Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALBUM O ZAWODACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALBUM O ZAWODACH."— Zapis prezentacji:

1 ALBUM O ZAWODACH

2 INTENDENTKA

3 INTENDENTKA 1.Na czym polega Pani praca?
A.CZ. Moja praca polega na układaniu jadłospisów, wydawaniu produktów, aby panie kucharki mogły ugotować obiad, pobieram także opłaty za wydane posiłki. Ponadto zamawiam produkty w sklepach. 2. Jaką szkołę musiała Pani skończyć, aby zostać intendentką w szkole? A. Cz. Policealne studium o kierunku Technolog żywienia. 3. Czy lubi Pani swoją pracę? A.Cz. Tak, oczywiście.

4 PEDAGOG SZKOLNY

5 PEDAGOG SZKOLNY Jaką szkołę musiała Pani skończyć by zostać pedagogiem szkolnym? 5. Co zdaniem Pani ważne jest w pracy nauczyciela? 3. Jakimi problemami przychodzą do Pani dzieci? 4. Ile czasu poświęca Pani dzieciom? 2. Czy lubi Pani swoją pracę? KR. W pracy nauczyciela najważniejsze jest: - Powołanie, pasja - Otwartość na ucznia i rodzica - Serdeczność, cierpliwość - Umiejętność słuchania - Umiejętności komunikacji, mediacji i negocjacji - Świecić przykładem - Zaangażowanie - Kreatywność - Systematyczne wzbogacanie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych - Współpraca z innymi nauczycielami i dzielenie się doświadczeniem pedagogicznym. KR. - Aby zostać pedagogiem szkolnym musiałam skończyć Wyższe Studia Magisterskie o kierunku Pedagogika - Ukończyłam także: Uniwersytet Łódzki – Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna o kierunku: Pedagogika Korekcyjno – Kompensacyjna - Studium Kulturalno – Oświatowe w Warszawie - Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Studium Wiedzy o Profilaktyce Narkomanii - oraz różne kursy i warsztaty związane z pracą pedagoga szkolnego, profilaktyką, promocją zdrowia, tworzeniem programów autorskich, tworzeniem programów profilaktycznych, pracą z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, socjoterapią, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, komunikacją, mediacją i negocjacją. KR. Tak, bardzo lubię swoją pracę. Nigdy nie zamieniłabym jej na żadną inną. KR. Dzieci przychodzą do mnie z różnymi problemami, głównie są to problemy związane ze szkołą, problemami z koleżankami, kolegami, czy rodzicami. Muszę też podkreślić, iż dzieci przychodzą również w innych sprawach jak również aby podzielić się swoimi radościami, nie tylko smutkami. KR. Jest to trudne pytanie, ponieważ nie prowadziłam takiego rejestru, ale nigdy nie wychodzę ze szkoły jak nie wyjaśnię problemu, z którym boryka się dziecko.

6 NAUCZYCIEL

7 Jak zostać nauczycielem
Jak zostać nauczycielem? Ze względu na obecne wymagania stawiane nauczycielowi, przed kandydatem do tego zawodu jest właściwie tylko jedna droga: odpowiednie studia. Najlepiej, rzecz jasna, trafić do jednej ze szkół (akademii) pedagogicznych, które wyspecjalizowały się w kształceniu nauczycieli. Ale, kończąc studia na uniwersytecie, politechnice, akademii ekonomicznej czy w szkole niepaństwowej, nie jest się pozbawionym szans na uprawianie tego zawodu, ponieważ oprócz kwalifikacji pedagogicznych liczą się tu bardzo kwalifikacje merytoryczne. Kandydat na nauczyciela rozpoczyna więc studia na kierunku, którym jest zainteresowany, pod warunkiem, że posiada on specjalność nauczycielską. Nauczyciel języka polskiego powinien studiować polonistykę o profilu nauczycielskim, nauczyciel matematyki - matematykę nauczycielską (czasem łączoną z informatyką), wreszcie nauczyciel wychowania fizycznego - wychowanie fizyczne na jednym z AWF-ów. Definicja Ten znany wszystkim zawód ma wiele znaczeń. Nauczyciel to przede wszystkim specjalista odpowiednio przygotowany do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach na różnym szczeblu oświaty i szkolnictwa wyższego. Znaczenie słowa sytuuje ten zawód raczej w szkolnictwie podstawowym lub średnim, rzadziej w wyższym, nauczyciele akademiccy nie muszą mieć bowiem przygotowania pedagogicznego. Nauczyciel w szkole podstawowej lub średniej musi spełniać ostrzejsze wymogi formalne i profesjonalne, począwszy od wykształcenia kierunkowego po przygotowanie pedagogiczne.

