Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Justyna Gudaszewska KN MANAGER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Justyna Gudaszewska KN MANAGER"— Zapis prezentacji:

1 Justyna Gudaszewska KN MANAGER
Z licencją na rynek Justyna Gudaszewska KN MANAGER

2 Koło Naukowe Manager KN Zarządzania Finansami „MANAGER” działa od 2001 roku, Założycielami Koła to byli studenci AE Wydziału Zarządzania i Informatyki: Wojciech Gudaszewski, Wojciech Wasilewski, Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, KN Manager jest organizacją non-profit propagującą specjalistyczną wiedzę z zakresu: zarządzania inwestycjami, zarządzania ryzykiem finansowym, inżynierii finansowej, innowacji na światowych rynkach finansowych, analizy papierów wartościowych, finansów spółek. W KN Manager na bieżąco trwają przygotowania do specjalistycznych egzaminów z zakresu zarządzania inwestycjami i ryzykiem finansowym.

3 Dlaczego nasze koło? Wzajemna motywacja, współpraca i pomoc w grupach samokształceniowych, Oszczędność pieniędzy, które trzeba byłoby przeznaczyć na kosztowne kursy, Skuteczność potwierdzona sukcesami w zdawaniu egzaminów przez członków KN Manager, Sukcesy zawodowe członków KN Manager jako profesjonalistów rynku finansowego, Nawiązywanie współpracy z instytucjami finansowymi w kraju – organizacja oraz uczestnictwo w konferencjach, seminariach naukowych, spotkania z praktykami rynku, Rozwój twórczego oraz analitycznego myślenia - poszukiwanie nowości ze świata finansów, nowoczesnych koncepcji, technologii i trendów np rozwój rynku transferu ryzyka, globalizacja rynków finansowych, Niepowtarzalna okazja zastosowania wiedzy w praktyce i obserwacji mechanizmów rynkowych (praca badawcza koła na temat efektywności polskiego rynku).

4 Licencje - przepustki do kariery w finansach
Przepustka do rozmowy o pracę - dla pracodawcy dyplom jest gwarancją wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych i profesjonalizmu pracownika, Duży popyt na rynku na posiadaczy tytułów w szczególności CFA oraz doradcy inwestycyjnego, Interesująca praca i nieograniczona możliwość rozwoju zawodowego w najlepszych instytucjach finansowych, Gwarancja wysokich zarobków.

5 Statystyki KN Manager Członkowie KN Manager posiadają tytuły:
Osiągnięcia w latach Członkowie KN Manager posiadają tytuły: 12 Doradców Inwestycyjnych (5% posiadających licencję w Polsce, w 2006 roku 3 etap egzaminu zdało 11 osób, w tym 3 osoby będące członkami KN Manager) 4 Maklerów Papierów Wartościowych 4 posiadaczy certyfikatu PRM (na 20 w Polsce) 7 CFA Charterholders 3 CFA Level III Candidates 4 CFA Level II Candidates 3 CFA Level I Candidates

6 Gdzie pracują członkowie koła?
Emil Łobodziński – doradca inwestycyjny, CFA Level III Candidate – Analityk Investors TFI, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Grzegorz Jajuga - CFA – Dyrektor Działu Analiz, WDM SA Michał Hnatiuk- doradca inwestycyjny, CFA, PRM -Wiceprezes Zarządu WDM SA, Wiceprezes CEE Capital, Wiceprezes WDM TFI SA, Wiceprezes Privilege Capital Management S.A. Adrian Dzielnicki- makler, CFA –Prezes Zarządu WDM TFI SA, wiceprezes Zarządu WDM SA, Prezes Zarządu CEE Capital, Prezes Privilege Capital Management S.A. Wojciech Gudaszewski- makler, doradca inwestycyjny, CFA, PRM - Prezes Zarządu WDM SA, Wiceprezes CEE Capital, Wiceprezes WDM TFI SA, Wiceprezes freeFUND Sp.z.oo, Wiceprezes Privilege Capital Management S.A. Wojciech Mróz- Doradca Inwestycyjny, CFA – Dyrektor Inwestycyjny Privilege Capital Management S.A.

