Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemoc w rodzinie w województwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemoc w rodzinie w województwie"— Zapis prezentacji:

1 Przemoc w rodzinie w województwie
kujawsko-pomorskim. Raport z 2010 roku. Departament Spraw Społecznych Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 Przemoc w rodzinie Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym psychiczną, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) 2

3 Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w 2010 r.
Kwalifikacja prawna 2009 2010 Wskaźnik dynamiki Art. 207 § 1 kk – znęcanie się nad rodziną 915 872 95,3 % Art. 207 § 2 kk – znęcanie się nad rodziną ze szczególnym okrucieństwem 4 6 150 % Art. 209 § 1 kk – uchylanie się od alimentacji 733 672 91,6 % Art. 206 kk – bigamia 1 Art. 208 kk – rozpijanie małoletniego 11 9 81,8 % Art. 210 § 1 kk – porzucenie osoby w wieku poniżej 15 lat 3 33,3 % Art. 210 § 1 kk – porzucenie osoby nieporadnej Art. 210 § 2 kk – spowodowanie śmierci w wyniku porzucenia osoby Art. 211 kk uprowadzenie spod opieki, zatrzymanie 2 50 % Razem 1669 1561 93,5 % Źródło: statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

4 Znęcanie się nad rodziną
Źródło: statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 4

5 Znęcanie się nad rodziną ze szczególnym okrucieństwem
Źródło: statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 5

6 Bigamia Źródło: statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 6

7 Rozpijanie małoletniego
Źródło: statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 7

8 Porzucenie osoby w wieku poniżej 15 lat
Źródło: statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

9 Wskaźnik ilości przestępstw znęcania się nad rodziną na 10 tyś.
Źródło: statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

10 podejrzenia występowania przemocy w rodzinie.
Niebieska karta Procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy w rodzinie.

11 Niebieska Karta opracowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Policji stosowana od 1998 roku; w instytucjach pomocy społecznej od 2004 roku dokument wypełniany przez funkcjonariusza Policji lub pracownika socjalnego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie zalecana do stosowania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w przypadku gdy w rodzinie występuje problem alkoholowy

12 Czemu służy Niebieska Karta?
dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie ocenie zagrożenia dalszą przemocą przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie/rodzinie dotkniętej przemocą dowód w postępowaniu sądowym poszerzaniu wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie

13 Procedura Niebieskiej Karty
Źródło: statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

14 Źródło: statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Wskaźnik ilości interwencji w ramach procedury Niebieskie Karty na 10 tyś. Źródło: statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

15 Działalność Biura Rzecznika Praw Ofiar w Toruniu
Poradnictwo prawne Konsultacje psychologiczne Telefon zaufania, tzw. Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”

16 Porady prawne w zakresie:
przemocy w rodzinie uzależnienia od alkoholu i narkotyków, hazardu alimentacji i zaspokajania potrzeb rodziny spraw związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem spraw o przymusowe leczenie odwykowe eksmisji separacji i rozwodów egzekucji komorniczych

17 Praca Biura to także… Mediacje Inne Dyżury prawników
Wśród pracowników Biura jest mediator do spraw rodzinnych. Mediacje Dyżury odbywają się w przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego: w Bydgoszcz, Grudziądzu, Inowrocławiu, Włocławku, Brodnica, Chełmnie. Dyżury prawników Biuro współpracuje z dwiema kancelariami adwokackimi- w 2010 roku przekazano 38 spraw Reprezentacja Klientów przed sądami. Inne

18 Działalność Biura Rzecznika Praw Ofiar w ujęciu liczbowym
2007 2008 2009 2010 Ilość nowych spraw, zarejestrowanych w biurze Rzecznika Praw Ofiar 115 166 290 317 Ilość spraw przekazanych do kancelarii adwokackich 35 22 38 Liczba interwencji dotyczących zaniedbań i przemocy wobec małoletnich dzieci przez ich prawnych opiekunów 12 8 16 Ilość konsultacji udzielonych przez pracowników Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 932 871 961 1130 Ilość konsultacji osobistych udzielonych przez pracowników Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 193 261

19 Konsultacje psychologiczne
Wśród współpracujących z Biurem Rzecznika Praw Ofiar psychologów są specjaliści w zakresie: wspierania ofiar przemocy w rodzinie diagnozowania dziecka krzywdzonego pomocy ofiarom wykorzystywania seksualnego

20 Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska
Niebieska Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska “Niebieska Linia” Telefon działa codziennie w godz Specjaliści z zakresu prawa oraz psycholodzy 10 konsultantów W zależności od potrzeb klienta Konsultacje telefoniczne oraz osobiste

21 Ilość nowych spraw, zarejestrowanych w biurze Rzecznika Praw Ofiar
Wniosek: Ilość spraw rejestrowanych w Biurze rośnie z roku na rok.

22 Ilość konsultacji udzielonych przez pracowników Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Wniosek: Z roku na rok zwiększa się liczba osób dzwoniących na „Niebieską Linię”- wyrazem tego jest rosnąca ilość konsultacji udzielanych przez pracowników Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

23 Inne działania podejmowane z inicjatywy Biura Rzecznika Praw Ofiar
Opracowanie komentarza do znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Regionalna Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych 2010 Kolejna edycja szkolenia dla trenerów w programie pomocy dla sprawców przemocy w rodzinie według modelu Duluth Sfinansowanie realizacji programu Duluth dla osadzonych w ZK we Włocławku oraz dla osób w warunkach wolnościowych w Aleksandrowie Kujawskim Moduł szkoleniowy dotyczący zespołów interdyscyplinarnych Szkolenie dla Liderów w ramach Niebieskiej Sieci- Górzno, listopad 2010r. „Pomóż sobie”- audycja telewizyjna w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim

24 dotarcie do osób będących ofiarami i świadkami przemocy w rodzinie
Regionalna Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych 2010 Cel Kampanii podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych dotarcie do osób będących ofiarami i świadkami przemocy w rodzinie

25 Działania podjęte przez Rzecznika Praw Ofiar w ramach Kampanii
Opracowanie i przekazanie materiałów informacyjnych w postaci plakatów i ulotek do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia oraz miejsc użyteczności publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Organizacja Regionalnej Konferencji w ramach Ogólnopolskiej Kampanii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych pt. „ W poszukiwaniu godnej starości” 23 marca 2010

26 Współpraca z gminami województwa kujawsko-pomorskiego
Biuro Rzecznika Praw Ofiar współpracuje z 95 gminami naszego regionu Każda z gmin odprowadza składkę w wysokości 3 lub 5 groszy od mieszkańca Uzyskane w ten sposób środki przeznaczane są na działania pozwalające na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

27 Kontakt Rzecznik Praw Ofiar ul. Słowackiego 114 87-100 Toruń
tel. (0-56) (0-56)

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przemoc w rodzinie w województwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google