Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWIETNIKI i RABATY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWIETNIKI i RABATY."— Zapis prezentacji:

1 KWIETNIKI i RABATY

2 KWIETNIKIEM NAZYWAMY OBSADZONĄ ROŚLINAMI OZDOBNYMI
POWIERZCHNIĘ, KTÓRĄ MOŻN OGLĄDAĆ ZE WSZYSTKICH STRON. KWIETNIK JEST TRADYCYJNYM MIEJSCEM DLA ROŚLIN KWITNACYCH CHOĆ OBECNIE SADZI SIĘ NA NIM RÓWNIEŻ BYLINY. DOMINUJĄ ONE NA KWIETNIKU WYSPOWYM, A ROŚLINY RABATOWE WYPEŁNIAJĄ PRZES- TRZEŃ MIĘDZY NIMI.

3

4 RABATA JEST OBSADZONĄ ROŚLINAMI OZDOBNYMI POWIERZ-
CHNIĄ, KTÓRĄ MOŻEMY OGLĄDAĆ Z JEDNEJ, DWU LUB TRZECH STRON, ALE NIE ZE WSZYSTKICH. NA RABACIE SADZIMY BYLINY, ROŚLINY CEBULOWE itd., A PRZESTRZEŃ MIĘDZY NIMI WYPEŁNIA- JĄ ROŚLINY RABATOWE.

5

6 ZASADY ZAKŁADANIA RABAT I KWIETNIKÓW
NA KWIETNIKI I RABATY WYBIERAMY MIEJSCA SŁONECZNE, OTWARTE I OSŁONIĘTE OD WIATRÓW. WIOSNĄ NA KWIETNIKACH DAJĄ DOSKONAŁY EFEKT LAKI, PIERWIOSNKI, STOKROTKI, SMAGLICZK, ŻENISZEK I BEGODNIE. KWIETNIK I RABATA POWINNY MIEĆ PROSTY KSZTAŁT. UNIKAJMY MA- ŁYCH KWIETNIKÓW O SKOMPLIKOWANYCH KSZTAŁTACH. KWIETNIKI WYCIĘTE W TRAWNIKU POWINNY MIEĆ PROSTE FORMY: KWADRATU, PROSTOKĄTA KOŁA LUB OWALU. DOBÓR KOLORU JEST SPRAWĄ OSOBISTĄ, ALE NALEŻY STOSOWAĆ PODSTAWOWE ZASADY POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE NIE SADZI SIĘ JEDNEJ WIELOKOLOROWEJ MIESZANKI OBOK DRUGIEJ. NALEŻY ODDZIELIĆ JE OD SIEBIE JEDNOBARWNYMI ODMIANAMI. FORMY SZARE I BIAŁE STOSUJE SIĘ POMIĘDZY WYRAŹNYMI PLAMAMI JASKRAWYCH KOLORÓW.

7 RYSOWANIE PLANU: NIE PLANUJMY ZBYT DUŻEJ GRUPY ROŚLIN –
NAWET NA KWIETNIKACH FORMALNYCH LEPIEJ UWZGLĘDNIĆ OGRANI- CZONĄ LICZBĘ ODMIAN. DOBIERAJMY ROŚLINY O RÓŻNYM POKROJU: WYSMUKŁE (np. LWIA PASZCZA, LEWKONIA I SZAŁWIA) OBOK DYWANO- WYCH, JAK BRATKI, BEGONIA I PETUNIA.

8 ZASTOSOWANIE ROŚLIN RABATOWYCH
ROŚLINY RABATOWE SĄ ŹRÓDŁEM KOLORU – JASKRAWEGO LUB STONO- WANEGO, KTÓRY DAJĄ KWIATY LUB LIŚCIE. KWIETNIKI I RABATY OBSADZA SIĘ TRADYCYJNIE RÓŻNYMI GATUNKAMI ROŚLIN RABATOWYCH, ABY UZYSKAĆ WIELOBARWNY EFEKT. ROŚLINY MOŻNA SADZIĆ W MAŁYCH GRUPACH, BY STANOWIŁY BARWNY AKCENT MIĘDZY BYLINAMI, MOŻNA TEŻ OBSADZAĆ NIMI POJEMNIKI. BARDZO POPULARNE SĄ TEŻ SKRZYNKI I WISZĄCE KOSZE.

