Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tarnów 2010 – jak jest realizowany? koncentracja środków - ograniczono liczbę celów strategicznych objętych finansowaniem zarządzanie projektami – powołano.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tarnów 2010 – jak jest realizowany? koncentracja środków - ograniczono liczbę celów strategicznych objętych finansowaniem zarządzanie projektami – powołano."— Zapis prezentacji:

1 Tarnów 2010 – jak jest realizowany? koncentracja środków - ograniczono liczbę celów strategicznych objętych finansowaniem zarządzanie projektami – powołano międzywydziałowe zespoły projektowe bezpośrednie budżetowanie – kierownicy projektów otrzymali uprawnienia wnioskowania i wydatkowania środków z budżetu miasta nowych technologie informatyczne – wdrażanie programu oparto na metodologii Zrównoważonej Karty Wyników (BSC) mierniki sukcesu – wprowadzenie jasnych i mierzalnych celów dla każdego projektu

2 Tarnów 2010 – nowoczesne zarządzanie EDUNET ISO E-usługi BALANCED SCORECARD

3 Nowoczesne zarządzanie 35 Od 2007 roku pełna rejestracja firmy trwa tylko 35 minut zamiast kilkanaście dni! Punkt Obsługi Przedsiębiorców

4 Tarnów – oświata w liczbach infrastruktura Szkolnictwo: publiczne (79 placówek) - 28 przedszkoli - 14 szkół podstawowych - 6 gimnazjów - 17 zespołów szkół - 4 licea ogólnokształcące - 2 szkoły artystyczne - 4 szkoły specjalne - 4 placówki oświatowe 55 niepublicznych placówek oświatowych 7 wyższych uczelni (ok.9 000 studentów): - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Wyższa Szkoła Biznesu - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna - Papieska Akademia Teologiczna - Seminarium Duchowne - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (filia) - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (filia)

5 Tarnów – oświata w liczbach –ponad 100 podmiotów: szkół, zespołów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, –ok. 23 000 uczniów, ok. 3 000 wychowanków przedszkoli –2 664 nauczycieli (ok. 80% dyplomowanych i mianowanych; ok. 400 z uprawnieniami emerytalnymi) –1 083 pracowników AiO, –ponad 65% uczniów szkół ponadgimnazjalnych mieszkających poza Tarnowem, –42,5% wydatków budżetowych na edukację,

6 Tarnów – oświata w liczbach wydatki na oświatę w 2008 r. 175,2 11,8 1,5 Przewidywane wykonanie – 175,2 mln zł w tym: inwestycje – 11,8 mln zł remonty – 1,5 mln zł

7 Tarnów – oświata w liczbach wydatki oświatowe a subwencja 41,2 różnica: 41,2 mln zł* * Razem z przedszkolami – 25 mln zł

8 Wydatki oświatowe – wynagrodzenia 2008r. 134,0 przewidywane wykonanie: 134,0 mln zł 9,5 podwyżki płac nauczycieli: 9,5 mln zł 2,4 podwyżki płac AiO: 2,4 mln zł 1190 dodatki funkcyjne dla dyrektorów: max. 1190 zł 500 zł dodatki funkcyjne dla gł. księgowych: max. 500 zł 476 zł 476 dodatki motywacyjne dla dyrektorów: max. 476 zł dodatki motywacyjne dla nauczycieli: max. 476 zł

9 Większe inwestycje oświatowe 2008 4,1 Modernizacja budynku TCKP: 4,1 mln zł 1,4 Przebudowa budynków ZSP: 1,4 mln zł 2,9 Budowa/modernizacja bazy sportowej: (Orlik, SP Nr 14, ZSSportowych, Ośrodek przy G Nr 4) 2,9 mln zł 0,5 Modernizacja budynku G Nr 7: 0,5 mln zł Nakłady na inwestycje i remonty/awarie w 2008 – ok.13,5 mln; największe zaangażowanie finansowe od co najmniej 5 lat.

10 Rok szkolny 2008/09 – jaki będzie? rozszerzenie możliwości wykorzystania Edunet: - elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych i zapisy dzieci do przedszkoli - wprowadzenie e-wywiadówki – pilotażowo elektroniczny obieg dokumentów: jst – UMT (cyfrowy urząd) rozbudowa elektronicznego systemu wspomagania zarządzania edukacją uruchomienie 1-go Zespołu Wczesnego Wspomagania (P-le Nr 18) praca z uczniem zdolnym - szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja (partner PWSZ), także zdolności politechniczne wzmacnianie kompetencji uczniów - oferta dodatkowych zajęć wspierających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, komunikacyjne w zakresie ICT i języka obcego, efektywne uczenie się (finansowanie w ramach PO KL) wsparcie dla rodziców – pedagogizacja (program) nowe kierunki kształcenia – m.in. klasy mundurowe i obywatelskie, innowacje teatralne, nowe zawody – np. hotelarz, oferta celowana

