Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wakacje Polaków Warszawa, lipiec 2010 Projekt realizowany przez PENTOR RI © 2010 Research International. No part of these materials may be used, reproduced.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wakacje Polaków Warszawa, lipiec 2010 Projekt realizowany przez PENTOR RI © 2010 Research International. No part of these materials may be used, reproduced."— Zapis prezentacji:

1 1 Wakacje Polaków Warszawa, lipiec 2010 Projekt realizowany przez PENTOR RI © 2010 Research International. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved

2 2 Wprowadzenie Metodologia PENTOR OMNIBUS to ilościowy, wielotematyczny sondaż przeprowadzany przy użyciu techniki wywiadu bezpośredniego na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców kraju w wieku powyżej piętnastu lat. PENTOR OMNIBUS przeprowadzany jest techniką wywiadu osobistego ("twarzą w twarz"), wspomaganego komputerowo (CAPI). Wywiady realizowane są w domach respondentów, wieczorami i podczas weekendu, kiedy szansa zastania respondentów jest największa. Do każdego sondażu losowanych jest 200 rejonów badawczych/ adresów startowych. Źródłem adresów jest Rządowe Centrum Ewidencji Ludności "Pesel" - dysponujące bazą adresową wszystkich mieszkańców kraju. W każdym z wylosowanych rejonów badawczych przeprowadzanych jest po pięć wywiadów. Pierwszy wywiad - z wylosowanym z imienia i nazwiska respondentem, następne cztery - kolejno w co piątym odliczonym mieszkaniu/ gospodarstwie domowym na przemian z mężczyzną i kobietą. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się więcej osób spełniających wymogi próby, wywiad realizowany jest z osobą, która jako ostatnia obchodziła urodziny. Odliczanie mieszkań odbywa się według specjalnej procedury tzw. metody lewej ręki, która precyzyjnie wyznacza kierunek poruszania się ankietera.

3 3 Podsumowanie W porównaniu z latami ubiegłymi, odsetek Polaków, deklarujących chęć wyjazdu na urlop w okresie wakacyjnym (czerwiec – wrzesień) nie uległ istotnej zmianie. Zmniejszyła się natomiast liczba osób deklarujących chęć spędzenia swojego urlopu za granicą. O ile w 2009r. co piąty wyjeżdżający na urlop kierował się za granicę, o tyle w 2010r. grupa ta liczy już tylko 11%. A zatem osób wyjeżdżających na urlop nie ubywa, jednak częściej niż w latach poprzednich jest to urlop w Polsce, a nie za granicą. Można wskazać przynajmniej dwa powody takiego stanu rzeczy: Po pierwsze mniejsza liczba wyjazdów zagranicznych może być pokłosiem kryzysu ekonomicznego. Drugim powodem może być wyższy niż we wcześniejszych latach kurs Euro. Wśród osób, które w ciągu ostatnich 3 lat skorzystały z usług biur podróży, ponad połowa (65%) deklaruje, że w tym roku zamierza wyjechać na urlop przy czym nie wszyscy z tej grupy deklarują, że również w tym roku skorzystają ze zorganizowanej formy wypoczynku – ok. połowa zorganizuje wyjazd we własnym zakresie. Przeważająca część respondentów (88%) nie korzystała z usług biur podróży w ciągu ostatnich 3 lat. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że ponad połowa badanych (54%) nie wyjeżdżała w tym czasie na wakacje. Dla kolejnych 34% barierą w korzystaniu z usług biur podróży jest cena. Do najlepiej znanych marek biur podróży zaliczają się Orbis, Triada oraz Itaka. W grupie osób korzystających w ostatnich 3 latach z usług biur podróży marki te charakteryzują się również ponadprzeciętnym odsetkiem osób korzystających z ich usług.

4 4 Plany wakacyjne W kraju czy za granicą – rzut oka przeszłość Czy podczas wakacji, w okresie sezonu letniego, który trwa od czerwca do września zamierza Pan(i) wyjechać na urlop (N=1010) 100% za granicą w kraju Trudno powiedzieć Gdzie będzie Pan(i) spędzał(a) zasadniczą część wakacji? EURO/PLN* * średni kurs EURO / PLN z okresu od czerwca do sierpnia każdego roku (dla 2010 średni kurs z czerwca)

5 5 Plany wakacyjne Miesiąc wyjazdu – rzut oka w przeszłość Czy podczas wakacji, w okresie sezonu letniego, który trwa od czerwca do września zamierza Pan(i) wyjechać na urlop (N=1010) 100% W jakim miesiącu planuje Pan(i) swoje letnie wakacje? czerwiec lub wrzesień sierpień lipiec

6 6 Plany wakacyjne Kim są Polacy planujący wyjazd na urlop? Czy podczas wakacji, w okresie sezonu letniego, który trwa od czerwca do września zamierza Pan(i): (N=1010) Wyjechać na urlop Nie wyjeżdżać, ale wziąć urlop W ogóle nie brać urlopu w tym czasie Trudno powiedzieć Wiek Miejsce zamieszkania Wykształcenie Odsetek odpowiedzi: Zamierzam wyjechać na urlop

7 7 Plany urlopowe Samodzielnie czy z biurem podroży Czy podczas wakacji, w okresie sezonu letniego, który trwa od czerwca do września zamierza Pan(i): Zorganizuje sobie wyjazd i pobyt we własnym zakresie Skorzysta z usług biura podróży Trudno powiedzieć Zorganizuje sobie wyjazd i pobyt we własnym zakresie Skorzysta z usług biura podróży Trudno powiedzieć

8 8 Korzystanie usług z biur podróży Kto korzysta z biur podróży Czy w ciągu ostatnich 3 lat korzystał(a) Pan(i) z usług biur podróży? (N=1010) Tak Nie Wiek Miejsce zamieszkania Wykształcenie Odsetek korzystających w ciągu ostatnich 3 lat z usług biur podróży

9 9 Powody nieskorzystania z usług biur Czy w ciągu ostatnich 3 lat korzystał(a) Pan(i) z usług biur podróży? (N=1010) Tak Nie Dlaczego nie korzysta Pan(i) z usług biur podróży? (N=890)

10 10 Spontaniczna znajomość marek biur podróży Jakie marki biur podróży zna Pan(i) choćby tylko ze słyszenia? Ogół (N=1010) Korzystający z usług biur podróży w ostatnich 3 latach (N=118)

11 11


Pobierz ppt "1 Wakacje Polaków Warszawa, lipiec 2010 Projekt realizowany przez PENTOR RI © 2010 Research International. No part of these materials may be used, reproduced."

Podobne prezentacje


Reklamy Google