9 GDZIE STOSOWAĆ ROŚLINY RABATOWE ?

10 W GRUNCIE

11

12

13

14 W POJEMNIKACH

15

16

17

18 KIEDY STOSOWAĆ ROŚLINY RABATOWE ?

19

20

21

22 KWIETNIK FORMALNY

23 PODSTAWOWĄ CECHĄ KWIETNIKA FORMALNEGO JEST GEOMETRYCZNE
ROZMIESZCZENIE ROŚLIN. POŻĄDANE JEST PRZY TYM BY WSZYSTKIE ROŚLINY KWITŁY JEDNOCZEŚNIE. WARUNEK TEN JEST ŁATWO SPEŁNIĆ W DUŻYM, OTWARTYM OGRODZIE, LECZ ZNACZNIE TRUDNIEJ NA MAŁEJ PRZYDOMOWEJ DZIAŁCE, GDZIE NIERÓWNOMIERNE NAŚWIETLENIE RABATY LUB KWIETNIKA PRZYCZYNIA SIĘ DO ZRÓŻNICOWANIA PORY KWITNIENIA ODMIAN ŚWIATŁOLUBNYCH. TRZECIĄ CECHĄ RÓŻNIĄCĄ UKŁAD FORMALNY OD NIEFORMALNEGO JEST TO, ŻE GRANICE MIĘDZY ROŚLINAMI SĄ WYRAŹNE; NIE MIESZA SIĘ RÓŻNYCH ROŚLIN, ABY UZYS- KAĆ „NATURALNY” WYGLĄD.

24 UWAGI DO ZAPAMIĘTANIA UKŁAD FORMALNY BĘDZIE UDANY TYLKO WTEDY, GDY CAŁY KWIETNIK, CZY RABATA BĘDĄ UTRZYMANE W JEDNOLITYM STYLU – SYMETRYCZNIE ROZMIESZCZONE KRZEWY LUB BYLINY NIE ZEPSUJĄ EFEKTU, JAK np.. W PRZYPADKU BEZŁADNEGO ROZMIESZCZENIA KRZEWÓW. EFEKT PSUJĄ RÓWNIEŻ PUSTE MIEJSCA W RZĘDACH LUB BLOKACH ROŚLIN. NALEŻY ZAWSZE POZOSTAWIAĆ TROCHĘ ZAPASOWYCH ROŚLIN, ABY W RAZIE POTRZEBY UZUPEŁNIĆ BRAKI – WTEDY FORMALNE NASA- DZENIE BĘDZIE ZAWSZE W JAK NAJLEPSZYM STANIE.

25 POJEDYŃCZE RZĘDY ROŚLIN SĄ DOBRE NA OBWODZIE KWIETNI-
KA ORAZ NA DŁUGICH WĄSKICH RABATACH, ALE W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW LEPIEJ STOSOWAĆ ROŚLINY W BLOKACH, A NIE W PASACH BIEGNĄCYCH WZDŁUŻ KWIETNIKA. RÓWNOMIERNOŚĆ WZROSTU I KWITNIENIA MIESZAŃCÓW F1 CZYNI JE SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYMI W FORMALNYCH UKŁA- DACH NASADZEŃ ROŚLIN RABATOWYCH.