8 SEKRETARKA

9 Kto to jest sekretarka? Sekretarka jest pracownikiem, który pomaga swojemu przełożonemu/przełożonej w sprawach administracyjnych, w korespondencji, w sporządzaniu notatek, umawianiu spotkań, opiece nad gośćmi, pośredniczy w kontaktach między szefem i personelem oraz między szefem i interesantami, nadzoruje zgodnie z ustalonym harmonogramem przebieg dnia pracy a także zajmuje się innymi czynnościami pomocniczymi.

10 SPRZEDAWCA

11 1. Na czym polega Pani praca?
A.N. Moja praca polega na sprzedaży odzieży , czasami na doradzaniu klientom oraz wykładaniu odzieży na półki i eksponowaniu jej na wystawie. 2. Jaką szkołę musiała Pani skończyć, aby zostać intendentką w szkole? A. N. Technikum Handlowe 3. Czy zawód Pani jest męczący? A.N. Myślę, że tak, ponieważ stoi się cały czas na nogach, więc później bardzo bolą. 4. Jakie predyspozycje musi spełniać osoba pracująca w tym zawodzie? A.N. Trzeba być osobą miłą, sympatyczną, zawsze uśmiechniętą, otwartą na klienta, znać obsługę kasy fiskalnej.

12 USŁUGI TRANSPORTOWE

13 Na czym polega Pana praca?
K.R. Moja praca polega na obsłudze transportowej osób indywidualnych i firm. 2.. Czy zawód Pana jest trudny? K.R. Prowadzenie firmy transportowej jest bardzo czasochłonne. Wymaga dużo wysiłku umysłowego i fizycznego. 3. Jakie predyspozycje musi spełniać osoba pracująca w tym zawodzie? K.R. Aby móc obsługiwać firmę transportową, trzeba przejść szereg badań lekarskich i psychologicznych. Dopiero po przejściu ich pomyślnie można przystąpić w firmie transportowej.

14 LEKARZ

15 Jak zostać lekarzem? Nie ma innego sposobu niż ukończenie studiów medycznych na kierunku lekarskim. Ale to nie wystarczy. Podobnie jak w zawodach prawniczych, by być praktykiem, należy zaliczyć specjalizację, czyli rodzaj praktyki połączonej z wykładami teoretycznymi. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego uzyskuje się tytuł lekarza dyplomowanego i uprawnienia do wykonywania zawodu. Przed przystąpieniem do egzaminu na medycynę, warto się doń znakomicie przygotować. Samodzielna nauka może się okazać niewystarczająca. Można to zrobić na miesięcznych kursach przygotowawczych organizowanych przez każdą z akademii tuż przed egzaminem. To istotne, bo zajęcia na takich kursach prowadzą doświadczeni nauczyciele. Egzamin wstępny to przeszkoda niełatwa, choć z pewnością możliwa do pokonania. Konkurencja jest także spora - średnio wypada po 4-5 osób na jedno miejsce. Zdaje się egzamin wstępny testowy, centralny z biologii, chemii, fizyki (po 40 pytań z każdego przedmiotu), obejmujący 120 pytań z czterema wariantami odpowiedzi na każde pytanie. Definicja Lekarz to z jednej strony doskonały znawca ludzkiego ciała, mający całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, a z drugiej - praktyk posiadający umiejętności leczenia chorób i zapobiegania im. Lekarz jest specjalistą nauk przyrodniczych, ponieważ korzysta z dorobku wielu nauk tej grupy, a zarazem nauk humanistycznych, bo celem jego działania jest człowiek. Jest też specjalistą w różnych ścisłych specjalnościach naukowych i praktycznych - np. internie, chirurgii, położnictwie czy pediatrii.

