Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1."— Zapis prezentacji:

1 JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Jedlińsku JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ działania na rzecz edukacji i kreowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży gimnazjalnej IKP – Innowacyjne Kluby Przedsiębiorczości TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

2 Budżet projektu: 999 746,66 zł, w tym Województwo Mazowieckie 108 100,00 zł Okres realizacji projektu: od 01.10.2010 r. do 31.03.2012 Cele projektu: Cel 1. Wypracowanie i wdrożenie indukcyjnego modelu nauczania przedsiębiorczości na poziomie szkoły gimnazjalnej (nauka poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów, wprowadzenie metody TRIZ); Cel. 2. Włączenie wypracowanych ww. rozwiązań do nurtu polityki promującej postawy przedsiębiorcze i wpierające rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym (Region Mazowiecki oraz Region Świętokrzyski); Cel 3. Zacieśnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju edukacji i przedsiębiorczości; Cel 4. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości; Cel 5. Popularyzacja Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości oraz metody TRIZ jako działań kreujących postawy przedsiębiorcze

3 Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań to obecnie najlepszy, systematyczny zespół procedur i narzędzi kreowania innowacji. TRIZ to metodologia szybkich i skutecznych metod rozwiązywania problemów technicznych w celu uniknięcia długiego procesu prób i błędów, która jest przydatna w codziennym rozwiązywaniu problemów technologicznych. TRIZ to sposób na rozwiązywanie nierozwiązywalnego problemu. Ogranicza ilość niezbędnych prób do minimum. Prowadzi do rozwiązań skutecznych i tanich. Co w rezultacie daje TRIZ? drobiazgowo dokładną analizę istoty rzeczy w oderwaniu od tego wszystkiego, co buduje nasz wektor inercji, likwiduje jałowe kierunki poszukiwań rozwiązania problemu, zamiast gotowych elementów mozaiki rozwiązań daje przeliczalny i niewielki zbiór elementarnych sposobów, w czym leży jego ogromna elastyczność, pewność uwzględnienia wszystkich potencjalnych możliwości

4 W ramach projektu w 10 szkołach gimnazjalnych powstały Szkolne Kluby Przedsiębiorczości (5 w Województwie Mazowieckim i 5 w Województwie Świętokrzyskim). Każdy klub liczy około 20 członków. Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Przytyku Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Jedlińsku Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Wolanowie Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Przysusze Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Wieniawie Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Jedlińsku Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Przytyku

5 Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Wieniawie Na potrzeby przedsięwzięcia przeprowadzone zostały szkolenia na trenerów, którzy w ramach projektu świadczą usługi na rzecz kreowania postaw innowacyjnej przedsiębiorczości na zajęciach warsztatów klubowych. Jednym z elementów zajęć warsztatowych jest rozwiązywanie problemów przedsiębiorstw w oparciu o metodę TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań). Zajęcia w ramach klubów mają charakter zabaw, warsztatów dążących do rozwiązywania realnych problemów przedsiębiorców.

6 Członkowie Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości wzięli udział w wizycie studyjnej w Elektrowni "Kozienice" S.A. Dzięki uprzejmości władz spółki 97 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa miało okazję w praktyce obejrzeć doskonały przykład innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zastosowanych w polskim przedsiębiorstwie. Informacje szczegółowe dotyczące funkcjonowania instalacji technicznych przekazali uczniom przewodnicy – pracownicy Elektrowni. Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Jedlińsku

7 Najbliższe zadania: -Spotkania warsztatowe dla młodzieży w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 (zajęcia opracowane przez ekspertów: trenerzy TRIZ, animatorzy, Kuratorium Oświaty w Kielcach); -Wizyta studyjna dla członków Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości w firmie/instytucji działającej w obszarze innowacyjności; -Organizacja Regionalnych Konkursów Przedsiębiorczości; -Wizyta w Centrum Nauki Kopernik; Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Wolanowie

8 IV cel strategiczny Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015 Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz przedsiębiorczych w regionie Niezwykle ważnym elementem RIS jest realizowanie działań o charakterze edukacyjnym wśród młodzieży na wszystkich szczeblach kształcenia. Projekt Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą wpisuje się cele Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza poprzez wprowadzanie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów). Innowacyjny Klub Przedsiębiorczości w Wolanowie www.ikp.it.kielce.pl


Pobierz ppt "JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google