Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA ROKIETNICA Akademia Aglomeracyjna r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA ROKIETNICA Akademia Aglomeracyjna r."— Zapis prezentacji:

1 GMINA ROKIETNICA Akademia Aglomeracyjna 14.04.2011 r.
Urząd Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1 Rokietnica

2 Położenie w aglomeracji
Powierzchnia: 79,31 km2 Liczba ludności: osób Średnia gęstość zaludnienia: 150 osób / km2 10 sołectw (Bytkowo-Sobota, Kiekrz-Pawłowice, Kobylniki, Krzyszkowo, Mrowino-Cerekwica, Napachanie-Dalekie, Przybroda, Rogierówko-Starzyny, Rokietnica, Żydowo-Rostworowo) Liczba podmiotów gospodarczych: 1580

3 Podstawowe funkcje: mieszkaniowa usługi podstawowe rolnicza
działalność gospodarcza

4 DEMOGRAFIA zmiany zaludnienia w gminie Rokietnica w latach 2006-2010
Dynamika wzrostu liczby mieszkańców: 1999 r. – 7 657 2010 r. – Przyrost 55 % Lata 2006 2007 2008 2009 2010 liczba mieszkańców 9194 9793 10428 11021 11 909

5 Liczba mieszkańców w latach 2000-2010
Największy przyrost ludności: - Rokietnica - Kiekrz - Mrowino - Krzyszkowo

6 w poszczególnych miejscowościach
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach w latach

7 Budżet gminy Rokietnica w latach 2006-2011

8 Działalność gospodarcza w gminie w latach 2000-2010

9 Relacje przestrzenno-funkcjonalne i innymi gminami aglomeracji
z Poznaniem i innymi gminami aglomeracji PRZESTRZENNE Droga wojewódzka nr 184; Drogi powiatowe; Zachodnia Obwodnica Miasta Poznania S11; Magistrala kolejowa E 59 (Wrocław - Poznań - Szczecin); Trasy rowerowe: Poznań-Międzychód (Kiekrz-Sobota-Rostworowo-Żydowo-Pamiątkowo), Fragment Rowerowego Pierścienia Powiatu Poznańskiego (Lusówko-Pawłowice-Złotniki); Obszar Natura 2000; FUNKCJONALNE 2008 r. powołanie do życia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy (powstało w celu wykorzystania możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach unijnego programu LEADER) 2010 r. przystąpienie do inicjatywy ZACHODNIAOBWODNICA.PL 2010 r. przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Poznań Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S 11”

10 Relacje funkcjonalno-przestrzenne z gminami
spoza aglomeracji 2003 r. podpisanie umowy współpracy pomiędzy Miastem Viitasaari i Gminą Rokietnica. Współpraca z fińskim miastem Viitasaari na poziomie gospodarczym, edukacyjnym, zdrowia, sportu, turystyki, kultury a w szczególności w zakresie ochrony środowiska. Pomoc powodzianom: Gmina Gąbin Gmina Cisek

11 Środowisko przyrodnicze
Obszary objęte chronionymi formami przyrody: Obszar Natura 2000 – 805 ha dyrektywa Ptasia (79/409/EWG) • 19 lęgowych gatunków ptaków • ostoja bączka z rodziny czaplowatych jest jedną z dziesięciu najważniejszych w Polsce Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu w ciągu ekologicznym Samicy Kierskiej – 1150 ha (Uchwała Nr XXIII/232/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 maja 2000 roku) Pomniki Przyrody: pojedynczy dąb szypułkowy w okolicach Soboty grupa dębów szypułkowych w Przybrodzie

12 Próby rozwiązania problemów:
Środowisko przyrodnicze Problemy ekologiczne: - rozprzestrzeniająca się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rejonie doliny Samicy „Pamiątkowskiej” i Kierskiej; - zasypywanie rowów melioracyjnych, stawów; - wzrost natężenia hałasu wzdłuż drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych. Próby rozwiązania problemów: - opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z zakazem zabudowy; - odtwarzanie rowów melioracyjnych, stawów; - projektowana droga strategiczna (Mrowino-Cerekwica)

13 Tereny rolne i leśne Lasy – 8 % Użytki rolne – 82 %
Główne kompleksy leśne zlokalizowane są w dolinach: Samicy Kierskiej (okolice Małego Jeziora Kierskiego oraz na wschód od Rostworowa); Samicy „Pamiątkowskiej” (pomiędzy Kobylnikami a Napachaniem, na północ od Mrowina i na północ od Napachania).

