Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spawanie i Lutowanie zakończenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spawanie i Lutowanie zakończenie."— Zapis prezentacji:

1 Spawanie i Lutowanie zakończenie

2 SPAWANIE Połączenie spawane jest połączeniem materiałów powstałym przez ich miejscowe stopienie. Używa się go do łączenia metali (głównie stali) oraz do tworzyw sztucznych. Przy spawaniu niekiedy dodaje się spoiwa (dodatkowego materiału stapiającego się wraz z materiałem elementów spawanych), aby polepszyć właściwości spoiny.

3 METODY SPAWANIA spawanie gazowe: najczęściej przy spalaniu acetylenu w temperaturach do 3200°C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 0.4mm do 40mm. spawanie elektryczne: z wykorzystaniem spawarki - urządzenia opierającego swą pracę na zjawisku łuku elektrycznego w temperaturach 3500°C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 1mm do 80mm.

4 Inne metody spawanie elektrodami otulonymi spawanie łukiem krytym
spawanie w osłonie gazów spawanie laserowe spawanie plazmowe spawanie hybrydowe spawanie żużlowe spawanie elektronowe spawanie tarciowe

5 Wady spawania podtopienie: nazwa wady na sytuację, kiedy bruzda nie jest zupełnie wypełniona wzdłuż brzegu ściegu spawalniczego, niepełne stopienie: stan, w którym spawane powierzchnie nie stopiły się ze sobą wystarczająco dobrze, niepełna penetracja: stan, gdzie jest niewystarczająca odległość pomiędzy powierzchnią metalu i dołem spawanego obszaru, zachodzenie na siebie: stan, gdzie brzeg ściegu spawalniczego nie został zespolony z podstawowym metalem (występuje często przy spawaniu złącza w kształcie T),

6 występowanie pęcherzy, wgłębień itp.
wypukły ścieg spawalniczy: fragment wyokrąglenia ma spęczniałą powierzchnię ściegu spawalniczego, wklęsły ścieg spawalniczy: fragment wyokrąglenia ma wgniecioną powierzchnię ściegu spawalniczego, występowanie pęcherzy, wgłębień itp.

7 Spawanie miedzi Jest trudne ze względu na ich bardzo przewodnią cieplność. Łatwość utleniania się oraz zdolność do pochłaniania gazów. Podczas spawania gazowego miedzi powstają spoiny porowate i kruche. Właściwości spoin można poprawić przez przekuwanie ich na zimno lub gorąco wyżarzanie. Spawaniem gazowym można wykonywać tylko spoiny.

8 Zalecane jest korzystanie z :
Spawanie jest źródłem promieniowania podczerwonego i nadfioletowego więc ważna jest ochrona podczas spawania. Zalecane jest korzystanie z : masek, rękawic, oraz fartuchów, MENU

9 LUTOWANIE Lutowaniem nazywa się proces łączenia części metalowych za pomocą roztopionego stopu zwanego lutowiem (lutem), który wprowadzony w szczelinę między lutowane części łączy je po skrzepnięciu. Połączenie następuje wskutek zwilżenia łączonych części lutem oraz wskutek dyfuzji zachodzącej między materiałami łączonymi i lutowiem.

10 Dobór właściwego lutowia, Przygotowania łączonych części,
Gdy temperatura topnienia zastosowanego lutowia nie przekracza 450˚C, to lutowanie nazywa się miękkim. W przypadku zastosowania lutowia o temperaturze topnienia przekraczającej 450˚C lutowanie uważamy za twarde. Dobre połączenie lutowane powstanie wówczas, gdy są spełnione są warunki zbliżenia na odległości atomowe lutowia i materiałów łączonych. Osiąga się to przez: Dobór właściwego lutowia, Przygotowania łączonych części, Dobór parametrów lutowania – głównie temperatury procesu i czas jego trwania.

11 Prawidłowo dobrane lutowie powinno odpowiadać następującym warunkom:
temperatura topnienia powinna być niższa od temperatury topnienia lutowanych metali, lutowie powinno dobrze zwilżać powierzchnie łączonych części, Lutowie powinno dyfundować w głąb materiałów łączonych, Współczynnik rozszerzalności temperaturowej (cieplnej) lutowia powinien być zbliżony do współczynnika rozszerzalności temperaturowej łączonych metali, Lutowie powinno mieć małą rezystywność i dobre właściwości wytrzymałościowe.

12 Przygotowanie łączonych części polega na mechanicznym i chemicznym ich oczyszczeniu.
Oczyszczanie mechaniczne ma na celu usunięciu grubych warstw zanieczyszczeń i wygładzenie powierzchni wówczas, gdy nierówności utrudniają zbliżenie do siebie części przewidzianych do lutowania. Gdy istnieje potrzeba oczyszczenia mechanicznego, stosuje się piłowanie, szczotkowanie lub szlifowanie papierem ściernym.

13 Oczyszczanie chemiczne ma na celu usunięcie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, których metodami mechanicznymi nie dało się usunąć. Metody chemiczne obejmują rozpuszczanie i trawienie. Zanieczyszczenia tłuszczowe usuwa się w rozpuszczalnikach organicznych lub w roztworach alkalicznych (węglowodanie sodu, wodorotlenku sodu, krzemienie sodu itp..)

14 Do trawienia używa się roztworów wodnych kwasów: siarkowego, solnego, azotowego i chromowego. Działanie roztworów i rozpuszczalników można zintensyfikować drganiami ultra dźwiękowymi. Po oczyszczeniu chemicznym. Gdy występowało trawienie, powierzchnie oczyszczane należy bardzo starannie przemyć wodą dejonizowaną i wysuszyć. Lutowie w sztabkach

15 Bezpośrednio przed procesem lutowania lub w czasie jego trwania łączone oczyszcza się za pomocą topników. Usuwa się wówczas powstałe, już po oczyszczeniu powierzchni, tlenki lub inne trudno topliwe związki utrudniające zwilżanie lutem łączonych części. Jako topniki do lutowania miękkiego stosuje się wszelkiego rodzaju chlorki (cynku, baru, litu itp..) oraz węglan sodu, boraks, a ponadto kalafonię lub jej roztwory alkoholowe. Te ostatnie stosuje się głównie do oczyszczania połączeń elektrycznych. MENU

16 Przygotował Paweł Waszewski 1A TECH powrót KONIEC


Pobierz ppt "Spawanie i Lutowanie zakończenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google