Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wakacje Polaków Warszawa, czerwiec 2011 Projekt realizowany przez TNS PENTOR © 2011 Research International. No part of these materials may be used, reproduced.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wakacje Polaków Warszawa, czerwiec 2011 Projekt realizowany przez TNS PENTOR © 2011 Research International. No part of these materials may be used, reproduced."— Zapis prezentacji:

1 1 Wakacje Polaków Warszawa, czerwiec 2011 Projekt realizowany przez TNS PENTOR © 2011 Research International. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved

2 2 Wprowadzenie Metodologia PENTOR OMNIBUS to ilościowy, wielotematyczny sondaż przeprowadzany przy użyciu techniki wywiadu bezpośredniego na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców kraju w wieku powyżej piętnastu lat. PENTOR OMNIBUS przeprowadzany jest techniką wywiadu osobistego ("twarzą w twarz"), wspomaganego komputerowo (CAPI). Wywiady realizowane są w domach respondentów, wieczorami i podczas weekendu, kiedy szansa zastania respondentów jest największa. Do każdego sondażu losowanych jest 200 rejonów badawczych/ adresów startowych. Źródłem adresów jest Rządowe Centrum Ewidencji Ludności "Pesel" - dysponujące bazą adresową wszystkich mieszkańców kraju. W każdym z wylosowanych rejonów badawczych przeprowadzanych jest po pięć wywiadów. Pierwszy wywiad - z wylosowanym z imienia i nazwiska respondentem, następne cztery - kolejno w co piątym odliczonym mieszkaniu/ gospodarstwie domowym na przemian z mężczyzną i kobietą. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się więcej osób spełniających wymogi próby, wywiad realizowany jest z osobą, która jako ostatnia obchodziła urodziny. Odliczanie mieszkań odbywa się według specjalnej procedury tzw. metody lewej ręki, która precyzyjnie wyznacza kierunek poruszania się ankietera.

3 3 Podsumowanie W porównaniu z latami ubiegłymi nieznacznie zmalał (do 27%) odsetek Polaków, deklarujących chęć wyjazdu na urlop w okresie wakacyjnym (czerwiec – wrzesień). Ponad połowa respondentów z wyższym wykształceniem (54%) deklaruje zamiar wyjazdu. Wyraźnie większy udział wyjeżdżających jest w najmłodszej grupie wiekowej – aż 48% respondentów w wieku do 29 lat deklaruje, że wyjedzie na wakacje. W gronie tym znajdują się studenci – ze względu na ograniczono budżet zdecydowana większość zorganizuje swój wyjazd we własnym zakresie. We własnym zakresie wyjeżdżać będą także osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat korzystały z usług biur podróży – w te wakacje przeszło co druga z nich porzuci zorganizowane wyjazdy i wyjedzie na własną rękę. Na stałym poziomie utrzymuje się odsetek osób deklarujących plany spędzenia swojego urlopu za granicą. W 2009r. co piąty wyjeżdżający na urlop kierował się za granicę, o tyle w 2010r. grupa ta liczy już tylko 11%, a w roku obecnym 12%. Spośród osób planujących wyjazd urlopowy 13% skorzysta z usług biur podróży Jeśli wyjazd organizowany jest przez biuro to najpewniej jest to wycieczka za granicę (Polacy w dalszym ciągu preferują basen Morza Śródziemnego). Przeważająca część respondentów (90%) nie korzystała z usług biur podróży w ciągu ostatnich 3 lat. Pytani o przyczyny przede wszystkim odpowiadają, że nie było takiej potrzeby, bo w ostatnim czasie w ogóle nie wyjeżdżali w okresie wakacji. Dla kolejnych 43% barierą w korzystaniu z usług biur podróży jest cena. Orbis, nawet po jego upadku, jest nadal najbardziej znaną marką biura podróży w Polsce (35%) Kolejne najbardziej rozpoznawane marki to Itaka (22%) i Triada (16%). Itaka, Triada i Tui to biura najchętniej wybierane przez Polaków.