7 Gdzie pracują członkowie koła?
Wojciech Wasilewski- makler, doradca inwestycyjny- Analityk SEB TFI, Adam Łukojć- doradca inwestycyjny, PRM -Credit Suisse Asset Management SA, Krzysztof Radojewski- CFA- Analityk Ipopema TFI SA Maciej Łojewski- Doradca Inwestycyjny -Analityk Quercus TFI SA Marcin Banasiak- CFA -Analityk Allianz PTE SA, Andrzej Pasławski- Makler, CFA -Analityk DM PKO BP, Dział Zarządzania Portfelem Bartłomiej Chyłek -Doradca Inwestycyjny -ING TFI SA

8 Prestiżowe licencje na rynku finansowym
Licencje polskie Makler papierów wartościowych Makler giełd towarowych Doradca inwestycyjny Licencje międzynarodowe: CFA PRM FRM ACCA, EFG (European Financial Guide)

9 CFA (Chartered Financial Analyst) Dyplomowany Analityk Finansowy
Powszechnie rozpoznawany i uznawany międzynarodowy standard, uprawnia do pracy na całym świecie, Tytuł cieszący się największym poważaniem i prestiżem w świecie finansów, Świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami i etyki, Tę specjalizację posiada 160 osób w Polsce, Organizowany przez CFA Institute (www.cfainstitute.org) Egzamin anglojęzyczny, Tytuł otrzymuje się po zdaniu 3 etapów i odbyciu 5-letniego doświadczenia, W Polsce zdanie choćby jednego egzaminu to spory atut

10 Organizacja egzaminu Koszt: rejestracja jednorazowo: 390 – 465 USD; każdy jeden etap: 600 – 930 USD w zależności od terminu wpłaty, literatura wliczona w cenę Termin egzaminu: czerwiec każdego roku, można zdawać w większości stolic europejskich, Aby rozpocząć program CFA trzeba posiadać co najmniej licencjata (skończone 3 lata studiów) Praca (wg prowadzonych statystyk) : Fundusze inwestycyjne (27%), Banki inwestycyjne (19%), Banki komercyjne (15%), Konsulting w zarządzaniu inwestycjami przedsiębiorstw (14%), Firmy konsultingowe (7%), Firmy ubezpieczeniowe (5%), inne (13%) Średnie wynagrodzenie: 5’letnie doświadczenie: USD (UK), USD (USA), 10’letnie doświadczenie: USD (UK), UDS (USA), zwykle o 25-35% wyższe od średniej Kursy przygotowawcze: 1500 – 3000 euro za ok. 120 godzin szkoleń Literatura: Schweser lub materiały CFA Institute Zdawalność : 50 % 1 etap, 19 % 3 etapy

11 Zakres materiału Normy etyczne i zawodowe, Narzędzia inwestycyjne,
Ekonomia, Analiza sprawozdań finansowych, Wycena aktywów, Analiza ilościowa, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

12 PRM – Professional Risk Manager
Kolejny międzynarodowy standard zawodowy, bardzo ceniony na rynku finansowym na całym świecie, w języku angielskim, Egzaminator: PRMIA (Professional Risk Manager International Association) – Praca: zarządzanie ryzykiem na rynku finansowym zarówno w instytucjach finansowych (banki), przedsiębiorstwach, wielkich zachodnich korporacjach, Dowód na znajomość narzędzi ilościowych, finansów, metod zarządzania ryzykiem, standardów etycznych, praktycznych przypadków zarządzania ryzykiem oraz analitycznego myślenia, W Polsce do niedawna mniej popularny (20 PRMów, w tym 4 byłych członków KN Manager) Teraz specjaliści od ryzyka są coraz pilniej poszukiwani z powodu wzrostu udziału eksportu w PKB, przystąpieniem Polski do UE, globalizacją i wyrównaniem standardów na świecie.

