Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania realizacji Wymiany Międzysystemowej w 2005r. Warszawa, 20 grudnia 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania realizacji Wymiany Międzysystemowej w 2005r. Warszawa, 20 grudnia 2004."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania realizacji Wymiany Międzysystemowej w 2005r. Warszawa, 20 grudnia 2004

2 20 grudnia 2004r.2 Zarządzanie Ograniczeniami Przesyłowymi (przyjęte założenia) Ograniczenia przesyłowe połączonych systemów przesyłowych są współzależne (zgodnie z metodyką ETSO) W zarządzaniu ograniczeniami przesyłowymi należy stosować rozwiązania rynkowe (zgodne z Rozp. 1228/2003 UE) Skoordynowane przetargi na zdolności przesyłowe stanowią rozwiązanie oczekiwane przez uczestników wymiany międzysystemowej

3 20 grudnia 2004r.3 Rozwiązanie przyjęte na 2005 rok Wspólne Przetargi Skoordynowane na przekrojach granicznych: Polska – Czechy, Polska – Niemcy (VE-T) Czechy – Niemcy (VE-T) Zgodnie z umową trójstronną PSE-Operator, CEPS, VE-T Przetarg Nieskoordynowany na przekroju Polska – Słowacja

4 20 grudnia 2004r.4 PSE-O EX PSE-O IM VE-T EX VE-T IM CEPS EX CEPS IM SEPS EX SEPS IM Profile techniczne CEPS, PSE – OPERATOR i VE-T

5 20 grudnia 2004r.5 Profile techniczne

6 20 grudnia 2004r.6 Organizacja Wspólnych Przetargów Organizacja przetargów przez jedno Biuro Przetargu (Praga) Umowa z Biurem Przetargu jako warunek uczestnictwa Regulaminy przetargów jako podstawa prowadzenia i rozliczania przetargów Przetargi roczny i miesięczne od 1.01.2005 Przetargi dobowe na granicy polskiej ok.1 marca 2005

7 20 grudnia 2004r.7 Obowiązki Biura Przetargów Rejestracja uczestników (umowa) Zarządzanie zabezpieczeniami finansowymi Organizacja sesji przetargowych Ogłaszanie wyników przetargów Ogłaszanie redukcji zarezerwowanych zdolności przesyłowych Prowadzenie rozliczeń finansowych

8 20 grudnia 2004r.8 Proces Ofertowy Oferty są składane do Biura Przetargów Roczne i miesięczne – w zamkniętych kopertach odpowiednio oznakowanych (system informatyczny w I poł. 2005) Dobowe - system informatyczny

9 20 grudnia 2004r.9 Podstawowe zmiany w RWM Rezygnacja z opisu zasad przetargu na zdolności przesyłowe - odwołanie do odpowiedniego dokumentu Biura Przetargu (Regulamin Przetargu) Zmiany w harmonogramie grafikowania, związane z wprowadzeniem Przetargów dobowych. Wprowadzenie trybu dobowego i dodatkowego w miejsce obecnie obowiązującego trybu podstawowego Wprowadzenie zasady Wyłącznego Partnera Handlowego na każdym przekroju handlowym Usunięcie możliwość posługiwania się kodem EAN w Wymianie Międzysystemowej.

10 20 grudnia 2004r.10 Tryb i harmonogram dokonywania Zgłoszeń W miejsce wcześniej obowiązującego trybu podstawowego przyjmowania Zgłoszeń Grafików Wymiany Międzysystemowej wprowadzono tryby: dobowy i dodatkowy. Tryb dobowy przekazywania ZGWM dla doby handlowej n tygodnia t rozpoczyna się o godzinie 14:00 doby n-2 i trwa do godziny 8:00 doby n-1. Do połowy stycznia do godz. 11.00. Tryb dodatkowy przekazywania ZGWM dla doby handlowej n tygodnia t rozpoczyna się o godzinie 10:00 i trwa do godziny 11:00 doby n-1. Od połowy stycznia.

11 20 grudnia 2004r.11 Weryfikacja Zgłoszonych ZGWM Weryfikując GWMZ OSP bada, czy zgłaszający je UWM spełnia następujące wymagania: (1)Ustanowił, uzupełnił, odnowił wymagane Zabezpieczenia. (2)Istnieje w Rejestrze zarejestrowane zgłoszenie partnerstwa UWM oraz WPH na danym przekroju handlowym i dla danego okresu czasu. (3)Dla każdej godziny, odrębnie dla kierunku import i kierunku eksport, zarejestrowana w Rejestrze para UWM oraz WPH posiada łącznie rezerwację takich wielkości ZPW, które pozwalają na fizyczną realizację wszystkich USE WM, zgłoszonych dla danego kierunku w formie GWM Z dla danej doby handlowej.

12 20 grudnia 2004r.12 Perspektywy dalszych zmian Objęcie Wspólnym Przetargiem Skoordynowanym innych granic w regionie (CEPS, EON....) Modyfikacje obowiązujących zasad udostępniania zdolności na podstawie doświadczeń roku 2005 Współpraca regionalna nad nowymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania ograniczeniami przesyłowymi linii wymiany międzysystemowej


Pobierz ppt "Uwarunkowania realizacji Wymiany Międzysystemowej w 2005r. Warszawa, 20 grudnia 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google