Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTEGRACJA I MODELOWANIE - główne dokonania - PRZEMYSŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTEGRACJA I MODELOWANIE - główne dokonania - PRZEMYSŁ"— Zapis prezentacji:

1 INTEGRACJA I MODELOWANIE - główne dokonania - PRZEMYSŁ
Lata '70-'80: wielkie firmy amerykańskie, japońskie i europejskie; przemysł lotniczy, motoryzacyjny i elektroniczny; programy CIM (Computer Integrated Manufacturing); komputerowo zintegrowane i zautomatyzowane fabryki. Projekty badawczo-rozwojowe z udziałem lub pod koordynacją instytucji rządowych ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) projekt lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych (USAF) mający na celu modernizację produkcji samolotów model produkcji samolotów metoda analizy strukturalnej SADT (Structured Analysis and Design Technique) stosowana w inżynierii oprogramowania metoda modelowania IDEF (ICAM Definition) model produkcji CAM-I rozpowszechniany przez międzynarodowe stowarzyszenie Computer Aided Manufacturing - International Kaczmarczyk A. Model komputerowy przedsiębiorstwa, IMM, Referat wygłoszony na seminarium naukowym Instytutu Maszyn Matematycznych dn

2 Metody IDEF *) “Integration DEFinition”
Narzędzia do gromadzenia, analizowania i kształtowania wiedzy Język obejmujący zarówno grafikę jak i tekst Formalne procedury do tworzenia modeli lub opisywania wybranego aspektu organizacji. *) wg Seth D. Sheridan: IDEF Methods for BPR to Support CALS, Knowledge Based Systems, Inc. 1997

3 Powstanie metod IDEF W pięcioleciu lotnictwo Stanów Zjednoczonych realizowało w amerykańskim przemyśle lotniczym program komputeryzacji produkcji samolotów pod nazwą ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing). Ujawniła się przy tym potrzeba stworzenia skutecznej techniki opisu i analizowania sytuacji oraz porozumiewania się ze sobą ludzi o różnych specjalnościach zaangażowanych w programie. Techniki tej dostarczyły metody modelowania nazwane IDEF od słów: ICAM DEFinition. Metody IDEF powstały jako rozszerzenie i adaptacja do zagadnień produkcyjnych metod opisu i analizy opracowanych wcześniej, na przełomie lat 60-tych i 70-tych, do tworzenia oprogramowania i projektowania systemów komputerowych - metod analizy strukturalnej. Twórcą tego podejścia, wprowadzającego metody graficzne (z diagramem przepływu danych włącznie), jak też i samego terminu, był DeMarco. W roku 1993 dla metod IDEF0 i IDEF1X ustanowiono w Stanach Zjednoczonych normy należące do zbioru Federalnych Standardów Przetwarzania Informacji (FIPS), co oznacza, że muszą być z tymi normami zgodne opracowania wykonywane dla agencji rządowych. Skrót IDEF jest dziś rozszyfrowywany jako Integration DEFinition. Kaczmarczyk A.: IDEF -- metody modelowania i projektowania do komputerowo wspomaganej inżynierii biznesu, Informatyka 11/98

4 Na początku . . . modelowanie (Modeling)
IDEF0 - działalności (Activity) IDEF1 - informacji (Information) IDEF1X - struktur danych (Logical Data) IDEF3 Symulacyjna metoda opisu procesów IDEF4 Metoda projektowania obiektowego IDEF5 Metoda opisu ontologii (opis i strukturalizacja rzeczywistości) IDEF6 Metoda opisu koncepcji projektu (racjonalne projektowanie) IDEF7 Metoda Audytu Systemów Informacyjnych IDEF8 Metoda projektowania interakcji człowiek - system (interfejs użytkownika) IDEF9 Metoda wykrywania więzów biznesu IDEF10 Implementation Architecture Modeling IDEF11 Information Artifact Modeling IDEF12 Organization Modeling IDEF13 Three Schema Mapping Design IDEF14 Metoda projektowania sieci (network design)

5 Obszary zastosowań metod IDEF
Przejście od systemów “papierowych” do “elektronicznych” (CALS - Continuous Acquisition & Life-Cycle) Udoskonalanie i reorganizacja przedsiębiorstw (BPR - Business Process Reengineering) Dokumentowanie systemów wytwórczych (standaryzacja ISO 9000) Rozwój oprogramowania systemów informatycznych Projektowanie i analiza systemów wytwórczych

