Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYNAMIKA Oddziaływania. Siły..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYNAMIKA Oddziaływania. Siły.."— Zapis prezentacji:

1 DYNAMIKA Oddziaływania. Siły.

2 Zapamiętaj! Siła jest wielkością wektorową: posiada kierunek ,zwrot, wartość i punkt przyłożenia.

3 SIŁA WYPADKOWA- Siła, która mogłaby zastąpić w działaniu inne siły.
SIŁA RÓWNOWAŻĄCA- Równoważy działanie siły wypadkowej. Składanie sił składowych to znajdowanie siły wypadkowej.

4 Wypadkowa dwóch sił o tych samych kierunkach i zwrotach jest równa sumie wartości sił składowych: Fw= F2+F1 Wypadkowa sił o tych samych kierunkach, ale o różnych zwrotach jest równa różnicy wartości sił składowych, jej kierunek jest zgodny z kierunkiem sił składowych a zwrot zgodny ze zwrotem siły o większej wartości: Fw=F2-F1

5 TARCIE Rozróżniamy tarcie statyczne Ts i kinetyczne Tk. Maksymalne tarcie statyczne zawsze jest większe od dynamicznego. Mierzenie siły tarcia statycznego i kinetycznego.

6 Tarcie nie zależy od wielkości powierzchni stykających się ciał, a jedynie od siły nacisku i rodzaju powierzchni. Tarcie rośnie wraz ze wzrostem siły nacisku.

7 Tarcie jest wprost proporcjonalne do siły nacisku na podłoże: T= f
Tarcie jest wprost proporcjonalne do siły nacisku na podłoże: T= f * N T - siła tarcia statycznego lub kinetycznego, N - siła nacisku, f - współczynnik proporcjonalności (współczynnik tarcia)

8 Pierwsza zasada dynamiki
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub siły działające wzajemnie się równoważą, to pozostaje ono w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Inaczej mówiąc, ciało nie zmienia swojego stanu ruchu. Sir Isaac Newton ( )

9 Tylko niezrównoważona siła może zmienić stan ruchu ciała
Tylko niezrównoważona siła może zmienić stan ruchu ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić.

10 Bezwładność to właściwość ciał polegająca na zachowaniu stanu ruchu
Bezwładność to właściwość ciał polegająca na zachowaniu stanu ruchu. Miarą bezwładności ciał jest ich masa. Masa to miara ilości substancji zgromadzonej w ciele fizycznym i miara ich bezwładności.

11 Druga zasada dynamiki Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to porusza się ono z przyspieszeniem o wartości wprost proporcjonalnej do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnej do masy tego ciała. a=F/m lub F=m*a F - siła ( 1 N) m - masa ( 1kg) a - przyspieszenie ( 1m/s²) Jeden niuton to siła, która masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1m/s².

12 Swobodne spadanie ciał
Wszystkie ciała swobodnie spadają ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem grawitacyjnym g. Na Ziemi i na naszej szerokości geograficznej to przyspiesznie jest równe: 9,81 m/s² Do obliczeń używamy g=10m/s².

13 Czas swobodnego spadania nie zależy od masy ciała. ( np
Czas swobodnego spadania nie zależy od masy ciała. ( np. dwie kulki z plasteliny o różnych masach spadają w tym samym czasie) Czas swobodnego spadanie zależy od kształtu ciała. ( np. dwie identyczne kartki papieru [ jedna zgnieciona, czyli o innym kształcie ] spadają w różnym czasie. O tym, że ciała spadają w różnym czasie decyduje opór powietrza . W próżni wszystkie ciała spadają w jednakowym czasie.

14 Trzecia zasada dynamiki
Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości, takim samym kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie .

15

16

17 Pęd ciała. Zasada zachowania pędu
Pędem ciała nazywamy iloczyn jego masy i prędkości. Pęd jest wielkością wektorową:      Jego kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem prędkości, Jego wartość jest równa iloczynowi masy i szybkości (wartości prędkości) ciała. Jednostką pędu jest Ciała, które wzajemnie na siebie oddziałują, stanowią układ ciał. Zasada zachowania pędu: Jeżeli ciała układu działają wzajemnie tylko na siebie i na skutek tego zmieniają się ich pędy, to pęd całego układu nie ulega zmianie.

18 Układ odosobniony Układem odosobnionym nazywamy układ ciał, na który nie działają żadne siły zewnętrzne. W układzie odosobnionym pęd układu nie ulega zmianie, jeżeli tylko nie działają nań siły zewnętrzne.

19 Zderzenia kul


Pobierz ppt "DYNAMIKA Oddziaływania. Siły.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google