Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fortum – konkurencyjność w oparciu o zrównoważone inwestycje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fortum – konkurencyjność w oparciu o zrównoważone inwestycje"— Zapis prezentacji:

1 Fortum – konkurencyjność w oparciu o zrównoważone inwestycje

2 Obszar naszej działalności obecnie
Kraje nordyckie Produkcja TWh Sprzedaż energii TWh Sprzedaż ciepła TWh Klienci dystrybucji miliona Odbiorcy energii miliona Nr 1 Nr 3 Ciepło Sprzedaż energii Dystrybucja Produkcja energii Nr 2 Dane za 2009 Sprzedaż ,4 mld Euro Zysk operacyjny 1,8 mld Euro Personel ,500 Rosja OAO Fortum Produkcja energii TWh Sprzedaż ciepła TWh Polska Sprzedaż ciepła 3,7 TWh Sprzedaż energii GWh TGC-1 (~25%)* Produkcja energii ~6 TWh Sprzedaż ciepła ~8 TWh * 25% udział w TGC-1, nieskonsolidowany Kraje Bałtyckie Sprzedaż ciepła 1.3 TWh Sprzedaż energii TWh Klienci dystrybucji ,100

3 Fortum jest dziś średniej wielkości producentem energii w Europie i czwartym producentem ciepła na świecie Produkcja energii Produkcja ciepła Klienci Najwięksi producenci w Europie i w Rosji, 2008 TWh Najwięksi producenci na świecie, 2008 TWh Odbiorcy energii elektrycznej w Uniii Europejskiej, 2007 w mln 20 40 60 80 100 120 140 *) IES Minsk Energo Kievenergo Irkutskenergo Bashkirenergo RAO ES East Onexim TGC-11 TGC-2 Fortum Dong KDHC, Korea Beijing DH TGC-14 Lukoil Dalkia Gazprom Tatenergo ELCEN, Rom. Vattenfall SUEK **) ***) EDF 10 20 30 40 DEI Hafslund Fortum Electrabel Vattenfall Centrica Iberdrola RWE E.ON Enel Scottish&Southern EnBW CEZ Dong Energy Union Fenosa 100 200 300 400 500 600 Iberdrola RusHydro Fortum EnBW Vattenfall+Nuon CEZ GDF SUEZ RWE+Essent DEI Edison PGE Scottish&Southern Statkraft Rosenergoatom Irkutskenergo WGC-1 Gazprom IES NNEGC Energoat. Enel E.ON EDF ****) *****) *włącznie z. TGC-5, TGC-6, TGC-7, TGC-9, *** włącznie z TGC-12, TGC-13 **** włącznie z: Endesa aktywa / klienci pro forma, *****włącznie z SPE Źródło: analizy wewnętrzne, dane za 2008 pro forma, ** 2007 3 3 3 3

4 Zrównoważony rozwój to podstawa naszej działalności

5 Nasza produkcja energii elektrycznej i ciepła w Europie
Energia wodna 45% Torf 1% Węgiel 4% Inne 2% Energia jądrowa 43% Biomasa 2% Produkcja w Europie 49.3 TWh (Moce wytwórcze11,155 MW) Produkcja energii elektrycznej w Europie w 2009 Gaz 3% Produkcja w Europie 23.2 TWh (Moce wytwórcze 10,534 MW) Produkcja ciepła w Europie w 2009 Olej 5% Torf 4% Pompy ciepła, energia elektryczna 14% Odpady 6% Biopaliwa 22% Gaz 20% Inne7% Węgiel 22%

