Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III European Economic Congress Katowice, Poland

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III European Economic Congress Katowice, Poland"— Zapis prezentacji:

1 III European Economic Congress 17.05.2011 Katowice, Poland
Wolfgang Aschenwald Pion biznesu międzynarodowego

2 Spis treści 1. Obszar gospodarczy Górna Austria 2.
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 3. Odnawialne źródła energii 4. Private Public Partnership Quelle: , GBAG, Aschenwald

3 Obszar gospodarczy Górna Austria Położenie geograficzne i infrastruktura
Z Linzu do km Katowic 600 Salzburga 136 Wiednia 195 Grazu 235 Pragi 240 Monachium 276 Laibach 415 Budapesztu 440 Kattowitz Wolfgang Quelle: , GBAG, Aschenwald OÖ. Technologie- und MarketinggesmbH

4 Obszar gospodarczy Górna Austria Górna Austria w liczbach
Górna Austria Austria Miejsce1 Liczba mieszkańców 16,9 % 3 Powierzchnia w km² 11.981 14,3 % 4 Zatrudnieni 17,7 % 2 Zatrudnieni w przemyśle 95.544 25,5 % 1 Wartość produkcji (przemysł) w mld EUR 28,4 25,0 % Eksport (przemysł) w mld EUR 17,9 26,0 % Linz Steyr Wels Górna Austria Austria Wskaźnik bezrobocia ² 4,0 % 6,7 % Źródło: FIGA Górna Austria, 1 Miejsce GA wśród dziewięciu krajów związkowych 2 % zarejestrowanych bezrobotnych

5 Obszar gospodarczy Górna Austria Dane produkcyjne 10 największych gałęzi przemysłu
Górna Austria1 w % Austrii Miejsce² Maszyny i wyroby metalowe 7,11 26 % 1 Pojazdy 4,70 56 % Chemia 3,81 30 % Produkcja stali i żelaza 3,15 53 % Żywność i używki 1,75 20 % 2 Przemysł budowlany 1,35 24 % Obróbka drewna 1,08 18 % Elektronika 0,97 9 % 5 Produkcja papieru 0,91 32 % Metale 0,87 38 % Żródło: FIGA Górna Austria 1 Wartość sprzedanych produktów w 2009 w mld € 2 Miejsce GA wśród 9 krajów związkowych

6 Raiffeisenlandesbank OÖ Najważniejsze dane
Najsilniejszy bank regionalny Austrii Udział w rynku w Górnej Austrii Zakłady przemysłowe 80 % Sektor MŚP 53 % Klienci indywidualni 60 % Sieć 96 banków Raiffeisen z 452 oddziałami w Górnej Austrii 8 siedzib w Niemczech Południowych 105 filii Raiffeisenbank a.s. w Czechach 1.668 banków korespondencyjnych na całym świecie Rating Skala ratingowa Moody’s A1 Źródło: , AG/CB, Tinkler

7 Raiffeisenlandesbank OÖ Rynek regionalny
Źródło: , AG/CB, Tinkler

8 Grupa Raiffeisenlandesbank OÖ Wskaźniki rachunkowości
Kwoty w mln EUR zmiana Suma Bilansowa koncernu wg IFRS 35.530 35.371 + 0,45 % Grupa bankowa wg Prawa Bankowego Kapital zakładowy 2.384 1.999 + 19,26 % Środki własne 3.923 3.323 + 18,06 % Współczynnik tier-1 (Kapitał zakładowy/BMG) 8,51 % 7,63 % Współczynnik tier-1 przy rozwiązaniu wszystkich ukrytych rezerw 11,06 % 10,99 % Współczynnik tier-2 (Środki własne/BMG) 14,77 % 13,51 % Współczynnik tier-2 przy rozwiązaniu wszystkich ukrytych rezerw 17,14 % 16,88 % Źródło: , FIRW, Steininger/Fischlmayr

9 Grupa Raiffeisenlandesbank OÖ Wskaźniki wydajności
Kwoty w mln EUR zmiana Zysk brutto 518 219 + 136,53% Wynik odsetekwy / Ø suma bilansowa 2,20% 1,66% Wynik z tytułu prowizji / Ø suma bilansowa 0,30% 0,26% Wskaźnik cost-income 45,27% 39,18% Wskaźnik cost-income bez GFA (VIVATIS, efko) 34,5% Zysk roczny/ Ø aktywa ogółem (ROAA) 1,46% 0,64% Zysk roczny/ Ø środki własne (ROAE) 18,81% 9,34% Źródło: , FIRW, Steininger/Fischlmayr

10 Raiffeisenlandesbank OÖ W skali ratingowej Moody's
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG długoterminowa zdolność kredytowa A1 krótkoterminowa zdolność kredytowa P-1 siła finansowa C- Skala ratingowa Moody‘s podkreśla następujące mocne strony: Solidna podstawa finansowa Jedność gospodarcza Raiffeisenlandesbank Oberösterreich S.A. i 96 banków Raiffeisen w Górnej Austrii Wiodące umiejętności w dziedzinie produktów bankowych i usług Lider rynku w dziedzinie obsługi klientów Konsekwentne zarządzanie kosztami Profesjonalne zarządzanie ryzykiem Quelle: , AG/CB, Tinkler

