Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związki z nauką.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związki z nauką."— Zapis prezentacji:

1 Związki z nauką

2 Krótka historia atomu Związki z nauką

3 Krótka historia atomu I
Argument Gorgiasza ( pne): Gdzie Byt istnieje? Nie może istnieć w Bycie, bo nic nie istnieje w sobie samym. Nie może istnieć w Niebycie, bo Niebytu nie ma. Byt nie istnieje nigdzie. Zatem nic nie istnieje. Związki z nauką

4 Krótka historia atomu I
Demokryt z Abdery ( pne) Istnieją wieczne i niezmienne atomy (byt) oraz próżnia (niebyt) Rzeczy są skupiskami atomów Atomy różnią się między sobą wielkością i kształtem Dlatego rzeczy są zróżnicowane Atomy są w ruchu, skutkiem zderzeń łączą się i rozdzielają Dlatego rzeczy się zmieniają Związki z nauką

5 Krótka historia atomu I
Demokryt z Abdery ( pne) Istnieją wieczne i niezmienne atomy (byt) oraz próżnia (niebyt) Rzeczy są skupiskami atomów Atomy różnią się między sobą wielkością i kształtem Dlatego rzeczy są zróżnicowane Atomy są w ruchu, skutkiem zderzeń łączą się i rozdzielają Dlatego rzeczy się zmieniają Czy Demokryt zmyślił to, co dzięki nauce dziś wiadomo? Związki z nauką

6 Krótka historia atomu I
Rozkwit (III w. pne), a następnie upadek atomizmu jako ateizmu (I w.) Przypomnienie atomizmu w XV, a potem w XVII w. Nieudana próba wyjaśnienia barw światła (Newton) Prawo stałych stosunków wagowych (Proust 1799) Teoria atomistyczna Johna Daltona (1803) Związki z nauką

7 Krótka historia atomu I
Rozkwit (III w. pne), a następnie upadek atomizmu jako ateizmu (I w.) Przypomnienie atomizmu w XV, a potem w XVII w. Nieudana próba wyjaśnienia barw światła (Newton) Prawo stałych stosunków wagowych (Proust 1799) Teoria atomistyczna Johna Daltona (1803) Czy Dalton dowiedział się o atomach czegoś, czego Demokryt nie wiedział? Związki z nauką

8 Nauka a metafizyka Obie mają na celu teoretyczne wyjaśnienie doświadczenia Teorie naukowe, inaczej niż metafizyczne, są wrażliwe na świadectwa empiryczne Teorie metafizyczne są wrażliwe na argumenty rozumowe (pojęciowe) Metafizyka dostarcza pojęć nauce Związki z nauką

9 Krótka historia atomu II
Powstanie pojęcia cząstki elementarnej Prawo prostych stosunków objętościowych (Gay-Lussac 1808) Hipoteza równej liczby cząstek w próbce gazu o danej objętości (Avogadra 1811) Wyznaczenie ciężarów atomowych jako liczb całkowitych (Prout 1815) Hipoteza składalności atomów z atomów wodoru Odkrycie promieni katodowych (Crookes 1876) i kanalikowych Związki z nauką

10 Krótka historia atomu III
Odkrycia kolejnych cząstek elementarnych: neutron (Rutherford 1919) pozyton (1933) itd. mezon pi (Yukawa 1935) itd. Hipoteza kwarków (Gell-Mann 1964) Związki z nauką

11 Źródła chemii Związki z nauką

12 Źródła chemii Empedokles z Agrygentu (492-432 pne)
Są cztery pierwiastki: ziemia, woda, powietrze, ogień. Działają między nimi siły miłości i nienawiści. Rzeczy są ich mieszaniną. Arystoteles ze Stagiry ( p.n.e.) Piąty pierwiastek: eter (kwintesencja). Związki z nauką

13 Źródła chemii: alchemia
Rtęć (zasada metaliczności). Siarka (zasada palności). Sól (zasada rozpuszczalności). Związki z nauką

14 Początki chemii Pojęcie pierwiastka jako kresu analizy (R. Boyle, 1661) Trzy ziemie: szklista (sól), tłusta (siarka) ciekła (rtęć) (Becher 1669) Teoria flogistonu (Stahl 1697) Odkrycie gazów Rozkład wody (Lavoisier 1781) Obalenie teorii flogistonowej Związki z nauką

15 Rachunek prawdopodobieństwa
Związki z nauką

16 Zakład Pascala i rachunek prawdopodobieństwa
Bóg jest nie ma wierzę -1 nie wierzę 1 Bóg jest nie ma p 1 - p E(wierzę) =   p – p =  E(nie wierzę) = p + 1- p = 1 Związki z nauką

17 Krytyka Kierkegaarda w ujęciu rachunku prawdopodobieństwa
Bóg chce A chce B nic nie chce robię A 1 robię B Bóg chce A chce B nic nie chce p1 p2 p3 p1 + p2 + p3 + … = 1 p1 • p2 • p3 • …  0 p1, p2, p3 …  0 Związki z nauką

18 Krytyka Kierkegaarda w ujęciu rachunku prawdopodobieństwa
Bóg chce A chce B nic nie chce robię A 1 robię B Bóg chce A chce B nic nie chce p1 p2 p3  0 = ? n  1/n = 1 n2  1/n = n   n  1/n2 = 1/n  0 Wniosek: wartość oczekiwana (nadzieja matematyczna) nagrody jest nieokreślona Związki z nauką


Pobierz ppt "Związki z nauką."

Podobne prezentacje


Reklamy Google