13 Jak wygląda egzamin Koszt egzaminu: 1 egzamin – 195 USD, 4 egzaminy – 500 USD, można zdawać razem lub oddzielnie Posiadacze tytułu CFA muszą zdać tylko 3 i 4 etap Termin egzaminu : każdego dnia, egzamin przeprowadzany wyłącznie drogą internetową – odbywa się na komputerach, w specjalnych pomieszczaniu, w tym 2 miejsca we Wrocławiu Egzamin można zdawać nieskończoną ilość razy, ale trzeba odczekać 6 miesięcy (pula pytań prawie stała) Zdawalność: 60 % - każdy z egzaminów, 50 % - 4 etapy Literatura: przewodnik samokształceniowy w wersji elektronicznej 250 USD, handbook w wersji drukowanej 315 USD, przykładowe testy

14 Doradca inwestycyjny 271 doradców inwestycyjnych, a na rynku zapotrzebowanie na ok. 400 – duży popyt na rynku Egzamin organizowany przez KNF (www.knf.gov.pl ) Aby być doradcą inwestycyjnym trzeba posiadać co najmniej średnie wykształcenie, Zajmują się szeroko pojętą analizą rynku, a doświadczeni zarządzają portfelami, Wybrane instytucje rynku kapitałowego mają obowiązek zatrudniania doradców inwestycyjnych np. Domy Maklerskie, TFI, PTE, W Polsce CFA i doradca inwestycyjny to kwalifikacje komplementarne.

15 Jak wygląda egzamin 3 etapy, etap 2 oraz 3 można zdawać 3 razy
Koszt: Każda próba zdawania etapu to 500 zł (3*500 zł), można zdać wszystkie w jednym roku, Termin egzaminu: zwykle marzec każdego roku w Warszawie, raz lub dwa razy do roku, Średnie wynagrodzenie: miesięczne „na starcie” waha się od 3500 zł (Wrocław) do 6000 zł (Warszawa). Co roku wzrasta o ok. 20 %. Ponadto wypłacane są coroczne premie za osiągnięte wyniki funduszu jako system motywacyjny (pięciozerowe stawki) Kursy przygotowawcze – 5400 zł za 148 godzin szkoleń, Zdawalność – ok. 5%, średnio 10 osób rocznie, etap 1 – ok. 20%, etap 2 – ok. 25%, etap 3 – ok. 90%

16 Zakres tematyczny Mikroekonomia Makroekonomia Rachunkowość Prawo Etyka
Etap 1 – test wyboru, 110 pytań, punkty ujemne za błędne odpowiedzi Etap 2 Analiza sprawozdania finansowego Wycena instrumentów dłużnych Wycena instrumentów udziałowych Wycena instrumentów pochodnych Zarządzanie portfelem Etap 3 Etyka oraz przepisy prawa dotyczące pracy DI Zarekomendowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej Mikroekonomia Makroekonomia Rachunkowość Prawo Etyka Statystyka Finanse przedsiębiorstw Instrumenty pochodne Instrumenty udziałowe Instrumenty dłużne Zarządzanie portfelem

17 Makler papierów wartościowych
1932 licencjonowanych maklerów w Polsce, Głównie przekazuje na giełdę, modyfikuje i anuluje zlecenia maklerskie, a bardziej doświadczeni są kierownikami POKów, Od niedawna mogą samodzielnie doradzać – doradztwo inwestycyjne (po zdaniu dodatkowego egzaminu uzupełniającego) Zatrudnienie : domy maklerskie, banki, zagraniczne osoba prawne, towarzystwa funduszy powierniczych, towarzystwa emerytalne, spółki giełdowe.

18 Jak wygląda egzamin Organizowany przez KNF (www.knf.gov.pl),
Jeden etap – 120 pytań, test jednokrotnego wyboru Koszt: 500 zł, egzamin uzupełniający – 150 zł, Termin: raz lub dwa razy w roku w Warszawie, Aby być maklerem papierów wartościowych trzeba posiadać co najmniej średnie wykształcenie, Zakres tematyczny podobny do doradcy, jednak mniej szczegółowy, Na start 2-3 tysiące złotych, ale w biurze maklerskim w stolicy makler z kilkuletnim stażem może zarobić nawet do 20 tys. zł miesięcznie. Na pensję maklera składa się podstawa oraz prowizja od transakcji (w czasie hossy nawet 100 tysięcy złotych).