26 STANDARDOWY UKŁAD KWIETNIKA W OGRODZIE
TEN TYP KWIETNIKA OGLĄDAMY NA KLOMBACH OGRODÓW FRONTO- WYCH LUB NA DŁUGICH, PROSTOKĄTNYCH ZAGONACH BIEGNACYCH WZDŁUŻ PODJAZDU. WIĘKSZĄ CZĘŚĆ POWIERZCHNI KWIETNIKA ZAJMUJĄ ROŚLINY TŁA OSIĄGAJĄCE WYSOKOŚĆ 20 – 60 cm. MOŻNA WŚRÓD NICH POSADZIĆ RZĄD DRZEW LUB KRZEWÓW. NA BRZEGACH SADZI SIĘ NISKIE ROŚLINY OBWÓDKOWE – SMAGLICZKĘ, LOBELIĘ, AKSAMITKI, LIMNANTES, ŻENISZEK itd.. MODNE STAŁY SIĘ NIECIERPKI I BEGONIA. CZYNNIKIEM OGRANICZAJĄCYM JEST ZWYKLE KOSZT. NIEZWYKŁE ROŚLINY DOBIERA SIĘ DO POJEMNIKÓW I WISZĄCYCH KOSZY, GDYŻ TRZEBA DO NICH NIE- WIELU EGZEMPLARZY. GDY NATOMIAST TRZEBA KUPIĆ DUŻE ILOŚCI ROŚLIN NA KWIETNIK LUB RABATĘ, WYBIERA SIĘ ZWYKLE TANIE GATUN- KI.

27 STANDARDOWY UKŁAD KWIETNIKA W OGRODZIE.

28 STANDARDOWY KWIETNIK W OGRODZIE – KOLOROWY I PROSTY ZESTAW AKSAMITKI, SZAŁWII I LOBELII.

29 STANDARDOWY UKŁAD KWIETNIKA W PARKU
PROJEKTY MOGĄ MIEĆ POSTAĆ NASADZEŃ JEDNOGATUNKOWYCH LUB WYSZUKANYCH I SKOMPLIKOWANYCH KWIETNIKÓW DYWANOWYCH. PODSTAWOWĄ WYTYCZNĄ DLA OGRODNIKA PROFESJONALISTY JEST UKŁAD KWIETNIKA PARKOWEGO. KWIETNIK TAKI ZAJMUJE PRZEWAŻNIE WIĘKSZY OBSZAR NIŻ KWIETNIK W OGRODZIE I CZASEM SADZI SIĘ NA NIM TAK NIETYPOWE ROŚLINY RABATOWE, JAK ZIELISTKA I IREZYNA. PODSTAWOWĄ RÓŻNICĄ W STOSUNKU DO OGRODÓW FRONTOWYCH JET WŁĄCZANIE DO UKŁADU OKAZAŁYCH ROŚLIN STANOWIĄCYCH PUNKT CENTRALNY CAŁEGO NASADZENIA. TEGO RODZAJU ROŚLINY SADZI SIĘ NA ŚRODKU OKRĄGŁYCH LUB KWADRATOWYCH KOMPOZYCJI ALBO SADZI SIĘ CO METR NA KWIETNIKACH PROSTOKĄTNYCH, CZY OWALNYCH. ROSNĄ POJEDYŃCZO LUB W GRUPACH I SĄ NA TYLE WYSOKIE, ŻE WYRASTAJĄ PONAD OTACZAJĄCE JE ROŚLINY TŁA, KTÓRE SĄ WYŻSZE OD ROŚLIN OBWÓDKOWYCH NA OBRZEŻU KWIETNIKA, CZY RABATY.