16 WETERYNARZ

17 Jak zostać weterynarzem
Jak zostać weterynarzem? W Polsce kandydat do zawodu ma tylko jeden wybór: musi zacząć studia na jednym z czterech wydziałów weterynaryjnych w kraju - w Lublinie, Wrocławiu, Warszawie lub Olsztynie. Trzy pierwsze to studia na akademiach rolniczych, zaś ostatnie - na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ośrodków nie jest może wiele, nie potrzeba jednak więcej: weterynarze już dziś narzekają na konkurencję w zawodzie. Zanim zostaną praktykami zawodu, muszą zdać egzamin wstępny lub po prostu przejść konkurs świadectw dojrzałości. Zazwyczaj jest to konkurs połączony z egzaminem testowym lub ustnym z biologii i chemii. Studia trwają pięć i pół roku i mają charakter przyrodniczo-lekarski. Zwykle kandydaci wybierają studia dzienne, ale można też studiować wieczorowo (choć są to wówczas studia drogie). Dziś studia weterynaryjne uważa się za bliskie naukom rolniczym. Ich zadania sprowadzają się do dwóch celów: zachowania zdrowia i maksymalnej zdolności produkcyjnej zwierząt gospodarskich oraz ochrony zdrowia człowieka. Współczesny lekarz weterynarii to specjalista nie tylko leczący, ale i zwalczający choroby zakaźne zagrażające człowiekowi (zoonoza), a także kontrolujący środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Definicja Weterynarz to specjalista w leczeniu zwierząt, zarówno domowych, jak i hodowlanych, który dysponuje wiedzą na poziomie lekarskim i jest uznawany za lekarza.

18 FARMACEUTA

19 Definicja Farmaceuta, potocznie nazywany aptekarzem, zajmuje się sporządzaniem, analizowaniem, klasyfikowaniem, przechowywaniem i wydawaniem leków. Farmaceuta to nie tylko aptekarz, ale także naukowiec pracujący nad rozwojem i badaniami nad lekiem, czyli zwykle pracownik firmy farmaceutycznej. To także często analityk rynku, który ocenia, czy dany lek ma szansę na powodzenie na rynku. Poza tym współczesny farmaceuta może być specjalistą w poszczególnych dyscyplinach naukowych, takich jak: chemia farmaceutyczna (chemia leków), farmacja stosowana (technologia postaci leków), farmakognozja (nauka o substancjach pochodzenia roślinnego, które są wykorzystywane jako leki) czy farmakologia. Jak zostać farmaceutą Farmaceutą nie tak łatwo zostać. Zanim kandydat zda równie trudny, jak na medycynę, egzamin wstępny, powinien poznać swoje możliwości i predyspozycje, żeby w przyszłości, po studiach, wybrać odpowiednią specjalność farmaceutyczną. Egzamin wstępny na akademiach medycznych jest egzaminem testowym z biologii i chemii. Studia na akademii medycznej są specyficzne. Na farmacji są to w znacznej mierze ćwiczenia laboratoryjne, doświadczenia, a jedynie część stanowią wykłady. Już na I roku studiów uderza znaczny udział przedmiotów chemicznych: chemia nieorganiczna i organiczna, oraz biologicznych: biologia z genetyką, botanika farmaceutyczna i biofizyka. Takie dziedziny, jak historia farmacji, statystyka czy języki obce łącznie z łaciną to przyjemność w porównaniu z tymi pierwszymi.