6 Emisja dwutelnku węgla jedna z najniższych w Europie
200 400 600 800 1000 1200 DEI Drax RWE CEZ Nuon EDP Scottish&Southern Vattenfall Enel Union Fenosa E.ON Dong Energy GDF Suez Europe Iberdrola PVO British Energy EDF Fortum total Verbund Fortum EU Statkraft g CO2/kWh energia elektryczna, 2008 Średnia w przemyśle 350 g/kWh 134 41 Udział produkcji energii elektrycznej wolnej od CO2 w całej produkcji grupy Fortum to 69 %. W Unii Europejskiej udział naszej produkcji energii bez CO2 wynosi 91% produkcji ogółem oraz 95 % dla realizowanego obecnie programu inwestycyjnego. Źródło: PWC & Enerpresse 2009 Changement climatique et Électricité, Fortum Poziom emisji w Fortum w Unii Europejskiej w 2009 to 41 g/kWh a ogółem 155 g/kWh, Dane dla wszystkich pozostałych firm obejmują tylko produkcję w Europie

7 Zrównoważony rozwój a potrzeby inwestycyjne
7 7

8 Skala inwestycji w nowe moce na świecie
Rosnące zapotrzebowanie na energię będzie w coraz wiekszym stopniu zaspakajane przez energię elektryczną Zapotrzebowanie rośnie najbardziej na rynkach rozwijających się W Uniii Europejskiej wzrost jest umiarkowany, ale konieczność budowy nowych mocy wynika z wieku istniejących instalacji W skali światowej zapotrzebowanie na nowe moce sięga GW Rosja Ameryka Północna Europa Świat 52% 26% 22% 25% Chiny 6% 4% 76% Indie 201 GW 40% 698 GW 712 GW 4 800 GW - In the emerging economies, population and GDP growth drive their strong overall energy and power demand growth and need for new investments - EU: Retiring nuclear, the LCPD enforced fossil capacity closures and moderate demand growth drive new capacity investments, mainly to be covered by subsidized RES. Energy efficiency measures will mostly impact heating - Globally, 4,800 GW of new capacity needed by 2030 1 300 GW (28%) in China 712 GW (15%) in OECD Europe 698 GW (15%) in North America 455 GW (9%) in India 201 GW in (4%) Russia Zapotrzebowanie na energię pierwotną, wzrost Konsumpcja energii elektrycznej, wzrost Nowe moce do produkcji energii elektrycznej (GW) X 94% 177% 1 325 GW 116% 261% Źródło: IEA WEO 2009, scenariusz referencyjny 455 GW 8 8

9 Produkcja energii elektrycznej – ewolucja gospodarki opartej o cykl Carnota w kierunku gospodarki na bazie energii słonecznej ”Solar economy” Wysoka efektywność Solar Woda Ogniwa fotowoltaiczne Osmoza CSP słoneczne Fale CHP Węglowe CHP w technologii IGCC CCGT CHP Wiatr Energetyka jądrowa jutra** CHP na biopaliwa Węglowe CHP CCS * Kondensacja Kondensacja gazu Kondensacja węgla CCS * Overall efficiency appr. the same in large CHPs, distinction due to electricity output (highest in CCGT) Niska efektywność Energetyka atomowa dzisiaj** Zasoby ograniczone Zasoby nieograniczone Zero emisji CO2 Znaczna emisja CO2 * CCS zmniejsza wydajność bloku (efektywność energetyczną), jednocześnie zmniejszając radykalnie emisję CO2 . Przy zastosowaniu w elektrociepłowniach opartych o biopaliwa – emisja jest “negatywna” = CO2 zostaje usunięte z atmosfery ** Bardzo małe wykorzystanie (<5%) energii z uranu w reaktorach LWR , składowanie wykorzystanego paliwa. Ogromny potencjał rozwojowy w przypadku wykorzystania produkcji skojarzonej(CHP) oraz reaktorów IV generacji 9 9