30

31

32

33

34 KWIETNIK W STYLU PARKOWYM – SZAŁWIA, POPIELNIK, BEGONIA, ŻENISZEK JAKO OBWÓDKA, A W ŚRODKU BANAN.

35 KWIETNIK NIEFORMALNY PODOBNIE, JAK W UKŁADACH FORMALNYCH, ZNACZNA CZĘŚĆ LUB CAŁA POWIERZCHNIA KWIETNIKA LUB RABATY JEST OBSADZONA ROŚLINAMI RABATOWYMI, ALE PODOBIEŃSTWO NA TYM SIĘ KOŃCZY. W NASADZENIACH NIEFORMALNYCH ROŚLIN NIE GRUPUJE SIĘ W GEOMET- RYCZNE KSZTAŁTY, CZY PROSTE LINIE – SADZI SIĘ JE W GRUPACH PODOBNIE JAK NA RABATACH BYLINOWYCH. ROŚLINY MOGĄ NA SIEBIE ZACHODZIĆ, CO SPRAWIA WRAŻENIE NATURALNEGO ROZWICHRZENIA. NIE TRZEBA DOBIERAĆ ROŚLIN KWITNĄCYCH W TYM SAMYM CZASIE. CO POZWALA NA DOBÓR SUKCESYWNIE PO SOBIE KWITNĄCYCH GATUNKÓW.

36 ORGIA BARW – AKSAMITKI, PELARGONIE, TYTOŃ, LWIA PASZCZA, ABUTILON, KOCHIA, WERBETA itd..

37 Z ARTYSTYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA ARCHITEKCI KRAJOBRAZU
WOLĄ UKŁADY NIEFORMALNE OD FORMALNYCH, ALE ISTNIEJĄ TEŻ PRAKTYCZNE TEGO PRZESŁANKI. ROŚLINY JEDNEJ ODMIANY W OBRĘBIE GRUPY NIE MUSZĄ KWITNĄĆ W TYM SAMYM CZASIE ANI WYRASTAĆ DO TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI, A TE, KTÓRE NIE ZAKWITNĄ, MOŻNA ŁATWO WYMIENIĆ NIE PSUJĄC CAŁOŚCI PROJEKTU.

38 CAŁOROCZNY EFEKT DEKORACYJNOŚCI POWINNO SIĘ UZYSKAĆ UNIKA-
JĄC USUWANIA WSZYSTKICH ROŚLIN POMIĘDZY WIOSENNYM I LETNIM OBSADZENIEM, CZY MIĘDZY LETNIĄ, A ZIMOWĄ ZMIANĄ. NIEFORMALNE NASADZENIA TWORZY SIĘ ZWYKLE NA KWIETNIKU LUB RABACIE W OGRODZIE FRONTOWYM, GDZIE ROŚNIE KILKA BYLIN LUB KRZEWÓW. WIOSNĄ KWITNĄCE GATUNKI SADZI SIĘ GRUPAMI, JESIENIĄ – LAKI, STOKROTKI, NIEZPOMINAJKI itd., WRAZ Z NARCYZAMI I TULIPANAMI. GDY PRZEKWITNĄ, WYKOPUJE SIĘ JE, A MIEJSCA PO NICH SĄ OBSADZANE GATUNKAMI KWITNĄCYMI LATEM – NAJPIERW ROŚLINAMI DELIKATNYMI W MIEJSCA ZWOLNIONE PRZEZ PÓŹNOWIOSENNE ROŚLINY, np.. GOŹDZIKI BRODATE.

39 OKRES DEKORACYJNOŚCI ROŚLIN LETNICH KOŃCZY SIĘ MIĘDZY SIERP-
NIEM A LISTOPADEM – WCZEŚNIEJ POWSTAŁE LUKI MOŻNA WYPEŁNIĆ PÓŹNO KWITNĄCYMI ROŚLINAMI, np.. ASTRAMI. KOLEJNIE ZWALANIANE MIEJSCA OBSADZA SIĘ ROŚLINAMI RABATOWYMI DEKORACYJNYMI W CZASIE ZIMY, JAK UNIWERSALNE BRATKI I WRZOŚCE. W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI WYSADZA SIĘ ROŚLINY KWITNĄCE WIOSNĄ - I CYKL SIĘ POWTARZA.

