Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeka Radunia Badania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeka Radunia Badania."— Zapis prezentacji:

1 Rzeka Radunia Badania

2 Rzeka Radunia RZEKA: Radunia jest lewym dopływem Motławy o długości 104,6 km i powierzchni dorzecza 817,1 km2. Wypływa z torfiastych łąk 1 km powyżej jeziora Stężyckiego, by przez pierwsze 28 km swego biegu zniknąć w głębokich toniach długich jezior. Tej najwyższej i najbardziej zróżnicowanej pod względem rzeźby terenu części wszystkich pojezierzy Polski. Od Ostrzyc rzeka płynie własną pradoliną przez cztery rozszerzenia noszące nazwę basenów: Somonińskiego, Kiełpińskiego, Zukowskiego i Kolbudzkiego. Rozdwojone od kilkuset lat w Pruszczu Gdańskim koryto, powoduje, że Radunia uchodzi do Motławy w dwóch miejscach: przez przekop kanałowy na poziomie morza w Gdańsku oraz starym korytem na wysokości 0,5 m n.p.m. przed tym miastem na Żuławach.

3 EKOSYSTEM: Ostoja odznacza się specyficznym mikroklimatem, zanotowano tu znacznie wyższą wilgotność i niższą temperaturę w porównaniu z przyległymi obszarami. Zbocza doliny porośnięte są głównie lasami liściastymi, o charakterze naturalnych łęgów i grądów. W dolinie wąwozu występują podmokłe łąki. Na terenie Jaru Raduni stwierdzono występowanie 7 szczególnie cennych rodzajów siedlisk: • starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne; • górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe; • niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie; • torfowiska alkaiczne; • grąd subatlantycki; • lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe; • łęgowe lasy dębowo – wiązowo – jesionowe

4 FLORA Obszar odznacza się znacznym bogactwem florystyczny, stwierdzono występowanie 537 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele okazów zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną. Najcenniejsze z nich to tojad dzióbaty, dzwonek szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, naparstnica zwyczajna, storzan bezlistny, przytulia wonna, bluszcz pospolity, przylaszczka pospolita, wroniec widlasty, lilia złotogłów, widłak goździsty, widłak jałowcowy, porzeczka czarna, paprotka zwyczajna, pierwiosnek lekarski, gnieźnik leśny, kopytnik pospolity, stoplamek plamisty, turzyca piaskowa, widlicz spłaszczony, kruszczyk rdzawoczerwony, listera jajowata i wiele innych.

5 FAUNA Na obszarze ostoi występuje bardzo cenny bezkręgowiec umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych wyginięciem – skójka gruboskorupkowa. Można spotkać tu dość rzadkie gatunki ssaków np. borsuka, nornika północnego, łasicę i tchórza. ZAGROŻENIA I OCHRONA Zagrożeniem dla przyrody tego obszaru jest brak otuliny pełniącej funkcje ochronną, wyrąb lasu, synantropizacja flory oraz nadmierna turystyka. Na terenie ostoi istnieją następujące formy ochrony przyrody: • Rezerwat przyrody "Jar rzeki Raduni"; • Obszar chronionego krajobrazy Doliny Raduni.

6 Badania Dnia roku udaliśmy się nad rzekę Radunię, aby przeprowadzić badanie biologiczne nad rzeką Radunia. Badanie to polega na wyławianiu organizmów z wody i oznaczaniu ich w specjalnie przygotowanym do tego zeszycie. Grupa badawcza liczyła 16 osób + pani, która koordynuje prace. Chciałbym wspomnieć jeszcze, że nasza szkoła uczestniczy w programie „Szkoła z klasą: uczniowie z klasą-uczeń bada świat”, celem naszego projektu jest właśnie rzeka Radunia. GRUPA BADAWCZA

7 Wyniki naszych badań Nazwa organizmu: Liczba: Ośliczka pospolita 5
Larwa chruścika 2 Kiełż zdrojowy 10 Pijawka pospolita Larwa ochotki czerwonej 15 Rureczniki

8 Wnioski : Z badań wynika, że woda w badanym zbiorniku należy do III klasy czystości. Oznacza to, że woda rzeki Raduni jest średnio zanieczyszczona i nadaje się do zaopatrzenia przemysłu (z wyjątkiem zakładów wytwarzających urządzenia precyzyjne lub produkty spożywcze), do nawożenia terenów rolniczych wykorzystanych do produkcji ogrodniczej oraz upraw pod szkłem. Badania wykazały, że: 1.    1. obecność lub brak w wodzie różnorodnych form zwierzęcych stanowi ocenę stanu czystości wody, 2.    2.  działania człowieka mogą mieć wpływ na czystość biologiczną wody ( III klasa czystości badanej rzeki wynika przede wszystkim z dużego zanieczyszczenia powietrza, rzeka ta przepływa przez miasto Pruszcz Gdański, które jest bardzo ważnym węzłem komunikacji kolejowej i samochodowej, poza tym w mieście znajdują się zakłady: Kolorpak, Jazbud, Zakłady Mięsne „Nowak” itp.).

9 Zdjęcie z wyprawy

10 Autor: Wojciech Kargul


Pobierz ppt "Rzeka Radunia Badania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google