11 Odnawialne źródła energii Finansowanie międzynarodowe
Biomasa (z peletami / granulat) Fotowoltaika (z energią słoneczną) Elektrownie wodne Biogaz Geotermia Wiatr Odnawialne źródła energii Finansowanie międzynarodowe

12 Dlaczego energia odnawialna?
Porównanie udziału energii odawialnych w 2006 i 2020 r. w/g wytycznych UE Quelle: e-control Austria Z różnicy między targetem udziału energii odnawialnej komisji europejskiej i rzeczywistym stanem wynika duży potencjał wzrostu w obszarze energii odnawialnych do 2020 r. i lat następnych we wszystkich państwach członkowskich UE. Źródło: , GBAG, Aschenwald

13 Źródła energii odnawialnej szansą dla gospodarki
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich finansuje zgodnie z wytycznymi UE z 23. kwietnia 2009r. (2009/28/EG) klientów i projekty w zakresie energii źródeł odnawialnej energii na określonych warunkach. Jako najsilnieszy bank regionalny Austrii posiadamy kompetentny Zespół z długoletnim doświadczeniem w zakresie energii odnawialnych. Źródło: , GBAG, Aschenwald

14 Finansowanie klientów a finansowanie projektów
Kredyt jest dostosowany do wypłacalności klienta Obsługa finansowania jest dopasowana nie tylko do przpływów pieniężnych projektu inwestycyjnego Finansowanie projektów: Spółka projektowa ma kapitał własny i jednocześnie jest kredytobiorcą Klient biznesowy/inwestor nie przejmuje pełnego zobowiązania spłaty wzgl. gwarancji Bank skupia się na przyszłych przepływach pieniężnych w projekcie Finansowanie klientów Finansowanie projektów Kredyt Klient biznesowy/ Kredytobiorca Klient biznesowy/ Inwestor (sponsor) Kredyt Kapitał własny Inwestycja/projekt Spółka projektowa Źródło: , GBAG, Aschenwald

15 Ważne parametry dla projektów fotowoltaicznych
Stopień wydajności Im wyższy, tym lepiej Znane i sprawdzone komponenty techniczne Moduły, Falowniki znanych, posiadających certyfikaty, producentów Stabilne prawnie warunki Długoterminowe gwarantowane taryfy dotacji Stabilność finansowa podczas sezonowych wahań przepływów pieniężnych Źródło: , GBAG, Aschenwald

16 Wymagania wobec klienta/inwestora dla projektów fotowoltaicznych
Wystarczająca zdolność kredytowa inwestora Kapitał własny w projekcie min. 25% Generalny wykonawca z typowymi dla projektu zobowiązaniami Ekspertyza rentowności usłonecznienie, stopień wydajności Rentowność wywodzi się z kalkulacji projektu DSCR min. 1,25 Due Diligence Prawnie i technicznie Quelle: , GBAG, Aschenwald

17 Ważne parametry dla projektów związanych z biogazem i biomasą
Stała dostępność wysokiej jakości surowców po stałych indeksowanych cenach Stopień wydajności elektrycznej inwestycji Decydujące znaczenie dla rentowności Stopień wydajności ogólnej Przede wszystkim wykorzystanie ciepła odpadowego - ważne dla rentowności Sprawdzona technologia Interface, sterowanie, mieszanka surowców Stabilność finansowa podczas wahań przepływów pieniężnych Quelle: , GBAG, Aschenwald

18 Wymagania wobec klienta/inwestora dla projektów związanych z biogazem i biomasą
Wystarczająca zdolność kredytowa inwestora Udział kapitału własnego w projekcie min. 25% Generalny wykonawca z typowymi dla projektu zobowiązaniami Polityka surowcowa Maksymalne wykorzystanie produkowanej energii Zastosowanie również mocy cieplnej – nie tylko „elektrownia“ Rentowność wywodzi się z kalkulacji projektu DSCR min. 1,25 Due Diligence Prawnie, technicznie, rynek Quelle: , GBAG, Aschenwald

19 Lista osiągnięć Elektrociepłownie wykorzystujące biomasę
EC-BM Bardejov: Słowacja, CKI: 32,0 mln EUR, KO: 23,00 mln EUR, udział RLB: 11,50 mln EUR, partner lokalny: Tatra Banka EC-BM Topolcany: Słowacja, CKI: 38,0 mln EUR, KO: 28,80 mln EUR, udział RLB : 14,40 mln EUR, partner lokalny: Tatra Banka Produkcja peletów Pelletswerk Wiesenau: Austria, CKI: 12 mln EUR, udział KO: 8,40 mln EUR (100% RLB OÖ) Małe elektrownie wodne Öztay: Turcja, CKI: 6,20 mln EUR, udział RLB: 5,30 mln EUR, ubezpieczona przez OeKB Versicherung oraz Coface BTA: Turcja, CKI: 30,00 mln. EUR, udział RLB: 14,20 mln EUR, ubezpieczona przez OeKB Versicherung oraz Zürich Versicherung Hidro Kontrol: Turcja, CKI: 7,25 mln EUR, udział RLB : 5,63 mln EUR, ubezpieczona przez OeKB Versicherung oraz Coface Fotowoltaika Solar Prestice: Czechy: CKI: 7,1 mln EUR, KO: 4,0 mln EUR, 100% przez RLB OÖ Quelle: , GBAG, Aschenwald