40 KWIETNIK WZNIESIONY WEDŁUG JEDNEJ Z ZASAD PROJEKTOWANIA OGRODÓW, PŁASKA I NIECIEKAWA DZIAŁKA MOŻE STAĆ SIĘ INTERESUJĄCA DZIĘKI UPRAWIE ROŚLIN NA RÓŻNYCH PŁASZCZYZNACH. SKALNIAK I SKRZYNKI PRZYOKIENNE STOSOWANO OD POKOLEŃ, A OSTAT- NIO POPULARNE STAŁY SIĘ POJEMNIKI USTAWIANE NA PATIO ORAZ WISZĄCE KOSZE.

41 WZNIESIONY KWIETNIK JEST JEDNYM Z NAJLEPSZYCH SPOSOBÓW
WYNIESIENIA ROŚLIN PONAD POZIOM GLEBY – W PRZECIWIEŃSTWIE DO POJEMNIKÓW STANOWI ON INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OGRODU I MOŻE BYĆ NA TYLE DUŻY, BY ZAPENIĆ INTERESUJĄCĄ PREZENTACJĘ ROŚLIN RABATOWYCH.

42

43

44 WZNIESIONY KWIETNIK NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁU NAJBARDZIEJ
PASUJĄCEGO DO OTOCZENIA. POWINIEN BYĆ ATRAKCYJNY SAM Z SIEBIE, ALE MOŻNA GO TEŻ ZAKRYĆ ZWIESZAJĄCYMI SIĘ ROŚLINAMI. NALEŻY GO UMIEŚCIĆ ZDALA OD DRZEW I NASZKICOWAĆ PLAN. NIE POINIEN BYĆ ZBYT DUŻY. JEGO ROZMIARY POWINNY UMOŻLIWIAĆ SIĘGANIE DO ŚRODKA BEZ KONIECZNOŚCI WPINANIA SIĘ NA MUR. WYSOKOŚĆ JEST DOWOLNA, ALE UZNAJE SIĘ, ŻE 90 cm TO WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA. ŚCIANY MUSZĄ BYĆ MOCNE, BY WYTRZYMAĆ MASĘ ZIEMI WEWNĄTRZ. DLA MURU Z CEGŁY, BETONU LUB KAMIENIA KONIECZNY JEST BETONOWY FUNDAMENT ZAGŁĘBIONY PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU. DREWNO MUSI BYĆ ZAIMPREGNOWANE I PEWNIE OSADZONE W ZIEMI.

45

46

47

48

49 GDY MUR KWIETNIKA ZOSTANIE WYKONANY, NALEŻY SPULCHNIĆ
GLEBĘ NA JEGO DNIE I NASYPAĆ WARSTWĘ CEGIEŁ LUB GRUZU. NASTĘPNIE PRZYKRYĆ JĄ TORFEM LUB KOMPOSTEM I WYPEŁNIĆ DOBRĄ ZIEMIĄ OGRODOWĄ. NALEŻY ODCZEKAĆ KILKA TYGODNI I DOPIERO WÓCZAS PRZYSTĄPIĆ D SADZENIA ROŚLIN. JEŚLI KWIET- NIK ŁĄCZY SIĘ Z TRAWNIKIEM, JEGO OTOCZENIE NALEŻY WYŁO- ŻYĆ PŁYTAMI, GDYŻ TRUDNO WYKOSIĆ TRAWĘ ROSNĄCĄ PRZY TRAWNIKU.