19 Zakres tematyczny Zagadnienia prawne, Rachunkowość finansowa,
Rynki i instrumenty finansowe, Matematyka finansowa, Analiza i wycena instrumentów dłużnych, Analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji, Analiza instrumentów pochodnych, Strategie inwestycyjne, Obrót giełdowy i pozagiełdowy, Etyka zawodowa. Dla maklera najistotniejsze jest poznanie zasady zawierania transakcji giełdowych, zasady pracy dealerskiej na rynku walutowym i pieniężnym i zasady działania banków. Z umiejętności technicznych musi poznać technikę zawierania kontraktów w handlu zagranicznym, formy płatności i środki zapłaty stosowane w obrocie gospodarczym (weksle, czeki, akredytywy i inne), mechanizmy działania wszystkich giełdy papierów wartościowych) oraz typy transakcji walutowych (spot, forward, swap, futures i options).

20 Co czytamy? Literatura podstawowa:
F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarzadzanie portfelem T.1 i T.2”, PWE 2001 J. Hull – „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie”, WIG PRESS 1999 F. Fabozzi – „Rynki obligacji: analiza i strategie”, WIG PRESS 2000 J. Gajdka, E. Walinska – „Zarzadzanie finansowe: teoria i praktyka. T.1 i T.2”, FRR 2000 Literatura pomocnicza: D.A Aczel „Statystyka w zarządzaniu” PWN 2000 D.Begg, S. Fisher, R.Dornbusch – „Ekonomia: Mikroekonomia i Makroekonomia”, PWE 2000 R.A Brealey, S.C Myers „Podstawy finansów przędsiębiorstw T.1 i T.2” PWN 1999 E.J. Elton, M.J. Gruber – „Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartosciowych", WIG PRESS 1998 E.F. Brigham, L. C. Gapenski – „Zarzadzanie finansami. T.1 i T.2”, PWE 2000.

21 Praca w grupach szkoleniowych
Zajęcia odbywają się w czterech grupach szkoleniowych (3-5 osób). Każda grupa niezależnie realizuje materiał według opracowanego harmonogramu - Study Guide: Grupa szkoleniowa analityków finansowych CFA, Grupa szkoleniowa Zarządzających ryzykiem PRM, Grupa szkoleniowa Doradców Inwestycyjnych, Grupa szkoleniowa Maklerów Papierów, Wartościowych. Co najmniej roczny okres przygotowań, Każda grupa wybiera lidera, Wspólne spotkania i wzajemna pomoc, Po 2-krotnym zapoznaniu się z literaturą każdy rozwiązuje zadania z książek, Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z poprzednich lat, Próbny egzamin.

22 Przygotowanie do egzaminów
Koło naukowe będzie organizowało co tydzień cykl prezentacji, które przydadzą się na każdym egzaminie i pozwolą utrwalić materiał, wg harmonogramu: 22.10 Instytucje rynku finansowego – szczegółowe omówienie, Zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, 5.11 Funkcjonowanie GPW – aspekty prawne, 12.11 Publiczny obrót papierami wartościowymi, 19.11 Giełda Papierów Wartościowych – atrakcyjna droga pozyskiwania kapitału, 26.11 Corporate Finance, 3.12 Kontrakty terminowe i opcje (na WIG20) - wykorzystanie w hedgingu i spekulacji oraz w zarządzaniu portfelem inwestycji (praktyczne aspekty zastosowania), Innowacje na rynku instrumentów pochodnych, 17.12 Analiza techniczna. Prezentacje przygotowują i referują członkowie KN Manager, powiększając swój dorobek naukowy, Każde spotkanie rozpoczyna się sprawdzianem – rozwiązywaniem testów na maklera / doradcę dotyczących zagadnienia z poprzedniego tygodnia.

23 Badanie naukowe Temat: „Badanie efektywności polskiego rynku papierów wartościowych na tle zagranicznych rynków”, Analiza wpływu poszczególnych informacji (takich jak objęcie przez fundusze inwestycyjne udziałów danej spółki, rekomendacje maklerskie) na cenę papierów wartościowych. Analiza czasu i drogi między zaistnieniem danej informacji, ogłoszeniem jej a skutkiem jaki wywołała. Badania prowadzone z wykorzystaniem komputerowego arkusza kalkulacyjnego oraz programu matematycznego w oparciu o samodzielnie zbudowane bazy danych, Podział pracy – członkowie koła analizują wybrane spółki z indeksów WIG, WIG20, SWIG40 itp

