w  pozycję boczną, a także masażu serca i oddechu ratowniczego. Na podsumowanie każdych zajęć oglądają film edukacyjny w zależności od tematyki zajęć. Na zakończenie cyklu spotkań otrzymują dyplomy ukończenia kursu.

47 Z ŻYCIA SZKOŁY

48 Uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich i regionalnych
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Dziewczynka z zapałkami Światełko Betlejemskie Sprzątanie Świata Bieg Niepodległości

49 Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Integracyjne spotkania z innymi szkołami Straż Pożarna Spotkania z: kolejarzem leśnikiem weterynarzem

50 Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
Z wizytą u burmistrza Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Biblioteka Miejska oddział dla dzieci i młodzieży Szkoła uczestniczy w organizowanych konkursach, wystawach oraz zajęciach.

51 Komenda Policji Akcje: „Pyrek” Znakowanie rowerów
Pogadanki o bezpieczeństwie Spotkania z policjantem Pokazy tresury psa policyjnego zapewnienie opieki w trakcie imprez sportowych, przemarszów, korowodów.

52 Współpraca z Miejskim Centrum Kultury
Zwiedzamy wystawy, uczestniczymy w turniejach szachowych, konkursach piosenki, oglądamy przedstawienia teatralne i filmy. Imprezy: „Nadnoteckie Pędzlowanie” KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ „Stań i śpiewaj” KONKURSY TEATRALNE KOCHAĆ POEZJĘ TURNIEJE SZACHOWE

53 Ośrodek Sportu i Rekreacji
W szkole działa instruktor gry w szachy Jesienne biegi przełajowe Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej Ratusz – turnieje szachowe

54 Przedszkola Gazeta lokalna
Nauczyciele współpracują z lokalnymi czasopismami „Echa Nadnoteckie” i „Tygodnik Notecki”, w których publikują artykuły i informacje na temat bieżących wydarzeń. Uczniowie naszej szkoły zapraszają Przedszkola na występy przygotowane przez uczniów i Kółko Teatralne.

55 Współpraca z Teatrem krakowskim
Współpraca z Wielkopolskim Biurem Koncertowym W szkole od kilku lat odbywają się koncerty dla dwóch grup wiekowych (kl. I – III i IV – VI) np.: Muzyka celtycka Muzyka romska Taniec towarzyski Spotkanie z harfą „Nie taki straszny dwór…” Współpraca z Teatrem krakowskim

56 Udostępnianie zasobów szkoły na potrzeby środowiska lokalnego
Szkoła posiada nowoczesne boisko sportowe, 3 sale gimnastyczne, aulę, dlatego też w zależności od potrzeb udostępniamy te pomieszczenia w celu organizacji różnych zawodów, konkursów i imprez środowiskowych. Należą do nich mi.: Spartakiada Wsi i Miast, Powiatowe Turnieje Szachowe, sekcja karate, imprezy organizowane przez Przedszkola itp. Instruktor karate prowadzi zajęcia korzystając z naszej sali gimnastycznej i boiska. Przedszkolaki w auli organizują bale i przedstawienia teatralne.

57 Powiatowa Spartakiada Wsi i Miast aula szkolna
Giełda zawodów dla uczniów szkół ponadpodstawowych Rekolekcje – prowadzone przez misjonarzy

58 Szkoła na Targach Edukacyjnych - LIBRA
2006/2007 SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 2007/2008 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA, A KOMPETENCJE NAUCZYCIELA

59 Forum Twórczych Nauczycieli

60 Strony internetowe www.jedynka.czarnkow.pl

61 Strony internetowe – nauczycieli i klas
Kroniki klasowe

62 Współpraca z Rodzicami
Wycieczki integracyjne dzieci i rodziców Wyjazdy na sztuki teatralne Spotkania – Dzień Rodzica Ogniska i pikniki Koncerty i występy dla rodziców

63 Poznajemy zawody rodziców
W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów, będąca organizacją wewnątrzszkolną. Radę rodziców szkoły stanowią delegaci rad klasowych. Poznajemy zawody rodziców Przygotowanie poczęstunku Prowadzenie zawodów i zabaw na Dzień Dziecka Organizacja Mikołajek – zakup paczek

64 Jesteśmy organizatorami sprawdzianów klas III i „na półmetku”
Wyniki testów klas III rok 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 wyniki 77,95% 72,2% 69,6% 67,5% 73,1% Nauczyciele opracowują autorskie testy, przeprowadzają sprawdziany i dokonują ich analizy.

65 Nasze sukcesy na sprawdzianie klas VI
Sprawdzian próbny rok uzyskana średnia szkoły gminy powiatu województwa okręgu kraju 2002 29,2 27,4 28,7 28,3 29,5 2003 28,1 26,7 28,0 27,8 28,6 2004 25,2 24,1 25,0 24,8 25,6 2005 30,7 28,4 29,1 29,0 2006 25,5 24,5 25,3 2007 27,5 26,1 25,9 26,6 2008 26,9 24,4 25,4 25,8 Analiza porównawcza wyników sprawdzianu w klasie VI w latach

66 sprawdzian klas VI – Tendencja rozwojowa dla SP 1 w Czarnkowie

67 Organizujemy wypoczynek uczniów
WYCIECZKI BIWAKI OGNISKA OBOZY ZIMOWE

68 Wycieczki zagraniczne
Anglia Jettingen - Niemcy Frankfurt - Niemcy Storforshei - Norwegia

69 Integracja nauczycieli
Wigilia Mikołajki dla dzieci pracowników spływ kajakowy Spotkania „kanapkowe” wycieczki Pożegnanie emerytów

70 Wszystkim serdecznie dziękuję!
W prezentacji wykorzystano zdjęcia z: prywatnych zbiorów nauczycieli SP 1 serwera szkolnego oraz stron: Wszystkim serdecznie dziękuję!


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google