Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpowiedzialni rodzice- - bezpieczne dzieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpowiedzialni rodzice- - bezpieczne dzieci"— Zapis prezentacji:

1 Odpowiedzialni rodzice- - bezpieczne dzieci
Renata Małycha - Duda

2 WŁADZA – prawo i obowiązek
podejmowania decyzji WŁADZA RODZICIELSKA – uprawnienia decyzyjne rodziców w stosunku do dzieci

3 Sprawowanie władzy rodzicielskiej dotyczy:
podejmowania decyzji zgodnie z interesem dziecka, stawiania i egzekwowania wymagań oraz wyznaczania dziecku granic swobody, nierezygnowania ze stawiania słusznych wymagań.

4 Władza wychowawcza jest po to, by chronić dziecko przed skutkami jego niedoświadczenia życiowego oraz braku wiedzy i wyobraźni. Podleganie władzy wychowawczej daje dziecku specyficzne poczucie przynależności i związane z tym poczucie bezpieczeństwa. (Na podstawie książki Stanisława Sławińskiego pt. Spór o wychowanie w posłuszeństwie, wydanej przez Agencję Wydawniczą TFD, W-wa 1991)

5 Rodzicielska władza wychowawcza wiąże się z odpowiedzialnością za rozwój i bezpieczeństwo dzieci.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – obowiązek moralny lub prawny polegający na ponoszeniu konsek- wencji swoich czynów. (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom III, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, W-wa 2004)

6 CZY WSZYSCY DOROŚLI ZACHOWUJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE?
WYPADKI I ZATRUCIA WŚRÓD DZIECI ok.. 80tys.dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat cierpi z powodu okresowego lub stałego kalectwa spowodowanego wypadkami; w 54% przypadków główną przyczyną zgonów dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat są wypadki i zatrucia; przyczyną dziecięcych zatruć są w 80% przypadków leki

7 Najczęstsze rodzaje wypadków ze względu na miejsce występowania
Miejsce i rodzaj wypadku ODSETKI DOM I upadek z wysokości II uraz penetrujący III przygniecenie 63% 11% 10%

8 I wypadek komunikacyjny II rower – sanki III upadek z wysokości 58%
OKOLICA DOMU I upadek z wysokości II rower III przygniecenie 45% 20% 11% MIEJSCE PRZYPADKOWE I wypadek komunikacyjny II rower – sanki III upadek z wysokości 58% 17% 16% Źródło: Zdrowie naszych dzieci, red. J.Mazur, J. Szymborski, Wyd. Instytutu Matki i Dziecka, W-wa 2001

9 Kodeks Wykroczeń - Rozdział XI
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji Art.89. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

10 WARTO WIEDZIEĆ: Dziecko ośmioletnie nie potrafi jeszcze właściwie ocenić prędkości nadjeżdżających pojazdów ani odległości od siebie; Dziecko dwunastoletnie potrafi dokonać oceny prędkości zbliżających się pojazdów, lecz ciągle jeszcze łatwo ulega dekoncentracji, gdy jest w towarzystwie kolegów.

11 WARTO ZAPAMIĘTAĆ!!! Wykształcenie nawyku zachowania ostrożności
na ulicy oraz właściwej oceny prędkości poruszających się pojazdów trwa zazwyczaj kilka lat, dlatego: Każde wyjście z dzieckiem można wykorzystać jako okazję do uczenia go zasad bezpieczeństwa na ulicy.

12 Trzeba pamiętać, że dziecko uczy się zachowań od dorosłych, wiec zawsze przechodzimy przez jezdnię w bezpiecznym miejscu. Aby dziecko było dobrze widoczne na drodze, powinno być wyposażone w elementy odblaskowe.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Odpowiedzialni rodzice- - bezpieczne dzieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google