50 ZALETY KWIETNIKA WZNIESIONEGO

51

52 ŁATWIEJ OGLĄDAĆ MAŁE I DELIKATNE ROŚLINY ORAZ SILNIEJ JEST WYCZUWALNY ICH ZAPACH. MINIATUROWE RÓŻE I ROŚLINY POKOJOWE NABIERAJĄ NOWYCH WYMIARÓW. SADZENIE, PIELENIE I USUWANIE PRZEKWITAJĄCYCH KWIATÓW JEST ŁATWIEJSZE, CO JEST SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH. LEPSZY JEST DRENAŻ – WYSOKI POZIOM WODY W GLEBIE GLINIASTEJ NIE ZAGRAŻA KORZENIOM. POWIERZCHNIA JEST OGRANICZONA – CHWASTY NIE MOGĄ SIĘ PRZEDOSTAĆ Z SĄSIEDZTWA, A ROŚLINY RABATOWE NIE ROZ-ROSNĄ SIĘ NA ZEWNĄTRZ. UPRAWIAĆ MOŻNA ATRAKCYJNE ROŚLINY O ZWISŁYCH PĘDACH, PRZEWIESZAJĄCYCH SIĘ PRZEZ KRAWĘDŹ KWIETNIKA, CO STANOWI DODATKOWY ELEMENT DEKORACYJNY. DZIECI I PSY NIE DEPCZĄ POWIERZCHNI, CO MOŻE BYĆ PROBLE-MEM NA KWIETNIKU O OTWARTYM GRUNCIE.

53 KWIETNIK DYWANOWY

54 KWIETNIK DYWANOWY UKSZTAŁTOWANY JEST Z NISKICH ROŚLIN O
BARWNYCH LIŚCIACH, ZESTAWIONYCH W SKOMPLIKOWANE WZORY, KTÓRE PRZYPOMINAJĄ WSCHODNI DYWAN. NA KWIETNIKU DYWANOWYM NIE MA MIEJSCA DLA ROŚLIN KITNĄCYCH. KWIETNIK DYWANOWY MA ZALETY W PORÓWNANIU ZE STANDARDOWYM SCHEMATEM NASADZEŃ KWIETNIKOWYCH. EFEKT DEKORACYJNY NIE ZALEŻY OD POGODY I TRWA PRZEZ CAŁY SEZON. KOLORY SĄ BARDZIEJ STONOWANE, GDYŻ POCHODZĄ OD LIŚCI, A NIE KWIATÓW. , A NA KWIET- NIKU NIE POJAWIAJĄ SIĘ LUKI, GDY KOŃCZY SIĘ OKRES KWITNIENIA. ISTNIEJE JEDNAK POWAŻNA WADA, KTÓRA SPOWODOWAŁA ZANIK TEGO STYLU W OGRODACH PRZYDOMOWYCH – JEST NIĄ OGROMNA PRACO- CHŁONNOŚĆ.

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 TEREN DO OBSADZENIA NALEŻY PRZEKOPAĆ, OCZYŚCIĆ Z KORZE-
NI CHWASTÓW WIELOLETNICH, ZAGRABIĆ POWIERZCHNIĘ – NA RÓWNO LUB WYMODELOWAĆ JĄ, BY LEPIEJ WYEKSPONOWAĆ ROŚLINY. ZAGON NALEŻY POZOSTAWIĆ NA KILKA TYGODNI, BY OSIADŁ, A NASTĘPNIE NARYSOWAĆ WZÓR PATYKIEM I NASYPEĆ W ROWKI PIASEK. ROŚLINY WYSADZA SIĘ W POŁOWIE CZERWCA BLISKO SIEBIE, BY NIEMAL CAŁKOWICIE ZASŁONIĆ ZIEMIĘ. CZASEM ROŚLINY ZOSTAWIA SIĘ W DONICZKACH.

65 PIELĘGNACJA KWIETNIKA JEST CZASOCHŁONNA. RAZ W TYGODNIU
NALEŻY DOKONAĆ PRZEGLĄDU, USUNĄĆ PĄKI KWIATOWE, PRZYCIĄĆ NIEPOTRZEBNE PĘDY, WYMIENIĆ ROŚLINY, KTÓRE SIĘ NIE PRZYJĘŁY. KONIECZNE JEST REGULARNE PODLEWANIE, JEŚLI ROŚLINY POZOSTA- WIONO W DONICZKACH. LINIE MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI GATUNKAMI POWINNY BYĆ OSTRE, BY OSIĄGNĄĆ OCZEKIWANE REZULTATY. OSIEM NAJBARDZIEJ POPULARNYCH ROŚLIN STOSOWANYCH NA KWIETNIKACH DYWANOWYCH PRZEDSTAWIONO NIŻEJ.

