Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA możliwe rozwiązania Maria Urbowicz 1

2 Struktura zarządzania programem finansowania post-JESSICA + post-ELENA – potencjalne rozwiązania
Komisja Europejska FS, EFRR, EFS– DG Regio? PoziomEU Poz. EU?/ Nar/Reg Instytucja Zarządzająca (standaryzowane systemy, systemy specjalne) Poz. Nar/Reg/Lok Fundusz Holdingowy (FH) opcja Pomoc techniczna – FH, FT, Beneficjenci (budowanie kompetencji, generowanie inwestycji) Fundusze Tematyczne (narodowe, regionalne) Poz, Nar/Reg/Lok Projekty Strategie Tematyczne Spotkanie Grupy Tematycznej IF,

3 Zintegrowane Strategie – obszary interwencji IF
Fundusze ogólnokrajowe tworzone na krajowych Programach Operacyjnych Dowolny zakres tematyczny Funduszu – zgodność z priorytetami wydatkowymi z funduszy strukturalnych i zasadą ring-fencing Konieczność stworzenia odpowiednich strategii rozwojowych (np. energetyczne, środkowiskowe, ochrona zmian klimatu etc.) Potencjalny obszar interwencji IF Konieczność dokonania analizy ex-ante w zakresie tematycznym i typu zastosowanych instrumentów finansowych Integracja elementów pomocy technicznej (wszystkie poziomy struktury IF) Spotkanie Grupy Tematycznej IF,

4 Post-JESSICA + Post-ELENA
Krajowe lub regionalne systemy finansowania inwestycji energetycznych łączące pomoc techniczną i finansowanie zwrotne Narzędzia finansowe w pełnie zintegrowane – uzupełniające krajowe i regionalne finansowanie bezzwrotne Stworzenie funduszy energetycznych zdolnych wiązać środki strukturalne UE + inne środki publiczne ze środkami prywatnymi Wykorzystanie instrumentów finansowania pozabilansowego w tym PPP i ESCO Wykorzystanie doświadczeń ELENA do strukturyzowania pomocy technicznej w IF Wykorzystanie doświadczeń JESSICA do strukturyzowania narzędzi zwrotnych Wykorzystanie doświadczeń JESSICA i ELENA do strukturyzowania projektów energetycznych Spotkanie Grupy Tematycznej IF,

5 Potencjalne analizy – zapotrzebowanie i dostępność w zakresie technologii
Faza 1 krótkoterm Faza 2 długoterminowa 2010 2015 2020 2030… EE w konstr. budynków Ogrzewanie dzielnic, CHP Auta elektryczne w infrastrukturze transportowej i flocie EE: solary – ogrzewanie wody, oświetlenie ulic Biopaliwa, EE/ RE w infrastrukturze transportu i flocie Domy pasywne RE -wiatr, biomasa, geotermia, solary Inteligentne sieci, przechowywanie energii, nowe technologie Auta/ kolejki bezzałogowe Źródło: EBI Spotkanie Grupy Tematycznej IF,

6 Priorytety środowiskowe wg GT Priorytety /kryteria wyboru
Gospodarka wodno- ściekowa i ochrona zasobów ziemi Ochrona powierzchni ziemi i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona powietrza i adaptacja do zmian klimatu Ochrona różnorodności biologicznej Instrumenty finansowe bezzwrotne Instrumenty finansowe bezzwrotne i zwrotne Instrumenty finansowe zwrotne Spotkanie Grupy Tematycznej IF,

7 www.nfosigw.gov.pl Kontakt Maria Urbowicz
Głowny Specjalista Zespół ds.funduszy UE tel we współpracy z Instytutem Finansowania Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google