4 4 Z luźnych wypowiedzi o planach wakacyjnych wynika, że respondenci najchętniej rozważają wakacje: (N=279) Plany wyjazdowe Gdzie i po co wyjadą w tym roku Polacy? W kraju - 74% Za granicą - 12% Proszę powiedzieć coś więcej o tym wyjeździe: do jakiego kraju, regionu, miasta planuje Pan(i) wyjechać. Proszę powiedzieć jaki będzie to wyjazd – czy planuje Pan(i) przede wszystkim odpoczynek, np. na plaży czy zwiedzanie miast czy może jakąś formę aktywności np. żeglarstwo, nurkowanie. Planowany sposób wypoczynku: *powyżej 5 wskazań Najczęściej wskazywane destynacje*: Grecja Egipt Turcja Włochy Wyspy Brytyjskie Hiszpania Chorwacja Ogólna aktywność ruchowa Chodzenie po górach Nurkowanie Żeglarstwo Pływanie Najczęściej wskazywane sposoby aktywności*: *wskazania 4 i więcej

5 5 Plany wakacyjne W kraju czy za granicą – rzut okiem w przeszłość Czy podczas wakacji, w okresie sezonu letniego, który trwa od czerwca do września zamierza Pan(i) wyjechać na urlop? 100% za granicą w kraju Trudno powiedzieć Gdzie będzie Pan(i) spędzał(a) zasadniczą część wakacji? (N=1020) (N=279)

6 6 Plany wakacyjne Miesiąc wyjazdu – rzut okiem w przeszłość Czy podczas wakacji, w okresie sezonu letniego, który trwa od czerwca do września zamierza Pan(i) wyjechać na urlop? 100% W jakim miesiącu planuje Pan(i) swoje letnie wakacje*? czerwiec lub wrzesień sierpień lipiec (N=1020) (N=279) *wskazania w poszczególnych ratach mogą nie sumować się do 100%, gdyż respondent miał możliwość wyboru kilku odpowiedzi

7 7 A na jak długo planowany jest ten wyjazd? Polacy najczęściej wyjeżdżają na 7 – 10 dni (do 5 dniowego urlopu dołączają dni weekendowe). Na popularności zyskuje turystyka weekendowa – jest to na pewno dogodne rozwiązanie dla osób pracujących – pozwalające na oszczędne dysponowanie dniami urlopowymi. Jednocześnie spadło zainteresowanie długimi wyjazdami (2 tygodnie lub dłużej) Plany wakacyjne Długość wyjazdu

8 8 Plany wakacyjne Kim są Polacy planujący wyjazd na urlop? Czy podczas wakacji, w okresie sezonu letniego, który trwa od czerwca do września zamierza Pan(i): Wyjechać na urlop Nie wyjeżdżać, ale wziąć urlop W ogóle nie brać urlopu w tym czasie Trudno powiedziećWiek Miejsce zamieszkania Wykształcenie Odsetek odpowiedzi: Zamierzam wyjechać na urlop (N=279): Podobnie jak w 2010 roku, w obecne wakacje prawie co drugi Polak zamierza wziąć wakacyjny urlop (45%). Nieco zmniejszyła się grupa planujących w tym czasie wyjazd. Odsetek respondentów, którzy deklarują zamiar wyjazdu urlopowego jest wyższy wśród ludzi młodych, mieszkańców większych miast oraz pośród respondentów ze średnim bądź wyższym wykształceniem. N=1010N=1020

9 9 Plany urlopowe Samodzielnie czy z biurem podroży Czy podczas wakacji, w okresie sezonu letniego, który trwa od czerwca do września zamierza Pan(i): Zorganizuje sobie wyjazd i pobyt we własnym zakresie Skorzysta z usług biura podróży Trudno powiedzieć Zorganizuje sobie wyjazd i pobyt we własnym zakresie Skorzysta z usług biura podróży Trudno powiedzieć Część osób, które w przeszłości korzystały z biur podróży, w kolejnych latach powielają tą formę spędzania urlopu. Nie mniej jednak ponad połowa klientów z lat ubiegłych w tym roku deklaruje, że zorganizuje wyjazd we własnym zakresie.

