Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A R T T E R A P I A Terapia przez sztukę przywraca jednostce poczucie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, pozwala zapobiegać nawrotom stanów depresyjnych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A R T T E R A P I A Terapia przez sztukę przywraca jednostce poczucie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, pozwala zapobiegać nawrotom stanów depresyjnych,"— Zapis prezentacji:

1 A R T T E R A P I A Terapia przez sztukę przywraca jednostce poczucie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, pozwala zapobiegać nawrotom stanów depresyjnych, poczuciu przygnębienia i pustki, zwalcza nerwice, przynosi ulgę przy odczuwalnym cierpieniu fizycznym. Sztuka pomaga w uspołecznianiu i edukowaniu ucznia. Jest przekaźnikiem osiągnięć przeszłych pokoleń, łącznikiem pomiędzy tradycją a współczesnością. Sztuka nadaje życiu sens. Pozwala na zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu: emocjonalnych, psychicznych oraz przynależności do określonej rodziny, grupy, narodu. Integruje ze społeczeństwem, ale też integruje osobę wewnętrznie.

2 Upośledzeniu ulegają:
Osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim charakteryzują się najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego. Upośledzeniu ulegają: czynności poznawcze mowa rozwój ruchowy procesy emocjonalno-motywacyjne

3 Procesy emocjonalno- motywacyjne
Czynności poznawcze Mowa Rozwój ruchowy Procesy emocjonalno- motywacyjne dzieci te spostrzegają wolniej, mniej dokładnie i w węższym zakresie posiadają słabą pamięć nie rozumieją wielu słów i pojęć mają trudności w wyrażaniu swoich myśli i rozumieniu wypowiedzi innych nie dostrzegają istotnych różnic i podobieństw między przedmiotami krótko i słabo koncentrują się na treściach abstrakcyjnych wykazuję wolne tempo uczenia się rozwija się późno często występują wady wymowy dzieci siadają pod koniec pierwszego roku życia, chodzą pod koniec drugiego roku życia wykazują brak percepcji ruchów ruchy są mało skoordynowane trudności w przystosowaniu społecznym i rozumieniu norm społecznych podejmują działanie pod wpływem aktualnego nastroju, emocji nie przewidują skutków swych decyzji osłabiona kontrola emocji, popędów i dążeń

4 Artterapia to forma pracy terapeutycznej, wykorzystywana zarówno do celów leczniczych, jak i rozwojowych, czy edukacyjnych. Korzysta z różnych metod: plastycznych muzycznych literackich teatralnych

5 RODZAJE ARTTERAPII plastykoterapia, czyli terapia za pomocą sztuk plastycznych muzykoterapia, czyli forma terapii wykorzystująca muzykę i jej elementy jako środki ekspresji i komunikacji biblioterapia, czyli terapia wykorzystująca literaturę; pobudza wyobraźnię; uczestnik może utożsamiać się z bohaterami literackimi

6 dramatoterapia wykorzystuje różne formy dramatu; dzięki odgrywaniu ról uczestnicy zdobywają samowiedzę, rozwijają wyobraźnię i poczucie własnej woli, uwalniają się od wspomnień i niepokojów choreoterapia, czyli terapia przez taniec i ruch, wykorzystująca ekspresję ruchową do wspomagania emocjonalnej i fizycznej integracji, głównym celem choreoterapii jest odczuwanie przez uczestnika swojej cielesności i rozwijanie samoświadomości.

7 Wybór formy jest równie ważny jak samo dzieło !
PLASTYKOTERAPIA wykorzystuje różnorodne techniki plastyczne: rysunek malarstwo rzeźbę grafikę collage techniki łączone Wybór formy jest równie ważny jak samo dzieło !

8 CELE PLASTYKOTERAPII dostarcza przestrzeni, pozwalając na swobodną twórczość stanowi bezpieczny i akceptowany przez człowieka sposób wyrażania tego, co jest trudne do wypowiedzenia słowami odzwierciedla problemy i negatywne emocje jest obrazem osobowości autora realizuje zamierzenia i pragnienia, które nie miały okazji być spełnione w rzeczywistości kształci umiejętności praktyczne i konstrukcyjne

9 ŚRODKI REALIZACJI malowanie pędzlem malowanie palcem rysowanie
lepienie z gliny, masy solnej rzeźbienie modelowanie wycinanie wydzieranie

10 WIELOFUNKCYJNA ROLA PLASTYKOTERAPII
pomaga rozwiązywać konkretne problemy pomaga znaleźć przyczyny tkwiące w zahamowaniu samorozwoju uwalnia negatywne emocje i pomaga je odreagować pobudza sensoryczne rozwija działania twórcze uzewnętrznia świat problemów, uczuć i przeżyć kreuje pozytywne myślenie wyrównuje braki i ograniczenia psycho-fizyczne

11 EFEKTY ARTTERAPII rozwija wyobraźnię rozwija osobowość
pomaga w uświadomieniu sobie własnych przekonań i uczuć oraz w lepszym rozumieniu siebie uwalnia od przykrych wspomnień i niepokojów pomaga w odreagowaniu nagromadzonych emocji uaktywnia sferę komunikacji niewerbalnej rozwija własne działania twórcze ułatwia pozawerbalne porozumiewanie się rozwija osobowość podnosi własną kreatywność leczy, zapobiega pogłębianiu się stanów chorobowych obniża napięcie nerwowe, uspokaja, wycisza pomaga rozwiązać codzienne problemy pozwala na pełniejsze i swobodniejsze wyrażanie siebie

12 uzewnętrznia świat własnych przeżyć i odczuć
zaspokaja potrzeby: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianym i docenianym umożliwia wielozmysłowe postrzeganie świata pomaga zaakceptować siebie i innych przynosi relaks i odpoczynek

13

14

15

16

17


Pobierz ppt "A R T T E R A P I A Terapia przez sztukę przywraca jednostce poczucie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, pozwala zapobiegać nawrotom stanów depresyjnych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google