20 Karolina Rusek: Jaką szkołę musiała pani skończyć, aby pracować w aptece jako farmaceuta ?
Pani Joanna Brygier: Zależy jaki to będzie kierunek . Trzeba ukończyć Akademię Medyczną . Studia trwają 5 lat . Po upływie 4 lat wybieramy sobie specjalizację . Magister cały czas musi się uczyć . Trzeba znać wszystkie nowe preparaty . Farmaceuta pomaga osobą np.: w przeziębieniu. Głównym zadaniem farmaceuty to pomoc. Także pomoc w mierzeniu ciśnienia . K.R: Czy podoba się Pani ten zawód ? J.B: Podoba mi się, cieszę się że, jestem farmaceutką . Miło pomagać innym ludziom. K.R:Jakie są plusy i minusy tego zawodu ? J.B: Plus - kontakt z ludźmi . Pracujemy od godz , mamy dyżury nocne . Minusy - stres, odpowiedzialność . Nie wolno się pomylić . Muszę przejrzeć, zobaczyć, czy dobrze wydano leki z recept .Trzeba mieć też dużo cierpliwości do osób starszych .

21 DZIENNIKARZ

22 Trudna jest praca redaktora gazety?
JS: (śmiech) Ja nie wiem. Trzeba się liczyć z tym że ktoś nie będzie chciał z nami rozmawiać. W tych momentach może być trudna. Nie ma limitów czasu. Trzeba być zawsze i wszędzie. Czas jaki tu spędzam jest długi. Bywają momenty że zostajemy tu do 20:00 lub 21:00. Jaką szkołę musiała Pani skończyć aby zostać redaktorem? Jakie umiejętności powinien mieć dziennikarz? JS: Dziennikarz musi być osobą otwartą. Trzeba być "przebojowym", trzeba być odważnym i nie wolno być tchórzliwym. Na pewno wszechstronność i trzeba umieć słuchać ludzi. Trzeba to lubić. Ile lat musiała się Pani uczyć aby zostać redaktorem? JS: Ja się chyba cały czas uczę. Najpierw byłam na licencjacie a potem na dwóch latach studiów uzupełniających, magisterskich. Jednak zanim skończyłam studia miałam jakieś pojęcie. p. Justyna Szymańska: Ja akurat studia dziennikarskie, ale nie trzeba ich skończyć .Moja koleżanka skończyła historię. Studia nic nie dają, w pracy naprawdę się uczymy. Ja studiowałam na Uniwersytecie w Warszawie. Alicja wcześniej skończyła polonistykę a potem dziennikarstwo.

23 POLICJANT

24 Definicja Najkrótsza definicja brzmi: policjant to funkcjonariusz państwowy zatrudniony w policji. Jednak zróżnicowanie stanowisk jest tu bardzo znaczne. Policjantami są zarówno pracownicy liniowi, czyli ci, którzy mają bezpośrednio do czynienia z przestępcami, jak i technicy, analitycy czy specjaliści informatycy. Wszystkich łączy działanie o podobnym charakterze, czyli zapobieganie i walka z przestępczością oraz ochrona tzw. porządku publicznego. Jak zostać policjantem? Kandydat ma przed sobą dwie ścieżki. Może najpierw zostać przyjęty do służby i zacząć pracę oraz szkolenia lub też może ukończyć studia cywilne i dopiero wtedy pomyśleć o karierze w policji. Każda z dróg ma swoje wady i zalety. Ale policjant może też ukończyć studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i dzięki temu zająć eksponowane stanowisko w służbie. WSP kształci głównie specjalistów w różnych zakresach, jednak studia - jak każde inne - dają też wykształcenie ogólne. Każdy kandydat musi oczywiście posiadać świadectwo dojrzałości, mieć pozytywną opinię służbową, a w roku ubiegania się o przyjęcie na studia nie przekroczyć 36 roku życia. Dla policjantów istnieje też inny warunek: odbycie przeszkolenia na poziomie przynajmniej podoficerskim albo złożenie egzaminu podoficerskiego.

