Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY GUBIN Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gubinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieżycach, Zespół Szkól w Chlebowie, Publiczne Gimnazjum w Czarnowicach, Zespół Szkół w Grabicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Starosiedlu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegowie

2 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
Motto Przez to, jacy jesteśmy, uczymy dzieci o wiele więcej niż przez to, co im mówimy. Dlatego bądźmy tacy, jakimi chcielibyśmy widzieć w przyszłości nasze dzieci. Joseph Chilton Pearce

3 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
Założenia Wszyscy wychowujemy dzieci. Jako społeczeństwo tworzymy prawo, które dba o życie, zdrowie, naukę i bezpieczeństwo. Rodzina, szkoła świadomie stara się kształtować osobowość, wpływać na zachowania, poglądy młodego pokolenia W praktyce okazuje się, że nasze przepisy, zasady, metody nie wystarczają. Zbyt często występują negatywne zjawiska takie jak: łamanie przepisów drogowych, o wychowaniu w trzeźwości, przemoc w rodzinie, zamykanie oczu na przejawy chuligaństwa, sprzedaż alkoholu czy papierosów nieletnim.

4 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
Założenia Chcąc zminimalizować przejawy ryzykownych zachowań dorastających dziewcząt i chłopców potrzebne jest wspólne działanie dorosłych. Warto przypomnieć i pokazać naszym dzieciom, że jesteśmy za nie odpowiedzialni.

5 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
Założenia Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2012/2013 jest wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Myślą przewodnią założeń projektu “Bezpieczni w domu, szkole, środowisku” było zintegrowanie działań rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników różnych instytucji oraz budzenie odpowiedzialności dorosłych i dzieci za bezpieczeństwo.

6 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
Cele: Kształtowanie świadomości w zakresie zagrożeń dzieci i młodzieży płynących z nieprzestrzegania przepisów prawa Rozwijanie postawy odpowiedzialności dorosłych za bezpieczeństwo dzieci Zintegrowanie działań wychowawczych, profilaktycznych różnych instytucji i placówek w zakresie zapobiegania występowania ryzykownych zachowań

7 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
Cele c.d.: Uświadomienie dorosłym uczestniczącym w procesie wychowawczym i dzieciom istnienia niebezpieczeństw takich jak: uzależnienia od internetu, używek, przemoc oraz ich konsekwencji dla rozwoju dzieci (choroby psychiczne, utrata zdrowia i życia). Wskazanie dzieciom i młodzieży możliwości rozwiązania problemów rówieśniczych, rozwijanie umiejętności społecznych.

8 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
Beneficjenci Mieszkańcy gminy Gubin Uczniowie Rodzice Nauczyciele

9 CZAS REALIZACJI PROGRAMU: 03.09.2012 R. – 31.12.2012 R.
Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Gubinie W dniu r. w siedzibie poradni odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli: wójt Gminy Gubin, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, koordynatorzy programu, przedstawiciele policji, sądu, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przewodniczący Gminnego Centrum Trzeźwości, prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych. Opracowano zakres współpracy placówek i instytucji. r. ponownie spotkały się osoby odpowiedzialne za przedsięwzięcie. Dokonano wyboru nadesłanych prac oraz omówiono formę podsumowania. Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegowie Zespół Szkół w Grabicach Zespół Szkół w Chlebowie Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

10 Formy zajęć dla uczniów prowadzone we wszystkich szkołach
W klasach IV – VI oraz w gimnazjach zrealizowano lekcje dotyczące bezpieczeństwa (godziny wychowawcze i lekcje przedmiotowe). Uczniowie wykonali prace plastyczne. Pod kierunkiem nauczycieli polonistów młodzież opracowała listy otwarte do dorosłych. Pracownicy poradni przeprowadzili zajęcia warsztatowe.

11 Formy zajęć dla uczniów prowadzone w poszczególnych szkołach
BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU Formy zajęć dla uczniów prowadzone w poszczególnych szkołach Spektakle profilaktyczne – 4 szkoły Spotkania z policjantem – 3 szkoły Ekspozycja listów otwartych na zebraniach z rodzicami, w gablocie szkolnej – 3 szkoły Wycieczki edukacyjne (posterunek policji i Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) – 2 szkoły Wykonanie gazetki szkolnej – 2 szkoły Zajęcia z pielęgniarką i pedagogiem szkolnym – 1 szkoła Spotkanie ze strażakami – 1 szkoła Spotkania profilaktyczne z przedstawicielem Gminnego Centrum Trzeźwości – 1 szkoła Organizacja konkursu szkolnego – 1 szkoła Udział w happeningu – 1 szkoła Opracowanie i wygłoszenie referatów przez uczniów – 1 szkoła

12 Organizacja wystawy plastycznej na temat bezpieczeństwa
BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU Organizacja wystawy plastycznej na temat bezpieczeństwa Ze wszystkich szkół nadesłano prace, które zostały wybrane przez uczniów, nauczycieli. Dzieci z młodszych klas wykonywały rysunki, wydzieranki, których tematem przewodnim było szeroko pojęte bezpieczeństwo. Natomiast uczniowie klas IV-VI i gimnazjum przygotowali plakaty propagujące warunki zapewniające bezpieczeństwo w domu, w szkole, w najbliższej okolicy, przestrzegające przed niebezpiecznymi zachowaniami dzieci i dorosłych.

