Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania W Bielsku-białej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania W Bielsku-białej"— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania W Bielsku-białej
Przemysław Zastawny KONFIGUROWANIE DOPUSZCZALNE I OPTYMALNE Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne Praca inżynierska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. A. Niederlińskiego

2 Spis treści: 1. Blok 1. 1.1 Cel i zakres pracy.
1.2 Opis poszczególnych konfiguracji. 1.3 Poszukiwanie konfiguracji dopuszczalnej. 1.4 Poszukiwanie konfiguracji optymalnej.

3 C.D. Spisu treści 2. Blok 2. 2.1 Wybór narzędzi informatycznych.
2.2 Etapy rozwiązania problemu. 3. Blok 3. 3.1 Podsumowanie.

4 1.1 Cel i zakres pracy Celem pracy jest opracowanie programów komputerowych do „Konfigurowania dopuszczalnego i optymalnego” ilu- strujących trzy metody rozwiązanie tego problemu. Programy te powinny, dzięki przyjaznemu interfejsowi, w łatwy i przystępny sposób skonfigurować zestawy dopuszczalne i optymalne. W tym celu należy: utworzyć bazę danych wszystkich elementów, gdzie każdy z nich charakteryzuje się określonymi parametrami, uniemożliwić wybranie elementów niekompatybilnych., umożliwić zapis konfiguracji w celu późniejszej jej weryfikacji,

5 1.2 Opis poszczególnych konfiguracji
Konfigurowaniem nazywamy wybór podsystemów określonego typu składających się na pewien system. Konfigurowaniem dopuszczalnym nazywamy wybór podsystemów spełniających warunki kompatybilności i ewentualne ograniczenia cenowe. Konfigurowaniem optymalnym nazywamy wybór podsystemów spełniających warunki kompatybilności i zapewniających minimalną cenę podsystemu.

6 C.D. podpunktu 1.2 Konfiguracja dopuszczalna – jest to konfiguracja
spełniająca wszystkie ograniczenia (kompaty- bilności elementów konfiguracji oraz ceny do- puszczalnej konfiguracji). Konfiguracja optymalna - jest to taka konfigu- racja dopuszczalna, której cena całkowita jest minimalna .

7 1.3 Poszukiwanie konfiguracji dopuszczalnej
W celu znalezienia konfiguracji dopuszczalnej możemy zastosować którąś z odmian algorytmu nawrotów: przegląd zupełny będący najprostszą odmianą algorytmu nawrotów, algorytm inteligentnych poszukiwań dopuszczalnej konfiguracji.

8 C.D. podpunktu 1.3 Dla wszystkich odmian algorytmu nawrotów
przyjmujemy te same dane, czyli: typ A składa się z elementów (A1, A2, A3), typ B składa się z elementów (B1, B2, B3, B4), typ C składa się z elementów (C1, C2),

9 Tabela kompatybilności.
C.D. podpunktu 1.3 oraz: Tabela kompatybilności. Tabela cen. Element Cena A1 1900 A2 750 A3 900 B1 300 B2 500 B3 450 B4 600 C1 700 C2 850 Element 1 Element 2 A1 B1 B2 B4 C1 C2 A2 B3 A3 B1 C1 C2 B2 B3 B4

10 Drzewo poszukiwań dopuszczalnej konfiguracji - przegląd zupełny
N - niekompatybilność Nawroty K – dopuszczalna konfiguracja D - za duża cena Drzewo poszukiwań dopuszczalnej konfiguracji - przegląd zupełny A2 Poszukiwania w głąb A1 A3 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 C1 D C2 D C1 D C2 N C1 N C2 N C1 D C2 D C1 N C2 K C1 N C2 N C1 N C2 N C1 N C2 N C1 K C2 K C1 K C2 N C1 N C2 N C1 D C2 D

11 Drzewo inteligentnych poszukiwań dopuszczalnej konfiguracji
N - niekompatybilność Nawroty K - dopuszczalna konfiguracja D - za duża cena Drzewo inteligentnych poszukiwań dopuszczalnej konfiguracji A2 Poszukiwania w głąb A1 A3 B1 D B2 D B3 N B4 D B1 B2 B3 B4 N B1 B2 B3 N B4 C1 N C2 K C1 N C2 N C1 N C2 N C1 K C2 K C1 K C2 N C1 D C2 D

12 1.4 Poszukiwanie konfiguracji optymalnej
W celu znalezienia konfiguracji optymalnej możemy zastosować: algorytm „branch and bound”, Metoda ta jest metodą optymalizacji kombinatory-cznej globalnej, jednakże w konkretnym przypadku bardzo dużej przestrzeni rozwiązań może nie znaleźć w skończonym czasie rozwiązania.

13 Drzewo poszukiwań optymalnej konfiguracji („branch and bound”)
N - niekompatybilność Nawroty Oi - konfiguracja optymalna i-ta Gi - konfiguracja gorsza od Oi Drzewo poszukiwań optymalnej konfiguracji („branch and bound”) O0 = 5000 A2 Poszukiwania w głąb A1 A3 B1 B2 B3 N B4 B1 B2 B3 B4 N B1 B2 B3 N B4 C1 O1 2900 C2 G1 C1 G1 C2 N C1 G1 C2 G1 C1 N C2 O2 1900 C1 N C2 N C1 N C2 N C1 O2 1900 C2 G2 C1 G2 C2 N C1 G2 C2 G2

14 2.1 Wybór narzędzi informatycznych
Praca ta została napisana z wykorzystaniem, jako narzędzia informatycznego, języka deklaratywnego jakim jest Turbo Prolog 2.0.

15 2.2 Poszczególne etapy rozwiązania problemu
Utworzenie baz danych do przechowywania : ceny progowej konfiguracji - programy CPDC_1, CPDC_2 cen elementów, typów elementów oraz ich list, wybranych podsystemów, kompatybilności, dopuszczalnych /optymalnych/ konfiguracji, całkowitej ceny możliwej konfiguracji.

16 C.D. podpunktu 2.2 Etap 2. Utworzenie odpowiednich predykatów, do zarządzania wcześniej zdefiniowanymi bazami danych, takich jak: sa_elementy, elementy_z_listy, sprawdzanie_ceny, sprawdzanie_kompatybilności, zapisz_podsystemy, suma_listy_cen - tylko program CPDC_1.PRO, zapisz_ konfiguracje.

17 C.D. podpunktu 2.2 Etap 3. Utworzenie mechanizmu umożliwiającego użytkowni- kowi podgląd baz cen, typów oraz kompatybilności poszczególnych elementów. Etap 4. Utworzenie mechanizmu umożliwiającego użytkowni- kowi edycje wyżej wymienionych baz.

18 C.D. podpunktu 2.2 Etap 5. Stworzenie odpowiedniego menu. Etap 6.
Testowanie poprawności działania stworzonych pro- gramów.

19 3. Blok Podsumowanie Omówione powyżej programy do “Konfigurowania dopuszczalnego i optymalnego” spełniają wcześniejsze założenia: - wszystkie dane do wykonywania potrzebnych operacji są ładowane do programów z odpowiednich plików bazodanowych, - została wyeliminowana możliwość wybrania elemen- tów niekompatybilnych, - wszystkie dopuszczalne i optymalne konfiguracje są zapisywane do pliku bazodanowego.


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania W Bielsku-białej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google