Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa pracy klasowej - Funkcja liniowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa pracy klasowej - Funkcja liniowa"— Zapis prezentacji:

1 Poprawa pracy klasowej - Funkcja liniowa
Opracowała: Maria Różańska

2 zadanie 1 Przeanalizuj wykres ciśnienia atmosferycznego. W jakich godzinach wartość ciśnienia wynosiła 983 hPa ? b) Jaką wartość miało ciśnienie o godz. 10 ? c) Jaką wartość miało ciśnienie dwie godz. później ? d) Jak zmieni się ciśnienie atmosferyczne w godzinach od 9 do 24 ? odp odp odp odp

3 a) w jakich godzinach wartość ciśnienia wynosiła 983 hPa ?
14

4 b) Jaką wartość miało ciśnienie o godz. 10 ?
Odczytujemy ciśnienie 981,5

5 c) Jaką wartość miało ciśnienie dwie godz. później ?
Odczytujemy wartość ciśnienia 982 12 Dwie godziny później to

6 d) Jak zmieni się ciśnienie atmosferyczne w godzinach od 9 do 24 ?
wzrosło o = 5 hPa

7 Zadanie 2a. Czy przyporządkowanie jest funkcją ?  a) Każdej rzece przyporządkowana jest jej nazwa. Odp.: TAK

8 Zadanie 2b. Czy przyporządkowanie jest funkcją ? b) 1 2 3 4 5 NIE a b c 1 2 3 4 TAK

9 Zadanie 2c. Czy przyporządkowanie jest funkcją ? c)
1 2 3 4 9 16 1 4 9 16 1 2 3 NIE

10 Zadanie 2d. Czy przyporządkowanie jest funkcją ? d)
{(1;10)(2:30)(3;40)(4;5} 10 30 40 5 1 2 3 4 TAK

11 Zadanie 2e. Czy przyporządkowanie jest funkcją ? e)
-2 x -1 ... 2 -1 NIE

12 Zadanie 3a a) narysuj wykres funkcji y = -3x + 1 y 1 x 1 -2

13 Zadanie 3b b) Podaj miejsce zerowe funkcji. y 1 x -1

14 (1/3;0)-punkt przecięcia z osią x
Zadanie 3c c) Podaj punkty przecięcia wykresu z osiami x i y. (1/3;0)-punkt przecięcia z osią x y 1 (0;1) punkt przecięcia z osią y x

15 Zadanie 3d d) Podaj wartość tej funkcji dla argumentu 2. y 2 1 x -5

16 Zadanie 3e e) Dla jakiego argumentu ta funkcja przyjmuje wartość 4? 10 y -3 1 x

17 Funkcja jest y malejąca, gdyż a<0 1 x 1 Zadanie 4a
a) określ jaka to funkcja y = -3x + 1 rosnąca, malejąca czy stała? Funkcja jest malejąca, gdyż y a<0 Współczynnik kierunkowy jest ujemny 1 x 1

18 y = -3x + 1 A(3;1) 1=-3*3 + 1 1= -9 + 1 1= -8 Zdanie fałszywe
Zadanie 4b b) sprawdź rachunkowo, czy punkt A(3;1) należy do wykresu tej funkcji ? x y y = -3x A(3;1) 1=-3*3 + 1 A 1= 1= -8 Zdanie fałszywe Punkt A nie należy do wykresu funkcji y=-3x+1

19 y < 0 -3x+1 < 0 -3x < -1 /:(-3) x > Zadanie 4c
c) dla jakich argumentów funkcja ta przyjmuje wartości ujemne ? y < 0 Wykres leży pod osią x -3x+1 < 0 -3x < -1 /:(-3) x > y < 0

20 y >3 -3x+1 > 3 -3x > 3 - 1 -3x > 2 /:(-3) x <
Zadanie 4d d) oblicz, dla jakich argumentów wartości funkcji są większe od 3. y >3 y > 3 -3x+1 > 3 y =3 -3x > 3 - 1 -3x > 2 /:(-3) x <

21 y = -3x + b P(1;-4) -4=-3*1+b -4 + 3=b b= - 1 y = -3x - 1 Zadanie 4e
e) napisz wzór funkcji, której wykres jest prostą przechodzącą przez dany punkt P(1;-4) i równoległą do wykresu funkcji y=-3x+1 x y y = -3x + b P(1;-4) -4=-3*1+b -4 + 3=b b= - 1 P y = -3x - 1

22 1 1 (-2;-4) Rozwiąż metodą graficzną układ równań. Zadanie 5 y=x-2
Odczytujemy współrzędne punktu przecięcia prostych 1 x=-2 1 (-2;-4) -4

23 Sporządź wykres funkcji y = |x - 2 | - 4
*Zadanie 6 Sporządź wykres funkcji y = |x - 2 | - 4

24 Sporządź wykres funkcji y = |x - 2 | - 4 czyli
1 2 -2 -2

25 Podaj a) miejsce zerowe funkcji
x=-2, x=6 y 6 -2 1 x

26 Podaj b) dla jakich argumentów funkcja rośnie, a dla jakich maleje.
y Funkcja maleje dla x>2 2 x<2 -2 1 x

27 Podaj c) dla jakich argumentów wartości funkcji są dodatnie, a dla jakich ujemne
Funkcja przyjmuje wartości: - dodatnie dla - ujemne dla y y>0 -2 6 y>0 x y<0


Pobierz ppt "Poprawa pracy klasowej - Funkcja liniowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google