20 Elektrociepłownia Bardejov (Słowacja)
Źródło: , GBAG, Aschenwald

21 Elektrociepłownia / Peletownia Wiesenau
Źródło: , GBAG, Aschenwald

22 Więcej korzyści dla klientów dzięki usługom RLB
Analiza badań wykonalności Przygotowanie projektu budżetu Analiza i ocena ryzyka Porady odnośnie prawnych, podatkowych i czasowych wymogów projektu Wybór źródeł kapitału Koncept/negocjowanie/wdrożenie Karty Istotnych Warunków do umowy kredytowej Utworzenie bankowego konsorcjum poręczającego (syndicated loans) Quelle: , GBAG, Aschenwald

23 Private Public Partnership

24 Cele finansowania PPP Szybka realizacja ważnych projektów infrastruktury mimo ograniczeń Maastricht Wzmocnienie konkurencji lokalnej Krajowy zwrot z inwestycji Zapewnienie tworzenia wartości dodanej w regionie Międzynarodowy wymiar wielu projektów w zakresie infrastruktury wymaga współpracy międzynarodowej Quelle: , IG, Eckmair

25 Struktura podstawowa Sektor publiczny Spółka projektowa
Zgodne z UE Zadanie Controlling Spółka projektowa Sektor publiczny neutralne wobec Maastricht Instytucje dotujące Ogólny wykonawca Ogólne planowanie podwykonanie Refinansowanie: Banki kredyty, papiery wartościowe (bez prawa głosu) Umowa licencyjna Zapłata za korzystanie Sektor publiczny pozostałe Źródło: , IG, Eckmair

26 Zalety modelu PPP Szybka realizacja/zaleta płynności
Dzięki szybkiej realizacji projektu szybciej uzyskiwane są zwroty podatków i opłat. Najpierw następuje napływ środków do budżetu, dopiero potem ponoszone są wydatki Uzyskana w międzyczasie płynność aktywów może zostać wykorzystana do realizacji dalszych projektów Zwiększenie swobody zarządzania budżetem Quelle: , IG, Eckmair

27 Zalety modelu PPP Optymalizacja procedury przydziału
Możliwość oszczędzenia kosztów do 20 % inwestowanej sumy Spółka projektowa może przydzielać według własnego uznania lub kierując się procedurą negocjacyjną (szybsza i mniej kosztowna realizacja) Minimalizacja problemów prawnych i związanych z nimi opóźnień Optymalizacja możliwa jest na bierząco – także w fazie budowy (Value-engineering) Optymalizacja struktury finansowania wniesienie środków z budżetu jako środków własnych wzgl. możliwa opłata z góry w celach użytkowych Międzynarodowe i krajowe dotacje (EIB, EBRD, IFC) Źródło: , IG, Eckmair

28 Modele PPP: projekty referencyjne
Zdrowie: Szpital urazowy Linz CKI: 202,5 Mln EUR Zakończenie projektu: czerwiec 2005 Utworzenie szpitala specjalistycz- nego Hotel dla personelu Budynek administracji AUVA Parking podziemny Zużytkowanie starego terenu Quelle: , IG, Eckmair

29 Modele PPP: projekty referencyjne
Administracja: Centrum usług administracyjnych CKI: 138,6 Mio. EUR Zakończenie projektu: Październik 2004 PU.: m² Najemca: Kraj związkowy Górna Austria w 100 % Obejmuje centrum komunikacji podmiejskiej i terminal dla autobusów Quelle: , IG, Eckmair

30 Modele PPP Zalety Doświadczenie Raiffeisenlandesbank OÖ
Tworzenie modeli na wymiar, zależnie od wymogów projektu Poprawa efektywności (zmniejszenie kosztów budowy i eksploatacji) Optymalizacja możliwości podatkowych Zapewnienie tworzenia wartości dodanej w regionie Impulsy innowacyjne i inwestycyjne poprzez szybką realizację Doświadczenie Raiffeisenlandesbank OÖ 442 projekty (Łączna wartość 2,746 mld €) Quelle: , IG, Eckmair

31 Dziękuję za uwagę! Wolfgang ASCHENWALD Zastępca dyrektora zarządu
Pion biznesu międzynarodowego Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft A-4020 Linz, Europaplatz 1a Tel: Fax: Quelle: , GBAG, Aschenwald


Pobierz ppt "III European Economic Congress Katowice, Poland"

Podobne prezentacje


Reklamy Google