14 Zabytki i obiekty o wartościach kulturowych
19 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków, w tym: 3 stanowiska archeologiczne 16 pojedynczych obiektów kubaturowych lub ich zespołów (kościoły, zespoły pałacowo-parkowe, zespół dworski, wiatrak) Obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej, nie figurujące w spisie zabytków (zespoły szkolne, zespoły dworsko folwarczne, domy, budynki gospodarcze) Pałac w Napachaniu Kościół w Sobocie Dwór w Żydowie Wiatrak w Rogierówku

15 Układ komunikacyjny i planowane zmiany
Droga wojewódzka nr 184 (Poznań-Szamotuły) – 8,18 km Drogi powiatowe – 27 km: 1859P Pamiątkowo – Żydowo 1865P Kaźmierz – Mrowino 2400P Napachanie – Złotkowo 2404P Tarnowo Podgórne – Napachanie 2421P Kiekrz – Sady 2422P Przybroda – Góra 2423P Mrowino – Rokietnica 2424P Rokietnica – Kiekrz 2425P Żydowo – Rokietnica 2426P Sobota – Kiekrz 2427P Żydowo – Chludowo 2428P Golęczewo – Sobota Drogi gminne – 173 km Drogi prywatne – 110 km Linia kolejowa E 59 (Wrocław – Poznań – Szczecin) – 8,5 km Zachodnia Obwodnica Miasta Poznania z planowanymi węzłami drogowymi Rokietnica i Kobylniki (w budowie) - 9,27 km

16 Układ komunikacyjny i planowane zmiany
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 Budowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy i Kiekrzu Budowa ulicy Polnej, Spokojnej i Okrężnej w Kiekrzu Budowa drogi zbiorczej wzdłuż obwodnicy S11 do terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

17 Układ komunikacyjny i planowane zmiany
Budowa Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania

18 Układ komunikacyjny i planowane zmiany
Projektowana droga strategiczna (Mrowino-Cerekwica) Projektowana droga strategiczna (Kiekrz-Rokietnica-Krzyszkowo) Projektowana droga o przebiegu obligatoryjnym (Rokietnica-Bytkowo-Rostworowo)

19 Układ komunikacyjny i planowane zmiany
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 Budowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy i Kiekrzu Budowa ulicy Polnej, Spokojnej i Okrężnej w Kiekrzu Budowa drogi zbiorczej wzdłuż obwodnicy S11 do terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

20 Układ komunikacyjny i planowane zmiany
Droga zbiorcza wzdłuż obwodnicy S-11

21 Układ komunikacyjny i planowane zmiany
Budowa ulicy Polnej, Okrężnej i Spokojnej w Kiekrzu Budowa ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy i Kiekrzu

22 Układ osadniczy Kompleksy przestrzenne:
Strefa Krajobrazu Otwartego: Krzyszkowo, Rostworowo, Żydowo Strefa Krajobrazu Rolniczego: Dalekie, Mrowino, Cerekwica, Przybroda Układ osadniczy 16 miejscowości: Bytkowo Cerekwica Dalekie Kiekrz Kobylniki Krzyszkowo Mrowino Napachanie Pawłowice Przybroda Rogierówko Rokietnica Rostworowo Sobota Starzyny Żydowo Strefa Wschodniej Otuliny Samicy Kierskiej: Pawłowice, Sobota Strefa urbanizacji: Kobylniki, Napachanie, Rokietnica, Bytkowo, Starzyny, Rogierówko, Kiekrz

23 Tereny mieszkaniowe i ich rozwój
Rodzaje zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

24 Tereny inwestycyjne


Pobierz ppt "GMINA ROKIETNICA Akademia Aglomeracyjna r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google