66

67 KWIETNIK JEDNOODMIANOWY

68 NIE MA NIC PROSTSZEGO, JAK OBSADZIĆ CAŁĄ POWIERZCHNIĘ KWIET-
NIKA JEDNĄ ODMIANĄ W JEDNYM KOLORZE, np.. PELARGONIĄ „PAUL CRAMPEL”, PETUNIĄ „RESISTO BLUE”, CZY BEGONIĄ WIECZNIE KWITNĄ- CĄ „ILLUMINATION”. MOŻNA TEŻ ZASTOSOWAĆ WIELOBARWNĄ MIESZAN- KĘ, np.. NIECIERPKA SUPER ELFIN MIXED”, LWIĄ PASZCZĘ „FLORAL CAR- PET” itd..

69 KWIETNIK JEDNOODMIANOWY JEST PRZECIWIEŃSTWEM KWIETNI-
KA DYWANOWEGO, GDYŻ JEST WYJĄTKOWO PROSTY. Z TEGO PWODU MA WIELU KRYTYKÓW I CZĘSTO JEST UWAŻANY ZA ZBYT MONOTONNY BY POWSZECHNIE GO STOSOWAĆ. OPINIA TA JEST SŁUSZNA, GDY DOTYCZY MAŁEGO OGRÓDKA, GDZIE NIEZBĘDNA JEST RÓŻNORODNOŚĆ, ALE NIE TAM, GDZIE NALEŻY OBSADZIĆ DUŻE POWIERZCHNIE TERENU. WIDOK POKRYTEJ JEDNĄ ODMIA- NĄ NIEREGULARNEJ ŁĄKI MOŻE BYĆ IMPONUJĄCY, CO CZĘSTO SPOTYKA SIĘ W SKANDYNAWII I KILKU INNYCH KRAJACH EUROPY.

70 MAŁY WZNIESIONY KWIETNIK CZĘSTO KORZYSTNIEJ WYGLĄDA,
GDY OBSADZONY JEST JEDNĄ ODMIANĄ, A NIE GRUPAMI RÓŻ- NYCH ROŚLIN RABATOWYCH. ISTNIEJE PEWIEN RODZAJ TERENU, GDZIE JEDNOODMIANOWY KWIETNIK WYGLĄDA NAJLEPIEJ – NA KOLISTYCH KWIETNIKACH POD DUŻYMI, LIŚCIASTYMI DRZEWAMI. TAKIE STANOWISKO DLA WIĘKSZOŚCI ROŚLIN RABATOWYCH NIE JEST ODPWIEDNIE; ROZWIĄZANIEM PROBLEMU JEST POKRYCIE POWIERZCHNI ODMIANĄ NIECIERPKA LUB BEGONII WIECZNIE KWITNĄCEJ.

71 KOMPOZYCJA WERTYKALNA

72 SZCZYT SZTUKI OPEROWANIA ROŚLINAMI RABATOWYMI LUB
SZCZYT ZŁEGO SMAKU – TO OPINIE DOTYCZĄCE KOMPOZYCJI WERTYKALNYCH. ZACZĘTO JE TWORZYĆ NA POCZĄTKU XX WIEKU JAKO ROZWINIĘCIE POMYSŁU KWIETNIKA DYWANOWEGO. SZKIELET RZEŹBY WYKONUJE SIĘ Z METALOWEJ SIATKI I WYPEŁ- NIA SIĘ GO ZIEMIĄ – WAZONY Z KWIATAMI I KORONY SĄ NAJPO- PULARNIEJSZYMI WZORAMI. POWIERZCHNIĘ OBSADZA SIĘ ROŚLI- NAMI RABATOWYMI, A WOKÓŁ PODSTAWY UMIESZCZA OKAZAŁE EGZEMPLARZE, TWORZĄC RODZAJ ŻYWEJ RZEŹBY.