10 Zrównoważony Rozwój czyli...
Podstawa działania Fortum Nasza energia poprawia jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń konkurencyjność poprzez redukcję emisji energia ze źródeł odnawialnych efektywne wykorzystanie paliw ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko certyfikaty środowiskowe na 100% działalności Main Message Fortum has a long tradition of contributing to sustainable development. All of our operations – from production to local delivery and services – are characterised by extensive environmental consideration. At Fortum, sustainable development takes centre stage and constitutes a fundamental part of our business idea and our long-term strategy. This is clearly reflected in our production portfolio, which is among the cleanest in Europe. Facts Fortum’s work for the environment is manifested in five aims: Becoming a forerunner in emission reduction. Promoting renewable energy. Efficient use of natural resources. Reducing local environmental impact. Achieving 100% environmental certification. All of these aims have led to practical measures, including: In 2005, 93% of Fortum’s electricity production was carbon-dioxide-free. In 2005, 43% of Fortum’s electricity production came from hydropower and biofuels. Major investments have been made in CHP (combined production of heat and electricity). We use modern purification technology for emission reduction at all of our facilities. All Nordic business operations at Fortum are certified according to the ISO environmental standard; newly acquired facilities will develop readiness for certification within two years of their acquisition. In a comparison of the carbon dioxide emissions (CO2/MWh) of various European power companies, Fortum has one of the very lowest emission values.

11 Od 1980 Fortum Heat przyczyniło się do znacznej redukcji emisji w Sztokholmie % CO % SOX % NOX Huvudbudskap Utbyggnaden av fjärrvärme och kraftvärme i Stockholm har sedan 1980 kraftigt minskat utsläppen av svavel, kväveoxider och koldioxid. Fakta Mätt i miljoner ton har svavelutsläppen minskat med mer än 95 % och utsläppen av kväveoxider med mer än 80 %. Utsläppen av koldioxid har minskat med mer än 60 % 11

12 Fortum w Polsce Fortum w Polsce świadczy konkurencyjne usługi w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła, a także eksploatacji i modernizacji mocy produkcyjnych. Działamy w następujących lokalizacjach: Wrocław Częstochowa i okolice Płock Świebodzice i kilka sąsiadujących lokalizacji Mamy również biuro w Warszawie. Sprzedaż netto 150 mln Euro Personel 660 Sprzedaż energii ciepło sieciowe3.7TWh ( TJ) energia elektryczna 400 GWh Płock Wrocław Świebodzice Warszawa Fortum Płock Fortum Power and Heat Polska (biuro w Warszawie) Fortum Power and Heat Polska Wrocław Fortum Power and Heat Polska DZT Świebodzice Fortum Power and Heat Polska Częstochowa Częstochowa 12

13 Elektrociepłownia w Częstochowie
Przyjazna środowisku produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z wykorzystaniem biopaliw Efektywność instalacji w pełnej kogeneracji przekracza 80% przy sprawności kotła ponad 90% Już dziś spełniamy normy unijne dotyczące emisji pyłów oraz NOx, które będą obowiązywały od roku 2016 Elektrociepłownia Fortum w Częstochowie jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce

14 Możliwości rozwoju w Polsce
Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła w połączeniu z systemem ciepłowniczym – inwestycje typu greenfield i akwizycje (Wrocław, Śląsk,...) Instalacje termicznego przetwarzania odpadów Udział w programie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce Ograniczanie emisji CO2 - udział w badaniach technologii CCS - rozwój rynku i zwiększanie wykorzystania biopaliw 14

15 ... i na świecie Chcemy rozwiajać energetykę jądrową, elektrownie wodne oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu Będziemy nadal obecni w krajach regionu Morza Bałtyckiego, będziemy też realizować nasz program inwestycyjny w Rosji Planujemy przygotować solidną platformę dla wzrostu na przyszłości biorąc pod uwagę szybko rosnące zapotrzebowanie na energię i nowe moce na rynkach europejskich i azjatyckich Budujemy naszą przewagę konkurencyjną w oparciu o zrównoważony rozwój

16 Dziękuję


Pobierz ppt "Fortum – konkurencyjność w oparciu o zrównoważone inwestycje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google