Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"POPRAWA STANDARDU INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""POPRAWA STANDARDU INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 "POPRAWA STANDARDU INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA
PROJEKT "POPRAWA STANDARDU INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA JAKO ELEMENT WZMOCNIENIA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO DOLNEGO ŚLĄSKA"

2 Dolny Śląsk jest dość dobrze zagospodarowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną. Istotnymi elementami wspomagającymi rozwój ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku są liczne przejścia graniczne z Republiką Czeską i Niemcami, jak również duży potencjał lecznictwa uzdrowiskowego. UZASADNIENIEPOTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU CEL PROJEKTU FINANSOWANIE Bezpieczeństwo stanowi coraz istotniejszy argument przy wyborze miejsca spędzenia wolnego czasu przez turystów, szczególnie zagranicznych. IDEA PROJEKTU ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI Obiekty jednostek Policji położone przy głównych szlakach turystycznych często nie spełniają wymogów określonych w „Wytycznych w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji” wydanych przez Komendanta Głównego Policji w dniu r., Policyjne budynki w większości nie są przystosowane do obsługi interesantów w sposób profesjonalny, spełniający wszelkie standardy obsługi zawarte także w Strategii działania Policji. HARMONOGRAMI KOSZTY Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu PROJEKTY KOMPLEMENTARNE

3 UZASADNIENIEPOTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
CEL PROJEKTU CEL PROJEKTU FINANSOWANIE Wzmocnienie potencjału turystycznego Dolnego Śląska poprzez poprawę wizerunku jednostek Policji IDEA PROJEKTU Koncepcja projektu zakłada poprawę jakości obsługi interesantów oraz wizerunku Policji, a także podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa turystów z kraju oraz z zagranicy, poprzez podjęcie działań związanych z poprawą estetyki, funkcjonalności i dostępności obiektów Policji, w tym również tworzeniem funkcji recepcyjnej. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAMI KOSZTY Cel projektu PROJEKTY KOMPLEMENTARNE

4 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA UZASADNIENIEPOTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRIORYTET 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i kultura”) CEL PROJEKTU FINANSOWANIE Cel priorytetu Głównym celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. IDEA PROJEKTU ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI Działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową: Celem działania jest wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu „Turystyka i Kultura. Cel działania ma zostać osiągnięty m.in. poprzez realizację projektów związanych z modernizacją bazy infrastrukturalnej służb i organizacji ratowniczych, działających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystom HARMONOGRAMI KOSZTY Finansowanie PROJEKTY KOMPLEMENTARNE Jednostki Samorządu Terytorialnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 70% Budżet Policji

5 SZACUNKOWE KOSZTY DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ
UZASADNIENIEPOTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Lp. Jednostka Szacunkowe koszty projektu budowlanego (zł) 1 Komisariat Policji w Lądku Zdroju 55 000 2 Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej 67 100 3 Komisariat Policji w Kudowie Zdroju 80 000 4 Komisariat Policji w Nowej Rudzie 5 Komisariat Policji w Cieplicach (Jelenia Góra) 60 000 6 Komisariat Policji w Kamiennej Górze 70 000 7 Komisariat Policji w Lubawce 8 Komisariat Policji w Polanicy Zdroju 9 Komisariat Policji w Szklarskiej Porębie SUMA CEL PROJEKTU FINANSOWANIE IDEA PROJEKTU ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAMI KOSZTY Finansowanie PROJEKTY KOMPLEMENTARNE Jednostki Samorządu Terytorialnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Budżet Policji

6 UZASADNIENIEPOTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
2. CIEPLICE UZASADNIENIEPOTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU 1. SZKLARSKA PORĘBA 3. KAMIENNA GÓRA CEL PROJEKTU 4. LUBAWKA FINANSOWANIE IDEA PROJEKTU 5. NOWA RUDA MODERNIZACJA KOMISARIATÓW POLICJI POŁOŻONYCH W ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE MIASTACH DOLNEGO ŚLĄSKA ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 6. KUDOWA ZDRÓJ 7. POLANICA ZDRÓJ HARMONOGRAMI KOSZTY Idea projektu 9. LĄDEK ZDRÓJ PROJEKTY KOMPLEMENTARNE 8. BYSTRZYCA KŁODZKA

7 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU
Priorytet 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społeczne” Priorytet 4 „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa” UZASADNIENIEPOTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU CEL PROJEKTU FINANSOWANIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA Priorytet 6 „Turystyka i kultura” Działanie 6.5. „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kuturową” IDEA PROJEKTU ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Priorytet 1 „Markowe produkty turystyczne” Działanie „Rozwój turystyki aktywnej” HARMONOGRAMI KOSZTY Zgodność z dokumentami strategicznymi PROJEKTY KOMPLEMENTARNE GMINNE STRATEGIE ROZWOJU

8 ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU 17 720 000 zł
Lp. Koszty projektu Nakłady (w tys. zł) Lata realizacji 2009 2010 2011 1 Koszty przygotowawcze 430,00 2 Studium wykonalności 50,00 Modernizacja obiektów 3 Komisariat Policji w Lądku Zdroju 900,00 4 Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej 3 000,00 5 Komisariat Policji w Kudowie Zdroju 2 700,00 6 Komisariat Policji w Nowej Rudzie 7 Komisariat Policji w Cieplicach (Jelenia Góra) 1 000,00 8 Komisariat Policji w Kamiennej Górze 800,00 9 Komisariat Policji w Lubawce 1 600,00 10 Komisariat Policji w Polanicy Zdroju 1 400,00 11 Komisariat Policji w Szklarskiej Porębie Promocja, rozliczenie projektu 12 Promocja projektu 200,00 13 Rozliczenie projektu 35,00 RAZEM 16 280,00 480,00 9 600,00 6 200,00 UZASADNIENIEPOTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU CEL PROJEKTU FINANSOWANIE IDEA PROJEKTU ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAMI KOSZTY Zgodność z dokumentami strategicznymi PROJEKTY KOMPLEMENTARNE W ramach projektu zaplanowano również zakup do każdej jednostki po jednym samochodzie oznakowanym o prametrach umożliwiających sprawną jazdę w terenie górskim, w warunkach zimowych. Koszt jednego samochodu szacuje się na kwotę zł, Koszt 9 samochodów szacuje się na kwotę zł ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU zł

9 „Bezpieczeństwo pogranicza polsko-czeskiego – zakup pojazdów”
UZASADNIENIEPOTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT „Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym” CEL PROJEKTU FINANSOWANIE IDEA PROJEKTU PROJEKT „Język angielski i niemiecki – nowe kwalifikacje dla funkcjonariuszy i pracowników policji dolnośląskiej” ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAMI KOSZTY Zgodność z dokumentami strategicznymi PROJEKT „Bezpieczeństwo pogranicza polsko-czeskiego – zakup pojazdów” PROJEKTY KOMPLEMENTARNE

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ nadkom. Tomasz Jędrzejowski Ekspert Wydziału
Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu tel. sł


Pobierz ppt ""POPRAWA STANDARDU INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google