11 Rok szkolny 2008/09 – jaki będzie? system doradztwa zawodowego dla uczniów (projekt PO KL) system doradztwa metodycznego dla nauczycieli – grup (projekt PO KL) koncentracja zasobów i środków szkolnictwa zawodowego na centrach kształcenia zawodowego skutki niżu demograficznego odczuwalne w szkołach podstawowych i gimnazjach, mniej – ponadgimnazjalne (warunek – dobra oferta i skuteczny nabór) Czynniki zewnętrzne: - przygotowanie do wdrażania reformy edukacji zapowiadanej przez rząd, - determinacja środowiska oświatowego w sferze oczekiwań płacowych i zachowania przywilejów, - pogłębienie niżu demograficznego (z systemu edukacji Tarnowa – ok. 760), do 2013 – powolne schodzenie, do poziomu ok.300 uczniów; Czynniki zewnętrzne: - przygotowanie do wdrażania reformy edukacji zapowiadanej przez rząd, - determinacja środowiska oświatowego w sferze oczekiwań płacowych i zachowania przywilejów, - pogłębienie niżu demograficznego (z systemu edukacji Tarnowa – ok. 760), do 2013 – powolne schodzenie, do poziomu ok.300 uczniów;

12 Rok szkolny 2007/08 – jaki był? Mocne strony: skuteczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (64% uczniów spoza Tarnowa) – łagodzenie skutków niżu ewolucyjna restrukturyzacja sieci m.in. wygaszanie Gimnazjum Nr 3, utworzenie ZSO Nr 4, zakończenie likwidacji: ZSAiS, internatu w ZSP, warsztatów w ZSLiZ nr 2, przygotowanie do uspołecznienia SP Nr 7 wdrażanie Edunet jako podstawowego instrumentu zarządczego dla szkół i UMT elektroniczny nabór do gimnazjów wsparcie szkół niepublicznych – nowe lokalizacje, nowe podmioty uporządkowanie szkolnictwa integracyjnego + katalog wsparcia regulacje płacowe dla pracowników AiO (dodatkowo: 2,4 mln zł)

13 Rok szkolny 2007/08 – jaki był? Mocne strony: wypracowanie i wdrożenie transparentnych zasad przyznawania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów; podobnie – gł. księgowe transzowe uruchamianie środków na doskonalenie komasowanie wydatków jst: kompleksowe ubezpieczenie majątku praca z uczniem zdolnym ze szkół ponadgimnazjalnych – partner PWSZ powołanie do życia Młodzieżowej Rady Miasta projekty międzyszkolne: m.in. Patron mojej szkoły patriotą…, odsłonięcie pomnika R. Brandstaettera, debaty oxfordzkie, konferencje miejskie dot. wychowania i profilaktyki zagrożeń, wychowanie patriotyczne V Miejskie Targi Edukacyjne, I Targi Szkół Technicznych i Zawodowych, przygotowanie 18 projektów miękkich współfinansowanych przez UE, doposażenie w pracownie komputerowe i systemy monitoringu (na kwotę ponad pół mln zł), opracowanie raportów dot. czasu wolnego, zagrożeń dzieci i młodzieży, problemów wychowawczych; zdiagnozowanie potrzeb wychowania do kultury, dobra współpraca ze związkami zawodowymi

14 Rok szkolny 2007/08 - bilans Słabe strony: lokata za Krakowem i Nowym Sączem w wynikach egzaminów zewnętrznych mały procent niepublicznych placówek z ofertą dla dzieci i młodzieży niezadowalająca skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty miękkie, także - infrastrukturalne utrzymujący się stały wzrost wydatków na edukację mimo notowanego niżu demograficznego, spadku ilości oddziałów i osób zatrudnianych mimo bonu organizacyjnego – zwyczajowe programowanie roku szkolnego i pracy szkoły umiejętności komputerowe pracowników i możliwości sprzętowe placówek niewspółmierne z wymaganiami dla systemu Edunet niepowodzenia w zarządzaniu niektórymi obszarami szkolnymi przez kadrę dyrektorską (np. sfera relacji interpersonalnych, planowanie/monitring wydatków, nadzór)

15 Rok szkolny 2008/09 - wyzwania poprawa jakości kształcenia zwiększenie % placówek niepublicznych, w tym przedszkoli alternatywnych płynna wymiana pokoleniowa nauczycieli wspomaganie nauczycieli – doradztwo, doskonalenie, przekwalifikowanie pełne wykorzystanie możliwości Edunet i jego rozbudowa elektroniczny obieg dokumentów UMT – szkoły (CU) wzmocnienie kompetencji kadry dyrektorskiej placówek praca z uczniem zdolnym – współpraca z PWSZ, także politechniczna (SPG i G) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny - Szkoła dla Rodziców wzmacnianie kapitału ludzkiego – przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, rodzice – w ramach projektów unijnych poprawa infrastruktury (systemowe działania) baza sportowa – poprawa stanu, kolejne zadania inwestycje

16 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Tarnów 2010 – jak jest realizowany? koncentracja środków - ograniczono liczbę celów strategicznych objętych finansowaniem zarządzanie projektami – powołano."

Podobne prezentacje


Reklamy Google