10 10 Plany wakacyjne studentów Czy podczas wakacji, w okresie sezonu letniego, który trwa od czerwca do września zamierza Pan(i) wyjechać na urlop (N=121)? Prawie dwa razy więcej studentów w porównaniu do ogółu deklaruje, że zamierza wyjechać na wakacje. Ci, którzy planują wyjazd, równie często jak ogół planują zorganizować go we własnym zakresie. Prawie co trzeci student deklaruje, że na wakacje wyjedzie w lipcu (prawdopodobnie możliwie szybko po zakończeniu sesji), a co piąty, że wyjazd ten nie będzie dłuższy niż tydzień. Kiedy? Jak długo? Czy w ciągu ostatnich 3 lat korzystał(a) Pan(i) z usług biur podróży? Wyjechać na urlop Nie wyjeżdżać, ale wziąć urlop W ogóle nie brać urlopu w tym czasie Trudno powiedzieć

11 11 Korzystanie usług z biur podróży Kto i jak często korzysta z biur podróży Czy w ciągu ostatnich 3 lat korzystał(a) Pan(i) z usług biur podróży? (N=1020) Tak Nie Wiek Miejsce zamieszkania Wykształcenie Odsetek korzystających w ciągu ostatnich 3 lat z usług biur podróży (N=96)

12 12 Powody nieskorzystania z usług biur Czy w ciągu ostatnich 3 lat korzystał(a) Pan(i) z usług biur podróży? (N=1020) Tak Nie Dlaczego nie korzysta Pan(i) z usług biur podróży? (N=915) 2010 (N=890) 2011 (N=915) Aż 9 na dziesięciu Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 3 lat nie skorzystało z usług biur podróży. Dwie najczęściej wskazywane przyczyny odrzucania ofert biur podróży to niezmiennie brak potrzeby (w stosunku do roku ubiegłego ta przyczyna wskazywana jest rzadziej) usługi turystyczne są za drogie – w dalszym ciągu pokutuje przeświadczenie, że na zorganizowaną wycieczkę zagraniczną mogą sobie pozwolić tylko osoby zamożne. Oferty last minute, pomimo wzrostu popularności, nie zmieniły póki co wizerunku branży kojarzonej z wysokimi cenami usług.

13 13 Powody nieskorzystania z usług biur byli klienci biur podróży i niekorzystający z usług biur podróży Nie było takiej potrzeby/ nie wyjeżdżałem/am na wakacje Usługi są (za) drogie Oferta biur podróży nie spełnia moich potrzeb Oferty biur podróży nie są godne zaufania Wolę sam(a) organizować wyjazd Inne Nie wiem/ trudno powiedzieć (N=210) (N=205) (N=915) Wyjeżdżający respondenci nie chcą skorzystać z usług biur podróży głównie dlatego, że usługi te są za drogie – tańszym rozwiązaniem z ich perspektywy jest samodzielna organizacja wyjazdu. Wskazywane powody cenowe to w pewnym sensie stereotyp – tylko nieliczni spośród tej grupy sprawdzają ofertę biur

14 14 Korzystanie z usług biur podróży przeglądanie i korzystanie z ofert zupełnie się nie zgadzam - 1 Całkowicie się zgadzam - 5 2 3 4 Trudno powiedzieć Zdarza mi się przeglądać oferty biur podróży Proszę powiedzieć na ile zgadza się Pan(i) z następującym stwierdzeniem. Proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że zupełnie się Pan(i) nie zgadza, a 5, że całkowicie się Pan(i) zgadza z podanym stwierdzeniem: Planując wakacje zawsze sprawdzam oferty biur podróży W bieżącym lub przyszłym roku planuję skorzystać z oferty jakiegoś biura podróży

15 15 Spontaniczna i wspomagana znajomość marek biur podróży Jakie marki biur podróży zna Pan(i) choćby tylko ze słyszenia? Ogół 2010 (N=1010) Ogół 1011 (N=1020) A czy zetknął(ęła) się Pan(i) z następującymi biurami podróży? Pomimo upadku Orbis Travel we wrześniu 2010, marka ta nadal jest najbardziej rozpoznawalną marką biura podróży w Polsce.

16 16


Pobierz ppt "1 Wakacje Polaków Warszawa, czerwiec 2011 Projekt realizowany przez TNS PENTOR © 2011 Research International. No part of these materials may be used, reproduced."

Podobne prezentacje


Reklamy Google