Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Departament Polityki Regionalnej

2 Harmonogram prac nad RPO 2007 – 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram prac nad RPO 2007 – 2013 23 lutego 2007 r. - przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO (Uchwała Nr 14/115/07) 27 lutego 2007 r. - zaakceptowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata na Radzie Ministrów 1 marca 2007 r. - przesłanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata do Komisji Europejskiej za pośrednictwem SFC 2007 6 marca 2007 r. - projekt  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego został uznany przez Komisję za poprawny formalnie, o czym strona polska została poinformowana pisemnie i rozpoczęły się oficjalne negocjacje programu z Komisją Europejską

3 Harmonogram prac nad RPO 2007 – 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram prac nad RPO 2007 – 2013 27 marca 2007 r. - Komisja Europejska przesłała wstępne uwagi do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 maja 2007 r. - pierwsze spotkanie negocjacyjne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Toruniu 12 lipca 2007 r. - przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO (Uchwała Nr  44/626/07), uwzględniającego postulaty Komisji Europejskiej po I rundzie negocjacyjnej 13 lipca 2007 r. - przesłanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata do Komisji Europejskiej za pośrednictwem SFC 2007 7 września 2007 r – drugie spotkanie negocjacyjne projektu Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007 – 2013 z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli

4 W ramach RPO planuje się zaangażować następujące środki:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego W ramach RPO planuje się zaangażować następujące środki: ogółem ,6 mln € EFRR 951,0 mln € publiczne krajowe 167,8 € mln euro prywatne 129,8 mln €

5 Osie priorytetowe Regionalnego Programu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata : Rozwój infrastruktury technicznej euro Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska euro Rozwój infrastruktury społecznej euro Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego euro Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw euro Wsparcie rozwoju turystyki euro Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy euro 8. Pomoc techniczna euro

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

7 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne € Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej

8 W osi 1 wyróżniamy następujące działania: 1.1 Infrastruktura drogowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego W osi 1 wyróżniamy następujące działania: 1.1 Infrastruktura drogowa 1.2 Infrastruktura transportu publicznego 1.3 Infrastruktura kolejowa 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

11 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne €

12 W osi 2 wyróżniamy następujące działania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego W osi 2 wyróżniamy następujące działania: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej 2.2 Gospodarka odpadami 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

15 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne 0 € Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej

16 W osi 3 wyróżniamy następujące działania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego W osi 3 wyróżniamy następujące działania: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 3.3 Rozwój infrastruktury kultury

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

19 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne €

20 W osi 4 wyróżniamy następujące działania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego W osi 4 wyróżniamy następujące działania: 4.1 Rozwój infrastruktury ICT 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

23 Konkurencyjności przedsiębiorstw
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie Konkurencyjności przedsiębiorstw ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne €

24 W osi 5 wyróżniamy następujące działania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego W osi 5 wyróżniamy następujące działania: 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

27 Wsparcie rozwoju turystyki
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne €

28 W osi 6 wyróżniamy następujące działania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego W osi 6 wyróżniamy następujące działania: 6.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej 6.2 Rozwój biznesowych usług turystycznych 6.3 Promocja i informacja turystyczna regionu

29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

31 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne €

32 W osi 7 wyróżniamy następujące działania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego W osi 7 wyróżniamy następujące działania: 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych

33 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

34 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

35 Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem € EFRR € publiczne krajowe € prywatne 0 € Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna

36 W osi 8 wyróżniamy następujące działania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata W osi 8 wyróżniamy następujące działania: 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 8.2 Działania informacyjne i promocyjne

37 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

38 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

39 Dziękuję za uwagę Michał Korolko
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dziękuję za uwagę Michał Korolko Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google