25 PIELĘGNIARKA

26 Jak zostać pielęgniarką
Jak zostać pielęgniarką? Są tu dwie drogi dla absolwentki lub absolwenta liceum. Może ukończyć szkołę policealną pielęgniarek i położnych, jakich w kraju jest kilkanaście. Nauka w takich szkołach trwa dwa lata i kończy się egzaminem. Dopiero potem pielęgniarka zostaje przyjęta do placówki służby zdrowia, gdzie odbywa roczny staż podyplomowy (na poczet tego stażu zalicza się jej 6 miesięcy praktyki w szkole, dlatego faktycznie jej staż trwa wtedy 6 miesięcy). Po roku uzyskuje prawo do wykonywania zawodu. Na studia w akademiach obowiązuje egzamin wstępny, co prawda łatwiejszy niż na medycynę, jednak kilkuetapowy. Po pierwsze, kandydat w większości wydziałów w Polsce musi spełniać pewne warunki wstępne, czyli mieć określoną średnią z matury. Potem przystępuje do egzaminu pisemnego, składającego się z testu z biologii i ekologii (lub wiedzy o społeczeństwie). Wreszcie, po zdaniu tego egzaminu, odbywa rozmowę kwalifikacyjną. Studia trwają od 3 do 5 lat, w zależności od tego, jakim tytułem się kończą - licencjata czy magistra. Polegają głównie na nauce praktycznych umiejętności w ramach praktyk i stażów. Definicja Choć termin "pielęgniarka" nie jest jednoznaczny, to intuicyjnie każdy wie, o kogo chodzi. Pielęgniarka to zawodowa opiekunka chorych i asystentka lekarza w najrozmaitszych zabiegach, czyli, innymi słowy, osoba przygotowana specjalistycznie w zakresie pielęgniarstwa ogólnego. Są różne odmiany pielęgniarstwa, związane z działami medycyny lub zakresem działania wykraczające poza medycynę. Np. pielęgniarka społeczna w swojej działalności skupia się na zachowaniu zdrowia, zapobieganiu chorobom i inwalidztwu, opiece nad obłożnie i przewlekle chorymi w domu, szczególnie uwzględniając opiekę nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, matką karmiącą, człowiekiem starym i niedołężnym.

27 STRAŻ MIEJSKA

28 Kari : Czym zajmuje się Strażnik Miejski ?
P. Mateusz Cz. : Strażnik Miejski pilnuje porządku i spokoju na terenie miasta. Często pomagam także osobom starszym lub potrzebującym pomocy. Kari : Czy w każdej sytuacji lubi Pan swoją pracę ? P. Mateusz Cz. Przyznam się, że to ciężkie pytanie, gdybym tej pracy nie lubił i po części nie utożsamiał się z niż nie byłbym strażnikiem miejskim. Jednakże w samej pracy zdarzają się niekiedy sytuacje, które wymagają dużego zainteresowania. Głównym mankamentem jest zwłaszcza długi czas pracy jak również dodatkowe godziny w niej spędzone. Jednak dzięki niej poznałem wielu ludzi, których pewnie nigdy nie miałbym okazji poznać, byłem w miejscach, do których nie każdy ma dostęp. Reasumując, więc lubię swoją pracę, ale

29 STOMATOLOG

30 Lekarz dentysta to osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii. W Polsce tytuł lekarza dentysty uzyskuje się po pięcioletnich studiach na uczelni medycznej (na odpowiednim wydziale, którego nazwy są różne w zależności od uczelni), odbyciu rocznego stażu podyplomowego oraz pozytywnym zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP). Zgodnie z "Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty" z dnia 5 grudnia 1996 r. lekarz dentysta upoważniony jest do leczenia schorzeń zębów, jamy ustnej oraz obszaru twarzoczaszki i okolic przyległych.

31 LISTONOSZ

32 Listonosz – pracownik urzędu pocztowego doręczający adresatom listy i inne przesyłki; doręczyciel pocztowy. Listonosze - dotyczy to przede wszystkim listonoszy na terenach wiejskich - przyjmują także do nadania listy i przekazy pocztowe. Często zajmują się również sprzedażą kartek pocztowych, znaczków i innych towarów znajdujących się w ofercie Poczty Polskiej Listonosze mają ściśle wyznaczone rejony, które obsługują. Ze względu na rozległość rejonu i ilość korespondencji, mogą obsługiwać swój rejon pieszo, rowerem, motorowerem lub samochodem.


Pobierz ppt "ALBUM O ZAWODACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google