6 Charakterystyka metod IDEF
Zaprojektowane do przedstawiania specyficznych aspektów problemu lub ukazania rozmaitych perspektyw tego samego problemu Zawierają przejrzysty mechanizm dla integrowania wyników zastosowania różnych metod IDEF Urzeczywistniają dobre praktyki z zakresu zbierania danych, analizy, projektowania oraz działalności wytwórczej Zaprojektowane z myślą zrównania wydajności nowych i doświadczonych praktyków Wprowadzają formalne techniki dla zapewnienia zrozumiałej komunikacji

7 Metoda IDEF0 służy do tworzenia "modelu funkcji” będącego ustrukturowaną reprezentacją graficzną funkcji, działań, czynności zachodzących w przedsiębiorstwie lub innym systemie. Głównymi składnikami modelu są: funkcje, przedstawiane na wykresach w postaci prostokątów (węzły); dane i obiekty wiążące funkcje między sobą, przedstawiane za pomocą strzałek (krawędzie). Wykorzystano przy tym koncept "kostki ICOM" (ICOM box), składającej się z prostokąta, przedstawiającego jakiś fragment funkcjonowania przedsiębiorstwa i czterech strzałek przedstawiających powiązania z otoczeniem. Nazwa kostki pochodzi od początkowych liter angielskich nazw oddziaływań obrazowanych przez strzałki: Input, Control, Output, Mechanism. Obiekty na wejściu są transformowane przez funkcje (proces) do postaci stanowiącej wyjście. Sterowanie określa wykonywaną funkcje lub na nią wpływa. Mechanizm jest narzędziem lub zasobem potrzebnym do wykonania procesu (funkcji). Model jest hierarchiczny, tzn. składa się z serii schematów ułożonych w ten sposób, że schematy poziomu wyższego - rodzicielskie - mogą być rozwinięte na coraz bardziej szczegółowe schematy niższych poziomów - potomne.

8 Zasady IDEF0 panowanie nad detalami komunikowanymi na każdym poziomie
ograniczony kontekst do niezbędnych szczegółów powiązania pomiędzy diagramami powiązania pomiędzy strukturami danych unikalne nazwy użycie prostokątów i strzałek opisywanie strzałek rozróżnianie wejścia od sterowania minimalizacja opisów minimalizacja sterowania funkcji opisywanie przeznaczenia i punktu widzenia Koncentrować się na funkcjach realizowanych przez system Unikać organizacyjnego punktu widzenia

9 Dlaczego tworzyć model działalności IDEFØ ?
Zidentyfikować, udokumentować i przedstawić podstawową działalność przedsiębiorstwa Zrozumieć jak poszczególne działalności zależą jedna od drugiej Rozpoznać działalności dodające wartość i te, które nie dodają wartości do wyrobu końcowego Wykryć działalności, które powinny być udoskonalone

10 Korzyści z IDEF0 Dokumentowanie bieżącej działalności
Redukcja wysiłku uczenia się działalności przez nowych użytkowników Uchwycenie i analiza aktualnej działalności Ułatwienie projektowania i modernizowania dla przewidywanych działalności

11 Składniki metody IDEF0 Kontekst określa granice modelu, tj. to co zawiera model (np.. dane o pracowniku pochodzą z otoczenia modelu) Zamiar powód, dla którego utworzono dany model (np. udokumentować działania związane z zarządzaniem personelem w celu wykrycia działalności nie przynoszących korzyści, które powinny być wyeliminowane) Punkt widzenia - perspektywa, z której na model patrzy jego autor

12 FUNKCJA działanie czynność
Kostka ICOM Sterowanie co wymusza działanie tj. procedury, budżet, itp. co jest wymagane przed wystąpieniem działania, tj. zlecenie zakupu, podpis kierownika, itp. Wyjście Wejście FUNKCJA działanie czynność co jest wytworem działania, tj. raporty, produkty, itp.. co umożliwia działanie, tj. wyposażenie, przydziały personelu, itp.. transportowanie sprawdzenie przekształcenie składowanie Mechanizm

13 IDEF 0 - Dekompozycja struktury

14

15

16 Józef Okulewicz

17 Józef Okulewicz Modelowanie Procedur Logistycznych


Pobierz ppt "INTEGRACJA I MODELOWANIE - główne dokonania - PRZEMYSŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google