24 Badanie naukowe Badanie będzie podstawą dla szeregu prezentacji i dyskusji przeprowadzonych na spotkaniach Koła Naukowego Zarządzania Finansami Manager, Cotygodniowe spotkania mające na celu ustalenie dokonywanego postępu i wymianę dotychczasowych wniosków, Udział w III Ogólnopolskim Forum Zarządów Spółek Giełdowych, Organizowanie raz na 2 miesiące debaty między kołami działającymi na Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, które zajmują się podobną tematyką co KN Manager, Organizacja konkursu z zakresu zarządzania finansami i ryzykiem, Przedstawienie wniosków badań: na seminarium organizowanym przez koło i poświęconym rynkowi kapitałowemu oraz metodom analizy i wyceny akcji, społeczności w formie debaty między kołami, których zainteresowania skupiają się na rynku kapitałowym, na swojej stronie internetowej, Publikacja wyników badań (referat dotyczący GPW) na łamach miesięcznika Nasz Rynek Kapitałowy oraz w licznych portalach finansowych (np. Bankier.pl, IPO.pl,

25 Inicjatywy Targi Programów Menedżerskich (współpraca z CEMS Club Warszawa organizacją studencką działającą przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) Projekt pozwala studentom z całej Europy zapoznać się z ofertą programów menedżerskich oferowanych przez największe międzynarodowe korporacje i wziąć udział w procesie rekrutacji. Więcej na stronie Global Management Challenge Zadaniem uczestników GMC jest skuteczna rywalizacja o klientów, inwestorów i pracowników. Zespoły wcielają się w rolę wirtualnych zarządów i podejmują konkurencyjną walkę na międzynarodowym rynku. Ich skuteczność jest oceniana na podstawie cen akcji osiąganych na giełdzie przez zarządzane firmy. Global Management Challenge jest polską edycją międzynarodowego przedsięwzięcia, w którym uczestniczy 28 państw. Rozgrywane co roku, równolegle, krajowe edycje mają na celu wyłonienie elity wirtualnego zarządzania. 26 maja rozpoczął się pierwszy etap, w którym wszystkie zespoły zostały losowo podzielone na grupy w obrębie których toczy się rywalizacja. Przystępuje do niej rekordowa liczba 371 zespołów. Druga runda odbędzie się w terminie wrzesień – październik, weźmie w niej udział już tylko 128 zespołów. Finały w Lizbonie zaplanowano na drugą połowę listopada.

26 Inicjatywy Szkolenie X-Trade „Go short ?.. Go long ..? - na rynku zawsze jest jakiś trend” 2 grudzień ( Wtorek) Holiday Inn Wrocław, Piłsudskiego 49/57 godz „Giełda, waluty, towary - rynki finansowe w przekroju” Fakty, trendy, korelacje – na rynku zawsze jest jakiś trend „Go short – kiedy i dlaczego spada, case” , „Go long – co i kiedy rośnie, case” godz „Kontrakty CFD i kontrakty terminowe GPW – narzędzia inwestycyjne, cz. I”: dostępne rynki i instrumenty, sposoby składania zleceń i ich rodzaje, wykorzystanie platformy jako narzędzia analitycznego” godz „ Opcje GPW – narzędzia inwestycyjne, cz. II”: Podstawowe informacje o opcjach, praktyczne wykorzystanie opcji w inwestowaniu i zabezpieczaniu innych pozycji, określanie oczekiwanych wyników transakcji opcyjnych i strategii mieszanych godz „Analiza techniczna – podstawy, rodzaje wykresów, określanie trendów, pojęcie korekty, formacje cenowe, zarządzenie kapitałem, psychologia inwestowania godz „Analiza fundamentalna i rynki w przekroju: jak wykorzystać informacje, trendy i instrumenty w „Go short – kiedy spada, Go long – kiedy rośnie” Dodatkowe pytania, dyskusja: godz Zgłoszenie na szkolenie tutaj: Więcej o szkoleniach tutaj:

27 Dziękuję za uwagę. Teraz do dzieła!!


Pobierz ppt "Justyna Gudaszewska KN MANAGER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google