13 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
W czterech szkołach zorganizowano wystawy. Spośród przesłanych prac, zespół składający się z koordynatorów, przedstawiciela urzędu gminy, policji i plastyka z Gubińskiego Domu Kultury wybrał sześć prac, po jednej z każdej szkoły. Zostały one wydrukowane w formie graficznej.

14 Przygotowanie przez uczniów listu otwartego (apelu) do dorosłych.
Przeprowadzone zostały lekcje na temat bezpieczeństwa. Uczniowie rozważali, czy dzieci mogą się czuć bezpiecznie oraz czego potrzebują od dorosłych. Na lekcjach języka polskiego opracowali listy otwarte. Nauczyciele i uczniowie każdej szkoły wybrali najbardziej interesujące. Zespół koordynujący spośród nadesłanych tekstów wybrał kilka. Niektóre listy zostały odczytane na spotkaniach z rodzicami oraz eksponowane w gablotach w szkołach.

15 Listy otwarte uczniów (fragmenty)
„Kochani Dorośli, Rodzice, Drodzy Policjanci” „ Oczekujemy od Was przede wszystkim miłości, zrozumienia, troski. Pragniemy, abyście uważnie słuchali tego, co do Was mówimy…” „ Apelujemy do Was o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w domach. Zadbajcie o to, żeby nie zostawiać dzieci bez opieki przez dłuższy czas…” „ Aby dzieci czuły się bezpiecznie w domu należy unikać przemocy, kontaktu z alkoholem. W szkole należy pilnować dzieci oraz dbać o ich bezpieczeństwo w drodze do niej”. „Różne miejsca mogą być dla nas niebezpieczne. Zło pochodzi z niewiedzy, dlatego wszyscy: rodzice, opiekunowie, wychowawcy rozejrzyjmy się czasem wokoło” „Chcielibyśmy prosić o zwracanie uwagi na problemy innych i zaapelować o zachowanie bezpieczeństwa’.

16 Zajęcia dla rodziców i nauczycieli
Odbyły się spotkania wychowawców klas z rodzicami, na których omówiono problemy związane z bezpieczeństwem dzieci oraz przygotowano i rozdano obecnym ulotki – 2 szkoły. Zrealizowano spotkanie rodziców z kuratorem sądowym – 2 szkoły. Pani psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wygłosiła dwie prelekcje w jednej szkole. Odbyła się 1 szkoleniowa rada pedagogiczna przeprowadzona przez pedagoga z PP-P.

17 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
Inne działania Umieszczanie informacji o projekcie na stronach internetowych – 6 szkół Przekazanie artykułów wraz z treścią listów otwartych do Gazety Lubuskiej i Tygodniowej. Odczytanie listów otwartych oraz umieszczenie ich na tablicach ogłoszeń w kościołach Zorganizowanie wystawy prac uczniów Realizacja spotkania podsumowującego przedsięwzięcie

18 Bezpieczne dorastanie
Poruszane tematy Bezpieczeństwo w internecie Umiejętności społeczne Bezpieczna droga do szkoły Czynniki warunkujące bezpieczeństwo BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo w szkole Niesienie pomocy Zapobieganie agresji Dbanie o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne Profilaktyka ryzykownych zachowań Bezpieczne dorastanie

19 Podsumowanie w liczbach
Ilość uczniów, nauczycieli, rodziców Ilość godzin zajęć przeprowadzonych z uczniami, rodzicami i nauczycielami przez pracowników poradni, wychowawców, nauczycieli, policjanta, kuratora sądowego oraz inne osoby ok. 277

20 BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU
Kontynuacja działań BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU Do końca roku szkolnego odbędą się zajęcia z uczniami rozwijające umiejętności społeczne, radzenia sobie ze złością. Planowane są spotkania dla rodziców z psychologiem, kuratorem i policjantem. Opracowana zostanie dobra praktyka.

21 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka Jan Paweł II Dziękujemy wszystkim za współpracę


Pobierz ppt "BEZPIECZNI W DOMU, SZKOLE, ŚRODOWISKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google