Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Globalna w PSP 1 Od stycznia do czerwca 2009 roku nasza placówka realizowała program Szkoła Globalna. Nad projektem pracowali uczniowie klas IV-VI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Globalna w PSP 1 Od stycznia do czerwca 2009 roku nasza placówka realizowała program Szkoła Globalna. Nad projektem pracowali uczniowie klas IV-VI."— Zapis prezentacji:

1

2 Szkoła Globalna w PSP 1 Od stycznia do czerwca 2009 roku nasza placówka realizowała program Szkoła Globalna. Nad projektem pracowali uczniowie klas IV-VI oraz klasy IIA. O prawach człowieka, bardziej sprawiedliwym handlu i zmianie klimatu dzieci dowiadywały się na lekcjach wychowawczych, języku polskim, historii, przyrodzie, matematyce, technice, plastyce, religii i języku angielskim. W pracę nad projektem zaangażowana była również biblioteka szkolna.

3 Lekcja wychowawcza w klasie VIC
Zapoznanie z programem Szkoła Globalna

4 Godzina wychowawcza Uczniowie klasy VC poznają kraje Globalnego Południa i ich mieszkańców.

5 Historia Na tej lekcji uczniowie klasy VIA dyskutują o prawach człowieka.

6 Lekcja religii w klasie VA
Dzieci poznają organizacje pozarządowe, które niosą pomoc ludziom żyjącym w krajach Południa.

7 Lekcja matematyki w klasie VC
Uczniowie dowiadują się, czym jest sprawiedliwy handel.

8 Lekcja techniki Uczniowie klasy VA zastanawiają się, jak można ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

9 Przyroda w klasie IVD Dzieci zastanawiają się, jaki jest wpływ człowieka na zmiany klimatu.

10 Biblioteka szkolna Dzieci z klasy IIA, korzystając z różnych źródeł informacji, dowiadują się o krajach Południa.

11 Biblioteka szkolna Tutaj powstają również prezentacje multimedialne o sprawiedliwym handlu i zmianach klimatu.

12 Dzieci z zainteresowaniem słuchają „Bajek znad rzeki Zambezi”.
W klasie IIA Dzieci z zainteresowaniem słuchają „Bajek znad rzeki Zambezi”.

13 Uczniowie klasy IIA poznają życie swoich rówieśników z krajów Południa.

14 Badanie wpływu szkoły na sprawy globalne
Ankieta w księgowości szkoły Uczniowie klasy VIC przeprowadzają ankietę w sekretariacie szkoły.

15 Rozmowa z panem woźnym Wizyta w sklepiku szkolnym

16 Dzień Sprawiedliwego Handlu w „Jedynce”
Przygotowania do wystawy

17 Wystawa na szkolnym korytarzu

18 Uczniowie klasy VA rozdają ulotki pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom.

19 Podsumowanie wyników badania
Uczniowie klasy VA przeprowadzają ankietę wśród koleżanek i kolegów.

20 Akcja – happening uliczny Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Przygotowanie plakatów i ulotek

21 Uczniowie klas IIA, VA, VC i VIC wyposażeni w plakaty i hasła wyruszają na ulice Nowej Soli.
Tam będą rozdawać mieszkańcom ulotki dotyczące zmian klimatu i ich wpływu na życie ludzi w krajach Południa.

22

23 Ulicami Nowej Soli

24 Barwy Afryki Podsumowanie projektu
roku w auli szkoły zebrali się uczniowie klas III, IV, V i VI. Mieli oni okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną ukazującą zarówno piękno jak i problemy Afryki, a także uczestniczyli w przedstawieniu szkolnego teatrzyku Urwipołcie. W trakcie imprezy udało nam się zebrać sto złotych. Pieniądze przeznaczyliśmy na Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej.

25

26 W lokalnej prasie – Tygodniku Krąg

27 Prezentacje multimedialne
W trakcie realizacji projektu powstały cztery prezentacje multimedialne: Prawa człowieka – autorka mgr Aleksandra Wijatkowska Sprawiedliwy handel – autorka mgr Iwona Nowalińska Zmiany klimatu – autorka mgr Iwona Nowalińska Barwy Afryki – autorka mgr Jolanta Sikora

28 Prawa człowieka fragmenty prezentacji
NELSON MANDELA Pomnik N. Mandeli w Johannesburgu N. Mandela z B. Clintonem (byłym prezydentem USA)

29 WANGARI MAATHAI Kenijska działaczka społeczna, która w 2004 r. jako pierwsza kobieta z Afryki otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za pracę na rzecz ochrony środowiska, rozwoju, demokracji i pokoju. Uczęszczała do szkoły w Nairobi, studiowała w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, a potem wróciła do Kenii. Założony przez nią Ruch Zielonego Pasa zasadził do tej pory ponad 40 milionów drzew. Zapobiega to pustynnieniu i wyjałowieniu ziemi, pomaga w walce z ubóstwem i głodem w tym kraju. W 2002 r. została wybrana do parlamentu kenijskiego i pełni szereg funkcji publicznych.