73 DOPÓKI NIE POJAWIŁY SIĘ NIECIERPKI KOMPOZYCJE WERTYKAL-
NE NIE BYŁY STOSOWANE. OBECNIE, PARAWANY POKRYTE TĄ ROŚLINĄ SPOTYKA SIĘ NA ULICACH SZWAJCARII I INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH. WERSJA TAKIEGO PARAWANU MOŻE TEŻ STANOWIĆ ELEMENT OGRODU. ABY GO UTWORZYĆ NALEŻY WBIĆ W ZIEMIĘ CZTERY MOCNE 82-CENTYMETROWE KOŁKI NA GŁĘBOKOŚĆ 22 cm. WOKÓŁ PALIKÓW ROZPIĄĆ SIATKĘ PLASTY KOWĄ I PRZYTWIERDZIĆ JĄ DO NICH. WNĘTRZE WYŚCIELIĆ CZARNĄ FOLIĄ POLIETYLENOWĄ I WYPEŁNIĆ PODŁOŻEM, W KTÓ- RE NALEŻY WBIĆ DWIE TUBY Z TEKTURY O DŁUGOŚCI 30 cm. W FOLII WYCINA SIĘ MAŁE OTWORY I NA POCZĄTKU CZERWCA SA- DZI W NIE SIEWKI NIECIERPKA.

74

75

76

77 KWIETNIK OBRAZKOWY

78 NA KWIETNIKU TEGO TYPU STOSUJE SIĘ NISKIE ROŚLINY RABA-
TOWE, ABY UTWORZYĆ OBRAZ. NIEZBĘDNA JEST DO TEGO BOGA- TA PALETA BARW, CO OZNACZA, ŻE WYKORZYSTUJE SIĘ ZARÓW- NO ROŚLINY KWITNĄCE, JAK MAJĄCE OZDOBNE LIŚCIE. PIERWSZY KWIETNIK OBRAZKOWY POJAWIŁ SIĘ W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH XIX WIEKU. Z CZASEM, KWIETNIKI OBRAZ- KOWE STAŁY SIĘ POPISEM SZTUKI OGRODOWEJ DOSKONALONEJ PRZEZ ZARZĄDCÓW PARKÓW.

79 KWIATY, ZWIERZĘTA, WIERSZYKI I SCENY Z BAJEK BYŁY PRZED-
STAWIANE ZA POMOCĄ SMAGLICZKI, ESZEWERII, LOBELII, ROGOW- NICY I INNYCH GATUNKÓW. NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYM MOTY- WEM W PARKACH STAŁ SIĘ HERB MIASTA, ALE BYŁY RÓWNIEŻ POPULARNE WAŻNE ROCZNICE I WYDARZENIA. KWIETNIK OBRAZKOWY ZYSKAŁ NA KRÓTKO MIEJSCE W OGRO- DACH PRYWATNYCH, GDZIE PREZENTOWANO MONOGRAMY I HER- BY RODZINNE. DOŚĆ SZYBKO STYL TEN STAŁ SIĘ DOMENĄ OGRODNIKÓW W PARKACH PUBLICZNYCH. W OGRODACH PRZYDOMOWYCH NA OGÓŁ NIE MA MIEJSCA NA KWIETNIKI OBRAZKOWE. NAJBRADZIEJ OKAZAŁYM OGRODEM OBRAZKOWYM JEST KWIET- NY ZEGAR, CHLUBA WIELU PARKÓW W MIASTACH.

80

81

82


Pobierz ppt "KWIETNIKI i RABATY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google