30 Sprawiedliwy Handel fragmenty prezentacji Definicje Sprawiedliwego Handlu
SPRAWIEDLIWY HANDEL to partnerstwo w handlu opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. SPRAWIEDLIWY HANDEL gwarantuje producentom w ubogich krajach sprawiedliwe wynagrodzenie, godne i bezpieczne warunki pracy oraz długoletnie umowy handlowe. Wyklucza pracę dzieci i niewolników oraz umożliwia pracownikom uczestnictwo w demokratycznym podejmowaniu decyzji.

31 Główne zasady Sprawiedliwego Handlu
Płacenie przez kupujących ceny, która zapewnia producentom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę Dokonywanie zakupów bezpośrednio u drobnych producentów krajów Południa z pominięciem pośredników Płacenie producentom godziwej ceny Płacenie dodatkowej premii, by umożliwić rozwój społeczności lokalnej Umowy długoterminowe, umożliwiające producentom planowanie Wykluczenie pracy dzieci i niewolników, zapewnienie bezpiecznych i godnych warunków pracy Poszanowanie środowiska naturalnego Używanie specjalnych znaków handlowych, przyznawanych przez niezależne organizacje kontrolne, które gwarantują, iż oznakowany produkt spełnia międzynarodowe kryteria Sprawiedliwego Handlu Kształtowanie wśród konsumentów poczucia odpowiedzialności za decyzje podejmowane w momencie nabywania produktów z Południa

32 Ty też możesz uczestniczyć w Sprawiedliwym Handlu !
Kupując towary z międzynarodowym znakiem certyfikacyjnym Sprawiedliwego Handlu, pomagasz zwalczać eksploatację pracy dzieci, niewolnictwo, głód i nędzę, wspierasz też rozwój najuboższych społeczności Południa. W zamian otrzymujesz znakomite produkty oraz satysfakcję z udziału w dobrym dziele.

33 Zmiany klimatu fragmenty prezentacji Skutki zmian klimatu
Topnieje powłoka lodowa na biegunach Obszar morza pokryty lodem arktycznym na Biegunie Północnym zmniejszył się o 10%, a grubość lodu znajdującego się nad wodą zmniejszyła się o około 40%. Na drugiej półkuli pokrywa lodowa Antarktyki również podlega tym procesom.

34 W większym stopniu zacznie brakować pitnej wody
Około jedna piąta światowej populacji (ok. 1,1 miliarda ludzi), nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Jeżeli temperatury wzrosną, dodatkowo 2,4-3,1 miliarda ludzi na świecie będzie cierpieć z powodu niedostatku wody. Południowy Sudan Dzieci czerpią wodę z tej samej rzeki, w której inni robią pranie i wylewają nieczystości. Kamerun, Duala Dzieci bawią się i piorą w brudnej rzece, w pobliżu źródła czystej wody pitnej.

35 W jaki sposób Ty możesz wpłynąć na zmiany klimatu?
Zmiany klimatu to problem globalny, jednak każdy z nas może przyczynić się do jego rozwiązania. Nawet drobne zmiany w naszym codziennym zachowaniu mogą pomóc ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, nie obniżając przy tym jakości naszego życia.

36 Barwy Aryki fragmenty prezentacji

37 Afrykańskie piękno i różnorodność

38 PROBLEMY AFRYKI: brak wody
choroby (dur brzuszny, czerwonka, malaria, AIDS) głód konflikty zbrojne zmiany klimatyczne brak dostępu do edukacji na poziomie elementarnym

39 Prezentację przygotowała mgr Iwona Nowalińska nauczyciel bibliotekarz PSP nr 1 w Nowej Soli


Pobierz ppt "Szkoła Globalna w PSP 1 Od stycznia do czerwca 2009 roku nasza placówka realizowała program Szkoła Globalna. Nad projektem pracowali uczniowie klas IV-VI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google